Hakuohjeet englanninkielisiin AMK-tutkintoihin

Sivulta löytyvät hakuohjeet koskevat englanninkielisiä AMK-tutkintojamme, jotka toteutetaan päivätoteutuksina. Kevään ensimmäinen yhteishakuaika on 3.-17.1.2024 klo 15 saakka.

Lukuvuosimaksuja ei ole suomalaisille tai muiden EU-maiden kansalaisille. Lisätietoja lukuvuosimaksuista.

Opiskelijaryhmä talvella

Kieli

Jos koulutusten sisältö kiinnostaa, kannattaa hakea!
Englannin kieltä ei tarvitse pelätä, sillä kielitaitosi kehittyy kuin itsestään opintojen edetessä.

Kielioppi ei ole tärkeintä opintojen alkaessa vaan halu oppia.

Tutkinto

Englanninkielisistä tutkinto-ohjelmista saat saman kelpoisuuden kuin vastaavista suomenkielisistä ohjelmista.
Englanninkielisiin ohjelmiin saattaa olla helpompi päästä kuin suomenkielisiin.

Kulttuurit

Opiskelijoita saapuu ympäri maailmaa, joten pääset tutustumaan erilaisiin kulttuureihin.
Kansainvälistymistäsi voit tukea myös suorittamalla harjoittelusi tai vaihtojaksosi ulkomailla. Valmistuneet työskentelevät usein kansainvälisissä tehtävissä.

A. Lukion oppimäärä tai lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto

Suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan ammattikorkeakouluille suoraan ylioppilastutkintorekisteristä. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on liitettävä kopio/kuva lukion päättötodistuksesta sekä ylioppilastutkinnosta. 

Voit hakea myös pelkällä lukion päättötodistuksella (lukion oppimäärä suoritettu), joka ei ole mukana todistusvalinnassa. Liitä kopio/-kuva lukion päättötodistuksesta hakemuksellesi.

Määräpäivät liitteiden toimituksille Opintopolun hakemukselle:
Yhteishaku Määräaika
Kevään 1. yhteishaku (englanninkieliset koulutukset) 24.1.2024 klo 15
Kevään 2. yhteishaku (suomenkieliset koulutukset) 3.4.2024 klo 15
Syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15

Hakukautena pelkän lukion päättötodistuksen saavat liittävät lukion päättötodistuksen hakemukselleen syksyn 2023 yhteishaussa 27.12.2023 klo 15 ja kevään 2024 yhteishauissa 11.7.2024 klo 15 mennessä.

Syksyn yhteishaussa voivat hakea myös syyslukukautena valmistuvat abit. Syksyllä kirjoitetut yo-arvosanat eivät ole mukana syksyn yhteishaun todistusvalinnassa. Kevään yhteishaun todistusvalinnassa ovat mukana myös keväällä valmistuvat abit.

B. Kansainväliset ylioppilastutkinnot IB, EB, RP, DIA

Liitä kopio/kuva European Baccalaureate (EB) -tutkinnon, International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnon tai Reifeprüfung (RP) -tutkinnon tutkintotodistuksestasi (Diploma) hakemuksellesi. Suomessa suoritetusta RP/DIA-tutkinnosta toimitetaan myös vastaavuustodistus.

Määräpäivät liitteiden toimituksille Opintopolun sähköiselle hakulomakkeelle ovat:

 • kevään 1. yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin 24.1.2024 klo 15
 • kevään 2. yhteishaku suomenkielisiin koulutuksiin 3.4.2024 klo 15.
 • DIA-tutkinto: 30.4.2024
 • syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15

Varaudu esittämään alkuperäiset tutkintotodistukset pyydettäessä opintojen alkaessa.

Hakukautena valmistuvat

IB/EB-tutkinnot:

Jos valmistut hakukeväänä/-syksynä, liitä IB/EB lukion ennakoivat arvosanasi (predicted grades tai vastaava) hakemuksellesi

 • 3.4.2024 klo 15 (kevään haut),
 • 21.9.2023 klo 15 (syksyn haku) mennessä.

DIA-tutkinnot:

Jos valmistut hakukeväänä, liitä DIA-tutkinnon lopulliset arvosanat (sekä DIA-tutkinnon vastaavuustodistus) hakemuksellesi

 • 30.4.2024 klo 15 (kevään haut)

Hakukautena IB-, EB-, DIA-tutkintoon valmistuvat liittävät lopullisen tutkintotodistuksen kopion hakemuksellensa (IB: transcript of grades)

 • 11.7.2024 klo 15 (kevään haut),
 • 27.12.2023 klo 15 (syksyn haku) mennessä.

Syksyn yhteishaussa voivat hakea myös syyslukukautena valmistuvat abit, mutta he eivät ole mukava todistusvalinnassa.

Varaudu esittämään alkuperäiset tutkintotodistukset pyydettäessä opintojen alkaessa.

C. Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen ammattikorkeakoulun hakukelpoisuuden. Mahdollisessa todistusvalinnassa ovat mukana 1.8.2015 jälkeen valmistuneet ammatilliset perustutkinnot, joita ei ole suoritettu kokonaan näyttöinä.

 • Ennen 2018 valmistuneista ammatillisista perustutkinnoista tulee liittää tutkintotodistuksen kopio/kuva hakemukselle.
 • Mikäli olet valmistunut 1.8.2015 – 31.12.2016 välisenä aikana ammatilliseen perustutkintoon (joka ei ole kokonaan suoritettu näyttönä), ilmoita yhteishaun hakulomakkeella perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien arvosanat sekä perustutkinnon painotettu keskiarvo.
 • Vuoden 2017 ja sitä uudempien ammatillisten perustutkintojen osalta todistusvalinnat tehdään KOSKI-palvelussa olevien tietojen pohjalta. Mikäli havaitset puutteita vuoden 2017 tai sitä uudemman ammatillisen tutkintosi tiedoissa, olethan yhteydessä suoraan tutkintotodistuksesi myöntäneeseen oppilaitokseen.
 • Hakuvuonna valmistuvista hakijoista todistusvalinnassa mukana ovat hakijat, joiden tarvittavat suoritustiedot sekä tutkintosuorituksen vahvistuspäivämäärä ovat tallennettuna KOSKI-palveluun 13.5.2024 (kevään haut) / 11.10.2023 (syksyn haku) mennessä. Arvosanakorotukset jotka on suoritettu 1.7.2023 alkaen ja jotka saadaan suoraan KOSKI-tietovarannosta otetaan huomioon todistusvalinnassa. 
 • Jos valmistut hakusyksynä/-keväänä, tutkinnon tulee olla valmis viimeistään 1.6.2024 (kevään haut) / 27.12.2023 (syksyn haku), jotta voit olla hakukelpoinen
 • Ahvenanmaalla suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta tulee liittää kopio hakemukselle.
Määräpäivät liitteiden toimituksille Opintopolun hakemukselle:
Yhteishaku Määräaika
Kevään 1. yhteishaku (englanninkieliset koulutukset) 24.1.2024 klo 15
Kevään 2. yhteishaku (suomenkieliset koulutukset)

3.4.2024 klo 15

Syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15

Varaudu esittämään alkuperäiset tutkintotodistukset pyydettäessä opintojen alkaessa. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa niiltä hakijoilta, joiden tiedot eivät tule suoraan Koski-palvelusta. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

D. Muut ammatilliset tutkinnot

 • kokonaan näyttönä suoritettu ammatillinen perustutkinto
 • koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 • ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

Ammatillinen perustutkinto, joka on suoritettu kokonaan näyttönä, ei sisällä yhteisiä tutkinnon osia (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen), jonka vuoksi ne eivät ole suorassa todistusvalinnassa mukana.

Yllä olevista tutkinnoista valmistuneet eivät ole suorassa todistusvalinnassa mukana, mutta heidän on liitettävä tutkintotodistuksen kopio hakemukselleen. Vuonna 2018 ja sen jälkeen valmistuvien tiedot saadaan suoraan oppilaitoksilta. Jos valmistut hakusyksynä/-keväänä, tutkinnon tulee olla valmis viimeistään 1.6.2024 (kevään haut) / 27.12.2023 (syksyn haku).

Määräpäivät liitteiden toimituksille Opintopolun hakemukselle:
Yhteishaku Määräaika
Kevään 1. yhteishaku (englanninkieliset koulutukset) 24.1.2024 klo 15
Kevään 2. yhteishaku (suomenkieliset koulutukset) 3.4.2024 klo 15
Syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15

Varaudu esittämään alkuperäiset tutkintotodistukset pyydettäessä opintojen alkaessa. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa niiltä hakijoilta, joiden tiedot eivät tule suoraan Koski-palvelusta. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

E. Kaksois- tai kolmoistutkinto

Mikäli olet suorittanut kaksoistutkinnon (ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto) tai kolmoistutkinnon (koko lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto sekä ammatillinen perustutkinto), olet hakukelpoinen ja mukana kummassakin todistusvalintatavassa yllä olevien ehtojen (kohdat A ja C) mukaisesti.

F. Ulkomailla suoritettu tutkinto

Jos sinulla on ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin, sinun tulee liittää lopullisen tutkintotodistuksen tai hakukautena valmistuvien väliaikaisen todistuksen/opintokortin kopio/kuva hakemuksellesi. 

Määräpäivät liitteiden toimituksille Opintopolun sähköiselle hakulomakkeelle ovat

 • kevään 1. yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin 24.1.2024 klo 15
 • kevään 2. yhteishaku suomenkielisiin koulutuksiin 3.4.2024 klo 15
 • syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15.

Hakusyksynä/-keväänä valmistuvat liittävät kopion lopullisesta tutkintotodistuksesta viimeistään

 • kevään yhteishaut: 11.7.2024 klo 15,
 • syksyn yhteishaku: 27.12.2023 klo 15 mennessä.

Jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet osallistuvat valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään pelkästään valintakokeen perusteella. Alkuperäiset dokumentit tarkistetaan opintojen alkaessa. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

Pakolaiset/turvapaikanhakijat

Jos hakija on Suomessa turvapaikanhakija, pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, tulee hänen täyttää taustaselvityslomake. Lomakkeen voi pyytää hakijapalveluista. Hakukohteen korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä selvityksen perusteella, onko selvitys aikaisemmasta tutkinnosta riittävä.

Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksen ilmaiseva viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä sekä taustaselvityslomake kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin seuraavasti

 • kevään 1. yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin 24.1.2024 klo 15,
 • kevään 2. yhteishaku suomenkielisiin koulutuksiin 3.4.2024 klo 15,
 • syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15 mennessä.

G. Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto

Yleisen AMK-hakukelpoisuuden voit saada myös, mikäli olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

 • Ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista ja ennen 2003 valmistuneista suomalaisista korkeakoulututkinnoista tulee liittää tutkintotodistuksen kopio/kuva hakemukselle.
 • Hakuajan jälkeen valmistuvien tulee liittää viimeistään viikko hakuajan jälkeen opintokortti tai oppilaitoksen lausunto valmistumisesta ja lopullinen tutkintotodistus myöhemmin hakemukselle.
 • Jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Määräpäivät liitteiden toimituksille Opintopolun sähköiselle hakulomakkeelle:

Jo valmistuneiden lopullinen tutkintotodistus / hakuajan jälkeen valmistuvien opintokortti siihen mennessä suoritetuista opinnoista tai/ja oppilaitoksen lausunto valmistumisesta:

 • kevään 1. yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin 24.1.2024 klo 15
 • kevään 2. yhteishaku suomenkielisiin koulutuksiin 3.4.2024 klo 15
 • syksyn yhteishaku 21.9.2023 klo 15.

Hakuajan jälkeen valmistuvien lopullinen tutkintotodistus:

 • kevään hauissa 31.7.2024 klo 15,
 • syksyn haussa 27.12.2023 klo 15 mennessä.

H. Harkinnanvarainen valinta

Harkinnanvarainen valinta on käytössä ainoastaan Jamkin englanninkielisissä AMK-tutkinnoissa. Eli jos sinulla ei ole mitään hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa (esim. lukion oppimäärä, ammatillinen tutkinto), voit hakea kevään ensimmäisessä yhteishaussa harkinnanvaraisesti Jamkin englanninkielisiin AMK-tutkintoihin. Sinun tulee ottaa yhteys hakijapalveluihin hakuaikana, jos haet harkinnanvaraisena. Koulutuspäällikkö päättää hakijan hakemuksen tietojen perusteella, täyttyvätkö hakijalla edellytykset opiskeluun.

International UAS Exam: Englannin kielen taidon todentaminen

Kaikkien hakijoiden, myös suomalaisten, tulee osoittaa englannin kielen taitonsa joko kielitestillä tai aiemmilla opinnoilla, jotta hän voi tulla valituksi International UAS Examin kautta. Dokumentti tulee liittää Opintopolun hakemukselle 24.1.2024 klo 15 mennessä.

Englannin kielen taito voidaan osoittaa muun muassa seuraavilla dokumenteilla:

1. Joku seuraavista arvosanoista suomalaisessa ylioppilastutkinnossa, European Baccalaureate, International Baccalaureate tai Reifeprüfung/DIA:

 • Suomalaisen ylioppilastutkinto: pitkä Englanti vähintään arvosana M
 • Koko International Baccalaureate -tutkinto suoritettu englanniksi
 • International Baccalaureate final examination: higher level English with a minimum grade 4
 • European Baccalaureate: at least grade 6.00 in L2-level English
 • Reifeprüfung/Deutsche Internationale Abitur (DIA) completed diploma: at least grade 7 in advanced English

2. Yleisen kielitutkinnon (YKI) taitotaso vähintään 4 englannin kielessä kaikilla osa-alueilla; puhuminen, puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen.

3. Englanniksi suoritettu toisen asteen tutkinto (high school/senior secondary degree) tai korkeakoulututkinto EU/EEA maassa, Australiassa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Sveitsissä, Isossa-Britaniassa tai Yhdysvalloissa.

4. Englannin kielen testit esim. IELTS Academic 6.0, TOEFL Academic (iBT) 60. Ks. tarkat tiedot ja kattava lista UASinfo.fi -sivustolta!

5. Jos hakija valmistuu keväällä 2024, eikä hänellä ole mahdollisuutta saada vaadittua todistusta englannin kielen taidosta, hänet voidaan silti kutsua International UAS Examiin. Vaadittu todistus englannin kielen taidosta on kuitenkin toimitettava viimeistään 11.7. klo 15.00 mennessä. Mahdollinen opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistus on tarkistettu. Mikäli kielitaitovaatimus ei täyty, valinta perutaan. 
Poikkeus koskee seuraavia tutkintoja suorittavia:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto 
 • IB-tutkinto
 • EB-tutkinto
 • Reifeprüfung/DIA-tutkinto
 • Englanniksi suoritettava suomalainen ammatillinen perustutkinto

Katso ajantaisainen ja kattava lista kelpaavista dokumenteista UASinfo.fi -sivustolta!

International UAS Exam: Henkilöllisyystodistus

Sinulla tulee olla voimassa oleva hyväksyttävä henkilöllisyystodistus, jotta voit osallistua International UAS Examiin. Henkilöllisyystodistuksen on oltava voimassa vähintään 21.3.2024 saakka.

Seuraavat dokumentit hyväksytään henkilöllisyystodistukseksi:

Passi

 • Syötä passin numero ja liitä passin kansi ja henkilötietosivu Opintopolun hakemuksellesi 24.1.2024 klo 15 mennessä.

Biometrinen EU/ETA-maan henkilökortti

 • Syötä biometrisen henkilökortin numero sekä liitä henkilökortin molemmista puolista kopiot Opintopolun hakemuksellesi 24.1.2024 klo 15 mennessä.

Jos tiedot ovat väärin tai et toimita vaadittavia liitteitä, et voi osallistua International UAS Exam -valintakokeeseen.

Katso tarkat ja ajankohtaiset tiedot UASinfo.fi -sivustolta.

Ota huomioon kevään kaksi eri yhteishakua

Keväällä 2024 on kaksi erillistä yhteishakua, joissa molemmissa voi hakea kuuteen eri hakutoiveeseen eli yhteensä 12 koulutukseen.

 1. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa 3.-17.1.2024 klo 15 mennessä haetaan englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin.
  • Ensimmäisessä yhteishaussa ei ole käytössä priorisointia eli hakutoiveiden mieluisuusjärjestykseen laittoa. Voit tulla valituksi jopa kuuteen koulutukseen, joista valitset kiinnostavimman. Huomioi, että tämä koskee ainoastaan ensimmäistä yhteishakua.
    
 2. Kevään toisessa yhteishaussa 13.-27.3.2024 klo 15 mennessä haetaan suomenkielisiin koulutuksiin.
  • Toisessa yhteishaussa hakutoiveet laitetaan mieluisuusjärjestykseen, ja opiskelupaikoista tarjotaan ylintä mahdollista, johon pisteesi riittävät (ja alemmat hakutoiveet mitätöityvät).

Jos haet molemmissa yhteishauissa, täytät siis kaksi erillistä hakulomaketta. Hakutoiveita voit muuttaa ainoastaan kyseisen yhteishaun hakuaikana eli englanninkielisiä hakutoiveita 1. yhteishaun hakulomakkeella 17.1. klo 15 saakka ja suomenkielisiä toiveita 2. yhteishaun hakulomakkeella 27.3. klo 15 saakka. Voit ottaa vain yhden korkeakoulupaikan vastaan, jossa opinnot alkavat syyslukukaudella 2024. 

Hakijan terveydentila sosiaali- ja terveysalalle haettaessa

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Valintatavat ja opiskelupaikkojen määrät niissä

Kuinka paljon opiskelijoita valitaan kullakin valintatavalla:
Tutkinto-ohjelma Opiskelupaikat International UAS exam Todistusvalinta -ylioppilastutkinto Todistusvalinta -ammatillinen perustutkinto Muu valintatapa
International  Business 50 40% 30% - Haastattelu: 120op BBA-opintoja Jamkin hyväksymässä ulkomaisessa korkeakoulussa 30%
Tourism Management 40 75% 25% - -
Nursing 40 70% 20% 10% -
Automation and Robotics 20 100% - - -
Purchasing and Logistics Engineering 20 75% 25% - -
Business Information Technology 30 - - - Oma valintaopintojakso avoimessa ja haastattelu 100%
Information and Communication Technology 50 - - - Oma valintaopintojakso avoimessa ja haastattelu 100%

International UAS Exam -valintakoe

International UAS Exam on käytössä International Business, Nursing, Tourism Management, Purchasing and Logistics Engineerg sekä Automation and Robotics tutkinto-ohjelmissa.

International UAS Exam on ammattikorkeakoulujen yhteinen, 21.3.2024 verkossa toteutettava valintakoe.

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. Valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä. Hakijan on saavutettava vähimmäispistemäärä kaikissa valintakokeen osioissa voidakseen tulla valituksi.

Englanninkielen taidon todentaminen

Jotta voit tulla valituksi International UAS Examin kautta, sinulla tulee olla todistus englannin kielestä, ja joka tulee liitää hakemukselle 24.1.2024 klo 15 mennessä. Lue lisää sivustolta ylempää kohdasta International UAS Exam: Englanninkielen taidon todentaminen.

Henkilöllisyystodistus

Huomioi, että myös suomalaisten pitää liittää voimassa oleva hyväksyttävä henkilöllisyystodistus Opintopolun hakemukselle 24.1.2024 klo 15 mennessä. Lisätietoja ja hyväksyttävät henkilöllisyystodistukset löydät UASinfo.fi -sivustolta.

Todistusvalinta

Suomalainen ylioppilastutkinto

Tämä valintatapa on käytössä International Business, Nursing, Tourism Management ja Purchasing and Logistics Engineering -ohjelmissa.

Todistusvalinta koskee hakijoita, joilla on suoritettuna tai valmistuvat hakukeväänä seuraaviin tutkintoihin:

 • suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate diploma (IB)
 • European Baccalaureate diploma (EB)
 • Reifeprüfung (RP) diploma Suomessa suoritettuna tai
 • Deutsche Internationale Abitur (DIA) diploma Suomessa suoritettuna. 

Valinta perustuu ylioppilastutkinnon arvosanoista saataviin pisteisiin. Todistusvalinnassa valittavien ei tarvitse toimittaa englanninkielestä erillistä todistusta.

Todistusvalinnan tulokset julkistetaan viimeistään 27.5.2024. Jos haluat saada mahdollisuuden tulla valituksi sekä todistusvalinnassa, että International UAS Examin kautta, sinun tulee osallistua UAS Exam valintakokeeseen, joka pidetään ennenkuin todistusvalinnan tulokset julkistetaan.

Pisteityksen sekä yksityiskohtaisemmat tiedot todistusvalinnasta löydät UASinfo.fi -sivustolta.

Suomalainen ammatillinen perustutkinto

Tämä valintatapa on käytössä ainoastaan Nursing -tutkinto-ohjelmassa.

Todistusvalinnassa huomioidaan 1.8.2015 alkaen suoritetut toisen asteen ammatilliset perustutkinnot. Huom. näyttötutkintona suoritettua tutkintoa ei huomioida todistusvalinnassa.

Todistusvalinnassa valittavien ei tarvitse toimittaa englanninkielestä erillistä todistusta.

Todistusvalinnan tulokset julkistetaan viimeistään 27.5.2024. Jos haluat saada mahdollisuuden tulla valituksi sekä todistusvalinnassa, että International UAS Examin kautta, sinun tulee osallistua UAS Exam valintakokeeseen, joka pidetään ennenkuin todistusvalinnan tulokset julkistetaan.

Pisteityksen sekä yksityiskohtaisemmat tiedot todistusvalinnasta löydät UASinfo.fi -sivustolta.

Haastattelu: 120 op BBA -opintoja (International Business)

Tämä valintatapa koskee ainoastaan Jamkin International Business -tutkinto-ohjelmaa.

Valintatapa koskee hakijoita, jotka ovat suorittamassa tai suorittaneet 120op BBA-opintoja (AMK-tutkinto tasoisia Business Administration opintoja) jossakin seuraavista

 • Jamkin ja Kedge Business Schoolin yhteistyössä toteutettavassa ohjelmassa: International EBP Bachelor programme,
 • Yenepoya (Deemed to be University), India:
  Bachelor of Business Administration (BBA) programme with a specialization in Entrepreneurship and Business Analytics tai Business Analytics and Digital Marketing, offered by The Yenepoya Institute of Arts, Science, Commerce and Management (YIASCM), under The Faculty of Commerce and Management of Yenepoya (Deemed to be University), Mangalore, India tai
 • Middle East College, Oman: Bachelor of Arts (Hons) in Business Administration (General Management) programme at Middle East College, Muscat, Oman.

Hakijoiden on pitänyt aloittaa opintonsa (ensimmäinen läsnäolo lukukausi) syksyllä 2019 tai myöhemmin. Opinnoista 90 op tulee olla suoritettuna ja opintorekisteriote liitettynä hakemukselle 24.1.2024 mennessä ja kaikki 120 op ja opintorekisteriote liitettynä hakemukselle 11.7.2024 mennessä.

Myös 120op hakevien tulee täyttää yleiset hakukelpoisuus vaatimukset tutkinnon osalta (toisen asteen tutkinto). Kielitestiä 120 opintopisteillä hakevien hakijoiden ei tarvitse toimittaa.

Haastattelu

Valinta perustuu valintakokeeseen, joka sisältää haastattelun. Haastattelu toteutetaan englanniksi. Haastattelu järjestetään verkossa helmikuusta 2024 alkaen. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun.

Hakijan tulee saada haastattelusta vähintään 40 pistettä, jotta koe on suoritettu hyväksytysti ja hakija voi tulla valituksi tutkinto-ohjelmaan. Kokonaisuudessaan haastattelusta voi saada 100 pistettä.

Information and Communication Technology: Valintaopintojakso ja haastattelu

Information and Communication Technology tutkinto-ohjelmassa käytetään vain yhtä valintatapaa, avoimen ammattikorkeakoulun valintaopintojaksoa ja haastattelua. Kaikki hakijat osallistuvat Jamkin avoimen ammattikorkeakoulun englanninkieliselle tutkinto-ohjelmaan kuuluvalle online opintojaksolle (mikäli olet suorittanut kyseisen opintojakson aiemmin, sinun tulee suorittaa se uudelleen).

Hakeminen, step-by-step:

 1. Hae Information and Communication Technology -ohjelmaan yhteishaussa Opintopolussa 3.-17.1.2024 klo 15 mennessä.

 2. Yhteishaussa Opintopolussa kyseiseen tutkinto-ohjelmaan hakeneet hakijat ilmoitetaan valintaopintojaksolle automaattisesti.

 3. Opintojakso alkaa 30.1.2024 ja päättyy 22.3.2024. 

 4. Vähintään 150 parhaiten valintaopintojakson hyväksytysti suorittanutta hakijaa kutsutaan haastatteluun. Etähaastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina viikoilla 14-15 (1.-12.4.2024).

Valintapisteytys:

 • Opintojakso min. 50p./100p. (opintojakso ja sen tentti tulee suorittaa tietyin minimipistemäärin, jotta ne voat hyväksytysti suoritettuja, lisätietoja opintojakson työtilassa)
 • Haastattelu 30p/60p.

Business Information Tehnology ja Information and Commucation Technology -ohjelmissa on kummassakin omat valintaopintojaksonsa eli jos haet kumpaankin ohjelmaan, teet kaksi valintaopintojaksoa.

Information and Commucation Technology -ohjelmaan hakiessasi, sinun ei tarvitse todistaa englannin kielitaitoasi etukäteen, vaan se testaan opintojaksolla/haastattelussa.

Business Information Technology: Valintaopintojakso ja haastattelu

Business Information Technology tutkinto-ohjelmassa käytetään vain yhtä valintatapaa, avoimen ammattikorkeakoulun valintaopintojaksoa ja haastattelua. Kaikki hakijat osallistuvat Jamkin avoimen ammattikorkeakoulun englanninkieliselle tutkinto-ohjelmaan kuuluvalle online opintojaksolle (mikäli olet suorittanut kyseisen opintojakson aiemmin, sinun tulee suorittaa se uudelleen).

Hakeminen, step-by-step:

 1. Hae Business Information Technology -ohjelmaan yhteishaussa Opintopolussa 3.-17.1.2024 klo 15 mennessä.

 2. Yhteishaussa Opintopolussa kyseiseen tutkinto-ohjelmaan hakeneet hakijat ilmoitetaan valintaopintojaksolle automaattisesti.

 3. Opintojakso alkaa 29.1.2024 ja päättyy 24.3.2024. 

 4. Minimissään 150 parhaiten valintaopintojakson hyväksytysti suorittanutta hakijaa kutsutaan haastatteluun. Etähaastattelut toteutetaan ryhmähaastatteluina viikoilla 14-15 (1.-12.4.2024). Haastattelussa testataan sekä puhuttu, että kirjoitettu kieli.

Valintapisteytys:

 • Opintojakso min. 20p./60p.  (opintojakso ja sen tentti tulee suorittaa tietyin minimipistemäärin, jotta ne voat hyväksytysti suoritettuja, lisätietoja opintojakson työtilassa)
 • Haastattelu min. 20p./40p. (haastattelun kirjallinen osuus tulee myös suorittaa hyväksytysti tietyin minimipistein)

Business Information Tehnology ja Information and Commucation Technology -ohjelmissa on kummassakin omat valintaopintojaksonsa eli jos haet kumpaankin ohjelmaan, teet kaksi valintaopintojaksoa.

Business Information Technology -ohjelmaan hakiessasi, sinun ei tarvitse todistaa englannin kielitaitoasi etukäteen, vaan se testaan opintojaksolla/haastattelussa.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua Jamkin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen
PL 207
Rajakatu 35
40101 Jyväskylä

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Avoimen väylä, kevät 2024

Avoimen väylän haussa voit hakea tutkinto-opiskelijaksi AMK-tai YAMK-tutkintoon avoimessa korkeakoulussa suoritettavien opintojen perusteella. Hakuaika 2.-15.5.2024.