Johtaminen

Johtaminen on nykypäivänä yksi suurimmista ellei jopa suurin menestyksen edellytyksistä organisaatioissa. Jamk tarjoaa kattavasti asiantuntemusta, palveluita ja konkreettista apua organisaatioiden johtamisen kehittämiseen. Jamkin monialainen Uudistavan johtamisen asiantuntijayhteisö on käytettävissänne, kun etsitte ratkaisuja kilpailukyvyn vahvistamiseen, osaamisen päivittämiseen tai jatkuvaan muutoksen hallintaan. Valmennusosaamisemme yhdistettynä toimiala- ja liiketoimintaosaamiseen tuottaa kestäviä ja aidosti vaikuttavia tuloksia sekä tehokkuuteen että hyvinvointiin.

4M€

volyymi
aktiivisissa johtamisen hankkeissa

lähes 100

asiantuntijaa
työskentelemässä johtamisen kehittämisen parissa

Satoja

hanke- ja verkostokumppaneita
kehittämässä huomisen johtamisratkaisuja

Tapahtumat

Uudistavan johtamisen aamutapaamiset

Uudistavan johtamisen verkoston aamutapaamisia on järjestetty syksystä 2023 alkaen aina kuukauden ensimmäisenä torstaina. Tapaamisissa keskustellaan johtamisen ajankohtaisista teemoista ja mieltä kutkuttavista kysymyksistä.

Tapaamiset toteutetaan Teamsin välityksellä ja mukaan ovat tervetulleita kaikki johtamisesta kiinnostuneet!

Alta löydät menneiden Uudistavan johtamisen aamutapaamisten materiaalit PDF-muodossa. 

Uudistavan johtamisen aamutapaamisten materiaalit

Täältä löydät Uudistavan johtamisen aamutapaamisten materiaalit PDF-muodossa.

Palvelut

Koulutus ja kehittäminen

Arvioi ja kehitä tiimisi yhteistyötä

Yhteistyö, verkostossa toimiminen ja yhteisen työn tekeminen on kehittyvä prosessi. Se vie aikaa ja vaatii yhteistä keskustelua. Monialaisuusmittari on työkalu, joka auttaa tunnistamaan tiimin yhteistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä.

Koulutus ja kehittäminen

Coaching-palvelut yksilöille, ryhmille ja tiimeille

Coaching-prosessi on tavoitteellinen, asiakkaan piilossa olevaa potentiaalia esiin nostava ja oivalluttava matka, jossa pysähdytään tarkastelemaan omia ajatuksia, asenteita, tunteita ja toimintatapoja.

Koulutus ja kehittäminen

Digitaalinen kehittyminen seuraavalle tasolle DigiAgentin avulla

Haastaako ajan tai osaamisen puute digitaalisen kyvykkyyden käyttöönottoa ja hyödyntämistä liiketoiminnassanne? Pohditko, mistä lähteä liikkeelle digitaalisessa kehittämisessä tai kuinka priorisoida mitä digitalisoida ja mitä ei? Jamkin DigiAgentti auttaa löytämään ratkaisuja näihin kysymyksiin.

Koulutus ja kehittäminen

Esihenkilötyö ja johtaminen

Yrityksen menestystekijä on henkilöstön osaamista kehittävä johtamisote. Henkilöstön osaaminen on liiketoiminnan pohja. Osaamisresurssien hyödyntämisen kautta prosessit on mahdollista toteuttaa laadukkaasti.

Koulutus ja kehittäminen

Esihenkilötyö vastuullisuuden ja tavoitteellisuuden tukemisessa

Esihenkilötyön ydintä on kohtaaminen. Vastuullisuutta ja tavoitteellisuutta tuetaan parhaimmillaan laadukkailla kohtaamisilla. Tavoitteiden asettaminen ja niitä kohti työn suuntaaminen luovat koko organisaation toiminnalle vahvan suunnan.

Koulutus ja kehittäminen

Everything DiSC® vuorovaikutusanalyysi

Everything DiSC® -vuorovaikutusanalyysi on tehokas työkalu, jota voidaan hyödyntää osana tiimitoiminnan tai työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämistä.

Koulutus ja kehittäminen

Johtoryhmätyö oppimisen ja yhteisöllisyyden edistäjänä

Johtoryhmä on organisaation sydän. Sen toimivuus mahdollistaa koko työyhteisön toimivuuden. Johtoryhmä rakentaa parhaimmillaan kokonaisvaltaisesti oppivaa ja tulevaisuutta kohti tähtäävää toimintakulttuuria.

Koulutus ja kehittäminen

Kirkas ja yhteisesti ymmärretty strategia

Toteuttaako henkilöstönne organisaationne strategiaa täysimääräisesti vai olisiko strategian päivitys teille ajankohtaista juuri nyt? Hektisen arjen ja tekemisen touhun keskellä on toisinaan hyvä pysähtyä ydinasioiden äärelle.

Koulutus ja kehittäminen

Konsultatiivinen työote

Miksi kysyminen on tärkeämpää kuin vastaaminen? Kuinka voin tukea työyhteisössä yksilöiden oppimista? Miten synnytetään yhteinen ymmärrys asiakkaiden ja yhteistyöverkostojen kanssa?

Koulutus ja kehittäminen

Osallistavat työpajat monipaikkatyön ja etäjohtamisen kehittämiseen

Haastaako työyhteisöänne etätyön uusi arki? Haluatteko kehittää monipaikkatyön yhteisöllisyyttä? Osallistavissa työpajoissa rakennetaan yhteiset toimintatavat, jotka palvelevat juuri teidän yrityksenne tarpeita.

Koulutus ja kehittäminen

Pysäyttämispalvelu – kurinalaisuutta kehittämistyöhön

Säännöllinen pysähtyminen, kehittämisen kurinalainen eteneminen ja seuranta ovat menestyksekkään kehittämisen kulmakiviä. Pysäyttämispalvelu sopii yrityksille tai tiimeille, jotka haluavat kehittää jotain toimintansa osa-aluetta.

Koulutus ja kehittäminen

Työkykyjohtamisen palvelut

Kuinka edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista työelämässä? Tarjoamme monipuolisia palvelukokonaisuuksia työkykyjohtamisen tueksi ja työssäjaksamisen edistämiseksi.

Koulutus ja kehittäminen

Uuden esihenkilön ABC

Onko organisaatiossanne uusia esihenkilöitä, jotka kaipaavat tukea esihenkilötyön aloituksessa? Oletko itse siirtymässä esihenkilötehtäviin ja haluaisit saada tukea tehtävässäsi? Uuden esihenkilön ABC -valmennus on suunniteltu näihin tarpeisiin.

Koulutus ja kehittäminen

Valmentava esihenkilötyö

Valmennus on tarkoitettu esihenkilöille, jotka haluavat kehittää esihenkilöosaamistaan.

Kokemuksia johtamisen kumppanuudesta

Kuuntele videolta Kurikka Timber Oyn toimitusjohtajan Jaakko Kurikan sekä Multimek Oyn toimitusjohtajan Matti Hokkasen kokemuksista hankeyhteistyöstä kanssamme!

Löydät alta myös nostoja muiden asiakkaidemme kokemuksia kumppanuudesta.

Asiakastarina

Tasoitetalo Oy – Jamkin valmennuksella helikopteriperspektiiviä kasvun toteuttamiseen

Tasoitetalo Oy on noussut palvelukonseptinsa ansiosta lyhyessä ajassa kipsilevypintaisten kohteiden ykköstoimittajaksi. Yhteistyö Jamkin kanssa lähti tarpeesta saada tukea kasvuyrityksen johtamiseen sekä systemaattiseen kehittämiseen.

Asiakastarina

Finlandia Hotel Alba: kehittämis- ja oppilaitosyhteistyötä

Finlandia Hotel Alban ja Jamkin välinen kumppanuusyhteistyö alkoi 2017.

Asiakastarina

Aallon on löytänyt Future Factorysta aina motivoituneita tekijöitä projekteilleen

Aallon ja Jamk ovat tehneet kumppanuusyhteistyötä jo 10 vuotta ja vuonna 2019 yhteistyö laajeni Jamkin opiskelijoiden toteuttamilla henkilöstökyselyillä. Aallonin koulutussuunnittelija Kati Arkilahti jakaa artikkelissa kokemuksiaan yhteistyöstä.

Tutustu johtamisen hankkeisiin

MYRSKY

MYRSKY-projekti tarjoaa mikro- ja pk-yrityksille maksuttoman ja joustavan palvelukokonaisuuden toimintaympäristön muutosten hallintaan. Palveluihin kuuluu laaja valikoima valmennuksia ja mikro-opintoja, jotka on rakennettu yhteistyössä Länsi-Suomen muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

Toleranssi

Toleranssi - muutoskykyä vahvistamassa hankkeessa kehitetään yritysten muutoskyvykkyyttä ja ennakointiosaamista. Hanke toimii hankeparina Revanssi- TKI-osaamisverkostoa vahvistamassa (EAKR) kanssa.

Revanssi

Hankkeessa luodaan jatkossakin elinvoimainen ja ketterä osaamisverkosto, joka koostuu yritysten kehittämispalveluja tarjoavista tahoista, kuten tutkimus- ja koulutusorganisaatiosta ja kehittämisyhtiöistä. Hanke toimii hankeparina Toleranssi - muutoskyvykkyyttä vahvistamassa (ESR) -hankkeen kanssa.

DigiKyky

DigiKyky - Digitaalinen kyvykkyys pk-yrityksen kilpailukyvyn parantajana -projektissa lisätään yritysten kilpailukykyä parantamalla niiden henkilöstön osaamistasoa digitaalisten palveluiden ja järjestelmien käytössä.

DigiHR

DigiHR eli Digitaalisen HR-osaamisen kehittäminen digimurroksessa -hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä, osaamista ja taitoja digitaalisesta henkilöstöjohtamisesta ja muutostilanteen johtamisesta, rakentaa digitaalisen henkilöstöjohtamisen kehityspolkuja, pilotoida HR-analytiikkaa sekä lopuksi luoda kokemusten ja oppien kautta digitaalisen HR:n kehittämismalli.

Systeeminen johtaminen teollisuudessa

Projektin tarkoituksena on parantaa teollisten yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä yrityksen sisäistä potentiaalia kehittämällä. Projektissa tavoitellaan johtamisjärjestelmien parempaa toimivuutta sekä avoimempaa vuorovaikutus- ja viestintäkulttuuria. Kehittämistoimenpiteisiin osallistuu 12 keskisuomalaista pk-teollisuusyritystä.

Viimeisimpiä asiantuntija-artikkeleitamme aiheesta

Laajat opintokokonaisuudet

Osaamiskokonaisuus

Kestävät materiaalivirrat kilpailuetuna, 30 op

Hakuaika: 13.11.2023 - 14.2.2024

Koulutustyyppi:

Verkko-opiskelu

Koulutus alkaa: 13.3.2024

Hinta: Maksuton

Osaamiskokonaisuus

Onnistu esihenkilönä, 15 op

Hakuaika: 23.5.2024 - 25.8.2024

Koulutustyyppi:

Verkko-opiskelu

Koulutus alkaa: 2.9.2024

Hinta: Hinta vahvistetaan kevään 2024 aikana

Osaamiskokonaisuus

Taloushallinnon perusteet, 13 op

Hakuaika: 29.5.2023 - 20.8.2023

Koulutustyyppi:

Verkko-opiskelu

Koulutus alkaa: 28.8.2023

Hinta: 130 € / 13 opintopistettä

Osaamiskokonaisuus

Suuntaavat HR-opinnot, 15 op

Hakuaika: 23.5.2024 - 25.8.2024

Koulutustyyppi:

Verkko-opiskelu

Koulutus alkaa: 2.9.2024

Hinta: Hinta vahvistetaan kevään 2024 aikana

Osaamiskokonaisuus

Johtamisen perusteet, 9 op

Hakuaika: 29.5.2023 - 13.8.2023

Koulutustyyppi:

Verkko-opiskelu

Koulutus alkaa: 28.8.2023

Hinta: 60 €

Avoimen opintoja

Tarkistathan ilmoittautumisajan kunkin opintojakson tiedoista!

Lisätietoja

Kirsi Kemell

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358401851071

YAMK-tutkinnot | Jamk Master School

Opiskele ylempi ammattikorkeakoulututkinto Jamk Master Schoolissa, jossa voit valita kahdesta polusta ja kehittyä oman alasi huippuasiantuntijaksi tai huippujohtajaksi. Saat samalla maisteritason tutkinnon.