Jyväskylän kaupungin henkilöstön virkistyspaikkana pitkään toimineesta Könkkölästä rakennetaan Green Care-toimintakeskusta. Green Carella tarkoitetaan luontoympäristön tavoitteellista ammatillista hyödyntämistä hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä. Könkkölässä keskitytään erityisesti nuorten työllistämistoiminnan kehittämiseen.

– Nuorten lisäksi haluamme jatkossa panostaa myös niin sanottuun vihreään bisnekseen, jossa yhdistyvät luonto, yhteiskunnallinen hyöty ja taloudellinen toiminta. Käytännössä se voisi tarkoittaa esimerkiksi retkeilytarvikkeiden vuokrausta tai itse kasvatettujen luomuyrttien myymistä kaupunkilaisille, Könkkölän työvalmentaja Tiina Mäenpää-Korhonen kertoo. 

Välillä käy myös niin, että työpajoihin osallistuneet nuoret jäävät Könkkölään pidemmäksi aikaa, Tiina Mäenpää-Korhonen sanoo.

LUONTOYMPÄRISTÖN hyvinvointia edistävä vaikutus huomattiin jo aikaisemmin Jyväskylän kaupungin Nuorten Taidetyöpajalla. Mäenpää-Korhonen yhdessä työparinsa Kaisa Peuhan kanssa innostui aiheesta, ja aikaansaavat naiset alkoivat miettiä, miten luontolähtöisiä menetelmiä voisi järjestelmällisesti hyödyntää nuorten työllistymisen tukemisessa. Siitä käynnistyi Könkkölän tarina Green Care-toimipisteenä. 

– Könkkölä oli pitkään ollut vähässä käytössä. Halusimme kestävän kehityksen ideologian mukaisesti hyödyntää olemassa olevaa vanhaa pihapiiriä. Tietysti myös mieletön sijainti järven rannalla, muutaman kilometrin päässä kaupungista houkutti, Mäenpää-Korhonen sanoo.

NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄT työpajat, Könkkölän Lumo-tiimit, ovat toiminnan konkreettinen muoto. Työpajoilla on eri teemoja, ja ne kestävät muutamista viikoista useampiin kuukausiin. Osallistujat ovat esimerkiksi palkkatukihenkilöitä, työkokeilijoita, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita tai oppisopimusopiskelijoita. 

Pajoissa opetellaan muun muassa maatilan töitä, viljellään kasveja ja hoidetaan eläimiä. Ollaan siis paljon ulkona ja nautitaan luonnosta. Työpajatoiminta sopii niille nuorille, joita perinteinen opiskelu arveluttaa tai omat tulevaisuuden suunnitelmat ovat epäselvät. Tavoitteena on tukea nuorten työ- ja toimintakykyä ja auttaa eteenpäin elämässä.

– Meillä voi esimerkiksi aloittaa tekemällä osatutkinnon oppisopimuksella ja jatkaa koko tutkinnon suorittamiseen, jos opinnot maistuvat.

Välillä käy myös niin, että työpajoihin osallistuneet nuoret jäävät Könkkölään pidemmäksi aikaa suunnittelemaan ja ohjaamaan tulevia työpajoja. Syksyn 2016 Lumo-pajaan osallistunut Leena Pulkkinen oli kokemukseen niin tyytyväinen, että päätti jatkaa tutuksi tulleessa paikassa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaana.

– Könkkölän luonto ja hyvä yhteisö kiehtovat. Tänne on kiva tulla, ja työporukka saa aina iloiseksi. Tämä tuo sisältöä päiviin, Leena sanoo.

Myös Anna Rimppi, Elina Kautto ja Eveliina Asplund viihtyvät Könkkölässä. Heillä jokaisella on oma tarinansa. Kaikki ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että luonto ja hyvinvointi kuuluvat yhteen ja tekemällä oppiminen on parasta.

– Täällä arvostetaan kaikkia yhtä paljon. Jokaisella on vastuu ja jokainen voi vaikuttaa, nuoret naiset sanovat lähes yhteen ääneen. 

– Hyvät hetket liittyvät ennen kaikkea ihmisiin, ja täällä pääsee näkemään ihania kasvutarinoita. Parasta Könkkölässä on se, että meillä ei simuloida mitään, vaan tehdään yhdessä oikeita töitä, Mäenpää-Korhonen kiteyttää.  

Olemme mukana

LuoKSe - Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto) ja Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle (Euroopan sosiaalirahasto) kehittävät Green Care -toimintaa yhdessä Könkkölän kanssa.

KÖNKKÖLÄN Green Care -ympäristö on nuorten pajatoiminnan lisäksi myös koulujen ja yritysten hyödynnettävissä. Tilalla järjestetään muun muassa sosiaalipedagogista hevostoimintaa, ja se toimii oppimisympäristönä hankkeille. 

– Teemme yhteistyötä JAMKin Green Care -hankkeiden kanssa. Olemme myös keskustelleet Green Care Finland ry:n Keski-Suomen osaston perustamisesta koko toimialan kehittämiseksi alueella.

– Könkkölän tulevaisuus näyttää nyt valoisalta. Meillä on paljon suunnitelmia toiminnan laajentamiseksi, ja kiinteistön kaupungilta ostanut Könkkölä ry aloittaa keväällä päärakennuksen remontin, Mäenpää-Korhonen iloitsee.

Green Care-toiminta Suomessa