Hakuohjeet suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin

Keväällä 2022 on kaksi erillistä yhteishakua, joissa molemmissa voi hakea 6 hakutoiveeseen eli yhteensä 12 koulutukseen. Hakuohjeet englanninkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin löydät täältä. 

Luento ulkona

Työkokemus

Pohjakoulutuksen lisäksi vaaditaan vähintään 2 vuoden (24 kk) työkokemusta alalta korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen. Työkokemus voidaan laskea siis vasta korkeakoulututkinnon valmistumispäivämäärästä alkaen. Työkokemusta voi laskea kevään yhteishaussa 31.7.2022 saakka. 

Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Jamk hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankitun työkokemuksen.

  • Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. 
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.
  • Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Äitiys- ja vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.

Työtodistukset

Kaikesta työkokemuksesta tulee toimittaa työtodistukset tai työsuhteen jatkuessa väliaikainen työtodistus. Huomaathan, että työtodistuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

  • ammattinimike (ja mikäli mahdollista, kuvaus työtehtävistä)
  • työskentelyaika (aloitus- ja lopetuspäivämäärät, tai ajantasainen tieto työsuhteen jatkumisesta väliaikaisessa työtodistuksessa)
  • työnantajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä (ja mikäli mahdollista, työnantajan leima)
  • osa-aikatyön kohdalla työtunnit

Huomaathan, että työsopimus ei ole riittävä dokumentti todentamaan työkokemusta.

Jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. 

Huomaathan, että Jamk tarkistaa tutkinto- ja työtodistukset sekä mahdolliset muut todistukset opiskelijaksi valituilta ja valinta on ehdollinen, kunnes valinnan perusteena olleet todistukset ovat tarkistettu.  Opiskelupaikka voidaan perua, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.  Hakemukselle toimitettujen liitteiden lisäksi Jamk tarkastaa valituksi tulleen alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, jos tietojasi ei saada sähköisesti. 

YAMK-tutkinnot | Jamk Master School

YAMK-tutkinnot | Jamk Master School

Opiskele ylempi ammattikorkeakoulututkinto Jamk Master Schoolissa, jossa voit valita kahdesta polusta ja kehittyä oman alasi huippuasiantuntijaksi tai huippujohtajaksi. Saat samalla maisteritason tutkinnon.
Usein kysyttyä hakemisesta

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta!
Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.