Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Tutustu suomenkielisten AMK-tutkintojen valintaperusteisiin ja hakuohjeisiin. Hakuaika kevään toisessa yhteishaussa 15.-30.3.2023 klo 15 saakka.

Opiskelijoita puistossa

A. Lukion oppimäärä tai lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto

Suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan ammattikorkeakouluille suoraan ylioppilastutkintorekisteristä. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on liitettävä kopio/kuva lukion päättötodistuksesta sekä ylioppilastutkinnosta. 

Voit hakea myös pelkällä lukion päättötodistuksella (lukion oppimäärä suoritettu), joka ei ole mukana todistusvalinnassa. Liitä kopio/-kuva lukion päättötodistuksesta hakemuksellesi.

Määräpäivät liitteiden toimituksille Opintopolun hakemukselle:
Yhteishaku Määräaika
Kevään 1. yhteishaku (englanninkieliset koulutukset) 25.1.2023 klo 15
Kevään 2. yhteishaku (suomenkieliset koulutukset) 6.4.2023 klo 15
Syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15

Hakukautena pelkän lukion päättötodistuksen saavat liittävät lukion päättötodistuksen hakemukselleen syksyn 2023 yhteishaussa 27.12.2023 klo 15 ja kevään 2023 yhteishauissa 14.7.2023 klo 15 mennessä.

Syksyn yhteishaussa voivat hakea myös syyslukukautena valmistuvat abit. Syksyllä kirjoitetut yo-arvosanat eivät ole mukana syksyn yhteishaun todistusvalinnassa. Kevään yhteishaun todistusvalinnassa ovat mukana myös keväällä valmistuvat abit.

B. Kansainväliset ylioppilastutkinnot IB, EB, RP, DIA

Liitä kopio/kuva European Baccalaureate (EB) -tutkinnon, International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnon tai Reifeprüfung (RP) -tutkinnon tutkintotodistuksestasi (Diploma) hakemuksellesi. Suomessa suoritetusta RP/DIA-tutkinnosta toimitetaan myös vastaavuustodistus.

Määräpäivät liitteiden toimituksille Opintopolun sähköiselle hakulomakkeelle ovat:

 • kevään 1. yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin 25.1.2023 klo 15
 • kevään 2. yhteishaku suomenkielisiin koulutuksiin 6.4.2023 klo 15.
 • syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15

Varaudu esittämään alkuperäiset tutkintotodistukset pyydettäessä opintojen alkaessa.

Hakukautena valmistuvat

Jos valmistut hakukeväänä/-syksynä, liitä IB/EB lukion ennakoivat arvosanasi (predicted grades tai vastaava) tai DIA-tutkinnon lopulliset arvosanat (sekä DIA-tutkinnon vastaavuustodistus) hakemuksellesi

 • 6.4.2023 klo 15 (kevään haut),
 • 21.9.2023 klo 15 (syksyn haku) mennessä.

Hakukautena IB-, EB-, DIA-tutkintoon valmistuvat liittävät lopullisen tutkintotodistuksen kopion hakemuksellensa (IB: transcript of grades)

 • 14.7.2023 klo 15 (kevään haut),
 • 27.12.2023 klo 15 (syksyn haku) mennessä.

Syksyn yhteishaussa voivat hakea myös syyslukukautena valmistuvat abit, mutta he eivät ole mukava todistusvalinnassa.

Varaudu esittämään alkuperäiset tutkintotodistukset pyydettäessä opintojen alkaessa.

C. Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen ammattikorkeakoulun hakukelpoisuuden. Mahdollisessa todistusvalinnassa ovat mukana 1.8.2015 jälkeen valmistuneet ammatilliset perustutkinnot, joita ei ole suoritettu kokonaan näyttöinä.

 • Ennen 2018 valmistuneista ammatillisista perustutkinnoista tulee liittää tutkintotodistuksen kopio/kuva hakemukselle.
 • Mikäli olet valmistunut 1.8.2015 – 31.12.2016 välisenä aikana ammatilliseen perustutkintoon (joka ei ole kokonaan suoritettu näyttönä), ilmoita yhteishaun hakulomakkeella perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien arvosanat sekä perustutkinnon painotettu keskiarvo.
 • Vuoden 2017 ja sitä uudempien ammatillisten perustutkintojen osalta todistusvalinnat tehdään KOSKI-palvelussa olevien tietojen pohjalta. Mikäli havaitset puutteita vuoden 2017 tai sitä uudemman ammatillisen tutkintosi tiedoissa, olethan yhteydessä suoraan tutkintotodistuksesi myöntäneeseen oppilaitokseen.
 • Hakuvuonna valmistuvista hakijoista todistusvalinnassa mukana ovat hakijat, joiden tarvittavat suoritustiedot sekä tutkintosuorituksen vahvistuspäivämäärä ovat tallennettuna KOSKI-palveluun 16.5.2023 (kevään haut) / 11.10.2023 (syksyn haku) mennessä.
 • Ahvenanmaalla suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta tulee liittää kopio hakemukselle.
Määräpäivät liitteiden toimituksille Opintopolun hakemukselle:
Yhteishaku Määräaika
Kevään 1. yhteishaku (englanninkieliset koulutukset) 25.1.2023 klo 15
Kevään 2. yhteishaku (suomenkieliset koulutukset)

6.4.2023 klo 15

Syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15

Varaudu esittämään alkuperäiset tutkintotodistukset pyydettäessä opintojen alkaessa. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa niiltä hakijoilta, joiden tiedot eivät tule suoraan Koski-palvelusta. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

D. Muut ammatilliset tutkinnot

 • kokonaan näyttönä suoritettu ammatillinen perustutkinto
 • koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 • ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

Ammatillinen perustutkinto, joka on suoritettu kokonaan näyttönä, ei sisällä yhteisiä tutkinnon osia (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen), jonka vuoksi ne eivät ole suorassa todistusvalinnassa mukana.

Yllä olevista tutkinnoista valmistuneet eivät ole suorassa todistusvalinnassa mukana, mutta heidän on liitettävä tutkintotodistuksen kopio hakemukselleen. Vuonna 2018 ja sen jälkeen valmistuvien tiedot saadaan suoraan oppilaitoksilta. Jos valmistut hakusyksynä/-keväänä, tutkinnon tulee olla valmis viimeistään 9.6.2023 (kevään haut) / 27.12.2023 (syksyn haku).

Määräpäivät liitteiden toimituksille Opintopolun hakemukselle:
Yhteishaku Määräaika
Kevään 1. yhteishaku (englanninkieliset koulutukset) 25.1.2023 klo 15
Kevään 2. yhteishaku (suomenkieliset koulutukset) 6.4.2023 klo 15
Syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15

Varaudu esittämään alkuperäiset tutkintotodistukset pyydettäessä opintojen alkaessa. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa niiltä hakijoilta, joiden tiedot eivät tule suoraan Koski-palvelusta. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

E. Kaksois- tai kolmoistutkinto

Mikäli olet suorittanut kaksoistutkinnon (ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto) tai kolmoistutkinnon (koko lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto sekä ammatillinen perustutkinto), olet hakukelpoinen ja mukana kummassakin todistusvalintatavassa yllä olevien ehtojen (kohdat A ja C) mukaisesti.

F. Ulkomailla suoritettu tutkinto

Jos sinulla on ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin, sinun tulee liittää lopullisen tutkintotodistuksen tai hakukautena valmistuvien väliaikaisen todistuksen/opintokortin kopio/kuva hakemuksellesi. 

Määräpäivät liitteiden toimituksille Opintopolun sähköiselle hakulomakkeelle ovat

 • kevään 1. yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin 25.1.2023 klo 15
 • kevään 2. yhteishaku suomenkielisiin koulutuksiin 6.4.2023 klo 15
 • syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15.

Hakusyksynä/-keväänä valmistuvat liittävät kopion lopullisesta tutkintotodistuksesta viimeistään

 • kevään yhteishaut: 14.7.2023 klo 15,
 • syksyn yhteishaku: 27.12.2023 klo 15 mennessä.

Jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet osallistuvat valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään pelkästään valintakokeen perusteella. Alkuperäiset dokumentit tarkistetaan opintojen alkaessa. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

Pakolaiset/turvapaikanhakijat

Jos hakija on Suomessa turvapaikanhakija, pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, tulee hänen täyttää taustaselvityslomake. Lomakkeen voi pyytää hakijapalveluista. Hakukohteen korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä selvityksen perusteella, onko selvitys aikaisemmasta tutkinnosta riittävä.

Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksen ilmaiseva viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä sekä taustaselvityslomake kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin seuraavasti

 • kevään 1. yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin 25.1.2023 klo 15,
 • kevään 2. yhteishaku suomenkielisiin koulutuksiin 6.4.2023 klo 15,
 • syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15 mennessä.

G. Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto

Yleisen AMK-hakukelpoisuuden voit saada myös, mikäli olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

 • Ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista ja ennen 2003 valmistuneista suomalaisista korkeakoulututkinnoista tulee liittää tutkintotodistuksen kopio/kuva hakemukselle.
 • Hakuajan jälkeen valmistuvien tulee liittää viimeistään viikko hakuajan jälkeen opintokortti tai oppilaitoksen lausunto valmistumisesta ja lopullinen tutkintotodistus myöhemmin hakemukselle.
 • Jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Määräpäivät liitteiden toimituksille Opintopolun sähköiselle hakulomakkeelle:

Jo valmistuneiden lopullinen tutkintotodistus / hakuajan jälkeen valmistuvien opintokortti siihen mennessä suoritetuista opinnoista tai/ja oppilaitoksen lausunto valmistumisesta:

 • kevään 1. yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin 25.1.2023 klo 15
 • kevään 2. yhteishaku suomenkielisiin koulutuksiin 6.4.2023 klo 15
 • syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15.

Hakuajan jälkeen valmistuvien lopullinen tutkintotodistus:

 • kevään hauissa 28.7.2023 klo 15,
 • syksyn haussa 27.12.2023 klo 15 mennessä.

H. Harkinnanvarainen valinta

Harkinnanvarainen valinta on käytössä ainoastaan Jamkin englanninkielisissä AMK-tutkinnoissa. Eli jos sinulla ei ole mitään hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa (esim. lukion oppimäärä, ammatillinen tutkinto), voit hakea kevään ensimmäisessä yhteishaussa harkinnanvaraisesti Jamkin englanninkielisiin AMK-tutkintoihin. Sinun tulee ottaa yhteys hakijapalveluihin hakuaikana, jos haet harkinnanvaraisena. Koulutuspäällikkö päättää hakijan hakemuksen tietojen perusteella, täyttyvätkö hakijalla edellytykset opiskeluun.

Ota huomioon kevään kaksi eri yhteishakua

Keväällä 2023 on kaksi erillistä yhteishakua, joissa molemmissa voi hakea kuuteen eri hakutoiveeseen eli yhteensä 12 koulutukseen.

 1. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa 4.-18.1.2023 klo 15 mennessä haetaan englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin.
  • Ensimmäisessä yhteishaussa ei ole käytössä priorisointia eli hakutoiveiden mieluisuusjärjestykseen laittoa. Voit tulla valituksi jopa kuuteen koulutukseen, joista valitset kiinnostavimman. Huomioi, että tämä koskee ainoastaan ensimmäistä yhteishakua.
    
 2. Kevään toisessa yhteishaussa 15.-30.3.2023 klo 15 mennessä haetaan suomenkielisiin koulutuksiin.
  • Toisessa yhteishaussa hakutoiveet laitetaan mieluisuusjärjestykseen, ja opiskelupaikoista tarjotaan ylintä mahdollista, johon pisteesi riittävät (ja alemmat hakutoiveet mitätöityvät).

Jos haet molemmissa yhteishauissa, täytät siis kaksi erillistä hakulomaketta. Hakutoiveita voit muuttaa ainoastaan kyseisen yhteishaun hakuaikana eli englanninkielisiä hakutoiveita 1. yhteishaun hakulomakkeella 18.1. klo 15 saakka ja suomenkielisiä toiveita 2. yhteishaun hakulomakkeella 30.3. klo 15 saakka. Voit ottaa vain yhden korkeakoulupaikan vastaan, jossa opinnot alkavat syyslukukaudella 2023. 

Hakukohteet kevään 2. yhteishaussa

Kevään 2023 toisessa yhteishaussa on Jamkista seuraavat hakukohteet, linkeistä löydät lisätietoa koulutusten sisällöistä:

Kulttuuriala

Liiketalouden ala

Luonnonvara-ala

Matkailu- ja ravitsemisala

Sosiaali- ja terveysala

Tekniikan ja liikenteen ala

Hakijan terveydentila sosiaali- ja terveysalalle haettaessa

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Alimmat pisterajat aiemmissa hauissa AMK-tutkintoihin

AMK-tutkinnot

Huomaathan, että kyseiset pisterajat koskevat ainoastaan Jamkin tutkinto-ohjelmia. Nykymuotoinen todistusvalinta on ollut käytössä keväästä 2020 ja valtakunnallinen AMK-valintakoe syksystä 2019. Aiempien hakujen valintakokeita ei julkaista. Pisterajat vaihtelevat vuosittain hakijajoukon ollessa eritasoista. Näiden pisterajojen jälkeen on voitu vielä hyväksyä opiskelijoita varasijoilta.

Alimmat pisterajat syksyn 2022 yhteishaussa

Alimmat pisterajat kevään 2022 toisessa yhteishaussa

Alimmat pisterajat syksyn 2021 yhteishaussa

Alimmat pisterajat kevään 2021 toisessa yhteishaussa

Alimmat pisterajat syksyn 2020 yhteishaussa

Alimmat pisterajat kevään 2020 toisessa yhteishaussa

Ennakkotehtävät

Muista palauttaa Tiimiakatemian ja musiikkipedagogi -koulutusten ennakkotehtävät ajoissa Opintopolkuun!

Musiikkipedagogin ennakkotehtävä palautettava 6.4.2023 klo 15 mennessä

Musiikkipedagogi (AMK) -koulutukseen hakijalta edellytetään joko klassisen tai pop/jazz-musiikin taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opinnot tai vastaavat tiedot ja taidot haetussa pääinstrumentissa, jotka hakija kuvaa ennakkotehtävässä.

Ennakkotehtävä liitetään Opintopolun sähköiselle hakemukselle PDF-muodossa 6.4.2023 klo 15 mennessä. Myöhässä palautettavia ennakkotehtäviä ei huomioida missään tilanteessa.

Ennakkotehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Ennakkotehtävä ei vaikuta lopulliseen valinnan pisteytykseen.

Tiimiakatemian ennakkotehtävä palautettava 6.4.2023 klo 15 mennessä

Ennakkotehtävä tulee liittää opintopolun yhteishakulomakkeelle 6.4.2023 klo 15 mennessä. Tee palautus hyvissä ajoin, jotta vältyt viime hetken teknisiltä haasteilta. Myöhässä lähetettyjä ennakkotehtäviä ei huomioida missään tilanteessa.

Ennakkotehtävänä on enintään kahden minuutin mittainen hakuvideo ja kirjallinen CV.

 1. Lataa vapaamuotoinen hakuvideo YouTubeen tai valitsemaasi jaettuun verkkokansioon (esim. Dropbox), niin että se on vapaasti katsottavissa vähintään 9.6.2023 saakka.
 2. Tee kirjallinen CV, josta löytyy ainakin:
  • nimi, syntymäaika, kuva ja yhteystiedot
  • aiemmat tutkinnot ja muut koulutukset
  • työkokemuksesi ja niiden kesto
  • yksilö- ja joukkueharrastukset, luottamustoimet yms.
  • Lisää myös hakuvideosi linkki CV:hen

CV:n ei tarvitse noudattaa mitään erityistä asiakirjamallia. Tallenna CV pdf-muotoon.

Ennakkotehtävästä voi saada enintään 40 pistettä (video max. 20 p ja CV max. 20p.). Videosta tulee saada vähintään 4 pistettä ja CV:stä vähintään 4 pistettä. Ennakkotehtävän perusteella valitaan valintakokeeseen kutsuttavat.

Ennakkotehtävää käytetään tutkinto-ohjelman valinnoissa. Huomaa, että ennakkotehtävä on näkyvissä kaikille hakemusta käsitteleville virkailijoille, joten älä kerro siinä muiden ihmisten nimiä, terveys- tai perheasioita tai muitakaan luottamuksellisia tietoja.

Valintatavat ja opiskelupaikkojen jakautuminen

Alla on kerrottu kuinka opiskelupaikat jakautuvat Jamkissa eri valintajonojen kesken eli kuinka paljon kustakin jonosta valitaan.

Tutkinto-ohjelma Ylioppilastutkinnon todistusvalinta Ammatillisen perustutkinnon todistusvalinta AMK-valintakoe Muu valintatapa
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 50%, joista ensikertalaisille 80% 20%, joista ensikertalaisille 80% 30%, joista ensikertalaisille 70% -
Insinööri AMK-tutkinnot, päivätoteutus 31%, joista ensikertalaisille 90% 20%, joista ensikertalaisille 90% 49%, joista ensikertalaisille 70% -
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 31%, joista ensikertalaisille 40% 20%, joista ensikertalaisille 40% 49%, joista ensikertalaisille 40% -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, konetekniikka, energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutukset - - - Oma valintaopintojakso* 100%, joista ensikertalaisille 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 36%, joista ensikertalaisille 80% 15%, joista ensikertalaisille 80% 49%, joista ensikertalaisille 80% -
Tradenomi (AMK), Tiimiakatemia, päivätoteutus - - - Oma ennakkotehtävä ja valintakoe 100%, joista ensikertalaisille 50%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 36%, joista ensikertalaisille 80% 15%, joista ensikertalaisille 80% 49%, joista ensikertalaisille 80% -
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus 24%, joista ensikertalaisille 80% 36%, joista ensikertalaisille 80% 40%, joista ensikertalaisille 80% -
Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnot, päivätoteutus 36%, joista ensikertalaisille 80% 15%, joista ensikertalaisille 80% 49%, joista ensikertalaisille 70% -
Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnot, monimuotototeutus 36%, joista ensikertalaisille 80% 15%, joista ensikertalaisille 80% 49%, joista ensikertalaisille 60% -
Musiikkipedagogi (AMK) - - - Oma valintakoe 100% (ennakkotehtävä vaikuttaa kokeeseen pääsyyn), ei ensikertalaiskiintiötä

 

Todistusvalinta

Ylioppilastutkinnossa pisteitä saa äidinkielestä, matematiikasta, vieraasta/toisesta kotimaisesta kielestä sekä kahdesta parhaasta pisteitä tuottavasta aineesta reaaliaineet/vieras kieli.

Ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnassa ovat mukana 1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet. Kokonaan näyttönä suoritetut amamtilliset perustutkinnot eivät ole mukana todistusvalinnassa. Ammatillisessa perustutkinnossa pisteitä saa painotetusta keskiarvosta sekä kolmesta tutkinnon yhteisten osien arvosanasta.

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Ensikertalainen on hakija, joka

 • ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
 • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Jos siis olet jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, et ole ensikertalainen.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut aloituspaikat muilla hakijoilla.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta:

 1. Hakutoivejärjestys
 2. Yo-arvosanat:
  I. Äidinkieli
  II. Matematiikka
  III. Vieras kieli/toinen kotimainen kieli

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta:

 1. Hakutoivejärjestys
 2. Tutkinnon painotettu keskiarvo
 3. Tutkinnon yhteisten osien arvosanat:
  I. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  II. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  III. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valintakoevalinta:

 1. Hakutoivejärjestys 

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välille,

 • arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen.
 • sosiaali- ja terveysalalla valitaan kaikki hakijat, joilla on alin tutkinto-ohjelmaan opiskelijaksi hyväksymiseen riittävä pistemäärä.

Valintaopintojakso:

 1. Hakutoivejärjestys 

Tieto- ja viestintätekniikka, monimuoto: Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välille, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen.

Konetekniikka sekä energia- ja ympäristötekniikka, monimuoto: Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välille, valitaan kaikki tasasijalla olevat hakijat.

Valintakokeet

Jamkissa valintakokeita on käytössä alla olevan mukaisesti.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe 29.5.-2.6.2023

Suomenkielisten AMK-tutkintojen valinnoissa käytetään AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe.

 • Huomaa poikkeuksena musiikkipedagogi (AMK); tradenomi (AMK), Tiimiakatemia; insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikan, konetekniikan sekä energia- ja ympäristötekniikan monimuotototeutukset, joissa on oma valintakoe/valintaopintojakso.

AMK-valintakoe järjestetään 29.5. - 2.6.2023 välisenä aikana.

 1. Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen missään tilanteessa.
 2. Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakoe ei edellytä ennakkovalmentautumista, eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

  Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen.

 3. Ota valintakokeeseen mukaan:
  tunniste
  voimassa oleva virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus
  kannettava tietokone ja virtajohto
  halutessasi langallinen hiiri (langattomia laitteita ei voi tuoda valintakoetilaan)
  kynä

 4. Valintakokeen sisältö ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita.

Musiikkipedagogin valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan hakijat, jotka ovat hakeneet yhteishaussa Jamkin musiikkipedagogi (AMK) -koulutukseen opintopolku.fi:ssä, ovat hakukelpoisia ja ovat suorittaneet ennakkotehtävän hyväksytysti. Ennakkotehtävän löydät tältä sivulta ylempää. Ennakkotehtävä liitetään Opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15 mennessä.

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta huhtikuun lopulla. Musiikin valintakoe pidetään etävalintakokeena Zoomissa aikavälillä 22. - 26.5.2023, ja valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. Valintakokeen instrumenttikoe sisältää etukäteen palautettavan videotallenteen, joka tulee palauttaa viimeistään to 11.5.2023 klo 15. Ohjeet valintakokeeseen, videotallenteen tekemiseen sekä instrumenttikohtaisen aikataulun löydät alta.

Valintakokeessa hakijan osaamista arvioidaan musiikin ennakkotehtävässä ilmoitetussa pääinstrumentissa sekä sen genreorientaatiota (klassinen tai pop/jazz) vastaavassa teoria- ja säveltapailukokeessa sekä soveltuvuudessa. Kokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti. Minimipisterajat on mainittu alla.

Musiikin valintakokeen rakenne:
Osio Max. pisteet Min. pisteet
1. Instrumenttikoe 25 14
2. Teoria- ja säveltapailukoe    
   a) teoria 15 6
   b) säveltapailu 10 4
3. Soveltuvuutta arvioiva haastattelu  25 13
Osiot yhteensä 75  

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon tasapainoinen instrumenttijakauma. Hakijamäärä voi vaikuttaa siihen, että suositun instrumentin edelle voi mennä pienemmällä pistemäärällä sellainen instrumentti, johon on vähemmän hakijoita. Valintakoeyhteistyötä ei tehdä muiden ammattikorkeakoulujen musiikin tutkinto-ohjelmien kanssa.

Hakija ei voi tulla valituksi tutkinto-ohjelmaan, jos hänellä on voimassa oleva opiskeluoikeus Jamkin musiikkipedagogin tutkinto-ohjelmassa 15.6.2023 jälkeen.

Tiimiakatemian valintakoe 30.5.2023

Valintakokeeseen kutsutaan 100 ennakkotehtävästä eniten pisteitä saanutta hakijaa. Ennakkotehtävän ohjeet löydät tältä sivulta ylempää. Ennakkotehtävä liitetään Opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15 mennessä.

Tiimiakatemian oma valintakoe järjestetään 30.5.2023. Valintakoe koostuu seuraavista osioista:

 • kirjallinen tehtävä max 20p, min. 4p.
 • toiminnallinen tehtävä max. 20p., min. 4p.
 • ryhmähaastattelu max. 20p., min. 4p.

Hakijan tulee suorittaa ennakkotehtävä ja valintakokeen osiot hyväksytysti. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella. Tiimiakatemia ei tee valintakoeyhteistyötä. 

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Mikäli tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa, tulee sinun täyttää kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus yleiseen liitteiden palautuspäivään mennessä (7 vuorokautta hakuajan päättymisestä).

Valintaopintojaksot

Jamkin valintaopintojaksoja käytetään valintatapana alla mainituissa tutkinto-ohjelmissa. Muista hakea yhteishaussa Opintopolussa hakuaikana.

Konetekniikan sekä energia- ja ympäristötekniikan monimuotototeutusten valintaopintojakso

Konetekniikan sekä energia- ja ympäristötekniikan monimuotototeutusten valinta suoritetaan valintaopintojakson perusteella (molempiin käy sama valintaopintojakso). Opintojakso on Jamkin konetekniikan ja energia- ja ympäristötekniikan insinööri (AMK) tutkintoon valmentava ja sisällytettävissä oleva 3 opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso, matematiikkaan valmentavat opinnot. 

 • Opintopolun yhteishaussa kyseiseen tutkinto-ohjelmaan hakeneet hakijat ilmoitetaan valintaopintojaksolle automaattisesti.
 • Opintojakso alkaa 11.4.2023.
 • Verkkotentti opintojaksosta on 23.5.2023 klo 17-19.30.
 • Tehtävät palautetaan viimeistään ja opintojakso päättyy 28.5.2023 klo 23.55.
 • Hakijan on saatava opintojaksosta yhteensä väh. 50/100 pistettä voidakseen tulla valituksi ja kaikki tehtävät sekä tentti tulee suorittaa. Verkko-opintojakso on suoritettava yksilötyönä.
 • Mikäli hakija on suorittanut aiemmin kyseisen opintojakson, hänen tulee suorittaa se uudelleen.

Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä Konetekniikan tai Energia- ja ympäristötekniikan insinööri (AMK) tutkintoonsa. Muut opintojakson hyväksytysti suorittaneet hakijat saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

Tieto- ja viestintätekniikan monimuotototeutuksen valintaopintojakso

Tieto- ja viestintätekniikan monimuotototeutuksen valinta suoritetaan valintaopintojakson perusteella. Opintojakso on Jamkin Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) tutkintoon kuuluva 4 opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso. 

 • Opintopolun yhteishaussa kyseiseen tutkinto-ohjelmaan hakeneet hakijat ilmoitetaan valintaopintojaksolle automaattisesti.
 • Opintojakso alkaa 11.4.2023 ja harjoitustehtävillä on viikottaiset palautusajat (viimeisen harjoitustehtävän viimeinen palautuspäivä on 31.5.2023). Tentti järjestetään 1.6.2023 verkossa.
 • Hakijan on saatava tentistä vähintään 20 pistettä läpäistäkseen tentin ja opintojaksosta (tentti ja harjoitustehtävät) yhteensä väh. 30/60 pistettä voidakseen tulla valituksi.
 • Verkko-opintojakso on suoritettava yksilötyönä.
 • Mikäli hakija on suorittanut aiemmin kyseisen opintojakson, hänen tulee suorittaa se uudelleen.

Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) -tutkintoonsa. Muut opintojakson hyväksytysti suorittaneet hakijat saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua Jamkin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen
PL 207
Rajakatu 35
40101 Jyväskylä

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Avoimen väylä, kevät 2023

Katso täältä kuinka hakeudut suorittamiesi avoimen ammattikorkeakoulun opintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta.