Vuosikertomus 2023

Vuosi 2023 sujui Jamkin perustehtävien näkökulmasta erittäin hyvin. Tutkintokoulutus kasvoi edellisvuoteen verrattuna. TKI-toiminnan kokonaisvolyymi kasvoi ja ulkoisen rahoituksen määrä saavutti kaikkien aikojen ennätyksen.

Kasvua tulevaan

Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimintavuosi 2023 sujui erittäin hyvin perustehtävien näkökulmasta, ja myös talouden lukuihin voidaan olla tyytyväisiä, kirjoittaa rehtori Vesa Saarikoski.

Vuosi 2023 osoitti tarpeen Jamkin osaamiselle niin kansallisesti kuin globaalisti

Vuonna 2023 Jamkissa keskeistä on ollut löytää koronvuosien jälkeen toimintamalli, joka hyödyntää digitaalisuuden vahvuuksia – kuitenkin pitäen kiinni yhteisöllisyydestä, kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja Bella Forsgrén.

Uutinen

Jamkille merkittävä komission rahoitus osana EUDRES-liittoumaa

EUDRES rakentaa tarjontaa yli 100 000 opiskelijalleen, ja keskeisenä tavoitteena on alueellisten osaamiskeskittymien vahvistaminen.

Uutinen

Jamk arvioitiin kansainvälisesti laadukkaaksi tieto- ja viestintätekniikan kouluttajaksi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmalle myönnettiin toistamiseen kansainvälinen EUR-ACE laatuleima. Laatuleima on osoitus tutkinto-ohjelman antaman osaamisen laadusta kansainvälisellä mittaristolla arvioituna.

Uutinen

Keski-Suomesta kyberosaamisen maakunta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteinen kyberturvallisuuden osaamiskeskus vahvistaa erityisesti Keski-Suomen alueen elinvoimaa, mutta tukee myös koko Suomen kyberturvallisuusbrändiä.

79M€

Liikevaihto
+ 7,3 % kasvua edellisvuoteen.
Liikevaihdon perusteella Jamk on viiden suurimman ammattikorkeakoulun joukossa.

Tuloslaskelman tuotot

Löydät luvut saavutettavassa muodossa toimintakertomuksesta.

Tarkemmat talouden luvut löydät toimintakertomuksesta.

Lataa toimintakertomus 2023

Koulutus

9 783

Ennätysmäärä opiskelijoita
Tutkintokoulutuksessa, ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja erikoistumiskoulutuksessa.

1 893

uutta alumnia
Jamkista valmistui 1170 AMK-tutkinto-opiskelijaa sekä 330 YAMK-tutkinto-opiskelijaa. Ammatillisen opettajakorkeakoulutuksen suorittaneita oli 393.

31 463

opintopistettä avoimessa ammattikorkeakoulussa
Kuudenneksi eniten valtakunnallisessa vertailussa.

1 101

tutkinto-opiskelijaa ulkomailta
35 % kasvu edellisvuoteen verrattuna.

Uutinen

Jamk kolmanneksi suosituin ammattikorkeakoulu yhteishaussa

Jamk oli kolmanneksi suosituin ammattikorkeakoulujen keskinäisessä vertailussa. Kiinnostus restonomiopintoja, energia- ja ympäristötekniikkaa sekä konetekniikkaa kohtaan kasvoi.

Uutinen

Syksyn yhteishaussa ennätysmäärä hakijoita – logistiikka suosituin insinöörikoulutus valtakunnallisesti

Hakijamäärät syksyn hakuun ovat merkittävässä kasvussa. Erityisesti logistiikan sekä tradenomin tutkinto-ohjelmat kiinnostivat hakijoita. Vetovoimaltaan logistiikka oli valtakunnallisesti suosituin insinööritutkinto-ohjelmista. Myös ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot kiinnostivat hakijoita edellisvuotta enemmän.

Artikkeli

Nursing-opiskelijoiden sitkeys palkittiin: Jokaiselle löytyi töitä Keski-Suomesta

Koko Suomessa on kova tarve hoitoalan ammattilaisille. Avuksi Keski-Suomen hoitajapulaan luotiin Sairaanhoitajan integroituminen suomalaiselle urapolulle (SaSU) -projekti.

Tutkimus ja kehitys

22M€

TKI-toiminnan kokonaisvolyymi
TKI-toiminnan volyymi jatkaa kasvuaan.

240

vaikuttavaa hanketta käynnissä
Vuoden aikana käynnistyi 71 uutta projektia.

703

julkaisua
joista taidealan julkaisuja 181 ja audiovisuaalisia 35.

16,5M€

TKI-toiminnan ulkoinen rahoitus
Ulkoisen rahoituksen määrä kasvoi yli miljoona euroa, kaikkien aikojen ennätykseen.

Ulkoisen rahoituksen jakautuminen

Löydät luvut saavutettavassa muodossa toimintakertomuksesta.

Uutinen

Merkittävä EU-tutkimushanke yhdistää tekoälyn terveyden edistämiseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes on mukana Euroopan unionin Horisontti Eurooppa -ohjelman SmartCHANGE-tutkimushankkeessa, jossa hyödynnetään tekoälyä pitkäaikaisen terveystiedon seurannassa.

Uutinen

Keski-Suomeen e-urheilun osaamiskeskittymä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Gradia ja KIHU perustavat yhdessä e-urheilun osaamiskeskittymän, joka panostaa erityisesti Keski-Suomen pk-yritysten sekä tutkimus- ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön ja verkostotoimintaan.

Uutinen

Uusi Jamk Arena kokoaa jamkilaisten osaamisen

Jamk Arena on uusi verkkosivusto, joka kokoaa Jamkin asiantuntijoiden julkaisuja yhteen. Uutta tietoa julkaistaan sivustolla tässä vaiheessa artikkeleina ja teoksina, myöhemmin myös podcasteina ja videoina.

Uutinen

Jamk kehittää 3,5 miljoonan euron rahoituksella älymaatalouden osaamisympäristöä

Murroksessa olevan maatalouden tarpeisiin vastataan luomalla älymaatalouden yhteiskehittämisen ympäristö, jossa pystytään kehittämään peltoviljelyn päästöjä minimoivia ja taloudellista kannattavuutta parantavia ratkaisuja.

Uutinen

Jamkille yli 2 miljoonaa euroa kestävän energiajärjestelmän kehittämiseen datan avulla

Jyväskylän ammattikorkeakoulu panostaa lähivuosina energiajärjestelmän kestävyyden kehittämiseen. Vihreän siirtymän myötä energiajärjestelmissä tarvitaan yhä enemmän älykkään sähköverkon ratkaisuja, jotta tuotannosta saadaan täysi hyöty irti.

Uutinen

Jamkin vetovastuulle merkittävä 2,8 miljoonan euron kansainvälinen kehityshanke

BioPaavon hackathonit lanseerataan Itämeren alueen maissa. Tavoitteena on pysyvän yhteistyömallin ja palvelukonseptin rakentaminen bio- ja kiertotalouden hackathonien järjestämiseksi kansainvälisesti.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Olemme sitoutuneet ammattikorkeakoulujen yhteiseen tavoitteeseen hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä toteuttamalla Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaa. Luontopositiivisuus on yksi tavoitteistamme yhdessä Jyväskylän kaupungin ja Edufuturan kanssa. 

Olemme myös sitotuneet Jyväskylän kaupungin Resurssiviisas Jyväskylä 2040-ohjelmaan ja sen tavoitteisiin. 

Olemme määritelleet tavoitteitamme Kestävä ja vastuullinen Jamk -tiekarttaan. Löydät tiekartan tekstimuodossa Kestävä ja vastuullinen Jamk -sivulta.

Jamkin kestävä tulevaisuus -tiekartta. Tiekarttaan jäsennellyt asiat tekstimuodossa kuvan alla.

Jamkin kestävä tulevaisuus -tiekartta 

Henkilöstö

912

asiantuntijaa
Henkilötyövuosia yhteensä 820.

Henkilöstömäärän kehittyminen

Henkilöstömäärä on kasvanut vuoden 2019 743:sta vuoden 2023 912:een henkilöön.

Uutinen

Petri Lakka valittiin Jamkin teknologiayksikön johtajaksi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) hallitus valitsi kokouksessaan 18.12.2023 Jamkin teknologiayksikön johtajaksi tekniikan lisensiaatti Petri Lakan.

Uutinen

Mika Karjalainen tutkimuksesta vastaavaksi vararehtoriksi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimuksesta vastaavaksi vararehtoriksi on 12.6.2023 valittu Mika Karjalainen (FT). Tehtävää haki yhteensä 22 hakijaa.

Uutinen

Liiketoimintayksikön johtajaksi Anne Eskola

Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikön johtajaksi on valittu Anne Eskola (KTT). Tehtävää haki kaikkiaan 11 hakijaa.

Yhteistyö ja kumppanuudet

Teemme jatkuvasti yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa osaamisen kehittämiseksi. Yhteistyön ja kumppanuuksien voimin vastaamme myös osaajapulaan ja huolehdimme siitä, että meiltä valmistuvat opiskelijat löytävät urapolkunsa. 

Uutinen

Jamk ja Fingrid syventävät yhteistyötään kyberturvallisuusosaamisen vahvistamiseksi

Yhteistyö kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n kanssa keskittyy tieto- ja viestintäteknologian sekä kyberturvallisuuden monialaisen osaamisen kehittämiseen ja soveltavaan tutkimukseen.

Artikkeli

Oppilaitosyhteistyö mahdollistaa työharjoittelun Kevassa

Jamkin Kuntoutusinstituutin ja Kevan yhteistyössä edistetään yhteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kehitetään asiantuntijaosaamista. Yksi keskeisistä yhteistyön muodoista on opiskelijayhteistyö.

Asiakastarina

Accenture: Kansainvälistä toimintaa paikallisella sydämellä

Globaali konsultointitalo Accenture etsii uusia lupauksia Jyväskylän opiskelija- ja yritysmaailmasta. Kansainvälisen uran rakentaminen onnistuu myös Keski-Suomesta käsin.

Uudistunut avainasiakkuusmalli

Uudessa avainasiakkuusmallissamme haluamme taata yritysasiakkaillemme sekä -kumppaneillemme vuorovaikutteisen ja luotettavan yhteistyön, kirjoittaa Tiina Martelius-Louniala Luovuutta-lehden pääkirjoituksessa.

Lue lisää