Uraohjausta annetaan erilaisissa ympäristöissä, joista tunnetuin lienee TE-toimiston järjestämät ohjaukset työnhakijoille. Ohjausta ostavat myös yritykset sekä lisääntyvässä määrin myös yksityishenkilöt. Uraohjauksen kysyntä on voimakkaassa kasvussa työelämän muutoksessa – ylipäänsä monenlainen valmennus ja life-coaching ovat kovassa nosteessa tällä hetkellä. Ihmisiä kiinnostaa oma hyvinvointinsa, olipa kyseessä sitten kuntoilu, nukkuminen tai työelämä.

Valmentaja ja uraohjaaja Piia Järvenpää oli viime syksynä ensimmäisten hakijoiden joukossa, kun ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja Jyväskylän yliopiston yhteisen Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen haku avautui. Useiden kollegoidensa tavoin Järvenpää oli jo ehtinyt odottaa uuden koulutuksen syntymistä ohjausalan koulutusten joukkoon.

– Uraohjaus on ala, jolle ei ole omaa tutkintoa. Uraohjausta tekevät työkseen hyvin kirjavasti erilaisista taustoista tulevat ammattilaiset. Vaikka itselläni on jo monen vuoden työkokemus uraohjaajana sekä opettajan ja opinto-ohjaajan pätevyys, koen koulutuksen merkityksellisenä. Pääsen syventämään osaamistani ja koulutus antaa myös ikään kuin virallisen leiman omalle osaamiselle, toteaa Järvenpää.

Piia Järvenpää

Uraohjauksessa keskustellaan paitsi työstä, myös elämäntilanteesta kokonaisuutena. Siksi uraohjaajalta vaaditaankin hyvin laaja-alaista osaamista ja tietämystä. Järvenpään mukaan erikoistumiskoulutuksen parasta antia ovat olleet hyvät menetelmät ja käytännöt, sekä erilaisista taustoista tulevien opiskelijoiden yhdessä jakama osaaminen.

Aikuisen opiskelupolulla tärkeää on koulutuksen hyvä suunnittelu, jotta opinnot voi ihan oikeasti suorittaa työn ohessa. Aikataulut ja työmäärä täytyy saada sovitettua omaan elämään.

– Viisi kahden tai kolmen päivän lähijaksoa on ollut ihan toimiva ratkaisu. Lisäksi on ollut pienryhmätehtäviä, joita olemme toteuttaneet verkossa. Itsenäiseen työskentelyyn on sisältynyt paitsi perinteistä esseetä myös videointia. Toteutustavat ovat olleet monipuolisia ja kiinnostavia. Tehtäville on annettu riittävästi aikaa eli ne on pystynyt hyvin mahduttamaan omaan kalenteriinsa, kertoo Järvenpää.

– Omassa ohjaustyössäni huomaan, että aikuisopiskelussa suurimmat haasteet liittyvät opintojen sovittamiseen muuhun elämään ja sen lisäksi rahoituskysymyksiin. Työnhakijoiden kohdalla törmätään usein byrokratian rajoitteisiin. Ajattelen, että jos ihmisellä pitää nykypäivänä olla monta uraa, pitäisi olla mahdollisuudet myös kouluttautua uusille aloille! Tai yhdistää vaikkapa palkkatyötä, koulutusta ja yrittäjyyttä joustavasti, Järvenpää sanoo.

– Joskus myös riman asettaminen oikealla korkeudelle voi olla haaste. Koulutuksesta kannattaa ammentaa ne itselle merkitykselliset, oman työn kannalta keskeiset asiat. Kouluttautuminen on hyvä väylä omaan työhyvinvointiin vaikuttamiseen, Järvenpää jatkaa.

Erikoistumiskoulutus on enemmän kuin parin päivän kurssi.

Erikoistumiskoulutusten vahvuus on siinä, että niiden avulla pystytään vastaamaan aitoihin työelämässä syntyviin haasteisiin. Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksesta on haluttu rakentaa selkeä jatkokoulutus niille, joilla on jo työkokemusta korkeakoulututkinnon päälle.

– Uraohjaus on hyvä esimerkki osaamisesta, jonka kysyntä kasvaa työelämän muutoksessa. Koulutuksen ovat suunnitelleet ohjausalan kouluttajat, yhteistyökumppaneinaan työelämän edustajat – juuri ne tahot, jotka palkkaavat uraohjaajia, kertoo JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtori Riikka Michelsson.

Uraohjauksella on kysyntää työelämän muutoksessa, toteavat Riikka Michelsson ja Piia Järvenpää.

– Koulutettavilla on monenlaisia taustoja: sosiaalialaa, psykologiaa, kasvatustieteitä ja niin edelleen. Se on tuonut opintoihin erilaisia näkökulmia, olemme saaneet oppia toinen toisiltamme. Aikuiskoulutuksessa opiskelija on oman alansa asiantuntija yhtä lailla kuin kouluttajakin, kertoo Michelsson.

Jyväskylän, Tampereen, Oulun, Hämeen ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulujen ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja Jyväskylän yliopiston Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen pilotti on toteutettu vuoden 2019 aikana. Seuraavaa toteutusta suunnitellaan, mutta aikataulu on vielä avoin.

TEKSTI KATI POIKONEN KUVAT MIKKO VÄHÄNIITTY JA KATI POIKONEN

Ikigai

Jotain, mitä osaat
Jotain, mitä rakastat
Jotain, mistä maksetaan
Jotain, mitä maailma tarvitsee

Koulutuksen aikana Piia Järvenpää halusi jakaa muille itseään puhuttelevan menetelmän, joka perustuu vanhaan itämaiseen elämän tarkoituksen käsitteeseen, Ikigaihin. Sen avulla voi peilata omaa työhyvinvointiaan. Ikigain mukaan työn merkityksellisyys rakentuu yllä olevasta neljästä tekijästä - voidakseen hyvin työssä ihminen tarvitsee edes rahtusen kaikkia niistä.

Erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus on työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu koulutusmuoto. Se sopii henkilöille, jotka haluavat syventää asiantuntemustaan, tarvitsevat työssään uutta osaamista tai suuntaavat vaativampiin asiantuntijatehtäviin. Opiskelu tarjoaa omaa työyhteisöä laajemman näkökulman alalle sekä mahdollisuuden verkostoitua vertaisten kanssa. 30 opintopisteen erikoistumiskoulutuksia järjestetään eri koulutusaloilla ja erilaisista teemoista.