jamk.fi

TaiKasVitoset noin 5-vuotiaille lapsille

TaikasVitoset –ryhmä on suunnattu noin 5-vuotiaille lapsille.  Toiminnassa painottuu laaja-alainen taidekasvatus (TaiKas). Lapset saavat monipuolisia musiikkielämyksiä yhdistettynä kuvataiteellisiin kokemuksiin. Työtapoina käytetään laulamista ja loruttelua, soittamista, liikkumista ja rytmiikkaa, kuuntelua ja integraatiota muihin taideaineisiin. Opetus perustuu lapsia aktivoivaan toimintatapaan. Opetuksen lähtökohtina ovat luova kokemuksellisuus, moniaistisuus ja elämyksellisyys.

Ryhmässä vierailee noin 3 – 4 kertaa lukukaudessa kuvataideopettaja Mari-Jatta Rissanen. Ryhmä tekee yhteistyötä Jyväskylän taidemuseon kanssa.

  • Aika: maanantaisin klo 16.30 -17.15
  • Opettaja: Leena Pantsu, musiikkikasvatuksen lehtori ja varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijat sekä kuvataideopettaja Mari-Jatta Rissanen
  • Paikka: Suomalainen musiikkikampus, Luova luokka 238, Pitkäkatu 18-22
  • Hinta: 130€/ lukukausi / 15 kokoontumiskertaa ja matinea

 

Lisätiedot:
Leena Pantsu
puh. 040 510 5062, etunimi.sukunimi@jamk.fi