Systeeminen johtaminen teollisuudessa

Ihmisiä tekemässä yhdessä töitä tietokoneen äärellä

Systeeminen johtaminen teollisuudessa -projektin tarkoituksena on parantaa teollisten yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä yrityksen sisäistä potentiaalia kehittämällä. Projektissa tavoitellaan johtamisjärjestelmien parempaa toimivuutta sekä avoimempaa ja systemaattisempaa vuorovaikutus- ja viestintäkulttuuria. Näiden kehittämisellä varmistetaan, että kaikki organisaation toiminnot ja johtamisen tasot sekä yksittäisen esimiehen esimiesosaaminen ovat ajan tasalla. Kehittämistoimenpiteisiin osallistuu 12 keskisuomalaista pk-teollisuusyritystä.

Projekti pähkinänkuoressa

Tavoite

Projektin tarkoituksena on parantaa teollisten yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä yrityksen sisäistä potentiaalia kehittämällä.

Kohderyhmä

Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat kehittämistoimintaan tiiviisti osallistuvat 12 keskisuomalaista pk-teollisuusyritystä.

Toteuttaja ja kesto

Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteuttaa projektia 1.3.2021-31.8.2023 yhdessä kehittämistoimintaan tiiviisti osallistuvan 12 keskisuomalaisen pk-teollisuusyrityksen kanssa.

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus, Suomen rakennerahasto-ohjelma, Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020

Projektitiimi

Mikko Seppälä, projektipäällikkö
Kirsi Kemell, asiantuntija
Erica Svärd, asiantuntija
Suvi Geier, asiantuntija
Satu Honkanen, projektityöntekijä
Anu Raulo, viestintäsuunnittelija

Projektitiimi työskentelee JAMKin liiketoimintayksikössä. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@jamk.fi

Yrityksen kehittämisprosessi ja mitä se yritykseltä vaatii

Systeeminen johtaminen teollisuudessa -projekti: Yrityksen kehittämisen askeleet -kuvio

Yrityksen kehittämisprosessin tavoitteina ovat:

 1. Toimiva vuorovaikutus ja viestintä
 2. Henkilöstökokemuksen kehittyminen
 3. Parempi työhyvinvointi
 4. Muutosvalmiuden kehittyminen
 5. Tuottavuuden ja kestävän kilpailukyvyn paraneminen

  Mikko Seppälä

  Projektipäällikkö, Project Manager
  LIKE T&K, Research and Development
  Liiketoiminta, School of Business
  +358504672745

  #systeeminenjohtaminen #systeeminenjohtaminenteollisuudessa #systeemisyys #kaikkivaikuttaakaikkeen #työhyvinvointi #pkyrittäjyys

  JAMKin tietosuoja- ja rekisteriselosteet | Systeeminen johtaminen teolllisuudessa -projektin tietosuojaseloste | Systeeminen johtaminen teollisuudessa -projektin tietosuojailmoitus kyselyihin osallistuvalle