jamk.fi

1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Y-tunnus: 1006550-2
Postiosoite: Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Annukka Akselin
Postiosoite: Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
Puhelin: 040 552 4764
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jamk.fi

3. Rekisterin nimi

Taito-rekrytointijärjestelmän työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • työhakemusten käsittely
  • analysointi ja tilastointi

Henkilötietoja säilytetään rekisteröidyn määrittelemän ajan (3, 6 tai 12 kuukautta) tai kunnes valintaprosessi on päättynyt.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • nimi, yhteystiedot, syntymäaika
  • vapaamuotoinen hakemuksen saateteksti ja lisätiedot
  • koulutus- ja työkokemustiedot
  • kokemusta ja osaamista kuvaavat tiedot
  • toivomukset tulevasta työtehtävästä
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään Oikotie.fi -sivustolla olevan hakulomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain mukaisesti.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä henkilöstöpalveluinin postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän (Taito) käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään Oikotie.fi – sivuston lomakkeen kautta palvelun tarjoajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. JAMKin palvelimille ei siirretä tietoja.