asiakastarina

Eeva Helmisen sanoin: Jo liki 100 Jamkin fysioterapian suoravastaanottokoulutuksesta valmistunutta

Fysioterapian suoravastaanotossa on kyse siitä, että akuuttiasiakkaat ohjautuvat suoraan fysioterapeutin vastaanotolle hoidontarpeen arvioinnin kautta ilman lääkärikontaktia.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtori Eeva Helminen on nähnyt 34 vuodessa fysioterapiakoulutuksen muutoksen. Sekä opetus että menetelmät ovat uudistuneet valtavasti:  kun ennen opettaja sanoi ja näytti miten tehdään, on painopiste nyt opiskelijassa ja hänen tekemisessään, ns. opiskelijajohtoisessa opiskelussa.  Fysioterapian menetelmät ovat muuttuneet passiivisista aktiivisiin.

"Tänä päivänä asiakas nähdään oma-aloitteisena toimijana, jota fysioterapeutti auttaa tarpeen mukaan. Asiakkaalta odotetaan oma-aloitteisuutta, fysioterapeutilta entistä enemmän ohjaus-,  vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja".  

Se, että opetus menee verkkoon, ei ole ainoastaan hyvä asia. Kliinisiä taitoja tai asiakkaan kohtaamista saati koskettamista ei voi mitenkään täysin oppia tai opetella etänä.

Tulavaisuuden fysioterapeuttien opetustyön lisäksi Helminen on ollut jo vuodesta 2012 mukana kehittämässä  perusterveydenhuollossa sekä yksityisellä sektorilla työskenteleville fysioterapeuteille suunnattua suoravastaanottotoimintaan valmentavaa täydennyskoulutusta.  Nyt Jyväskylän ammattikorkeakoulusta on valmistunut jo liki 100 tämän puolen osaajaa.

"Fysioterapian suoravastaanotossa on kyse siitä, että akuuttiasiakkaat ohjautuvat suoraan fysioterapeutin vastaanotolle hoidontarpeen arvioinnin kautta ilman lääkärikontaktia. Tavoitteena on nopeuttaa tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivän asiakkaan hoitoon pääsyä, ennaltaehkäistä oireiden pitkittymistä ja vähentää painetta lääkärin vastaanotolla", Helminen kertoo.

Koulutuksen käyneillä fysioterapeuteilla on myös osaamista ravitsemusohjaukseen ja käsikaupasta saatavien kipulääkkeiden käyttöön. He voivat myös  kirjoittaa lyhyitä 3-5 päivän sairaslomia. Toimintamalli vapauttaa lääkäriresursseja muuhun toimintaan. Ennen kaikkea se nopeuttaa hoidon saatavuutta ja edistää kuntoutumisen käynnistymistä.

Kokonaisuus  sisältää myös työssäoppimista, jolloin harjoitellaan TULES -asiakkaiden kliinistä tutkimista, valmistaudutaan suoravastaanotto-osaamisen näyttöön sekä juurrutetaan fysioterapian tehtäväsiirron käytännön toteutus omalle työpaikalle.

Helmisen siirtyessä eläkepäivien viettoon, siirtyy toteutus muiden ammattilaisten vetämäksi.

"Huolena on kasvava tarjonta markkinoilla. JAMKin koulutuksessa opiskelja voi luottaa saavansa riittään osaamisen ja tason suoravaastaanottotoiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen",  Helminen pohtii.

Fysioterapiaa opettanut Eeva Helminen harrastuksensa parissa
Fysioterapian suoravastaanotossa on kyse siitä, että akuuttiasiakkaat ohjautuvat suoraan fysioterapeutin vastaanotolle hoidontarpeen arvioinnin kautta ilman lääkärikontaktia.