AMK-tutkinto

Fysioterapeutti on liikunnallisen hyvinvoinnin edistäjä

Sosiaali- ja terveysala, fysioterapeutti (AMK), päiväopiskelu

Tervetuloa opiskelemaan kanssamma Jamkin Kuntoutusinstituuttiin! Meiltä  valmistunut fysioterapeutti osaa toimia asiakaslähtöisesti fysioterapia-alan asiantuntijana kansainvälistyvässä työkentässä erilaisissa organisaatiossa sekä moniammatillisissa tiimeissä ja yhteistyöverkostoissa. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu fysioterapeutti. Toimintaa valvoo aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA.

Hae opintopolku-palvelussa
Fysioterapiaopettaja ja oppilas ohjaustilanteessa
Laajuus
210 op
Aloituspaikat
20
Hakuaika
13.03.2024 - 27.03.2024
Tutkinto
Fysioterapeutti (AMK)
Opiskelumuodot
Päiväopiskelu
Alkaa
19.08.2024

Koulutus on totetutettu kansainvälisessä yhteistyössä

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyön keskeisinä lähtökohtina EduFutura yhteistyön lisäksi ovat olleet Suomen Fysioterapeutit ry:n, ammattikorkeakoulujen ja Jyväskylän yliopiston laatima ydinosaamisraportti (2016), eurooppalaisen fysioterapeuttikoulutuksen pätevyydet ”The Competence Chart of the European Network of Physiotherapy in Higher Education” ja fysioterapeuttien maailmanjärjestön (World Confederation for Physical Therapy) suositukset (WCPT Guidelines for Physical Therapist Professional Entry – Level Education) fysioterapeutin osaamisesta.

Opintojen sisältö

Fysioterapian koulutusohjelman keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat liikunta ja terveys, toimintakyvyn edistämiseen sekä fysioterapeutin työ- ja toimintaympäristöön perehdyttävät opinnot. Voit opiskella esimerkiksi ihmisen rakennetta ja toimintaa, liikkumis- ja toimintakyvyn edistämistä ja harjoittamista, toimintakyvyltään erilaisten henkilöiden ohjaamista ja opettamista. Saat valmiudet liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen asiantuntijaksi. Edistät työssäsi eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten terveyttä sekä liikunta-, toiminta- ja työkykyä heidän omissa asuin- ja elinympäristöissään.

Opiskelusta n. 1/3 on ohjattua käytännön harjoittelua työelämässä ja projekteissa. Opintoihin sisältyy neljä harjoittelujaksoa. Harjoitteluiden aikana perehdyt toimintakyvyn rajoitteisiin liittyvään fysioterapiaan sairaaloissa, terveyskeskuksissa, yrityksissä, kuntoutuslaitoksissa ja/tai erityiskouluissa.

Opintojen alussa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Mikäli sinulla on aiempaa alan osaamista, se otetaan huomioon suunnitelmaa laadittaessa.

Opintoihin kuuluva opinnäytetyö tehdään usein työelämän toimeksiantona tai osana projektia.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Fysioterapeutti työskentelee ihmisläheisellä alalla edistäen hyvinvointia ja toimintakykyä.

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hae yhteishaussa 13. - 27.3.2024 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös keväällä valmistuvat voivat hakea.

Hae kevään toisessa yhteishaussa 13. - 27.3.2024 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. 

Valintatavat ja todistusvalinta

Opiskelijat valitaan seuraavasti (Jamkin fysioterapeutti ja toimintaterapeutti päivätoteutukset):

Valintatapa Opiskelupaikoista Ensikertalaisten osuus
Ylioppilastutkintotodistus 36% 90%
Ammatillinen perustutkinto (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet) 15% 80%
Valtakunnallinen AMK-valintakoe 49% 70%

Todistusvalinta

Todistusvalinnat julkaistaan aikaisintaan 16.5. ja viimeistään 27.5.2024. 

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

AMK-valintakoe

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 27.5. - 31.5.2024 välisenä aikana. Hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä joko aamu- tai iltapäivän kokeeseen.

Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024 mennessä.

  • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 11.7.2024 klo 15 mennessä.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 6.8.2024 klo 15.
  • Opinnot alkavat elokuun lopussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Kysy lisää

Anu Myllyharju-Puikkonen

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400329678

Fysioterapian suoravastaanottokoulutusta

Järjestämme myös fysioterapian suoravastaanottokoulutusta.

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyön keskeisinä lähtökohtina EduFutura yhteistyön lisäksi ovat olleet Suomen Fysioterapeutit ry:n, ammattikorkeakoulujen ja Jyväskylän yliopiston laatima ydinosaamisraportti (2016), eurooppalaisen fysioterapeuttikoulutuksen pätevyydet.

AMK-tutkinto

Fysioterapeutti (AMK), sosiaali- ja terveysala, monimuotototeutus

Hakuaika: 28.8.2024 - 11.9.2024

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 7.1.2025

Alumnitarina

Alumnin ääni -webinaarivieraana Martti Myllynen

Martti Myllynen on jyväskyläläinen fysioterapeutti, yrittäjä, Harjun treenikontin ja CrossFit Harjun perustaja ja valmentaja. Webinaarissa Myllynen keskusteli omasta yrittäjyyspolustaan Jamkin Hyvinvointiyksikön alumnivastaavan Vesa Kuhasen kanssa.

Alumnitarina

Fysioterapeutista kolminkertaiseksi yrittäjäksi

Martti Myllymäki, Jyväskylän ammattikorkeakoulun kasvatti, on kulkenut ainutlaatuisen polun yrittäjäksi. Tärkeimpänä voimavaranaan Martti pitää laajaa tukiverkostoaan, johon kuuluvat niin yrittäjäkumppanit, läheiset kuin yrityskummikin. Lue Martin tarina!

Artikkeli

Killerin vanha ravikatsomo taipui treenitilaksi

Jyväskylän Killerin vanhan raviradan pääkatsomossa on liikutettu keskisuomalaisia lapsia ja nuoria nyt parin vuoden ajan. Vähällä käytöllä olleissa tiloissa on käyttäjiä nyt parhaimmillaan 700 viikossa.

Uutinen

SportsComp-projekti tähtää kansainvälisen urheilufysioterapian kompetenssien modernisointiin ja kehitykseen

Erasmus+ -rahoitteisessa Higher education to improve competency in Sports Physiotherapy (SportsComp) -projektissa päivitetään ja nykyaikaistetaan urheilufysioterapian kompetenssit.