Siirto-opiskelijaksi

Ryhmä opiskelijoita Lutakossa

Alla kerrotaan, miten voit

 • hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta Jamkiin tai Jamkin sisällä silloin kuin tutkintonimike tai koulutuksen opetuskieli vaihtuu
 • hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa Jamkin sisällä siten, että tutkintonimike ei vaihdu
 • vaihtaa tutkinto-ohjelman toteutustapaa

1.-15.11. klo 15

Syksyn siirtohaku
Syksyn 2022 siirtohaun hakuaika on 1.-15.11. klo 15. Tarkista haussa olevat koulutukset alta.

2.-15.5. klo 15

Kevään siirtohaku
Kevään 2023 hakuaika on 2.-15.5.2023 klo 15.

Nonstop

Tutkinto-ohjelman vaihtaminen
Jamkin opiskelija voi hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa koulutusalan sisällä ilman hakuaikoja.

Näin haet siirtohaussa

Ohjeet hakemiseen

Hakukelpoisuus

Voit hakea siirtoa jos, 

 • olet ollut läsnä olevana opiskelijana vähintään yhden lukukauden
 • olet muun korkeakoulun kuin Jamkin opiskelija, ja opiskelet samassa tai lähes samassa tutkinto-ohjelmassa samaan/lähes samaan tutkintoon/tutkintonimikkeeseen tähtäävässä koulutuksessa kuin mihin olet hakemassa siirtoa TAI
 • olet Jamkin opiskelija, ja tutkintonimike tai koulutuksen opetuskieli vaihtuisi siirron myötä. Tämä on mahdollista vain seuraavissa tapauksissa:
  • Sairaanhoitaja <-> Nursing
  • Sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmasta toiseen (esim. sairaanhoitajasta kätilöksi, tai kuntoutuksen ohjaajasta sosionomiksi)
  • Liiketalous <-> Palveluliiketoiminta
  • Liiketalous <-> International Business
  • Logistiikka <-> Purchasing and Logistics Engineering
  • Tieto- ja viestintätekniikka <-> Information and Communication Technology
  • Palveluliiketoiminta <-> Tourism Management
  • Tietojenkäsittely <-> Business Information Technology
  • Purchasing and Logistics Engineering -> International Business
  • Tourism Management <-> International Business 
  • Tourism Management <-> Business Information Technology

Valintakriteerit

Siirtohaun päätökset tehdään aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon hakijoiden opintovaihe, opintomenestys, ryhmän sopivuus ja hakijoiden ilmoittamat perustelut. Kaikille siirtoa hakeville ei voida myöntää opiskelupaikkaa. Siirtohaun valintoihin vaikuttavat seuraavat asiat:

 • aloitusryhmässä, johon haet siirtoa, on tilaa.
 • opintosi ovat edistyneet tavoitteellisesti. Etusijalla valinnoissa ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet yli 55 opintopistettä/lukuvuosi tai 27,5 opintopistettä/lukukausi lähtökorkeakoulussa. Valinnassa huomioidaan lukukauden loppuun mennessä suoritetut opinnot.
 • sinulla on realistiset mahdollisuudet suorittaa tutkinto jäljellä olevana opinto-oikeusaikana. Opinto-oikeusaikasi on alkanut kulua ensimmäisessä korkeakoulussa eikä se ala alusta tai pitene korkeakoulun/tutkinto-ohjelman vaihdoksen yhteydessä paitsi, jos uuden tutkinto-ohjelman opiskeluaika on pidempi kuin lähtötutkinnon opiskeluaika (esim. sairaanhoitaja -> kätilö).
 • jos hakijoita on enemmän kuin voidaan valita, hakijat asetetaan järjestykseen opintopistekertymän, opintomenestyksen ja hakemusta tukevien perustelujen mukaan.

Opintopolussa ilmoitettu siirtohaun aloituspaikkamäärä on viitteellinen, ja luku koskee kaikkia aloitusryhmiä (aloitusvuosia) eikä luvun mukaista määrää siirtyjiä voida aina ottaa, jos opintosuunnitelmat eri korkeakouluissa ovat kovin erilaiset tai jos siirtyjän hakemassa aloitusryhmässä ei ole tilaa.

Mikäli siirryt suomenkielisestä tutkinto-ohjelmasta englanninkieliseen tutkinto-ohjelmaan, sinulle järjestetään englannin kielen taidon mittaava haastattelu. Siirryttäessä Jamkin Musiikkipedagogi (AMK) tutkinto-ohjelmaan toisesta ammattikorkeakoulusta vaaditaan soittonäyte.

Jos opiskelemasi ala ja/tai tutkinto-ohjelma poikkeavat merkittävästi haun kohteena olevasta tutkinto-ohjelmasta esimerkiksi haettaessa insinööristä sosionomiksi, sinun tulee hakea yhteishaun kautta.

Lisäehto (sosiaali- ja terveysala)

Sosiaali- ja terveysalalle hakeville on valinnassa lisäehto. Sellaisen hakijan valinta harkitaan erikseen, jonka opiskeluoikeus on peruttu jossakin oppilaitoksessa terveydentilan tai toimintakyvyn perusteella eikä sitä ole myöhemmin palautettu lääkärinlausunnon perusteella. Kyse on toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta.

Jos valittu siirto-opiskelija on hakuvaiheessa salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen, häneltä voidaan peruuttaa jo saatu opiskeluoikeus. (Ammattikorkeakoululaki 352/2003 25 a §, 1 momentti)

Lisäehto (International Business)

International Business -koulutukseen haettaessa kaikille hakijoille järjestetään englannin kielen taidon mittaava haastattelu. Haastattelu arvioidaan hyväksytty / hylätty. 

Lisäehto (Information and Communication Technology)

Information and Communication Technology -koulutukseen haettaessa kaikille hakijoille järjestetään alalle soveltuvuutta sekä englannin kielen taitoa mittaava haastattelu. Haastattelu arvioidaan hyväksytty / hylätty. 

Hakuaika ja hakemus

Kevään siirtohaku on 2.-15.5.2023 klo 15.00. Syksyn siirtohakuaika on 1.-15.11.2023 klo 15.00. Siirtoa haetaan sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. 

Siirtohaku keväisin ja syksyisin

 • Tekniikan ala (myös englanninkieliset koulutukset poislukien Information and Communication Technology)
 • International Business
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminta monimuotototeutus
 • Kaikkien alojen YAMK-tutkinnot

Siirtohaku vain keväisin

 • Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnot (myös Nursing)
 • Liiketalouden tutkinto-ohjelma (myös Tiimiakatemia)
 • Tietojenkäsittely ja Business Information Technology
 • Information and Communication Technology
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminta päivätoteutus ja Tourism Management
 • Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma
 • Musiikkipedagogin AMK-tutkinto

Valinnat

 • Siirtohaun tulokset julkistetaan viimeistään 30.6. (syksyllä alkavat opinnot) tai 15.12. (keväällä alkavat opinnot).
 • Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään lukukauden loppuun mennessä eli kevään haussa 31.7. klo 15 ja syksyn haussa 31.12. klo 15 mennessä.
 • Siirto-opiskelija aloittaa opinnot aina seuraavan lukukauden alusta.
 • Siirtohaku ei ole yhden korkeakoulupaikan periaatteen piirissä.

Siirron kautta hyväksytyn opiskelijan opiskeluoikeus lähtökorkeakoulussa päättyy lukukauden lopussa (31.7. tai 31.12.) ja siirtyy Jyväskylän ammattikorkeakouluun seuraavan lukukauden alusta. Siirto-opiskelija ei voi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä siirron jälkeisenä lukuvuotena kuin lakisääteisestä syystä (ase-/siviilipalvelus, vanhempainvapaa, oma sairaus).

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua Jamkin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen
PL 207
Rajakatu 35
40101 Jyväskylä

Lisätietoja siirtohausta

Halutessasi lisätietoja siirtohausta, voit olla yhteydessä Hakijapalveluihin:

Sähköposti: hakijapalvelut(a)jamk.fi tai admissions(a)jamk.fi

Raisa Sarén

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358400398576

Mira Veander

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405262681

Näin haet tutkinto-ohjelman vaihtoa

Ohjeet hakemiseen

Hakukelpoisuus

Voit hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa Jamkin opiskelijana samalla koulutusalalla,

 • jos olet ollut nykyisessä tutkinto-ohjelmassasi läsnä olevana vähintään yhden lukukauden (myös kuluva lukukausi huomioidaan).
 • jos tutkintonimikkeesi ei vaihdu. Jos tutkintonimikkeesi on Insinööri (AMK), voit hakea tutkinto-ohjelman vaihto toiseen insinöörikoulutukseen tai jos tutkintonimikkeesi on Tradenomi (AMK), voit hakea vaihtoa toiseen tradenomitutkinto-ohjelmaan. Jos opiskelet YAMK-koulutuksessa, voit hakea vaihtoa samalla koulutusalalla tutkinto-ohjelmasta toiseen.

Huom. jos tutkinto-ohjelman vaihdon myötä tutkintonimikkeesi vaihtuisi (esim. Kätilö (AMK) vaihtuu Sairaanhoitaja (AMK) -nimikkeeksi) tai tutkinnon opetuskieli vaihtuisi, silloin sinun tulee hakea siirtoa opintopolku.fi osoitteessa. Ks. siirtohaun ohjeet yläpuolelta.

Valintakriteerit

Tutkinto-ohjelman vaihtohaun päätökset tehdään aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon hakijoiden opintovaihe, opintomenestys, ryhmän sopivuus ja hakijoiden ilmoittamat perustelut. Kaikille vaihtoa hakeville ei voida myöntää opiskelupaikkaa uuteen tutkinto-ohjelmaan. Tutkinto-ohjelman vaihdon valintoihin vaikuttavat seuraavat asiat:

 • aloitusryhmässä, johon siirtoa haet, on tilaa.
 • opintosi ovat edistyneet tavoitteellisesti. Etusijalla valinnoissa ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet yli 55 opintopistettä/lukuvuosi tai 27,5 opintopistettä/lukukausi lähtökorkeakoulussa (YAMK-hakijat katsotaan tapauskohtaisesti).
 • sinulla on realistiset mahdollisuudet suorittaa tutkinto jäljellä olevana opinto-oikeusaikana. Opinto-oikeusaika on alkanut kulua nykyisessä tutkinto-ohjelmassa eikä aika ala alusta tai pitene tutkinto-ohjelman vaihdon yhteydessä.

Hakuaika ja hakeminen

Tutkinto-ohjelman vaihtamiselle on jatkuva haku. Huomaathan, että mikäli vaihtohakemuksesi hyväksytään, vaihto astuu voimaan seuraavan lukukauden alusta, ei kesken lukukauden eikä sitä voi perua. Vaihtamiseen tarvitaan päällikön hyväksymispäätös.

Ennen hakemuksen täyttämistä:

 • Tarkista opintokorttisi oikeellisuus Peppi-järjestelmästä (opintojaksot, arvosanat, suorituspäivämäärät ja läsnäololukukaudet), ennen kuin lähetät hakemuksen.
 • Ota yhteyttä ja keskustele tutkinto-ohjelman vaihdosta ennakkoon päällikön, opinto-ohjaajan tai tutoropettajan kanssa. Mikäli vaihto on mahdollinen, voit oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti suorittaa toisen tutkinto-ohjelman opintoja jo ennen varsinaista vaihtoa.

Hakemuslomakkeen löydät tästä

Lisätietoja tutkinto-ohjelman vaihtamisesta

Halutessasi lisätietoja tutkinto-ohjelman vaihtamisesta, voit olla yhteydessä Hakijapalveluihin:

Sähköposti: hakijapalvelut(a)jamk.fi tai admissions(a)jamk.fi

Mira Veander

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405262681

Marja Mihari

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358505639572