AMK-tutkinto

Opiskele rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri (AMK)

Opi suunnittelemaan, kehittämään ja johtamaan rakennusprojekteja asiakaslähtöisesti ja kestävää kehitystä edistäen! Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan AMK-opinnoista saat valmiudet talonrakentamisen rakennesuunnitteluun tai rakennustuotannon työnjohtotehtäviin. Astu kohti menestyksekästä uraa rakennusalalla!

Hae 13. - 27.3.2024 Opintopolku.fi-palvelussa
rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijoita
Laajuus
240 opintopistettä, 4 vuotta
Aloituspaikat
40
Hakuaika
13.03.2024 - 27.03.2024
Tutkinto
Insinööri (AMK)
Opiskelumuodot
Päiväopiskelu
Alkaa
19.08.2024

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööritutkinto tarjoaa monipuolisia työllistymismahdollisuuksia

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi valmistuttuasi työllistymismahdollisuutesi ovat laajat. Voit työskennellä monipuolisissa ja haastavissa rakennetun ympäristön suunnitteluun, toteutukseen, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi rakennesuunnittelija, työmaainsinööri, vastaava työnjohtaja, projektipäällikkö, rakennuttajakonsultti tai kiinteistöpäällikkö. Työllistyä voit julkiselle tai yksityiselle sektorille, kuten rakennusalan yrityksiin, suunnittelutoimistoihin, kuntiin tai valtion virastoihin. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörinä sinulla on myös valmiudet perustaa oma yritys tai toimia freelancerina. Rakennusala on kansainvälinen ja tarjoaa mahdollisuuksia työskennellä myös ulkomailla.

Koulutusta työelämän tarpeisiin

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopinnot tarjoavat sinulle valmiudet rakennusinsinöörin vaativiin työtehtäviin. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelmassa opinnot rakentuvat kaikille yhteisistä opinnoista, omien valintojen mukaisista täydentävistä opinnoista sekä työharjoitteluista. Yhteiset opinnot sisältävät rakennustekniikan ammatillisten aineiden lisäksi luonnontieteiden, teknologian sekä kielten ja viestinnän opintoja.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutus ei ainoastaan valmista sinua kantamaan vastuuta rakennetusta ympäristöstämme ja sen kehittämisestä, vaan myös varmistaa, että olet valmis kohtaamaan alan vaatimukset menestyksekkäästi.

Tutustu tarkemmin osaamisalueisiin, joita pääset opintojen aikana kehittämään.

Tekninen osaaminen

Rakennusinsinöörin työssä tarvitset vahvaa matemaattista ja fysikaalista ajattelua, jotta voit suunnitella, laskea ja arvioida rakenteiden kantavuutta, kestävyyttä, energiatehokkuutta ja muita ominaisuuksia. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopinnoilla voit varmistaa, että hallitset nämä taidot sekä tietotekniikan ja alan ohjelmistojen käytön.

Projektiosaaminen

Rakennusinsinöörin työ on usein projektimuotoista, joten sinun tulee osata organisoida, johtaa, seurata ja raportoida erilaisia tehtäviä. Sinun tulee pystyä huolehtimaan myös laadunvalvonnasta, turvallisuudesta, ympäristövaikutuksista ja kustannustehokkuudesta. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tarjoaa sinulle valmiudet näihin tarpeisiin.

Viestintäosaaminen

Tärkeä osa rakennusinsinöörin työtä on myös tehokas viestintä eri sidosryhmien, kuten asiakkaiden, tilaajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, viranomaisten ja tiiminjäsenten, kanssa. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnot antavat sinulle mahdollisuuden kehittää viestintäosaamistasi. Lisäksi pääset edistämään kielitaitojasi. Rakennusala on kansainvälinen, joten sinun on hyvä hallita vähintään yksi vieras kieli.

Luovuus

Rakennusalalla ja rakennusinsinöörin työssä sinun tulee olla luova, innovatiivinen ja ratkaisukeskeinen. Opintojen aikana kannustammekin sinua soveltamaan teoreettista tietoa käytännön tilanteisiin ja löytämään parhaat ratkaisut erilaisiin haasteisiin.

Työelämälähtöistä oppimista

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opetussuunnitelma on kehitetty yhteistyössä työelämän ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoilta saatu palaute sekä työelämästä esiin nousseet tarpeet on otettu huomioon opetussuunnitelman ja opintosisältöjen laadinnassa. Kouluttajina keskeinen toimintaamme ohjaava arvo on uudistuva oppiminen.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnot sisältävät teoriaa ja käytännön opetusta muun muassa laboratoriossa. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä opiskelua, verkko- opiskelua ja harjoittelujaksoja työelämässä.  

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi ja vähintään kaksi vuotta työkokemusta kerättyäsi voit hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Opintoja voit jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin tai ammatilliseen opettajankoulutukseen. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen sinun on luonnollisestikin mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos suoritat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, voit hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

Työskentelin puoli vuotta erityislasten koulussa. Työ oli kiinnostavaa, mutta pian huomasin, että se ei kuitenkaan tuntunut ihan omalta. Sitten muistin fysiikan opettajani sanat, ja päätin lähteä kokeilemaan insinööripolkua.

Anni Lähteenmäki, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelija

Lue Annin tarina

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hae yhteishaussa 13. - 27.3.2024 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös keväällä valmistuvat voivat hakea.

Hae kevään yhteishaussa 13. - 27.3.2024 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 3.4.2024 klo 15 mennessä. 

Valintatavat ja todistusvalinta

Opiskelijat valitaan Jamkin insinööri (AMK) päivätoteutuksiin seuraavasti:

Valintatapa Opiskelupaikoista Ensikertalaisten osuus
Ylioppilastutkintotodistus

31%

90%
Ammatillinen perustutkinto (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet) 20% 90%
Valtakunnallinen AMK-valintakoe 49% 70%

Todistusvalinta

Todistusvalinnat julkaistaan aikaisintaan 16.5. ja viimeistään 27.5.2024.

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

AMK-valintakoe

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 27.5. - 31.5.2024 välisenä aikana. Hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä joko aamu- tai iltapäivän kokeeseen.

Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024 mennessä.

  • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 11.7.2024 klo 15 mennessä.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 6.8.2024 klo 15.
  • Opinnot alkavat elokuun lopussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan suomenkielisiin AMK-tutkintoihin. Hakuaika 13. - 27.3.2024 klo 15 saakka.

Kysy lisää opintojen sisällöistä

Heidi Hämäläinen-Laitinen

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358504721623