uutinen 17.1.2023

Jamk ja Fingrid syventävät yhteistyötään kyberturvallisuusosaamisen vahvistamiseksi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ovat sopineet yhteistyöstä liittyen tieto- ja viestintäteknologian sekä kyberturvallisuuden monialaisen osaamisen kehittämiseen ja soveltavaan tutkimukseen.

Jamk ja Fingrid Oyj ovat allekirjoittaneet viisivuotisen kumppanuussopimuksen. Yhteistyön tavoitteena on molempien osapuolten strategisten ja operatiivisten tavoitteiden tukeminen. Yhteistyö Fingridin kanssa liittyy keskeisellä tavalla myös Jamkin tahtotilaan kehittää kansallista kyberturvallisuusosaamista.

Yhteistyö tieto- ja viestintäteknologian, erityisesti siihen liittyvän kyberturvallisuuden, edistämiseksi on alan osaajapulasta ja globaalista maailmantilanteesta johtuen hyvin ajankohtainen aihe. Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutin johtaja Tero Kokkosen mukaan Jamkin ja Fingridin kumppanuus on hyvä esimerkki korkeakoulun ja liike-elämän välisestä yhteistyöstä, joka palvelee molempia osapuolia.

”Jamkin ja Fingridin välillä on jo ennestään vahvaa yhteistyötä kyberturvallisuuteen liittyvässä T&K-toiminnassa sekä kyberharjoitustoiminnan avulla tapahtuvassa osaamisen kehittämisessä. Nyt solmitun kumppanuussopimuksen myötä yhteistyö vahvistuu ja laajenee kattamaan myös Jamkin IT-instituutin tutkintokoulutuksen”, Kokkonen kertoo.

”Vahvistamalla yhteistyötä työelämän kanssa pystymme parhaiten tukemaan alalle valmistuvien työllistymistä. Samalla voimme pitää huolta siitä, että valmistuvien osaaminen vastaa mahdollisimman hyvin työelämän tarpeita”, Kokkonen jatkaa.

”Haluamme jatkossakin turvata yhteiskunnallisesti huoltovarmuuskriittisen liiketoimintamme jatkuvuuden. Tämä on mahdollista ainoastaan osaavien ammattilaisten avulla. Pätevän henkilöstön saatavuuden varmistamme pitkäjänteisellä ja kiinteällä yhteistyöllä Jamkin kanssa”, toteaa Fingridin ICT-johtaja Kari Suominen.

Kumppanuusyhteistyön käytännön muodot voivat vaihdella tarpeen mukaan, mutta esimerkiksi Jamkin opiskelijoille kumppanuus avaa erilaisia opinnäytetyö-, harjoittelu- ja työllistymismahdollisuuksia. Sopimuksen sisältö voi konkretisoitua myös uudenlaisina T&K- yhteistyömahdollisuuksina.

Kumppanuussopimus allekirjoitettiin 9.1.2023. Yhteistyö käynnistyy välittömästi.

Lisätiedot:
Tero Kokkonen, johtaja, IT-instituutti
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. +358 50 438 5317
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kari Suominen, CIO, SVP
etunimi.sukunimi@fingrid.fi
p. +358 40 556 4756
Fingrid Oyj