jamk.fi

Mittaustekniikan laboratorioympäristömme rakentuu FINAS-akkreditointipalvelun standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaan akkreditoiman kalibrointilaboratoriomme K022:sen ympärille. Yli 20 vuoden kalibrointihistorian omaavan Kalibrointikeskuksen akkreditoituun pätevyysalueeseen kuuluu laaja kattaus dimensionaalisten suureiden mittalaitteita ja mittanormaaleja. Pätevyysalueeseen voitte tutustua tarkemmin pätevyysalueet-kohdassa. Kalibrointikeskus takaa jäljitettävyyden ja osaamisen koko mittaustekniikan laboratorioympäristömme toiminnalle. Mittaustekniikan laboratorioympäristössä voidaan suorittaa mittalaitteiden kalibrointien ja tarkastusten lisäksi erilaisia laadunvarmennukseen, tuotekehitykseen tai muuhun testaustoimintaan liittyviä dimensionaalisia mittauksia, koulutuksia ja konsultointeja.

Palvelut toteutetaan kalibrointikeskuksen ja mittaustekniikan asiantuntevan henkilökunnan toimesta korkeatasoisissa laboratorio-olosuhteissa sekä mahdollisuuksien mukaan myös asiakkaan tiloissa. Osa mittaustekniikan laboratorioympäristömme yrityspalveluista voidaan yhdistää myös opiskelijoiden projekti- ja harjoitustöihin, jolloin palvelut toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, yrityksen ja laboratorion henkilökunnan kanssa. Laajempia mittaustekniikan ympäristöä hyödyntäviä projekteja voidaan tarjota opiskelijoille myös opinnäytetöiksi.

Asiakkaidemme saama hyöty

Kalibrointikeskuksemme tarjoaa jäljitettävyyden suureen kansainväliseen mittanormaaliin. Akkreditoidun pätevyysalueemme mukainen kalibrointi takaa mittaustuloksille maailmanlaajuisen vertailukelpoisuuden, joka on elinehto laadukkaalle mittaamiselle. Akkreditoidun laboratorion kalibrointitodistuksella asiakkaamme voi osoittaa omien mittalaitteidensa luotettavuuden omille auditoijilleen. Tutustu kalibrointikeskuksen akkreditoituun pätevyysalueeseen tarkemmin täältä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun mittaustekniikan palvelumme tarjoavat asiakkaillemme myös tukea erilaisiin mittausongelmiin. Pituudenmittauksessa mittaustarkkuutemme ulottuu laboratorio-olosuhteissa 0,0001 mm saakka. Me tarkastamme tarvittaessa kappaleidenne vaatimusten mukaisuuden jäljitettävästi kalibroiduilla mittalaitteillamme, niin pituuden, ympyrämäisyyden, tasomaisuuden, kierteiden, pinnankarheuden kuin kulmienkin osalta.

Mittaustekniikan laboratorioympäristömme tukee insinöörien teoriaopetusta tarjoamalla laadukkaat ja jäljitettävästi kalibroidut mittavälineet käytännössä oppimiselle. Opiskelijat tutustuvatkin laboratorioympäristössämme mittaustekniikan perusteisiin, lisäksi ympäristö ja sen laitteet ovat opiskelijoiden käytettävissä myös erilaisissa projekteissa, opinnäytetyössä tai jopa opiskelijan yrittäjyyspolun alkumetreillä.

Mittaustekniikan laboratorioympäristömme työskentelee myös tiiviissä yhteistyössä protopajamme kanssa, jossa voidaan esimerkiksi rakentaa tai muokata mittausvälineitä ja – laitteita tai niiden prototyyppejä asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Kalibrointikeskuksemme taas varmistaa protopajan mittavälineiden luotettavuuden.

Mittaustekniikan laboratorioympäristössä toteutetaan myös osaavan henkilökuntamme toimesta mittaus- ja kalibrointitoimintaan liittyvää koulutusta, joissa käytännön kautta oppiminen on suuressa roolissa. Tarjolla on valmiita koulutuspaketteja mutta räätälöimme koulutukset myös asiakkaan toiveiden mukaisesti ja mahdollisesti yhdistelemällä eri koulutuksia.

Sovelluksia sekä tehtyjä projekteja

 • Konenäkökameran mittatarkkuuden vertailumittaukset.
 • Työstökoneen paikoitusmittaukset laserinterferometrillä.
 • Yritysten mittavälineiden kalibrointi. Kalibrointikeskus kalibroi akkreditoidusti noin 2000 mittalaitetta vuodessa yrityksille ja muille tahoille ympäri Suomea.
 • Tuotantokappaleiden tarkastusmittaukset sekä esimerkiksi toimittaja-tilaaja välisissä riitatilanteissa ”kolmannen” osapuolen lausuntoja laboratoriossa tehtyjen tarkastusmittausten pohjalta.
 • Yritysten tarpeiden mukaisesti räätälöityjä kalibrointi- ja mittauskoulutuksia.
 • Yritysten mittauslaadun kartoittamiseksi RR-testejä niin asiakkaan kuin laboratoriommekin tiloissa.
 • Mittausepävarmuuslaskelmien laadintaa yrityksille konsultointipalveluna.
 • Yritysten laadunvarmennuksen tueksi erilaisia vertailumittauksia ja laajempien vertailumittausrinkien organisointia.
 • Yrityksen mittaustoiminnan kehittäminen opiskelijaprojektina, jossa laboratoriomme henkilökunnan tukemana ja laboratoriomme monipuolisten laitteiden avulla tutkittiin ja laadittiin suunnitelma yrityksen mittaustoiminnan ja mittaustiedon keräämisen kehittämiseksi automaattisemmaksi.

Laitteistojen tekniset tiedot

 • Laserinterferometri (2 kpl), mittaustarkkuus 0,0001 mm, paikoitustarkkuus, tasomaisuus, suoruus, pituus
 • Profiiliprojektori, muodon mittaus kosketuksettomasti
 • Ympyrämäisyyden mittauskone (2 kpl), mittaustarkkuus 0,0001 mm, ympyrämäisyys, lieriömäisyys
 • Mittakellojen tarkastuslaite 0-100 mm
 • Pituudenmittauskone 0-1000 mm
 • Pystymittalaite (2 kpl), 0-600 mm
 • Pituudenmittausantureita (3 kpl), 0-25 mm
 • Ulko- ja sisäpuolisten kierteiden mittauslaitteet
 • Mittapalojen mittaus, 0-500 mm
 • Mittapalasarjoja 500 mm asti
 • Mittausrenkaita 315 mm halkaisijaan saakka
 • Pinnankarheuden mittauslaite (2 kpl)
 • Lisäksi paljon erilaisia käsimittalaitteita, suorakulmia, teräsviivaimia, kivitasoja yms. Käsimittavälineitä on myös langallisella ja langattomalla tiedonsiirrolla yritysten mittaustoiminnan automatisoinnin simuloimisen tueksi.

Asiakkaat kertovat

Kalibrointikoulutus

"Konepajateknisten mittalaitteiden kalibrointikoulutukseen osallistuneet henkilömme saavuttivat tavoitellun osaamisen tason. Erityisen hyvää koulutuksessa oli, että se toteutettiin meidän tiloissamme ja omilla, jatkossakin käytössä olevilla mittaus- ja kalibrointilaitteillamme." – Toolfac Oy:n tuotantopäällikkö Janne Åsenbrygg

Mittausepävarmuuskonsultointi

"Tarvitsimme testausmenetelmillemme mittausepävarmuuslaskelmat, testauslaboratoriomme akkreditointia varten, koska omat resurssimme ja osaaminen oli sillä hetkellä rajallista. Saimmekin JAMKilta valmiit laskelmat sovitussa aikataulussa toimittamalla heille ainoastaan tarvittavat pohjatiedot testausmenetelmistämme. " – TikkaSpikes Oy:n suunnittelu- ja kehitysinsinööri Tomi Pirttimäki

Kalibrointi

"Toimimme yhteistyössä JAMK Oy:n akkreditoidun kalibrointilaboratorion kanssa koskien mittaus- ja kalibrointiasioita. Esimerkkinä omien vertailunormaaliemme kalibroinnissa käyttäminen." – Valmet Technologies Oy:n laatupäällikkö Kari Koivisto

"Akkreditoinnin takaaman jäljitettävyyden ja laadun lisäksi saamme nopean toimitusajan sekä asiantuntevan palvelun asioidessamme JAMK Oy:n Kalibrointikeskuksen kanssa." – Komas Oy:n Laatupäällikkö Sami Seppänen

"Mittaus- ja kalibrointilaitteiden kalibrointi JAMK Oy:n Kalibrointikeskuksessa on akkreditoinnin tuoman jäljitettävyyden sekä laadun lisäksi myös jouhevaa. Lähetettyämme laitteet postitse Kalibrointikeskukseen, ne palaavat meille sovitussa aikataulussa takaisin kalibrointitodistusten kanssa." – Planmeca Oy:n Laatuinsinööri Minna Hartikainen

Hinnoittelu

Laboratorioympäristön palvelut hinnoitellaan tapauskohtaisesti riippuen palvelun toteuttamismuodosta. Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous laboratorion yhteyshenkilöiltä. Voit jättää tarjous- tai lisätietopyynnön myös sivun yhteystiedot -kohdasta.