uutinen 13.10.2023

Vaikuttavuuden seuranta opettajakorkeakoulusta valmistuneille 2019-2021 – kysely on käynnissä

Jamkin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa toteutetaan systemaattisesti 2–3 vuoden välein seurantakyselyt koulutuksen vaikuttavuudesta valmistuneille. Laadullisella arvioinnilla ja vaikuttavuuskyselyillä on pitkät perinteet Jamkin opettajakorkeakoulussa; kyselyjä on tehty jo vuodesta 2010.

Opettaja hymyilee luokkatilan etuosassa kahdelle aikuiselle opiskelijalle, jotka näkyvät kuvassa takaapäin kuvattuna

Ammatillisen opettajakorkeakoulun vaikuttavuuskyselyillä on selvitetty koulutuksesta seuranneita vaikutuksia. Niiden kautta on saatu tärkeää tietoa koulutusprosessin sopivuudesta opiskelijoiden elämäntilanteeseen, koulutuksen työelämävastaavuudesta sekä oppimisesta ja tavoitteiden toteutumisesta. Palautetietoa on hyödynnetty monipuolisesti opetussuunnitelmatyössä, koulutusten toteutuksen kehittämisessä ja jatkuvan oppimisen palveluissa.

Vaikuttavuuskyselyt pyörähtivät jälleen käyntiin tänä syksynä 2019–2021 koulutuksen suorittaneille, ammatillisessa opettajankoulutuksessa, erityisopettajankoulutuksessa ja opinto-ohjaajankoulutuksessa opiskelleille. 

– Toivomme, että mahdollisimman moni kyselyn kohderyhmänä oleva alumnimme vastaisi siihen. On erittäin tärkeää kuulla valmistuneiden kokemuksia koulutuksen vaikutuksista oman osaamisen, työyhteisön ja työuran kehittymiselle. Vastausten perusteella kehitämme koulutuksiamme vastaamaan yhä paremmin työelämän muutoksiin ja osaamistarpeisiin, toteaa laatuvastaava Jaana Ahlqvist Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Vuosittain Jamkin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta valmistuu noin 400 opiskelijaa. Tänä syksynä kyselyn saa lähes tuhat ammatillisen opettajakorkeakoulun suorittanutta opiskelijaa.

2019 - 2021 ammatillisesta opettajakorkeakoulusta valmistunut, vastaa kyselyyn!

Kyselyyn voi vastata postitse lähetyn lomakkeen kautta tai suoraan sähköisesti alla olevista linkeistä. Vastausaikaa on 17.11.2023 asti. 

Kyselyiden linkit: 

Valitse omaa koulutustasi vastaava kysely.

Vastanneiden kesken arvomme myös vastauspalkintoja!

Lisätietoja:

Jaana Ahlqvist

Palveluvastaava, Service coordinator
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322942

Jari Kalavainen

Päällikkö opettajankoulutus, Head of Department Teacher Education
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406617884

Elina Kirjalainen

Suunnittelija, Administrative Planner
Kehittämispalvelut, Research and Development
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358400159422