asiakastarina

Finlandia Hotel Alba: kehittämis- ja oppilaitosyhteistyötä

Finlandia Hotel Alban ja Jamkin välinen kumppanuusyhteistyö alkoi 2017.

-

Finlandia Hotelli Alba on yksityinen hotelli Jyväskylässä, jonka historia on alkanut jo yli kolmekymmentä vuotta sitten. Hotelli Alba on ollut osana jyväskyläläistä perheyrityskonsernia R. Ruth Oy:tä vuodesta 2018 alkaen.

Kumppanuuden vahvuutena on suunnitelmallisuus ja jatkuvuus

Kumppanuusyhteistyö Jamkin kanssa alkoi vuonna 2017, kun Hotelli Albassa haluttiin alkaa kehittämään toimintaa ja vahvistamaan oppilaitosyhteistyötä. Jamk on tarjonnut esimerkiksi henkilöstön kehittämiseen tähtääviä valmennuskokonaisuuksia. Yhteistyön vahvuutena on ollut suunnitelmallisuus ja jatkuvuus.

Kumppanuusyhteistyöstä on ollut Hotelli Alballe apua myös sopeutumisessa koronan jälkeiseen aikaan, kun asiakasvirta alkoi palautumaan rajoitusten loputtua. Keväällä 2022 Hotelli Alba ja Jamk saivat aikaan nopealla aikataululla koko henkilöstön kattavan perehdytyksen, jossa oli mukana myös kesätyöntekijät. Hotelli Albassa koettiinkin, että perehdytys kantoi hedelmää koko kesän läpi.

Uudistusta johtamiskäytänteisiin

Hotelli Albassa on tehty uudistuksia keväällä 2023 ja esihenkilöporukkaa on henkilöstön toiveista laajennettu esimerkiksi vuoropäälliköiden määrää lisäämällä. Yhdessä Jamkin kanssa Hotelli Albaan järjestettiin esihenkilötiimille kaksiosainen johtamiskoulutus, jonka tarkoituksena oli yhtenäistää johtamiskäytäntöjä ja perehtyä siihen, kuinka johtaa eri sukupolvien työntekijöitä.

Harjoittelu tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia niin Alballe kuin restonomiopiskelijoille

Vuosien varrella Hotelli Albaan on tullut restonomiopiskelijoita tekemään opintoihin sisältyvää työharjoittelua. Ensimmäiseen harjoitteluun Hotelli Alballa on valmis malli, jossa harjoittelija kiertää eri osastoilla muutaman viikon kerrallaan. Näin harjoittelija pääsee tutustumaan koko talon toimintaan, aamiaistarjoilusta hotellin vastaanottoon ja kerrospalvelusta ravintolaan. Kymmenen viikkoa kestävässä harjoittelussa perustaidot ehtivät karttua mukavasti ja harjoitteluiden kautta onkin rekrytoitu myös uusia työntekijöitä.

Restonomien monipuolista osaamista on Hotelli Albassa päästy hyödyntämään, sillä restonomitaustaiset työntekijät ovat olleet mukana muun muassa kehittämässä uudistuneita verkkosivuja ja vastaavat matkailualan vastuullisuusohjelma Green Key -sertifioinnin jatkokausien hakemuksista. Hotelli Albassa restonomin työ lähtee aina perustyöstä ja siihen voi tulla lisäksi esihenkilö- tai asiantuntijatyötä. Vastuualueiden jako tehdään aina henkilöstön vahvuuksien ja mielenkiinnon mukaan, mihin osa-alueeseen kukakin haluaa keskittyä.

Lisätietoja

Susanna Riekkinen

Lehtori, Senior Lecturer
Matkailu ja palvelut, Tourism and Service Business
Liiketoiminta, School of Business
+358504645365
-

Avainasiakkuudet

Avainasiakkuus lisää yritysten näkyvyyttä kampuksilla ja tukee työnantajamielikuvaa. Tavoitteena on syventää kokonaisvaltaista yhteistyötä, luoda ratkaisuja yrityksen tarpeisiin sekä rakentaa uusia yhteistyön muotoja.

Johtaminen

Yhtenä Keski-Suomen suurimmista osaamiskeskittymistä Jamk tarjoaa kattavasti asiantuntemusta, palveluita ja konkreettista apua organisaatioiden johtamisen kehittämiseen.

Matkailu- ja ravitsemisala

Matkailu- ja ravitsemisalalla voit opiskella restonomiksi tai suorittaa restonomin YAMK-tutkinnon. Koulutuksissamme voit suunnata opintosi matkailun, palveluliiketoiminnan tai kestävän gastronomian opintoihin.