Mobiilipalvelut ovat jo arkea hyvinvoinnin edistämisessä. Terveelliseen syömiseen, stressinhallintaan ja kunnon kohottamiseen on olemassa omat sovelluksensa. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökohtaisiin tapaamisiin perustuvaa toimintaa voidaan täydentää erilaisilla mobiilipalveluilla.

JAMKissa toteutuneissa hankkeissa on vuosien 2010–2016 aikana kehitetty eTuoteperheen sovellusmahdollisuuksia erilaisissa elämäntilanteissa oleville asiakkaille. Palveluja käytetään varsinaisten ohjaustapaamisten rinnalla; asiakasta ei koskaan jätetä pelkän mobiilipalvelun varaan.

minä ensin!

-hankkeessa (Mobiiliteknologia SOTE-työntekijän ja -asiakkaan itseohjautuvan hyvinvoinnin tukena) eTuoteperhettä hyödynnetään keväällä 2016 osana sosiaali- ja terveysalan henkilöstön hyvinvointiryhmiä. Jatkossa hankkeessa pohditaan, miten mobiiliteknologiaa voisi hyödyntää osana asiakastyötä.

Tekstiviestipalvelua on hyödynnetty esimerkiksi perheneuvolan asiakkaiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ohjaamisessa. Viestien tehtävänä oli paitsi motivoida, myös kerätä reaaliaikaista tietoa asiakkaan arjen haasteista.

– Arjenhallintaryhmään osallistuneille nuorille lähetettiin yhteisten kokoontumisten välissä tekstiviestejä, joiden tarkoituksena oli aktivoida nuorta itse pohtimaan omaa hyvinvointiaan juuri siinä hetkessä. Kysyttiin esimerkiksi: keneltä perheen ulkopuoliselta henkilöltä olet saanut viime päivinä apua tai mitä olet tehnyt tänään oman hyvinvointisi eteen, Suvi Salminen JAMKin hyvinvointiyksiköstä kertoo. Tekstiviesteillä pyritään sitouttamaan asiakas oman elämäntilanteensa parantamiseen ja tukemaan arjessa yksilö- tai ryhmätapaamisten välillä.

– Palvelu täydentää asiakaskäynneillä annettavaa ohjausta. Sen vahvuus on reaaliaikaisuus. Asiakasta voidaan auttaa tässä ja nyt. Tällaisessa viestinnässä on tärkeä muistaa, että viestin sanamuodolla on todella suuri merkitys, Suvi jatkaa. eTuoteperheen palveluja on tarjolla myös yrityksille. Varsinkin henkilökunnan työhyvinvoinnin kehittämisprosesseissa voidaan yhteisten tapaamisten lisäksi hyödyntää viestipalvelua aktivoimaan osallistujia.

Teksti: Katri Kunelius, Kuva: iStock