asiakastarina

Posti: Muutoksen vauhdissa pysyy oppimalla uutta

Teksti
Suvi Alainen
Kuva
Mikko Käkelä

Postilla uskotaan jatkuvaan oppimiseen ja ennakoivaan ajatteluun. Posti panostaakin henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen pysyäkseen mukana työelämän muutoksissa.  

Kaisa Suojoki Postin pääkonttorilla

Muutostahti työelämässä on nopea. Postin Kuljetuspalveluiden liiketoimintajohtaja Ari Olli kertoo muun muassa digitalisaation ja teknologioiden kehittymisen luovan jatkuvasti uudenlaisia osaamistarpeita. 

”Jos esimerkiksi kuljettajan työ oli aiemmin perinteistä ajamista, lähetysten käsittelyä ja toimimista paperisia rahtikirjoja hyödyntäen, tehdään nykyisin suuri osa työstä liikkuvan tiedonkeruun laitteilla tietoa käsitellen ja informaatiota asiakkaille tuottaen. Tämä edellyttää myös erilaista osaamista kuin aiemmin.”

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä yritysten on kehitettävä henkilöstönsä osaamista menestyäkseen. Postilla Competence Development Leadina työskentelevän Kaisa Suojoen mukaan ei riitä, että osataan tarkastella ja ratkoa tämän hetken haasteita, vaan pitää pystyä katsomaan myös tulevaisuuteen ja ennakoimaan tulevia muutoksia. Suojoki kuitenkin muistuttaa, ettei osaamisen kehittämisessä ole kyse vain yritysten paremmasta suorituskyvystä. Kun työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja kehittää osaamistaan, lisääntyvät tutkimustenkin mukaan myös kokemukset työhyvinvoinnista.

Osaamisen kehittämistä yhteistyössä

Osaamisen kehittämistä ja kehittymistä voidaan edistää monin eri tavoin. Suojoki kertoo oppimisen olevan yhä enemmän vuorovaikutteista ja tapahtuvan osana työarkea. Suojoki kuitenkin korostaa myös muodollisen koulutuksen merkitystä osana henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Olli on Suojoen kanssa samoilla linjoilla koulutuksen merkityksestä:
”Uuden oppimisen varmistaaksemme koulutamme Postilla henkilöstöämme systemaattisesti eri tehtäviin ja eri tehtävissä. Hyödynnämme sisäisten koulutustemme lisäksi myös muiden palveluntarjoajien ja oppilaitosten koulutuksia ja osaamisen kehittämisen alustoja.”

”Meille on tärkeää oman henkilöstömme lisäksi kumppaniemme henkilöstön kouluttaminen. Tarjoamme heille säännöllisesti mahdollisuuksia osallistua järjestämiimme koulutuksiin”, Olli kertoo.

Posti on ollut Jamkin yhteistyökumppani jo vuosia. Osana yhteistyötä on toteutettu muun muassa postilaisten osaamisen kehittämiseen tähtäävää Kuljetusosaaja-koulutusta. Suojoen ja Ollin mukaan koulutuksen parasta antia ovat käytännönläheiset lopputyöt, jotka kytkeytyvät kiinteästi koulutettavien omaan työhön. Parhaimmillaan koulutus on johtanut parempiin prosesseihin ja palveluihin Suojoki ja Olli summaavat.