uutinen 7.11.2023

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -kyselyn tuloksia keväältä 2023 julkaistu

Kävelypalaveri, Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakooulu

Korkeakouluopiskelijat istuvat noin 11 tuntia päivittäin, ja iso osa tästä määrästä kertyy opiskelupäivän aikana. Tämän lisäksi alle puolet opiskelijoista liikkuu liikkumissuosituksiin nähden riittävästi. Istumisen tauottamisella ja opiskelupäivien aktivoimisilla voidaan kuitenkin edistää opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä – ja tulevaa työkykyä.

Järjestyksessään toinen Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -kysely toteutettiin keväällä 2023. Kysely toteutettiin kaksiosaisena – toinen korkeakoulujen opiskelijoille ja toinen opetushenkilöstölle.

Kyselyiden tuloksista nousi esille, että istumisen tauottamisessa ja opetuksen aktivoimisessa on korkeakouluissa vielä parannettavaa. Toiminnallisten opetusmenetelmien käyttö ja kannustus istumisen tauottamiseen on esimerkiksi melko vähäistä, etenkin etäopetuksessa. Opetuksen ja opiskelun aikaista aktiivisuutta pidetään tärkeänä ja toivottavana, mutta tämä ei välttämättä vielä näy korkeakoulujen opetuksessa.

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -kyselyn tuloksia keväältä 2023 on osa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen julkaisusarjaa.