8.4.2015

Egyptin tuliaisia

Parhaimmillaan kansainväliset kehittämishankkeet hyödyttävät aidosti kohdemaata, mutta myös hankkeen toteuttajia. JAMKin koordinoima laaja koulutusjärjestelmän ja -sisältöjen kehittämiseen tähtäävä Twinning-hanke Egyptissä on tästä hyvä esimerkki.

Egyptissä on paljon äärimmäistä köyhyyttä, lukutaidottomuutta ja sisäisiä ristiriitoja, mutta toisaalta paljon osaamista ja pitkä sivistyshistoria. Maassa on myös kova halu uudistaa ja kehittää koulutusta ja koulutusjärjestelmää, jotta lähes 90 miljoonan egyptiläisen voimavarat saataisiin paremmin käyttöön.
Yksi keino on ollut vuonna 2013 käynnistynyt ja syksyllä 2015 päättyvä Twinning-hanke, jota JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu koordinoi. Twinning-hankkeet ovat EU:n rahoittamaa kumppanuustoimintaa EU:n lähialueiden kanssa, ja niillä pyritään kohdemaiden hallinnon ja lainsäädännön kehittämiseen.

Yhdessä Saksan kanssa toteutettava hanke on sisällöllisesti etenevä kehittämiskokonaisuus, jonka tuella egyptiläiset kehittävät koko koulutusjärjestelmäänsä ja sen arvioinnista vastaavan viraston NAQAAE:n toimintaa. Pääpaino on arviointijärjestelmän kehittämisessä ja organisoinnissa, mutta kiinnostuksen kohteena on myös koulutuksen sisältö.

”Kehittämiseen on kuulunut lainsäädäntöä, organisaation rakennetta, toimintakulttuuria ja arviointiosaamiskoulutusta. Samoin on selvitetty modernien opettajuuden työkalujen hyödyntämismahdollisuuksia”, hankkeen projektipäällikkö Heikki K. Lyytinen toteaa.
Suomalaiset ja saksalaiset asiantuntijat tukevat kehittämisprosessia paikan päällä tapahtuvilla viikon mittaisilla missioilla. Niiden aikana tavataan egyptiläisiä asiantuntijoita neuvotteluissa, työpajoissa ja seminaareissa, joissa suunnitellaan yhdessä viraston toiminnan kehittämistä tai koulutetaan paikallista henkilöstöä ja arvioijia. Toisaalta egyptiläiset ovat käyneet opintojaksoilla Euroopassa, kuten Jyväskylässä syksyllä 2014

Lupaavia tuloksia

Suomesta hankkeeseen on osallistunut asiantuntijoita opetusministeriöstä, Opetushallituksesta, Helsingin ja Jyväskylän yliopistoista sekä JAMKista. Saksassa kehittämispartnerina on DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst).

JAMKista mission Egyptiin tekivät viimeksi opettajankoulutuspäällikkö Harri Keurulainen ja koulutuksen kehittämispäällikkö Hannu Ikonen helmikuun lopulla.
”Tarkkailimme ennen kaikkea sitä, miten arvioijina toimivia yliopistojen johtohenkilöitä koulutettiin. Koulutusote oli minusta moderni, mutta todellinen haaste on varmasti siinä, miten he osaavat viedä asioita eteenpäin omissa organisaatioissaan. Muun muassa tähän pystymme tarjoamaan näkökulmia, kun menemme Egyptiin uudelleen”, Keurulainen toteaa.

Hankkeen etenemistä varmistaa Kairossa suomalainen RTA eli paikallinen neuvonantaja. Hän avustaa projektin EU-osapuolia hankkeen toteutuksessa yhteistyössä NAQAAE:n johdon ja asiantuntijoiden kanssa. Tehtävää on hoitanut viime syksystä lähtien opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Reijo Aholainen.
”Etenkin tämän vuoden puolella hankkeeseen liittyvät työt ovat edenneet hyvin. Välillähän hanke oli lähes keskeytyksissä Egyptin levottomuuksien ja henkilövaihdosten takia. Suuri merkitys on sillä, että NAQAAE:n uusi johtaja tohtori Youhansen Eid tukee hanketta kaikin voimin”, hän kertoo.
Lyytinen lisää, että 2–3 vuotta on lyhyt aika viedä eteenpäin näin suurta kokonaisuutta. Hän on kuitenkin luottavainen.

”Uskon, että olemme pystyneet antamaan Egyptille monipuolisen kuvan siitä, miten Saksassa ja Suomessa eri tasojen koulutusta ja sen arviointia on toteutettu. Olennaista on tietenkin herättää ajatuksia, miten tätä tietoa voidaan hyödyntää ja jalostaa Egyptin tarpeisiin”, hän toteaa.

Hyötyä Suomelle ja JAMKille

Hankkeen hyödyt eivät rajoitu pelkästään Egyptiin. Myös Suomi ja JAMK ovat hyötyneet hankkeesta.
”Tällainen hanke vahvistaa koulutussuunnittelun osaamista ja opettaa meitä toimimaan kulttuurisensitiivisesti eri ympäristöissä. Se vahvistaa myös Suomen mainetta hyvänä koulutuksen kehittäjänä”, Heikki K. Lyytinen arvioi.

JAMKille hanke on tuonut mukanaan uusia yhteistyökuvioita. Tammikuussa Egyptissä yrittäjyydestä ja siihen liittyvästä koulutuksesta kertomassa olleet JAMKin­ rehtori Jussi Halttunen ja liiketoimintajohtaja Pekka Jääskö aloittivat neuvottelut Phairos University of Alexandrian kanssa.

”Olemme sopimassa yhteistyöstä liiketaloudessa sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. He ovat kiinnostuneita myös Tiimiakatemia-tyyppisestä toiminnasta. Yhteistyösopimus allekirjoitetaan todennäköisesti jo tänä keväänä”, Halttunen kertoo.

Teksti Ismo Myllylä
Kuvat Jussi Halttunen

Yhteistyötä Argentiinan, Saksan ja Kazakstanin kanssa

JAMK käynnistää huhtikuussa opettajien täydennyskoulutuksen kehittämisohjelman Argentiinassa. Tarkoituksena on kouluttaa 40 opettajankouluttajaa, jotka toimivat eri kouluasteiden opettajien täydennyskouluttajina Buenos Airesin alueella. Paikallinen opetusministeriö on kiinnostunut lisäämään opettajien muutos- ja kehittämisvalmiuksia sekä oppijakeskeistä pedagogiikkaa.

Saksassa koulutusyhteistyö Jakobs University Bremenin kanssa on laajenemassa tänä vuonna. Vuonna 2014 JAMK järjesti yliopistossa kurssit tuotantoteknologian, yritystalouden ja hankinnan perusteista. Alan osaamisen lisäksi saksalaiset ovat kiinnostuneita opiskelijoilta hyvää palautetta saaneesta tavasta opettaa.

Kazakstanissa JAMK koordinoi maaliskuussa 2014 alkanutta puolitoista vuotta kestävää laajaa kehitysprojektia, jossa kehitetään sairaanhoitajakoulutusta.Kazakstanin terveysministeriön kanssa tehtävässä hankkeessa on mukana asiantuntijoita JAMKin lisäksi Hämeen, Lahden ja Laurea ammattikorkeakouluista.

Takaisin