AMK-tutkinto

Opiskele restonomiksi, tulevaisuuden palveluiden asiantuntijaksi

Palveluliiketoiminta, restonomi (AMK)

Palveluliiketoiminnan tutkinto keskittyy vastuulliseen ja digitaaliseen liiketoimintaosaamiseen, asiakaslähtöisten palvelujen johtamiseen ja markkinoinnin kehittämiseen palvelualoilla. Tutkinto tarjoaa opiskelijalle kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja, jotka ovat keskeinen osa kilpailukykyistä palveluliiketoimintaa.

Hae Opintopolussa 13.3. - 27.3.2024
-
Laajuus
210
Aloituspaikat
30
Hakuaika
13.03.2024 - 27.03.2024
Tutkinto
Restonomi (AMK)
Opiskelumuodot
Päiväopiskelu
Alkaa
19.08.2024

Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Valmistunut restonomi osaa kehittää matkailu- ja ravitsemisalan palvelujen laatua ja johtaa kestävää sekä kannattavaa alan liiketoimintaa. Esihenkilöinä toimiessaan restonomit luotsaavat vastuullisesti monikulttuurisia työyhteisöjä sekä Suomessa että ulkomailla. Uusien palveluiden kehittäminen asiakasta kuunnellen, luovuutta ja uusia ideoita hyödyntäen on koulutuksen keskiössä.

Tutustu myös ohjelman monimuotototeutukseen!

Opintosuunnitelma

Palveluliiketoiminnan restonomit ovat tulevaisuuden moniosaajia, joilla on mahdollisuus luoda ura nopeasti kehittyvällä ja kansainvälisellä alalla. Opinnoissaan opiskelijat hyötyvät vahvoista työelämäyhteyksistä, sillä koulutus on tiiviissä yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. Opinnoissa korostuu myös kansainvälisyys, ja opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa harjoittelu ulkomailla sekä opiskella eri kieliä ammattitaidon kehittämiseksi. Tutkinto-ohjelmaan sisältyy englanninkielisiä opintoja.

Alan nopeatempoisuus ja jatkuva muutos luovat mahdollisuuksia kehittää uusia, innovatiivisia palveluita ja liiketoimintamalleja, sekä kehittää johtamaan sekä itseäsi että työyhteisöäsi. Palveluliiketoiminnan opinnot mahdollistavat uran palveluiden johtamisen, vastuullisuuden, digitaalisen toimintaympäristön sekä yrittäjyyden parissa.

Opintojen rakenne:

 • Harjoittelu 40 op
 • Asiakaslähtöinen palvelu ja markkinointi 34 op
 • Johtaminen ja esihenkilötyö 32 op
 • Vastuullinen digitaalinen palveluliiketoiminta 30 op
 • Kehittämistoiminta ja opinnäytetyö 20
 • Jamk Future Factory 15 op
 • Kielet ja viestintä 11 op
 • Täydentävät opinnot 10 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op
 • Työelämävalmiudet 8 op

Kenelle

Hae restonomikoulutukseen, jos sinulla on

 • kiinnostusta palveluiden kehittämiseen ja niiden parissa työskentelyyn 
 • kiinnostusta liiketoimintaosaamisen kehittämiseen
 • kykyä opiskella ja työskennellä englannin kielellä.

Opiskeltavia aineita

 • Palveluliiketoiminta
 • Kuluttajakäyttäytyminen
 • Kestävä kehitys
 • Digitaaliset palvelut
 • Palvelumuotoilu
 • Palvelujen johtaminen ja markkinointi
 • Esihenkilötyö

Opintojen rakenne pohjautuu yksilölliseen urapolkuun.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on arkipäivää JAMKissa. Osa opinnoista tehdään englanniksi, ja kieliopintoja voit valita kiinnostuksesi mukaan. Voit opiskella ulkomailla jossakin yli 50 yhteistyöoppilaitoksestamme tai tehdä harjoittelun ulkomailla. JAMKissa on vuosittain 350 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa, 400 saapuvaa vaihto-opiskelijaa ja noin 1000 ulkomaista vierasta tai vierailevaa luennoitsijaa. 

Restonomikoulutuksella on laaja partneriverkosto. Voit opiskella osan opintojasi mm. näissä oppilaitoksissa:

 • Hong Kong Polytechnic University
 • Breda University of Applied Sciences, Netherlands
 • La Rochelle, School of Tourism and Hospitality, France
 • Groupe Ecole Troyes, France
 • Humber College, Canada
 • Fanshawe College, Canada
 • Metropolitan University College, Copenhagen, Denmark
 • Hochschule München, Germany
 • Aurinkorannikon matkaopaskoulu

Työelämäyhteistyö

Restonomikoulutuksessa työskennellään aktiivisesti yhteistyössä yritysten kanssa. Erilaiset projektit, ryhmätyöt ja harjoittelujaksot mahdollistavat sen, että opiskelija pääsee soveltamaan oppimaansa käytäntöön. Tämän avulla opiskelijalle mahdollistetaan myös väylä työelämän verkostoitumiseen sekä oman ammatillisen identiteetin rakentamiseen.


Jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä, on sinulla monipuoliset mahdollisuudet räätälöidä opintojasi oman liikeidean tai yrityksen kehittämiseen. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Yritystehtaan oppilaitosvalmennuksia, joita ovat muun muassa tuotekehitysrahoitus, ideasta yritykseksi -valmennus sekä yrittäjävalmennus.


Esimerkkejä työelämäyhteistyöstä:

 • yritys antaa opiskelijoille projektitehtävän, johon opiskelijatiimi hakee ratkaisun - työ esitellään lopuksi yrityksen edustajalle
 • opiskelijat tekevät yritykselle tutkimuksen yrityksen tarpeiden ja tavoitteiden mukaan
 • yrityksestä käy luennoitsijoita.
 • opiskelijat vierailevat yrityksissä
 • harjoittelujakso
 • opinnäytetyö
 • yrityksen edustaja voi olla sparraajana tai kummina esim. yrittäjäksi aikovalle

Harjoittelu

Restonomitutkintoon kuuluu noin viisi kuukautta harjoittelua työelämässä. Yleensä harjoittelu tehdään kahdessa osassa: ensimmäinen harjoittelu tehdään opintojen ensimmäisenä vuonna ja on toimialaan orientoiva. Toinen harjoittelu tehdään opintojen myöhemmässä vaiheessa ja on sisällöltään vaativampi ja ammattiopintoja tukeva.

Jatko-opintomahdollisuudet

Restonomitutkinnon ja kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi osallistumalla täydennyskoulutukseen vaikkapa työn ohella. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

Oli mahtavaa, miten joustavia opinnot olivat ja miten pystyin niin vahvasti toteuttamaan opinnoissa omia mielenkiinnon kohteitani ja haaveitani.

Mira Lauriala

Tutustu Miran tarinaan verkkosivuillamme

"Restonomin tutkinto antaa laaja-alaista liiketoiminnallista osaamista ja auttaa tulevaisuuden haasteiden ratkomisessa."

Jamk-restonomi Jari Kovasen urapolku vei ravintoloista ruokatehtaan tuotanto- ja kehitysjohtajaksi.

Restonomilla on tosi laajat työllistymismahdollisuudet. Restonomi voi olla töissä esimerkiksi kaupassa. Teknisesti restonomit ovat päteviä kaikkialla, missä on asiakaspalvelutilanteita.

Aapo Kämäräinen

Tutustu Aapon tarinaan verkkosivuillamme

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hae yhteishaussa 13. - 27.3.2024 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös keväällä valmistuvat voivat hakea.

Hae kevään yhteishaussa 13. - 27.3.2024 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 3.4.2024 klo 15 mennessä. 

Valintatavat ja todistusvalinta

Opiskelijat valitaan Jamkin restonomi (AMK), päivätoteutukseen seuraavasti:

Valintatapa Opiskelupaikoista Ensikertalaisten osuus
Ylioppilastutkintotodistus

24%

80%
Ammatillinen perustutkinto (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet) 36% 80%
Valtakunnallinen AMK-valintakoe 40% 80%

Todistusvalinta

Todistusvalinnat julkaistaan aikaisintaan 16.5. ja viimeistään 27.5.2024. 

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

AMK-valintakoe

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 27.5. - 31.5.2024 välisenä aikana. Hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä joko aamu- tai iltapäivän kokeeseen.

Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024 mennessä.

 • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 11.7.2024 klo 15 mennessä.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 6.8.2024 klo 15.
 • Opinnot alkavat elokuun lopussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Lisätietoja koulutuksesta

Karoliina Väisänen

Lehtori, Senior Lecturer
Matkailu ja palvelut, Tourism and Service Business
Liiketoiminta, School of Business
+358408656879