alumnitarina

Mira räätälöi restonomiopintonsa omaa kiinnostustaan vastaaviksi

Alun perin Oulusta kotoisin oleva Mira Lauriala on Jamkista valmistunut restonomi. Tällä hetkellä hän työskentelee Tampereella tilitoimiston myyntipäällikkönä. Mira kokee restonomiopintojen antaneen hänelle monipuoliset valmiudet työelämään sekä Suomessa että ulkomailla.

Hymyilevä nuori nainen seisoo auringonkukkapellon keskellä ja katsoo kameraan

Kansainvälisyys ja kiinnostus ruokaa kohtaan saivat Miran hakeutumaan restonomiopintoihin

Mira vietti lukion jälkeisen välivuotensa au pairina Ranskassa. Pohtiessaan tulevia opiskelusuunnitelmiaan hän totesi, ettei kokenut erityistä paloa lastenhoitoalaa kohtaan, mutta ulkomailla opiskelu ja ulkomaille palaaminen kiinnostivat häntä suuresti. Tämän vuoksi Mira halusikin hakea opiskelemaan mahdollisimman kansainväliseen tutkinto-ohjelmaan.

Kansainvälisyyden lisäksi Miraa kiinnostivat myös ruokaan liittyvät opinnot. Ruokaan intohimoisesti suhtautuva Mira kertoo, että restonomitutkinto tarjosi hänelle mahdollisuuden räätälöidä opinnot omia kiinnostuksen kohteitaan vastaaviksi.

Mira suoritti suurimman osan restonomitutkinnostaan Ranskasta käsin

Miran opintopolku vei hänet ensimmäisen Jyväskylässä vietetyn lukuvuoden jälkeen Ranskaan, jonne hän pääsi ensin vaihto-opiskelemaan ja myöhemmin vielä työharjoitteluun. Mira myös työllistyi ranskalaiseen työharjoittelupaikkaansa, ja jatkoi työskentelyä osa-aikaisesti opintojen ohessa. Opinnäytetyönkin Mira teki ulkomailta käsin.

”Kaikilla ei varmaankaan tule olemaan aivan samanlaista polkua, mutta oli mahtavaa, miten joustavia opinnot olivat ja miten pystyin niin vahvasti toteuttamaan omia mielenkiinnon kohteitani ja haaveitani”, Mira toteaa.

Jamkissa suoritetut kieliopinnot tukivat Miran opintoja ja töitä ulkomailla

Ennen Ranskaan lähtöään Mira opiskeli ranskan kielen alkeet Jamkissa. Sitä ennen hän ei ollut opiskellut ranskaa käytännössä ollenkaan. ”Ranskan kielen alkeet sain Jamkista, ja sitten kielitaitoa pystyi kehittämään vaihdossa, harjoittelun aikana ja työelämässä”, Mira kertoo.

Mira toteaa, että restonomiopintoihin hakeutuessaan hän ei kokenut, että hänellä olisi ollut erityisen hyvä kielipää. Nykyään hän kuitenkin kertoo osaavansa kieliä hyvin. Suuri merkitys kielitaidon kehittymiselle oli kielille altistuminen ulkomailla opiskellessa ja työskennellessä. Hän neuvookin kaikkia kieliasioita jännittäviä olemaan miettimättä asiaa liikaa, sillä opintojenkin aikana omaa kielitaitoaan pystyy kehittämään hyvin.

Restonomitutkinto on monipuolinen ja muokattavissa oman mielenkiinnon mukaan

Mira suosittelee restonomiopintoja ihan kaikille, jotka ovat edes jollain tasolla kiinnostuneita palvelualoista. Hän suosittelee opintoja myös heille, jotka eivät ole ihan varmoja siitä, voisivatko opinnot olla ”mun juttu”.

”Restonomiopinnot ovat todella monipuoliset ja muokattavissa omien mielenkiinnon kohteiden mukaan”, hän toteaa. ”Rohkeasti vain hakemaan!”