Systeeminen johtaminen teollisuudessa

Ihmisiä tekemässä yhdessä töitä tietokoneen äärellä

Systeeminen johtaminen teollisuudessa -projektin tarkoituksena on parantaa teollisten yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä yrityksen sisäistä potentiaalia kehittämällä. Projektissa tavoitellaan johtamisjärjestelmien parempaa toimivuutta sekä avoimempaa ja systemaattisempaa vuorovaikutus- ja viestintäkulttuuria. Näiden kehittämisellä varmistetaan, että kaikki organisaation toiminnot ja johtamisen tasot sekä yksittäisen esimiehen esimiesosaaminen ovat ajan tasalla. Kehittämistoimenpiteisiin osallistuu 12 keskisuomalaista pk-teollisuusyritystä.

Yrityksen kehittämisprosessi ja mitä se yritykseltä vaatii

Systeeminen johtaminen teollisuudessa -projekti: Yrityksen kehittämisen askeleet -kuvio

Projekti pähkinänkuoressa

Tavoite

Projektin tarkoituksena on parantaa teollisten yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä yrityksen sisäistä potentiaalia kehittämällä.

Kohderyhmä

Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat kehittämistoimintaan tiiviisti osallistuvat 12 keskisuomalaista pk-teollisuusyritystä.

Toteuttaja ja kesto

Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteuttaa projektia 1.3.2021-31.8.2023 yhdessä kehittämistoimintaan tiiviisti osallistuvan 12 keskisuomalaisen pk-teollisuusyrityksen kanssa.

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus, Suomen rakennerahasto-ohjelma, Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020

Tavoitteet

Yrityksen kehittämisprosessin tavoitteina ovat:

  1. Toimiva vuorovaikutus ja viestintä
  2. Henkilöstökokemuksen kehittyminen
  3. Parempi työhyvinvointi
  4. Muutosvalmiuden kehittyminen
  5. Tuottavuuden ja kestävän kilpailukyvyn paraneminen

Projektitiimi

Mikko Seppälä, projektipäällikkö
Kirsi Kemell, asiantuntija
Erica Svärd, asiantuntija
Suvi Geier, asiantuntija
Satu Honkanen, projektityöntekijä
Venla Saarelainen, projektisihteeri
Hannele Välipakka, viestintäsuunnittelija

Projektitiimi työskentelee JAMKin liiketoimintayksikössä. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@jamk.fi

Mikko Seppälä

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504672745

#systeeminenjohtaminen #systeeminenjohtaminenteollisuudessa #systeemisyys #kaikkivaikuttaakaikkeen #työhyvinvointi #pkyrittäjyys

JAMKin tietosuoja- ja rekisteriselosteet | Systeeminen johtaminen teolllisuudessa -projektin tietosuojaseloste | Systeeminen johtaminen teollisuudessa -projektin tietosuojailmoitus kyselyihin osallistuvalle