asiakastarina

Kaarinan kaupungin vanhuspalvelut: työpaja räätälöitiin vastaamaan asiakkaiden tarpeita

Teksti
Pauliina Hietalahti
Asiantuntija Aila Pikkarainen

Koronapandemian aikana sosiaali- ja terveysalan haasteet ovat lisänneet henkilöstön jatkuvan oppimisen ja osaamisen päivittämisen velkaa, työssä jaksamisesta puhumattakaan. Paluuta koronan jälkeiseen aikaan on valmisteltava. Kun koronan käynnistyessä ikääntyneet kansalaiset siirrettiin turvaan ja jopa eristettiin jokapäiväisestä elämästä, on pikaisesti käynnistettävä aktiivinen työ heidän yhteiskunnallisen paikkansa takaisin saamiseen.

- Voisimmeko nostaa ikääntyneet nyt jopa yhteiskuntamme ja yhteisöjemme keskelle? Avaammeko vanhuspalvelut korona jälkeiseen maailmaan aivan uudella tavalla? pohtii hyvinvointiyksikön lehtori Aila Pikkarainen.

Nämä olivat teemoja, joita pohdittiin myös Kaarinan kaupungin vanhuspalvelujen eri yksikköjen henkilöstöjen kanssa työpajoissa alkuvuodesta 2021. Työpajat olivat jatkoa JAMKin asiantuntijan Eija Janhusen toteuttamalle vuoden 2020 työpajakokonaisuudelle, jonka pohjalta jatkettiin vanhustyön syventämistä esimiesten ja henkilöstön kanssa.  

- Työpajat koostettiin juuri meidän tarpeisiin. Näin koulutus palveli meitä ihan parhaiten ja vastasi juuri meidän arjen tarpeisiin.  Kuntouttava työote pitäisi olla kotihoidossa ihan työn lähtökohtana. Koulutus tarjosi mukavasti vastauksia näihin pieniin arjen haasteisiin ja tilanteisiin, joissa kuntoutusta voi oman työn ohessa sujuvasti tehdä,  Kaarinan kotihoidon tiimiesimies Terhi Manninen toteaa.

Ennakkotehtävinä työntekijät kirjasivat ylös erilaisia asiakastilanteita, työn käytäntöjä ja myös tunteitaan. Näitä kuvauksia lähetettiin kouluttajalle myös työpajojen välitehtävinä.

- Kuvausten pohjalta työpajoissa käsiteltiin vanhustyön teoreettisia perusteita, mutta myös työn tuottamaa stressiä, jota kutsuimme vanhustyön ”resonanssiksi”, kuvaa Pikkarainen. Teemoina olivat mm. kotona asumisen merkityksellisyys, vanhusten kohtaaminen ja ohjaaminen sekä sosiaalinen kuolema.

Etäyhteyksien kautta toteutetut työpajat olivat ajoittain haasteellisia. Katsekontaktien rajallisuus ja etäryhmäkeskustelut siirtävät jatkovastuuta luontevasti työyhteisölle itselleen. Työpajojen tarkoitus olikin kannustaa henkilöstöä työnsä vahvuuksien pohtimiseen ja tarvittavien asioiden muuttamiseen. Tästä syystä esimiesten osallistuminen työpajoihin olikin erityisen tärkeää.

Koulutus ja kehittäminen

GOPP-työpaja

GOPP -työpajamenetelmä auttaa kehittämään loogisesti yhdenmukaisia, kattavia suunnitelmia, minkä ansiosta se soveltuu erinomaisesti mm. hankesuunnitelmien, toimintasuunnitelmien ja strategioiden laatimiseen.