BioBoosters Hackathonin avulla löydät innovatiiviset ratkaisut ja yhteistyökumppanit

BioBoosters Hackathon

Mikä on BioBoosters Hackathon?

BioBoostersin innovaatiokilpailujen eli hackathonien tarkoituksena on etsiä yritysten toimeksiannosta ratkaisuja vastuullisen liiketoiminnan haasteisiin. BioBoosters-hackathonit tarjoavat mahdollisuuden yhteistyön lisäämiseen ja uuden liiketoiminnan syntymiseen ratkaisujen ympärille sekä bio- ja kiertotalousalan kehittymiseen kokonaisuutena.

Hackathonin toimeksiantajana voi toimia yksi tai useampi yritys tai organisaatio, joilla on halu ja mahdollisuus jatkaa hackathonin voittajan kanssa yhteistyötä ratkaisujen saattamiseksi markkinoille. Hackathon voidaan järjestää kontakti-, verkko- tai hybriditoteutuksena.

Hackathonin haku on avoin kaikille kiinnostuneille. Yritykset, tutkijat, innovaattorit ja opiskelijat voivat yhdessä tai erikseen ilmoittautua mukaan. Toimeksiantaja arvioi tiimien ideat ja valikoi lupaavat ideat mukaan yhteiseen innovaatioprosessiin ratkomaan haastetta. 

Hackathon-prosessi

1) Haasteen tunnistaminen

 • Toimeksiannon käytännön toteutuksesta sopiminen
 • Haasteen sanoittaminen
 • Markkinoinnin suunnittelu

2) Haasteen julkaisu ja markkinointi

 • Ratkaisijoiden haku verkostoista
 • Alustavien ideoiden esittely
 • Ratkaisijoiden valinta

3) Haasteen ratkaisu

 • Kick-off – syvennytään tiimeihin ja ideoihin sekä toimeksiantajan tarpeeseen
 • Kehitystyö – idean työstäminen, tiimin vahvistaminen Kick-off vaiheen palautteen pohjalta
 • Hackathon-tapahtuma - ratkaisijoiden sparraus kohti hiottuja ratkaisuja asiantuntijamentoreiden tukemana
 • Voittajan valinta

4) Ratkaisut käytäntöön

 • Jatkotoimenpiteistä sopiminen toimeksiantajan ja voittajan kesken

Ajankohtaiset hackathonit

Miksi mukaan BioBoosters-hackathoniin?

Toimeksiantajana

 1. Säästä työaikaasi. Tarjoamme tuotteistetun, ohjatun ja tehokkaan palvelun uusien ratkaisuideoiden ja yhteistyökumppaneiden tavoittamiseen.
 2. Opi uusia näkökulmia vastuullisuushaasteeseen ja ylläty out-of-box ratkaisuista.
 3. Ota avuksi asiantuntemus ja tuki idean testaamiseen sekä innovaation käyttöönottoon ja kaupallistamiseen.
 4. Hyödynnä näkyvyys yrityksen vastuullisuustyölle, ja tue näin positiivista työnantajakuvaa ja yrityksen viestintää.
 5. Käynnistä kaupallisia tai T&K-yhteistyöprojekteja vastaamaan vastuullisuushaasteeseesi.

Ratkaisijatiiminä

 1. Happotestaa liiketoimintaideasi suoran asiakaspalautteen avulla. 
 2. Kasvata verkostoasi ja rakenna yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. 
 3. Ota avuksi asiantuntemus ja tuki idean testaamiseen sekä innovaation käyttöönottoon ja kaupallistamiseen.
 4. Hyödynnä kansainvälinen näkyvyys tiimisi osaamiselle ja ratkaisuille.
 5. Käynnistä kaupallinen tai T&K-projekti asiakasyrityksen kanssa.

Mentorina

 1. Tue vihreää siirtymää ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämistä.
 2. Opi tosielämän yrityshaasteista ja kehity asiantuntijana.
 3. Kasvata verkostoasi ja rakenna yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. 
 4. Hyödynnä (kansainvälinen) näkyvyys omalle ja organisaation osaamiselle.
 5. Liity yrityslähtöisiin kehityshankkeisiin.

Hackathonin järjestäjänä

 1. Tue asiakasyritystesi vihreää siirtymää ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämistä
 2. Tavoita asiantuntijoita ja osaajia hackathoniin kansainvälisistä ja monialaisista verkostoista
 3. Hyödynnä tunnettu Hackathon brändi ja vaikuttavat referenssit
 4. Hanki kansainvälistä näkyvyyttä organisaatiosi ja alueesi osaamiselle
 5. Auta käynnistämään yrityslähtöisiä kehityshankkeita 

Kiinnostuitko?

Lähdetään yhdessä ratkomaan kestävään liiketoimintaan liittyviä haasteita BioBoosters hackathonien avulla! Soita Annimarille tai Hannalle, tai jätä yhteydenottopyyntö!

Annimari Lehtomäki

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358504642563

Hanna Lampinen-Vilkkilä

Projektiasiantuntija, Project Specialist
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358505770757

Mitä meistä on sanottu?

Kilpailuprosessi itsessään on ollut erittäin sujuva ja hyvin järjestetty. Olemme luoneet myös uusia yhteyksiä, sillä kilpailun näkyvyys on ollut hyvää.

Viljami Kinnunen, Kehityspäällikkö, Gasum

BioBoosters Hackathon-konsepti on toimiva ja professionaalinen, mutta maanläheinen tapa löytää uusia ratkaisuja ja rakentaa osaamisverkostoja. Näihin päiviin kannattaa toimeksiantajana käyttää aikaa, koska näistä saa paljon irti. Ja vaikka yksi tiimi voittikin, kaikissa tiimeissä on paljon potentiaalia yhteistyöhön tulevaisuudessa.

Mikko Lehikoinen, Vice President, Marketing, Valtra Inc.

BioBoosters Hackathon-konsepti on erittäin toimiva ja hyvin järjestetty kokonaisuus, joka palvelee erittäin hyvin paitsi toimeksiantajaa myös osallistuvia tiimejä. Sparraaminen on molemminpuolista, uusien ajatusten ja oivallusten syntymistä. Täällä tapaa ihmisiä, joilla on isoja visioita, kykyä napata kiinni pienistäkin ideoista ja jalostaa niitä yhdessä.

Reetta Strengell, R&D and Technology, Kemira 
Juha Rintala, Manager, Digital Services, Kemira

Lue lisää yritysten kokemuksista

"Hackathonin myötä avautui mahdollisuus olemassaolevan tuotteen soveltamiseen täysin uudella liiketoiminta-alueella. Ajatuksena on tuotteistaa tästä skaalautuva ratkaisu, jota voidaan tarjota laajemminkin betoniteollisuuden sivuvirtojen käsittelyyn."
– Kai Oinonen, Toimitusjohtaja, Tulostekniikka oy

"Yrityskiihdyttämö on hyvä sana; pidän siitä, että tehdään ja kokeillaan asioita nopeasti yhdessä. Odotukset ovat korkealla, että tämän hackathonin avulla voidaan ratkaista isojakin ongelmia. Kaikkien tiimien ideoissa oli potentiaalia, ja yhteistyö jokaisen tiimin kanssa on tulevaisuudessa mahdollista."
– Harri Bergholm, Kehitysjohtaja, Betset Yhtiöt oy

"Koko hackathonprosessi ja päivä sparrauksineen auttoi kristallisoimaan omaa ideaa. Myös verkostoituminen muiden osallistujien ja sparraajien kanssa oli todella hyvä juttu!"
– Mikko Pitkänen, Propellerhat Management oy 

"Hackathonissa oli loppusuoralla mukana kolme tiimiä, ja vaikka yksi voittajaksi valittiinkin, on mahdollista tehdä tulevaisuudessa kaikkien kanssa yhteistyötä. Voittajaidea vastasi Alva-yhtiöiden toimeksiantoon tarjoten varteenotettavan vaihtoehdon tiedonsiirtoon, ja siitä löytyi myös potentiaalia lähitulevaisuuden teknologisiin haasteisiin vastaamisessa. BioBoostersin hackathonkonsepti palveli Alvan tarpeita hyvin."
– Sanna-Kaisa Palola, Palveluhallintapäällikkö, Alva

"Siparila oy lähti toimeksiantajaksi BioBoosters Hackathoniin, koska yrityksellä oli halu kehittää täysin uutta luonnonmukaista menetelmää puutuotteiden käsittelyyn. Konsepti toimi hyvin ja löysimme innokkaita kehittäjiä ja yrityksiä. Näistä valitsimme kaksi ryhmää edelleen kehittämään ideaa. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että tuloksia odotellaan uusista ideoista."
– Juha Sojakka, Toimitusjohtaja Siparila oy
 
"BioBoosters toteutti Berner oy:n ja Tikalan oy:n toimeksiannosta Turvehackathonin, joka onnistui hyvin. Tavoitteena oli löytää uusia turpeen korvaavia ratkaisuja kasvualusta- ja maanparannustuotteisiin. Haastetta ratkomaan eteni esikarsinnan jälkeen yhdeksän tiimiä, joista kahden parhaan kanssa kehitystyö jatkuu. BioBoosters hackathon-konseptin myötä voi aidosti syntyä ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa biotalouskenttään."
– Arja Laivonen, Tuotepäällikkö, Berner oy

Tutustu aiempiin Hackathoneihin

Uutisnostoja & tulostarinoita

Uutisarkisto

GasumHackathonissa ratkaisuja hiilidioksidin varastointiin, jamk.fi 21.4.2023

Ruokaketjun datasta uutta liiketoimintaa - DataSpaceHackathonissa neljä voittajaa! jamk.fi 30.3.2023

Jätevesien typpi talteen ja hyötykäyttöön 4D Siepparilla, jamk.fi 2.12.2022

Uusia ratkaisuja lannoitetuotannon ja kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttöön

Löytyikö metsistä uusi ekologinen ratkaisu sorateiden pölynsidontaan?

Jätevesistä ja kaivosteollisuuden sivuvirroista uusia innovaatioita: hackathoneissa jatkoon seitsemän tiimiä

YITHackathonissa jatkoon viisi tiimiä: haussa ekologisia vaihtoehtoja sorateiden pölynsidontaan

DinexHackathon kick-off vaiheessa: neljä joukkuetta valittiin jatkamaan Hackathonissa

Jätevesistä ja kaivosteollisuuden sivuvirroista raaka-aineita kierrätyslannoitteisiin?

Tekstiilijätteet taipuvat rakennuslevyiksi – SavottaHackathonin voittaja Greenful Finland tekee ongelmasta liiketoimintaa.

Hiililähteet hiilinieluiksi avaimet käteen -palvelun avulla – NeovaHackathonin voittajaksi Wood Forest Finland.

Kyyjärveläiset löysivät toisensa BioPaavon hackathonissa: Tulostekniikka voitti BetsetHackathonin.

Tekoälyn avulla veden- ja energiankulutusdatasta asiakaslähtöiseen tiedolla johtamiseen: AI Kiinteistödata AlvaHackathonin voittajaksi.

Traktorinkuljettajista "kimiräikkösiä" personal trainer -sovelluksen avulla: ValtraHackathonin voittajaksi Loihde ja SmartCoach.

KemiraHackathonin voittajaksi virolainen Biocarbon: Satelliittidatan avulla vastuullisia ratkaisuja uudistuvaan kemianteollisuuteen.

Voittajatiimien haastatteluja

Mentoreiden kokemuksia