Usein kysyttyä hakemisesta

Tältä sivulta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin liittyen tutkinto-opiskelijaksi hakeutumiseen. Katso myös vinkkimme alavalintaan ja aikuisopiskeluun!

 • Tutkinto-opiskeluun liittyviä ohjeita löydät täältä.
 • Usein kysytyt kysymykset liittyen avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskeluun löydät täältä.
Opiskelija pyöräilee Lutakossa

Oman alan ja tutkinto-ohjelman valinta

Oletko pohtimassa itsellesi sopivinta alaa tai tutkinto-ohjelmaa? Aloita tästä!

Mistä lähden liikkeelle?

Oman alan valinta kannattaa aloittaa tekemällä alkukartoitus, jossa selvität vahvuutesi ja kiinnostuksen kohteesi. Voit suunnata ajatuksiasi kouluaineisiin, mutta myös laajemmin harrastuksiisi ja omiin ominaisuuksiisi. Mieti luovasti, mihin kaikkeen oma taustasi voi soveltua, sillä esimerkiksi harrastuksesta voi tulla ammatti tavalla tai toisella. Esimerkiksi jalkapalloharrastus voi johtaa uraan valmentajana, liikunnanohjaajana, fysioterapeuttina, nuoriso-ohjaajana, urheilukaupan myyjänä tai vaikkapa urheilumarkkinoinnin tradenomina!

Kiinnitä myös huomiota asioihin, joita teet normaalissa arjessasi – huomaatko esimerkiksi, että katsot tai luet usein tietyn tyyppisiä lehtiä, tv-ohjelmia tai somesisältöjä? Muistatko, mistä olit kiinnostunut lapsena? Löytyisikö näistä yhteistä teemaa, joka voisi auttaa sinua löytämään oman opiskelualasi?

Miten voin hyödyntää vahvuuksiani ja kiinnostuksen kohteitani alavalinnassa?

Kun olet jo miettinyt omia vahvuuksiasi ja kiinnostuksesi kohteita, jatka pohdintaa eteenpäin miettimällä, millä aloilla ja missä työtehtävissä näistä on hyötyä. Esimerkiksi jos tunnistat olevasi tarkka ja täsmällinen, voisivatko taloushallinnon tradenomiopinnot tai insinööriopinnot olla sinua varten? Jos olet ihmisläheinen ja haluat auttaa ja tukea muita, alasi voisi löytyä vaikkapa kuntoutuksen ohjauksen, matkailun restonomiopintojen tai agrologiopintojen parista. Ehkäpä sinusta voisi tulla matkailuneuvoja tai ympäristösihteeri?

Mistä saan lisätietoa tutkinto-ohjelmista?

Voit tutustua eri aloihin ja tutkinto-ohjelmiin opintopolku.fi- ja jamk.fi-sivuilla. Voit huomata, miten eri aloilla on saman tyyppisiä sisältöjä opinnoissa ja painopisteitä työelämässä.

Tutkinto-ohjelmien sisällöstä voit olla yhteydessä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöön. Voit myös vertailla eri tutkinto-ohjelmien sisältöjä tutustumalla tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmiin.

Soveltuuko yhteen työtehtävään vain yksi koulutus?

Monesti samaa työtehtävää hoitavat hyvinkin erilaisen koulutuksen omaavat henkilöt. Osassa työtehtäviä on tiukka vaatimus soveltuvasta koulutuksesta kuten sairaanhoitajilla ja kätilöillä, mutta esimerkiksi hallinnollisiin työtehtäviä, esihenkilöiden tehtäviin, asiantuntijoiden tehtäviin ym. voi päästä monilla eri opintotaustoilla ja työkokemuksilla. 

Mitä eroa on päivä- ja monimuotototeutuksilla?

Päivätoteutuksissa pääset osallistumaan arkipäivinä lähiopetukseen ja tapaamaan opiskelijakavereita kampuksille. Lähiopetuksen lisäksi opintoihisi sisältyy ryhmätöitä, verkko-opintoja, itsenäistä lukemista, tiedon etsintää ja tehtävien tekemistä. Tärkeässä osassa opintojasi ovat myös harjoittelut työelämässä, erilaiset työelämäprojektit ja opinnäytetyön tekeminen.

Monimuotototeutuksissa opiskelet verkkopainotteisesti ja monesti opiskelu jaksottuu lähi- ja etäjaksoihin sekä harjoitteluihin. Etäopiskelu ei kuitenkaan ole yksinäistä puurtamista vaan saat tukea niin opettajilta, opiskelukavereilta kuin tukipalveluilta. Monimuoto-opiskelu vaatii kuitenkin päiväopintoja enemmän omaa aikatauluttamista ja itseohjautuvuutta.

Työmäärä molemmissa opiskelutavoissa on sama, joten monimuotototeutusta ei kannata valita sen vuoksi, että opinnoista selviäisi pienemmällä vaivalla. Tarkemmat kuvaukset tutkinto-ohjelman toteutustavoista saat tutkinto-ohjelman nettisivuilta tai tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöltä.

Mitä teen, jos en pysty päättämään alavalintaani?

Ei hätää! Ajattele laajasti ja aluksi älä suodata ajatuksiasi vaan anna niiden lentää, kirjaa ideoita ylös, päivitä ideoitasi ja palaa niihin ennen hakua pohtien, mitä niistä voisi irrota.

Jos et tiedä, mihin hakisit, älä välttele pohdintaa vaan jatka asian aktiivista työstämistä tekemällä erilaisia listoja, juttelemalla kavereiden ja sukulaisten kanssa ja keräämällä vinkkejä ja omia ajatuksiasi, jotta saat ajatukset selkeämmiksi ja rajattua vaihtoehdot kiinnostaviin, ei missään tapauksessa minulle sopiviin ja ehkä minulle sopiviin.

Myös se, että tiedät mitä et halua, on hyvä ja tarpeellinen tieto! Tämä vie pohdintaasi eteenpäin, sillä voit näin sulkea pois sellaiset vaihtoehdot, joista tiedät, että niitä et ainakaan halua.

Kuinka voin parantaa mahdollisuuksiani tulla valituksi?

Voit korottaa YO-todistuksesi arvosanoja tai kerrata halutessasi AMK-valintakokeen eri osioiden asioita. Tutustu mallikysymyksiin ammattikorkeakouluun.fi-sivulla.

Yhteishaun vaihtoehtona on myös avoimen ammattikorkeakoulun opinnot, joissa suoritat samoja opintoja kuin tutkintokoulutuksessa. Pääset myös tutustumaan itseäsi kiinnostavan alan opintoihin ja kehität opiskelutaitojasi. Jos suoritat riittävän määrän opintoja, voit hakea avoimen väylähaussa, jossa voit tulla valituksi jopa ilman valintakoetta!

Miten voin hyödyntää tilastotietoa aiempien vuosien opiskelijavalinnoista?

Voit vertailla eri hakujen alimpia valittujen pistemääriä omiin todistuspisteisiisi ja kartoittaa näin mahdollisuuksiasi tulla valituksi todistusvalinnassa. Voit tutustua myös avoimen väylän ja englanninkielisten hakujen tilastoihin.

Opiskelemani ala tai tutkinto-ohjelma ei sovellu minulle, mitä teen?

Alavalinta ei ole lopullinen eikä se määritä loppuelämää. Jos opintojen aikana huomaat, että tutkinto-ohjelma ei ole sinulle paras mahdollinen valinta, voit ehkä hakea siirtohaussa opiskelemaan toiseen tutkinto-ohjelmaan samassa tai toisessa korkeakoulussa. Voit myös tietyin ehdoin hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa Jamkin sisällä, jos tutkintonimike ei vaihdu.

Voit myös hakea uudelleen yhteishaussa tai aloittaa avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ja tähdätä avoimen väylän hakuun. 

Vinkki! Lataa tästä itsellesi tehtäviä, jotka auttavat tunnistamaan vahvuuksiasi ja toiveitasi tulevaisuuden työllesi!

Aikuisena opiskelemaan

Opiskelu kannattaa aina! Jos haluat syventää osaamistasi tai vaihtaa kokonaan uudelle alalle aikuisena, katso vinkkimme aikuisopiskeluun.

Uskallanko lähteä opiskelemaan aikuisena?

Jos sinulla on aikaa ja mahdollisuus työn ja muun elämän ohessa keskittyä AMK- tai YAMK-ohjelmaan, niin sinun kannattaa ehdottomasti lähteä päivittämään omaa osaamistasi tai suunnata katse täysin uudelle uralle. Opiskelu antaa myös erinomaiset mahdollisuudet verkostojesi kasvattamiseen opinnoissa ja työelämälähtöisten projektiopintojen ja työharjoitteluiden kautta.

Avoimen opintojaksot ovat hyvä tapa testata opintojen soveltuvuutta itselle, ja samalla pääset kokeilemaan miltä korkeakouluopiskelu tuntuu. 

Oli tavoitteenasi sitten aiemmin hankitun osaamisen syventäminen tai täysin erilaisen osaamisen hankkiminen, uuden oppiminen kannattaa aina eikä koskaan ole liian myöhäistä lähteä opiskelemaan!

Kuinka sovittaa opinnot aikuisen elämään?

Opiskelu aikuisena vaatii itseohjautuvuutta, kurinalaisuutta ja aikataulutusta sekä joustoa työpaikalta, jotta opinnoista kertyvä työmäärä on mahdollista suorittaa. Yksi opintopiste vaati keskimäärin 27 tuntia opiskeluaikaa. Monimuotototeutus ei ole helpompi tapa opiskella vaan se antaa päivätoteutusta enemmän mahdollisuuden tehdä opintoja etänä ja oman päivärytmin mukaan.

Jos sinulla on jo opiskelemasi tutkintokoulutuksen alalta koulutusta tai työkokemusta, on mahdollista, että hyväksilukumenettelyn kautta suoritettavien opintopisteiden määrä ei ole AMK-koulutuksessa vaadittu 210/240/270 op, mikä lyhentää opiskeluaikaasi tai keventää opiskelukuormaa.

Tee itsellesi viikkosuunnitelma, johon varaat säännöllisesti opiskelulle aikaa. Huomioi suunnittelussa elämäsi eri osa-alueiden vaatima aika, esimerkiksi työhön, harrastuksiin tai perheeseen vaadittava aika, mutta muista myös varata kalenteriisi riittävästi aikaa levolle ja palautumiselle. Opinnot kannattaa nivoa osaksi muuta elämää, jolloin opinnot etenevät halutussa aikataulussa eivätkä jättäydy irralliseksi kokonaisuudeksi muusta elämästä.

Kuinka valitsen uuden alan aikuisena?

Aikuisena alanvaihtajana voit hyödyntää aiemmasta työkokemuksestasi saatua perspektiiviä ja havaintojasi siitä, minkälaisissa tehtävissä olet kokenut olevasi vahvimmillasi. Katso vinkkimme alanvalintaan ylempää kohdasta "Oman alan valinta".

Tutkintotavoitteinen opiskelu vai lisää osaamista laajoilla kokonaisuuksilla tai yksittäisillä opintojaksoilla?

Monesti on kyse elämäntilanteesta ja tarvittavasta osaamisesta, joita peilaamalla voit pohtia, mikä opiskeluvaihtoehdoistamme sopii parhaiten juuri sinulle. Tutkintokoulutuksessa saat laajimman koulutuskokonaisuuden sekä tutkinnon ja pätevyyden osaamisesi osoittamisen tueksi.

Laajat täydennyskoulutuskokonaisuudet antavat laajan täsmäosaamisen tiettyyn kouluttautumistarpeeseen ja mahdollisuuden nykyisen osaamisesi syventämiseen.

Yksittäiset opintojaksot antavat tietoa kyseisen opintojakson aihepiiristä, auttavat valitsemaan juuri sinulle soveltuvan alan ja tutustuttavat siihen, millaista korkeakouluopinnoissa opiskeleminen nykyisin on.  

AMK- vai YAMK-tutkinto?

AMK-koulutus soveltuu sinulle, joka haluat vaihtaa alaa tai hankia puuttuvan pätevyyden tehtävään, jossa jo toimit.

YAMK-koulutus soveltuu sinulle, jos haluat päivittää olemassa olevaa alan osaamistasi ja saada ylemmän korkeakoulututkinnon.

Jos kumpikin näistä kiinnostaa, voit hakea samalla yhteishaun lomakkeella sekä AMK- että YAMK-koulutuksiin.

Millä eri tavoin voin tulla valituksi tutkinto-opiskelijaksi?

Todistusvalinta ylioppilastutkinnon perusteella

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa ovat mukana ylioppilastutkinnon suorittaneet, riippumatta suoritusvuodesta. Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990, muista liittää kopio todistuksestasi hakemuksellesi. Vuoden 1990 jälkeen suoritetut ylioppilastutkinnot näemme suoraan valtakunnallisesta suoritusrekisteristä.

Jos olet suorittanut kaksois- tai kolmoistutkinnon, olet mukana molemmissa todistusvalinnoissa, jos ammatillinen perustutkinto täyttää sille asetetut vaatimukset.

Todistusvalinta ammatillisen perustutkinnon perusteella

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa huomioidaan 1.8.2015 alkaen suoritetut toisen asteen ammatilliset perustutkinnot. Tätä vanhemmat ammatilliset perustutkinnot antavat hakukelpoisuuden, mutta eivät ole mukana todistusvalinnassa.

Opistotutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot tai kokonaan näyttötutkintona suoritetut ammatilliset perustutkinnot antavat hakukelpoisuuden, mutta eivät ole mukana todistusvalinnassa.

Jos olet suorittanut kaksois- tai kolmoistutkinnon, olet mukana molemmissa todistusvalinnoissa.

AMK-valintakoe

AMK-valintakokeen perusteella tehtävässä valinnassa voit tulla valituksi AMK-valintakokeen kautta, jos et ole mukana todistusvalinnassa tai et tule valituksi todistusvalinnan kautta.

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, johon osallistut omalla kannettavalla tietokoneellasi. AMK-valintakoe koostuu eri osioista. Valintakokeen osiot ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin hakija on hakenut. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Sinun tulee suorittaa hyväksytysti kaikki hakukohteelle kuuluvat osiot, jotta voit tulla siihen valituksi.

Valintaopintojakso

Osaan Jamkin AMK-koulutusten monimuotototeutuksista ainoana valintatapana on valintaopintojakso.

Valintaopintojakso on Jamkin avoimen ammattikorkeakoulun opintojakso, joka on osa haettavan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaa. Valintaopintojakso on hakijalle ilmainen ja sinne ilmoittautuminen tapahtuu automaattisesti yhteishaun hakemuksen perusteella.

Valintaopintojakso kestää noin kaksi kuukautta ja tehtävät tehdään ennalta määrätyn aikataulun mukaisesti viikottain.

Opiskelijaksi hyväksyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet saavan opintojakson sisällytettyä AMK-tutkintoonsa. Muut opintojakson hyväksytysti suorittaneet saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun suoritusmerkinnän.

Oma valintakoe

Jamkin YAMK-koulutuksissa valintatapana käytetään omaa valintakoetta. Valintakokeeseen voi sisältyä ennakkotehtäviä tai -materiaalia.

Osa Jamkin AMK-koulutusten päivätoteutuksista ei ole mukana valtakunnallisessa AMK-valintakokeessa, vaan opiskelijat valitaan oman valintakokeen perusteella.

Miten ensikertalaiskiintiöt vaikuttavat mahdollisuuksiini saada opiskelupaikka?

Ensikertalaiskiintiö voi vaikeuttaa opiskelupaikan saantia AMK-koulutukseen, jos olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon tai ottanut korkeakoulututkintoon johtavan paikan vastaan syksyn 2014 jälkeen. Usein monimuotototeutuksissa ensikertalaiskiintiöt ovat pienempiä, kuin päivätoteutuksissa. YAMK-koulutuksiin ja englanninkielisiin AMK-koulutuksiin hakiessa ensikertalaiskiintiöt eivät ole käytössä.

Vaihtoehtonasi on myös aloittaa opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa ja hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haun kautta, kun olet suorittanut hakukelpoisuuteen edellytetyt avoimen ammattikorkeakoulun opinnot.

Kuinka avoimen ammattikorkeakoulun väylässä haetaan?

Avoimen väylän haku on Jamkin erillishaku, joka on tarkoitettu avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja suorittaneille. Avoimen väylän haussa opiskelijavalinnassa ratkaisee avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritukset, aiemmalla opintomenestyksellä ei siis ole merkitystä eikä valintakokeeseen tarvitse osallistua.

Saat hakukelpoisuuden AMK-tutkintoon, mikäli suoritat avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 55 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja ja myös muut avoimen väylän hakukelpoisuuden ehdot täyttyvät.

Avoimen väylän kautta YAMK-tutkintoon hakiessa 90 op laajuisessa YAMK-tutkinnossa sinulla tulee olla suoritettuna vähintään 30 op tutkinto-ohjelmaan soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja ja 60 op laajuisessa YAMK-tutkinnossa 20 op soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Lisäksi pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimuksen tulee täyttyä, jotta voit tulla valituksi tutkinto-opiskelijaksi.

Minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia aikuisella on opiskeluun?

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki on rahallinen tuki, jota myönnetään työntekijälle tai yrittäjälle ammatillista kehittymistä tukeviin opintoihin. Työntekijät ja yrittäjät voivat hyödyntää aikuiskoulutustukea uransa aikana yksiin tai useampiin opintoihin yhteensä 15 tukikuukauden ajan, yhdessä tai useammassa erässä. Tuen avulla voit opiskella kokonaisia tutkintoja tai lyhyempiä koulutuksia lukuisissa oppilaitoksissa ympäri Suomen.

Omaehtoinen opiskelu työttymyysetuudella

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on mahdollista, jos opiskelet päätoimisesti.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet

 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
 • vähintään 25-vuotias
 • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
 • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista

Kelan myöntämä opintotuki

Kelalta voit saada opintotukea Suomessa suoritettaviin opintoihin. Voit selvittää Kelalta omaan tilanteeseesi sopivat opintotukimuodot.

Muita vaihtoehtoja

 • Osa työnantajista myöntää työntekijöille tuettua opintovapaata. Voit selvittää omalta työnantajaltasi yrityksenne käytänteet.
 • Osa ammattiliitoista myöntää jäsenilleen stipendejä tai muita tukia kouluttautumiseen. Voit selvittää omasta ammattiliitostasi tukimuodot.

Hakeminen yhteishauissa

Jos olet hakemassa AMK- tai YAMK-koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa, löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tästä.

Minulla ei ole hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa. Voinko hakea?

Suomenkielisiin AMK-koulutuksiin haettaessa sinulla tulee olla suoritettuna jokin hakukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Voit hakea ilman hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa Jamkin englanninkielisiin koulutuksiin, joissa on käytössä harkinnanvarainen valinta. Tällöin täytät hakulomakkeen, liität hakemukselle mahdollisten aiempien opintosuoritustesi kopiot ja otat yhteyttä kaikkien hakutoiveidesi hakijapalveluihin (Jamkin hakijapalvelut: admissions(at)jamk.fi).

YAMK-koulutuksiin haettaessa voit tiedustella hakijapalvelut(at)jamk.fi pohjakoulutuksesi soveltuvuutta tutkinto-ohjelmaan, josta olet kiinnostunut.

Suorittamalla avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 55 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja saat hakukelpoisuuden hakea avoimen väylän kautta. Katso lisätietoja avoimen väylästä.

Mitä tarkoittaa hakutoivejärjestys?

Hakutoiveet tulee asettaa hakemukselle mieluisuusjärjestykseen siten, että ensisijainen hakutoiveesi on sijalla 1 ja muut toiveet ovat mieluisuusjärjestyksessä sijoilla 2-6.

Hakutoivejärjestys on tärkeä, sillä tulet valituksi ylimpään hakutoiveeseesi, johon pisteesi riittävät ja samalla alemmat hakutoiveesi peruuntuvat. Hakutoivejärjestystä on mahdollista muuttaa ainoastaan hakuaikana.

Huomaathan, että kevään ensimmäisessä yhteishaussa (englanninkieliset koulutukset) hakutoivejärjestys ei ole käytössä, ja voit tulla valituksi useammalle hakutoiveellesi. Voit kuitenkin ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Miten liitän tarvittavat todistukset hakemukselle?

Hakemuksellesi muodostuu automaattisesti tarvittavat liitepyynnöt ilmoittamasi pohjakoulutuksen mukaisesti. 

 • Ota hyvälaatuinen ja selkeä kuva tarvittavista dokumentista tai skannaa kaikki dokumentin tarvittavat sivut. 
 • Yhden liitteen suurin sallittu koko on 1GB. Lataa tiedostosi PDF-, JPG-, DOCX-, tai PNG-muodossa.
 • Mikäli dokumenttisi sisältää useamman sivun, yhdistä sivut yhteen tiedostoon.
 • Nimeä dokumenttisi siten, että nimestä käy ilmi, mistä dokumentistä on kyse, sekä etunimesi ja sukunimesi. Esim: Maija_Meikäläinen_tutkintotodistus
 • Varaudu täydentämään toimittamiasi liitteitä. Mikäli hakemuksesi käsittelyn yhteydessä ilmenee täydennystarpeita, saat sähköpostiisi pyynnön tarvittavasta täydennyksestä.
 • Noudata annettuja määräaikoja liitteiden palautukselle. Myöhässä palautettuja dokumentteja ei huomioida.

Tulin hyväksytyksi todistusvalinnassa. Tarvitseeko minun osallistua valintakokeeseen?

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua kyseisen hakukohteen valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

Minulla on sekä ylioppilastutkinto että ammatillinen perustutkinto. Minkä tutkinnon merkitsen hakemukselle?

Merkitse molemmat tutkinnot hakemuksellesi annettujen ohjeiden mukaisesti. Tutkintosi pisteitetään erikseen ja olet mukana todistusvalinnoissa.

Huom! Tarkistathan, että ammatillinen perustutkintosi täyttää ammatilliselle perustutkinnolle asetetut kriteerit, katso lisätietoa seuraavasta kohdasta. Lisäksi voit tavoitella opiskelupaikkaa osallistumalla valintakokeeseen. 

Ammatillinen tutkintoni ei ole mukana ammatillisessa todistusvalinnassa. Mistä tämä johtuu?

Tarkistathan, että ammatillinen perustutkintosi täyttää seuraavat kriteerit

 • Tutkinto on ammatillinen perustutkinto (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot eivät ole mukana tässä valintatavassa)
 • Tutkintoa ei ole suoritettu kokonaan näyttönä
 • Tutkinto on valmistunut 1.8.2015 jälkeen
 • Olet tallentanut todistuksen 1.8.2015 – 31.12.2016 välillä suoritetuista tutkinnoistasi ja merkinnyt hakemuksellesi yhteisten tutkinnon osien arvosanat sekä painotetun keskiarvon
 • Vuoden 2017 ja sitä uudempien ammatillisten perustutkintojen tiedot ovat KOSKI-palvelussa oikein. Mikäli havaitset puutteita vuoden 2017 tai sitä uudemman ammatillisen tutkintosi tiedoissa, olethan yhteydessä suoraan tutkintotodistuksesi myöntäneeseen oppilaitokseen.

Tulin hyväksytyksi ylimmälle hakutoiveelleni, mutta haluan ottaa alemman hakutoiveen paikan vastaan / en halua opiskella tarjotussa opiskelupaikassa. Kuinka toimin?

Hakutoivejärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijan tullessa hyväksytyksi ylimmälle hakutoiveelleen alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti. Huomaathan, että kun otat opiskelupaikan vastaan, et ole enää ensikertalainen.

Ota opiskelupaikka vastaan vain, jos haluat opiskella alaa ja suorittaa tutkinnon. Jos haluat myöhemmin hakeutua muuhun koulutukseen, alan vaihtaminen tai toisen tutkinnon opiskelu on edelleen mahdollista, vaikka et kuulukaan ensikertalaiskiintiöön.

Tulin hyväksytyksi muulle, kuin ylimmälle hakutoiveelleni. Kuinka toimin?

Jos sinulle tarjotaan hakutoivejärjestyksessäsi alempaa opiskelupaikkaa ja olet varasijalla ylempään tai ylempiin hakutoiveisiin, voit toisen yhteishaun kaikkien valintatulosten valmistuttua:

a) ottaa alemman paikan vastaan ja samalla ilmoittaa jääväsi jonottamaan ylempien hakutoiveiden valinnan etenemistä. Jos tulet hyväksytyksi ylemmällä sijalla olevaan paikkaan, sen vastaanotto vahvistetaan automaattisesti ja saat asiasta sähköpostiisi ilmoituksen. Jos taas et tule hyväksytyksi varasijalta ylempiin hakutoiveisiin, alempi hakutoiveesi muuttuu automaattisesti sitovaksi.

b) ottaa alemman paikan vastaan suoraan, vaikka olisit varalla ylempiin hakutoiveisiin. Jos otat paikan vastaan suoraan etkä ilmoita jääväsi jonottamaan, ylemmät hakutoiveesi peruuntuvat.

c) ilmoittaa, että et ota myönnettyä opiskelupaikkaa vastaanmutta jäät silti jonottamaan ylempiin hakutoiveisiin. Näin tapahtuu automaattisesti, kun valitset En ota opiskelupaikkaa vastaan -kohdan Omassa Opintopolussa.

Sain opiskelupaikan varasijalta tulosten julkaisun jälkeen. Milloin minun tulee ottaa viimeistään paikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi?

Mikäli saamasi opiskelupaikka ei ollut ensisijainen hakutoiveesi, voit valita: otatko opiskelupaikan vastaan vai otatko opiskelupaikan vastaan ja jäätkö jonottamaan ylemmän hakutoiveen tilanteen etenemistä varasijatäytön päättymiseen asti vai perutko opiskelupaikan. Katso lisätietoa edellisestä kohdasta.

Mikäli haluat ottaa paikan vastaan sitovasti, sinulla on varasijalta valituksi tulemisen ajankohdasta alkaen henkilökohtainen 7 vuorokauden harkinta-aika, jonka kuluessa sinun tulee ottaa paikka vastaan ja tehdä läsnäoloilmoittautuminen. Tarkista oma paikan vastaanottosi määräaika Opintopolusta.

Tulin hyväksytyksi yhteishaussa ja erillishaussa. Voinko ottaa kaikki saamani opiskelupaikat vastaan?

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Säännös koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja. Siirtohaussa saatu opiskelupaikka ei kuulu säännöksen piiriin. Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Kun otat sitovasti valitsemasi opiskelupaikan vastaan, muista hauista saatu/saadut opiskelupaikkasi peruuntuvat.

Voinko ottaa uutta opiskelupaikkaa vastaan, vaikka minulla on jo aiemmassa haussa vastaanotettu opiskelupaikka?

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli opiskelupaikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, myös samassa korkeakoulussa, sillä vastaanottamasi aiempi opiskelupaikka tutkintoon johtavaan koulutukseen on alkanut eri lukukautena, kuin mahdollinen uusi tutkinnonsuoritusoikeutesi. Yhden korkeakoulupaikan säännös rajoittaa useamman kuin yhden opiskelupaikan vastaanoton vain samana lukukautena alkaviin koulutuksiin.

Huomaathan, että mikäli olet ottanut vastaan opiskelupaikan ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavasta koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen, et valitettavasti voi tulla valituksi ensikertalaiskiintiössä.

En saanut korkeakoulupaikkaa yhteishaussa. Mitä muita opiskelumahdollisuuksia minulla on?

Tutustu avoimeen ammattikorkeakouluumme! Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvia opintojaksoja, mutta et koko tutkintoa. Opinnot hyväksytään osaksi tutkintoa, jos myöhemmin haet ja tulet valituksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi.

Suurimpaan osaan Jamkin tutkinnoista on mahdollisuus hakea yhteishaun lisäksi myös avoimen väylän kautta. Hakukelpoisuuden haettavaan AMK-tutkintoon avoimen väylän kautta saa suorittamalla avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 55 opintopistettä tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja. YAMK-tutkintoon hakukelpoisuuden avoimen väylän kautta saa suorittamalla 20/30 opintopistettä ja täyttämällä haettavan koulutuksen pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset.

Voit myös tarkistaa, milloin on seuraavan yhteishaun hakuaika tai onko yhteishaun lisähaussa tarjolla sinulle sopivia koulutuksia.

Haen ylempään AMK-tutkintoon, mutta minulla ei ole kahden vuoden työkokemusta alalta, enkö voi hakea?

Valitettavasti et ole hakukelpoinen. Työkokemusvaatimus tulee ammattikorkeakoululaista, joten emme voi tehdä asiassa poikkeusta. Voit kuitenkin aloittaa suorittamaan YAMK-opintoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana ja hakea työkokemuksen täytyttyä tutkinto-opiskelijaksi myös avoimen väylän kautta.

Miten kahden vuoden työkokemus lasketaan YAMK-koulutukseen haettaessa?

Työkokemusta voidaan laskea korkeakoulututkinnon valmistumispäivämäärästä alkaen kuluvan hakukauden loppuun 31.7./31.12. saakka.

Kaikesta hakukelpoisuuteen ja pisteitykseen vaikuttavasta työkokemuksesta tulee olla työtodistus, nimikirjaote tai yrittäjän työkokemuksesta YEL/MYEL-todistus ja kaupparekisteriote. Työsopimukset, palkkatodistukset tai itse kirjoitetut selvitykset eivät kelpaa.

Työkokemukseni on muulta alalta, kuin pohjakoulutukseni / haettava YAMK-tutkinto. Olenko hakukelpoinen?

Voit hakea ja tilanteesi arvioidaan erikseen pohjakoulutuksesi ja työkokemuksesi perusteella. Mikäli sinut arvioidaan hakukelpoiseksi, tulet saamaan sähköpostitse kutsun valintakokeeseen. Saat myös sähköpostitse ilmoituksen, mikäli et ole hakukelpoinen. Tässä tilanteessa voit olla yhteydessä Hakijapalveluihin ja tiedustella muita koulutusvaihtoehtoja.

Miten kahden vuoden työkokemus lasketaan Rakennusmestari (AMK)-koulutukseen haettaessa?

Työkokemusta voidaan laskea 18-vuotissyntymäpäivästäsi alkaen hakuajan loppuun saakka.

Kaikesta pisteitykseen vaikuttavasta rakennusalan työkokemuksesta tulee olla työtodistus, nimikirjaote tai yrittäjän työkokemuksesta YEL/MYEL-todistus ja kaupparekisteriote. Työsopimukset, palkkatodistukset tai itse kirjoitetut selvitykset eivät kelpaa.

Jos sinulla ei ole rakennusalan työkokemusta, voit silti hakea koulutukseen.

 

Vinkki! Lataa tästä itsellesi hakijan muistilista!

Hakeminen avoimen väylän haussa

Oletko suorittanut opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteisesti? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin avoimen väylän hausta!

Pitääkö kaikki opintosuoritukset olla hakuaikana suoritettuna?

Kevään haku

Jos suoritat opinnot Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa, opinnot tulee olla tehtynä ja opintosuoritusrekisteriin merkittynä kevään avoimen väylän haussa 20.6. mennessä.
 
Jos teet osan tai kaikki avoimen ammattikorkeakoulun opinnot muussa avoimessa ammattikorkeakoulussa kuin Jamkissa, opintojen tulee olla tehtynä ja opintosuoritusotteelle merkittynä kevään avoimen väylän haussa 31.5. mennessä. 

 

Syksyn haku

Ehdollisen hakukelpoisuuden antavat opinnot tulee olla tehtynä ja opintosuoritusrekisteriin merkittynä syksyn avoimen väylän haussa 15.11. (hakuajan päättymiseen) mennessä. Kaikki hakukelpoisuuteen vaadittavat opinnot tulee olla merkittynä 20.12. mennessä.
 

Saako hakukelpoisuuteen vaadituissa opinnoissa olla mukana hyväksiluettuja opintoja?

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat hakea opinnoille tunnustamista ja tunnistamista samoilla periaatteilla ja lomakkeilla kuin tutkinto-opiskelijatkin.

Huomaathan, että avoimen väylän haussa AMK-tutkintoon hakiessasi hyväksiluettuja opintoja voi olla kokonaisuudesta 20 op / 55 op. YAMK-tutkintoon haettassa hyväksiluettujen opintojen määrää ei ole rajoitettu.

Opiskelija maksaa opintomaksun opinnoista, joille hakee hyväksilukua.

Voinko hakea tutkinto-opiskelijana suoritetuilla opinnoilla?

Avoimen väylän haussa käytettävien opintosuoritusten tulee olla suoritettu avoimessa ammattikorkeakoulussa. Tutkinto-opiskelijana suoritettuja opintoja voidaan kuitenkin hyväksilukea avoimen ammattikorkeakoulun opinnoiksi.

Hyväksiluettujen opintojen tulee näkyä avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteella määräaikaan mennessä ja niiden tulee soveltua haettavaan tutkintoon. Hyväksilukuihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä avoimen ammattikorkeakoulun yhteyshenkilöihin.

 • AMK-tutkintoon haettaessa voidaan hyväksyä enintään 20 op hyväksiluettuja opintosuorituksia. Hakukelpoisuutta AMK-tutkintoon ei voi saada pelkästään aiemmilla tutkinto-opiskelijana suoritetuilla opinnoilla.
 • YAMK-tutkintoon haettassa hyväksilukujen määrää ei ole rajoitettu, mutta opintojen tulee olla hyväksiluettuna avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteella.

Voinko hakea avoimen yliopiston opinnoilla?

Avoimen väylän haussa käytettävien opintosuoritusten tulee olla suoritettu avoimessa ammattikorkeakoulussa. Sinun on mahdollista hyväksilukea AMK-tutkintoon haettaessa enintään 20 op opintoja erillistä maksua vastaan avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteelle, ja nämä 20 op voivat olla esimerkiksi avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja. YAMK-tutkintoon haettaessa hyväksilukujen määrä ei ole rajoitettu. Huomaathan, että hyväksiluettavien opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia, jotta voit saada hakukelpoisuuden avoimen väylässä.

Voinko hakea, vaikka olisin suorittanut opinnot jossain muualla kuin Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa?

Kevään 2023 avoimen väylän haussa pääsääntöisesti kaikissa Suomen avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään, poislukien seuraavat AMK-tutkinto-ohjelmat:

 • Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus
 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus
 • Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus
 • Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus
 • Sosionomi (AMK), monimuotototeutus
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus
 • Bachelor of Health Care, Nursing

Näiden tutkinto-ohjelmien osalta vaaditaan, että opintojen tulee olla suoritettu Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa. Näihin koulutuksiin haettaessa hakukelpoisuutta siis ei voi saada muiden avoimien ammattikorkeakoulujen opinnoilla.

Olen hakemassa tutkinto-ohjelmaan, jossa edellytetään, että kaikki opintosuoritukset on tehty Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa. Olen hyväksilukenut toisessa korkeakoulussa tehtyjä opintoja avoimen ammattikorkeakoulun opinnoiksi. Voinko hakea?

Kyllä. Toisesta korkeakoulusta hyväksiluetut tutkintoon soveltuvat opinnot katsotaan tässä tapauksessa hyväksiluvun myötä Jamkin avoimen ammattikorkeakoulun opinnoiksi. Tämä koskee myös esimerkiksi CampusOnline-opintoja.

Huomaathan, että kevään avoimen väylän haussa opintosuoritukset tulee olla hyväksiluettuna avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteelle viimeistään 20.6. Syksyn avoimen väylän haussa ehdollisen hakukelpoisuuden antavat opinnot tulee olla tehtynä ja opintosuoritusrekisteriin merkittynä 15.11. (hakuajan päättymiseen) mennessä. Kaikki hakukelpoisuuteen vaadittavat opinnot tulee olla merkittynä 20.12. mennessä.

Olen hakemassa YAMK-tutkintoon avoimen väylän haussa. Riittääkö hakukelpoisuuteen avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut YAMK-tasoiset opinnot?

Hakukelpoisuuteen vaadittavien avoimen ammattikorkeakoulun YAMK-opintojen (20/30 op tutkintoon soveltuvia opintoja) lisäksi sinulla tulee olla pohjakoulutuksena alalle soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kaksi vuotta alalle soveltuvaa työkokemusta hakukelpoisuuden antavan tutkinnon valmistusen jälkeen. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit kuitenkin opiskella YAMK-tasoisia opintoja, mikäli esimerkiksi työkokemuksesi ei vielä täytä hakukelpoisuuskriteerejä.

Pitääkö minun suorittaa kieliopintoja, jotta voin hakea avoimen väylässä?

Avoimen väylän haussa ei enää vaadita pakollisia kieliopintoja. Suoritettuihin opintoihin saa kuitenkin edelleen sisältyä myös kieliopintoja. 

Sopivatko valmentavat opinnot tekniikan alan matematiikan opinnoiksi?

Matematiikan opintojen (väh. 3 op) tulee olla pakollisia, tutkinto-ohjelmaan kuuluvia opintoja, joten esimerkiksi valmentavan kurssin suorittaminen ei täytä avoimen väylän vaatimuksia.

Jamkin opintotarjonnasta kyseiset vaatimukset täyttäviä opintojaksoja ovat esimerkiksi Mat 1 Yhtälöt (3 op), Mat 2 Funktiot (3 op) tai Mat 3 Derivaatta ja integraali (3 op). Ko. opintojaksot sisältyvät tekniikan alan polkuopintokokonaisuuksiin.

Mistä tiedän, soveltuvatko suorittamani avoimen ammattikorkeakoulun opinnot haettavaan tutkintoon?

Voit vertailla omia opintosuorituksiasi haettavan tutkinnon opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmat saattavat vaihdella vuosittain, joten kannattaa varmistaa, että tarkastelet oikean lukuvuoden opetussuunnitelmaa.

Jos olet ilmoittautunut haettavan tutkinnon polkuopiskelijaksi, polkuopintoihin on koottu yleensä koko ensimmäisen tutkintovuoden opinnot.

Mitä teen, jos opintojakson arviointi ei tule ajoissa ennen hakukelpoisuuteen vaadittujen opintojen suorituksen määräaikaa?

Tarkaile hyvissä ajoin ennen määräaikaa opintosuoritusrekisterisi tilannetta. Mikäli havaitset puuttuvia suoritusmerkintöjä, ole mahdollisimman pian yhteydessä ko. opintojakson opettajaan saadaksesi suoritusmerkinnän. Huomaathan, että jos hakukelpoisuuteen vaadittavia suorituksia ei ole opintosuoritusotteellasi määräaikaan mennessä riittävästi, kevään avoimen väylän haussa et voi tulla valituksi ja syksyn avoimen väylän haussa ehdollisesti myönnetty opiskelupaikka puretaan.

Mitä tarkoittaa hakutoivejärjestys hakemuksella?

Hakulomakkeelle voit valita kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä. Avoimen väylän kautta voi hakeutua sekä päivä- että monimuotototeutuksiin, riippumatta mahdollisen suorittamasi polkuopintokokonaisuuden toteutusmuodosta, mutta huomaathan, että avoimen väylän kautta ei voi hakeutua kaikkiin tutkinto-ohjelmiin. 

Hakutoivejärjestys on tärkeä, sillä tulet valituksi ylimpään toiveeseen, johon pisteesi riittävät ja samalla alempi hakutoiveesi peruuntuu. Hakutoivejärjestystä on mahdollista muuttaa ainoastaan hakuaikana.

Onko hakulomakkeelle pakko valita kaksi eri hakutoivetta?

Ei ole, hakulomakkeelle voi valita vain yhdenkin hakutoiveen.

Hakulomakkeella kysytään suoritettujen avoimen ammattikorkeakoulun opintojen pistemäärää ja suorituksia on tulossa vielä hakuajan jälkeenkin lisää. Minkä opintopistemäärän merkitsen hakemukselle?

Ilmoita hakemuksella avoimen ammattikorkeakoulun opintojen hakemuksen täytön hetkinen määrä, vaikka sinulle tulisi vielä hakuajan jälkeen opintopisteitä. Voit tarkistaa opintopistekertymäsi Pepistä, jos käyttäjätunnuksesi on aktiivinen.

Miten liitän tarvittavat dokumentit hakemukselle?

Jos olet suorittanut avoimen ammattikorkeakoulun opintosi Jamkissa, tarkistamme opintopistemäärän suoraan opintosuoritusrekisteristä.

Kevään haku

Jos olet suorittanut osan tai kaikki opintosi jossain toisessa avoimessa ammattikorkeakoulussa kuin Jamkissa, opintojen tulee olla tehtyinä ja merkittyinä opintosuoritusrekisteriin 31.5. mennessä ja  opintosuoritusotteet tulee toimittaa avoimen väylän hakemukselle viimeistään 31.5. klo 15 mennessä.

Syksyn haku

Jos olet suorittanut osan tai kaikki opintosi jossain toisessa avoimessa ammattikorkeakoulussa kuin Jamkissa, ehdollisen hakukelpoisuuden antavat opinnot tulee olla tehtynä, opintosuoritusrekisteriin merkittynä ja avoimen väylän hakemukselle toimitettuna 15.11. (hakuajan päättymiseen) mennessä. Kaikki hakukelpoisuuteen vaadittavat opinnot tulee olla tehtynä, opintosuoritusrekisteriin merkittynä ja avoimen väylän hakemukselle toimitettuna 20.12. mennessä.

Huomaathan, että opintosuoritusotteesta tulee käydä selkeästi ilmi, että opintosuoritukset on tehty avoimessa ammattikorkeakoulussa.

 • Ota hyvälaatuinen, selkeä kuva tarvittavista dokumentista tai skannaa kaikki dokumentin tarvittavat sivut. 
 • Yhden liitteen suurin sallittu koko on 1GB. Lataa tiedostosi PDF-, JPG-, DOCX-, tai PNG-muodossa.
 • Jos dokumenttisi sisältää useamman sivun, yhdistä sivut yhteen tiedostoon.
 • Nimeä dokumenttisi siten, että nimestä käy ilmi, mistä dokumentistä on kyse, sekä etunimesi ja sukunimesi. Esim: Maija_Meikäläinen_opintosuoritusote
 • Varaudu täydentämään toimittamiasi liitteitä. Mikäli hakemuksesi käsittelyn yhteydessä ilmenee täydennystarpeita, saat sähköpostiisi pyynnön tarvittavasta täydennyksestä.
 • Noudata annettuja määräaikoja liitteiden palautukselle. Myöhässä palautettuja dokumentteja ei huomioida missään tilanteessa.

Olen suorittanut avoimen ammattikorkeakoulun opintoja muussa kuin Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa. Hakulomakkeella pyydetään toimittamaan opintosuoritusotteen lisäksi opintojaksojen kuvaukset. Mitä nämä ovat?

Opintojaksokuvaukset ovat opetussuunnitelmiin kuuluvien opintojaksojen informatiivisia kuvauksia. Opintojaksokuvauksissa on kerrottu mm. opintojakson nimi, laajuus, sisältö, osaamistavoitteet, suoritustavat ja arviointikriteerit. Opintojaksokuvauksia voi kysyä esimerkiksi sen oppilaitoksen opiskelijapalveluista, jossa on opintojaksot suorittanut.

Miten opintosuoritusten keskiarvo lasketaan?

Jos hakijoita AMK-tutkintoihin on enemmän kuin tarjolla olevia opiskelupaikkoja, valintaperusteena on keskiarvo kaikissa AMK-tutkinto-ohjelmissa, eikä erillistä valintakoetta järjestetä. Jos hakijoita on saman verran tai vähemmän kuin opiskelupaikkoja, kaikki avoimen väylän valintakriteerit täyttävät hakijat valitaan, eikä karsintaa keskiarvon perusteella tarvitse tehdä.

 • Keskiarvomallissa ainoastaan avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusten keskiarvo vaikuttaa valintaan. Aiemmat tutkinnot eivät vaikuta valintaan. 
 • Keskiarvo lasketaan opintosuoritusotteelle merkittyjen opintojaksojen kokonaisarvosanoista eli osasuorituksia ei huomioida (osasuoritusten opintopisteet kuitenkin huomioidaan hakukelpoisuuteen vaadittavassa opintopisteiden yhteismäärässä) 
 • Jos opintojakson kokonaisarvosanaksi opintosuoritusotteella on merkitty S, kyseinen opintojakso ei ole mukana keskiarvon laskennassa.
 • Jos hakijalla on useita avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteita, keskiarvoon lasketaan mukaan kaikki yllä mainitut kriteerit täyttävät opinnot jokaiselta opintosuoritusotteelta.
 • Jos hakija on suorittanut saman opintojakson useammin kuin yhden kerran, ko. opintojakso lasketaan keskiarvoon mukaan vain kerran. Keskiarvoon lasketaan mukaan arvosanaltaan paras opintojaksosuoritus.

En ole ensikertalainen hakija. Onko tällä merkitystä avoimen väylän haussa?

Ei ole. Avoimen väylän haku on erillishaku, jossa ei ole käytössä ensikertalaiskiintiöitä, kuten yhteishaussa.

Voinko hakea sekä yhteishaussa että avoimen väylän haussa?

Jos sinulla on yleinen hakukelpoisuus, voit hakeutua opiskelijaksi  AMK-tutkintoon myös yhteishaun kautta. Yhteishaussa oleviin suomenkielisiin ja englanninkielisiin AMK-tutkintoihin voi hakea esimerkiksi lukion oppimäärällä, ylioppilastutkinnolla, ammatillisella perustutkinnolla, ammattitutkinnolla ja korkeakoulututkinnolla.

Hakemalla molemmissa hauissa voit parantaa mahdollisuuksiasi tulla valituksi tutkinto-opiskelijaksi. Huomioithan, että voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan, hakumuodosta riippumatta. 

Olen saanut opiskelupaikan sekä yhteishausta että avoimen väylän hausta. Voinko ottaa molemmat opiskelupaikat vastaan?

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan, hakumuodosta riippumatta. Säännös koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja. Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin. Säännös ei koske myöskään Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Ottaessasi sitovasti valitsemasi opiskelupaikan vastaan, muista hauista saatu/saadut opiskelupaikkasi peruuntuvat.

Mistä löydän avoimen väylän hakuun liittyviä opiskelijavalinnan tilastoja?

Tutustu tilastosivullamme avoimen väylän haun tilastoihin. Tilastoista näet tutkinto-ohjelmakohtaisesti avoimen väylän haussa mukana olleet tutkinto-ohjelmat, joissa on ollut käytössä keskiarvokarsinta ja näiden tutkinto-ohjelmien alimmat hyväksytyt keskiarvorajat.

Vinkki! Lataa tästä itsellesi hakijan muistilista avoimen väylän hakuun!

Opiskele AMK-tutkinto

AMK-tutkinto on erinomainen vaihtoehto sinulle, joka arvostat käytännönläheistä tekemistä. Opinnoissa työskentelet projekteissa, tutustut yrittäjyyteen ja saat mahdollisuuden kansainvälistyä. Kasvat kohti asiantijuutta ja ammattia.

YAMK-tutkinnot | Jamk Master School

Opiskele ylempi ammattikorkeakoulututkinto Jamk Master Schoolissa, jossa voit valita kahdesta polusta ja kehittyä oman alasi huippuasiantuntijaksi tai huippujohtajaksi. Saat samalla maisteritason tutkinnon.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.