Hakuohjeet suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin

Keväällä 2023 on kaksi erillistä yhteishakua, joissa molemmissa voi hakea 6 hakutoiveeseen eli yhteensä 12 koulutukseen. Hakuohjeet englanninkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin löydät täältä. 

Luento ulkona

Hakemus

Hakuaikana pääset hakulomakkeelle Opintopolun etusivulta tai jokaisesta koulutuksesta klikkaamalla Täytä hakulomake –painiketta.

Voit hakea samalla yhteishaun hakulomakkeella kuuteen eri koulutukseen. Kevään toisessa yhteishaussa sinun tulee laittaa hakutoiveesi mieluisuusjärjestykseen, ja opiskelupaikoista tarjotaan ylintä mahdollista, johon pisteesi riittävät (ja alemmat hakutoiveet mitätöityvät).

Jos haet sekä kevään ensimmäisessä yhteishaussa englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin ja toisessa yhteishaussa suomenkielisiin tutkinto-ohjelmiin, tulee sinun täyttää kaksi erillistä hakulomaketta.

Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiisi siitä vahvistusviestin. Viesti sisältää linkin hakemukselle.

Voit hakuaikana muokata jo lähettämääsi hakemusta sähköpostitse saaman linkin tai Oma Opintopolku -palvelun kautta. Hakutoivejärjestyksen muokkaaminen, yksittäisten hakutoiveiden poistaminen tai lisääminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen. 

Voit ottaa vain yhden korkeakoulupaikan vastaan, jossa opinnot alkavat syyslukukaudella 2023.

Liitteet

Liitä seuraavat dokumentit Opintopolun hakemukselle viimeistään 6.4.2023 klo 15.00 mennessä. Liitä tiedostosi PDF-, JPG-, DOCX-, tai PNG-muodossa.

 • Kopiot haussa käytettävästä alkuperäisestä tutkintotodistuksesta (korkeakoulu- tai opisto/ammatillisen korkea-asteen tutkinto)
 • Kopiot työtodistuksista, kts. vaadittavat tiedot kohdasta Työtodistukset (vähintään 2 vuotta alalta haussa käytettävän tutkinnon valmistumisen jälkeen)
 • Mikäli tutkintosi tai työkokemuksesi on joltain muulta kuin haettavaan tutkintoon soveltuvalta alalta, liitä hakemukselle myös haussa käytettävän tutkinnon opintosuoritusote sekä CV.
 • Mikäli todistukset ovat jollain muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, liitä hakemukselle myös auktorisoidut käännökset jollain em. kielistä. Käännöksissä tulee olla auktorisoidun kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Tarkistamme tutkintotodistukset valtakunnallisesta suoritusrekisteristä tai toimittamistasi todistuskopioista. Mikäli sinun tulee esittää alkuperäiset todistukset, olemme yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkistettu ja tarvittaessa todistuskopioita verrattu alkuperäisiin todistuksiin. Korkeakoulu purkaa opiskelijavalintapäätöksen, mikäli hakija ei toimita todistuksia tai hakija on antanut haussa virheellisiä tietoja ja ei oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan.

Hakukelpoisuus: Organisaation ja talouden johtaminen, tradenomi (ylempi AMK)

 • Pohjakoulutusvaatimuksena Tradenomi (AMK), Bachelor of Business Administration, Restonomi (AMK) tai
 • Muu soveltuva korkeakoulututkinto, esim. KTK, ekonomi tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto tai opistoasteen tutkinto. Tutkinto ja työkokemus katsotaan tällöin tapauskohtaisesti. 
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään liiketalouden tai matkailu- ja ravitsemisalan alan työkokemus. Työkokemus voidaan laskea hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon valmistumispäivämäärästä alkaen ja sitä voi laskea 31.7.2023 saakka.

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.

Hakukelpoisuus: Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen, restonomi (ylempi AMK)

 • Pohjakoulutusvaatimuksena restonomi (AMK), Bachelor of Hospitality Management, tradenomi (AMK) tai
 • Muu soveltuva korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto. Tutkinto ja työkokemus katsotaan tällöin tapauskohtaisesti.
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään matkailu- ja ravitsemisalan tai liiketalouden alan työkokemus. Työkokemus voidaan laskea hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon valmistumispäivämäärästä alkaen ja sitä voi laskea 31.7.2023 saakka.

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.

Hakukelpoisuus: Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

 • Pohjakoulutusvaatimuksena on musiikkipedagogi (AMK) tai muusikko (AMK).
 • Muut soveltuvat musiikkialan korkeakoulututkinnot, ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen tutkinnot käsitellään tulkinnanvaraisina tapauskohtaisesti. 
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään musiikin alan työkokemus. Työkokemus voidaan laskea hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon valmistumispäivämäärästä alkaen ja sitä voi laskea 31.7.2023 saakka.
 • Lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ennen valintakoetta, viimeistään pe 19.5.2023.

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.

Hakukelpoisuus: Erityissosiaaliohjaus, sosiaalialan ylempi AMK

 • Pohjakoulutusvaatimuksena soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto: sosionomi (AMK) tai
 • sosiaaliohjaajan tai sosiaalikasvattajan opintoasteen tutkinto.
 • Jos hakijalla on muu kuin yllä mainittu korkeakoulututkinto, tutkinto käsitellään tulkinnanvaraisena tapauskohtaisesti.
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus voidaan laskea hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon valmistumispäivämäärästä alkaen ja sitä voi laskea 31.7.2023 saakka.

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.

Hakukelpoisuus: Sosiaali- ja terveysalan johtaminen / projektijohtaminen / verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

 • Pohjakoulutusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto.
 • Jos hakijalla on muu kuin yllä mainittu korkeakoulututkinto, tutkinto käsitellään tulkinnanvaraisena tapauskohtaisesti.
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus voidaan laskea hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon valmistumispäivämäärästä alkaen ja sitä voi laskea 31.7.2023 saakka.

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.

Hakukelpoisuus: Insinööri (ylempi AMK)-tutkinto-ohjelmat

 • Pohjakoulutusvaatimuksena insinööri (AMK), Bachelor of Engineering tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto.
 • Muut tutkinnot käsitellään tulkinnanvaraisena tapauskohtaisesti.
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään tekniikan alan työkokemus. Työkokemus voidaan laskea hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon valmistumispäivämäärästä alkaen ja sitä voi laskea 31.7.2023 saakka.

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.

Hakukelpoisuus opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla haettaessa

Jos edellä mainituissa hakukelpoisuusvaatimuksissa ei ole mainittu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoa, nämä hakijat käsitellään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnoista on valmistuttu pääasiassa 1990-luvulla. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja eivät ole esimerkiksi ammattiopistoissa tehdyt ammatilliset perustutkinnot / ammattitutkinnot / erikoisammattitutkinnot tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdyt erilliset opettajan pedagogiset opinnot.

Työkokemus

Pohjakoulutuksen lisäksi vaaditaan vähintään 2 vuoden (24 kk) työkokemusta alalta korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen. Työkokemus voidaan laskea siis vasta korkeakoulututkinnon valmistumispäivämäärästä alkaen. Työkokemusta voi laskea kevään yhteishaussa 31.7.2023 saakka. 

Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Jamk hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankitun työkokemuksen.

 • Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. 
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.
 • Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
 • Äitiys- ja vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.

Työtodistukset

Kaikesta työkokemuksesta tulee toimittaa työtodistukset tai työsuhteen jatkuessa väliaikainen työtodistus. Huomaathan, että työtodistuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • ammattinimike (ja mikäli mahdollista, kuvaus työtehtävistä)
 • työskentelyaika (aloitus- ja lopetuspäivämäärät, tai ajantasainen tieto työsuhteen jatkumisesta väliaikaisessa työtodistuksessa)
 • työnantajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä (ja mikäli mahdollista, työnantajan leima)
 • osa-aikatyön kohdalla työtunnit

Huomaathan, että työsopimus ei ole riittävä dokumentti todentamaan työkokemusta.

Jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. 

Huomaathan, että Jamk tarkistaa tutkinto- ja työtodistukset sekä mahdolliset muut todistukset opiskelijaksi valituilta ja valinta on ehdollinen, kunnes valinnan perusteena olleet todistukset ovat tarkistettu.  Opiskelupaikka voidaan perua, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.  Hakemukselle toimitettujen liitteiden lisäksi Jamk tarkastaa valituksi tulleen alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, jos tietojasi ei saada sähköisesti. 

Organisaation ja talouden johtaminen, tradenomi (ylempi AMK)

Kaikki hakijat valitaan valintakokeen perusteella.

Kaksivaiheinen valintakoe sisältää ennakkomateriaaliin pohjautuvan kirjallisen kokeen verkossa (min. 10p./50p.) sekä oman motivaatiovideon (min. 10p./50 p.).

Valintakokeesta tulee saada vähintään 10 pistettä molemmista osioista eli yhteensä 20 pistettä yhteensä 100 pisteestä, jotta hakija voi tulla valituksi.

 • Tradenomi (ylempi AMK) -koulutuksen kirjallinen koe järjestetään 3.5.2023 klo 13.00 - 14.30.
 • Kirjallisen kokeen pisteiden perusteella ohjeet motivaatiovideon tekemiseen lähetetään 80 parhaalle hakijalle 15.5.2023.
 • Motivaatiovideo tulee palauttaa viimeistään 22.5.2023.

Valintakokeen 2023 ennakkomateriaalit:

 • Janhonen, M. (2022) Jatkuva parantaminen, kasvun asenne ja resilienssi organisaatiossa. Työn tuuli 1. Kyvykkyyden johtaminen organisaation menetystekijäksi. Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry., s. 37 – 43. Haettavissa tästä.
 • Juuti, P. (2022) Eettinen kriisijohtaminen. Työn tuuli 2. Vastuullinen johtaminen turbulentissa maailmassa. Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry., s. 16 – 21. Haettavissa tästä.
 • Nissilä, L. & Vartiainen, P. (2022) Vuorovaikutuksen johtaminen. Työn tuuli 2. Vastuullinen johtaminen turbulentissa maailmassa. Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry., s. 22 – 25. Haettavissa tästä.
 • Vuorento, M.  & Ruohomäki, V. (2022) Etätyö haastoi esihenkilöt työkyvyn johtamiseen. Työn tuuli 1. Kyvykkyyden johtaminen organisaation menetystekijäksi. Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry. s. 68 – 77.  Haettavissa tästä.

Valinta tasapisteissä olevien välillä:

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakokeen kokonaispisteet
 2. osion 1 (kirjallinen koe) pisteet

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välille, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen.

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen, restonomi (ylempi AMK)

Kaikki hakijat valitaan valintakokeen perusteella.

Kaksivaiheinen valintakoe sisältää ennakkomateriaaliin pohjautuvan kirjallisen kokeen verkossa (min. 10p./50p.) sekä oman motivaatiovideon (min. 10p./50 p.).

Valintakokeesta tulee saada vähintään 10 pistettä molemmista osioista eli yhteensä 20 pistettä yhteensä 100 pisteestä, jotta hakija voi tulla valituksi.

 • Restonomi (ylempi AMK)-koulutuksen kirjallinen koe järjestetään 3.5.2023 klo 09.00 - 10.30.
 • Kirjallisen kokeen pisteiden perusteella ohjeet motivaatiovideon tekemiseen lähetetään 80 parhaalle hakijalle 15.5.2023.
 • Motivaatiovideo tulee palauttaa viimeistään 22.5.2023.

Valintakokeen 2023 ennakkomateriaalit:

 • Aura, O. & Tienari, J. 2022. Vastuullinen ihmisten johtaminen kannattaa. Työn tuuli 1/2022, Kyvykkyyden johtaminen organisaation menestystekijäksi, s. 78–85. Haettavissa tästä.
 • Janhonen, M. 2022. Jatkuva parantaminen, kasvun asenne ja resilienssi organisaatiossa. Työn tuuli 1/2022, Kyvykkyyden johtaminen organisaation menestystekijäksi, s. 37–43. Haettavissa tästä.
 • Juuti, P. 2022. Eettinen kriisijohtaminen. Työn tuuli 2/2022, Vastuullinen johtaminen turbulentissa maailmassa. Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry, s. 16–21. Haettavissa tästä.
 • Sydänmaanlakka, P. 2022. Globaali johtaminen: voiko maailmaa hallita älykkäästi ja vastuullisesti. Työn tuuli 2/2022, Vastuullinen johtaminen turbulentissa maailmassa. Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry, s. 7-15. Haettavissa tästä.
 • Uusikylä, P. 2021. Sukellus systeemisajattelun syvään päätyyn. Työn tuuli 1/2021, Tulevaisuuden työkalupakki. Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry, s. 7–13. Haettavissa tästä.

Valinta tasapisteissä olevien välillä:

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakokeen kokonaispisteet
 2. osion 1 (kirjallinen koe) pisteet

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välille, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen.

Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Hakuun sisältyy orientoiva tehtävä, joka julkaistaan nettisivuillamme 24.3.2023 ja se tulee palauttaa 8.5.2023 klo 15 mennessä.

Kaikki hakijat valitaan valintakokeen perusteella. Valintakoe järjestetään etävalintakokeena Zoomin välityksellä viikolla 21 (22. - 26.5.2023). Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Valintakoe sisältää:

 • haastattelun (min. 20 p./40 p.),
 • musiikillisen työnäytteen (min. 10 p./20 p.) ja
 • kirjallisen osion (min. 20 p./40 p.)

Hakijan tulee saada valintakokeen eri osioista alimmat hyväksytyt pisterajat, jotta voi tulla valituksi.

Valintakokeen ohjeet löydät alla olevasta linkistä.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoe ja/tai ennakkotehtävä
 2. hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välille, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen.

Sosiaali- ja terveysalan ylemmät AMK-tutkinnot

Valintakoe sisältää kirjallisen kokeen (min. 20 p./100 p.), jossa on useita osioita. Hakijan tulee suorittaa kaikki osiot hyväksytysti voidakseen tulla valituksi.  Valintakokeeseen sisältyy ennakkoaineisto, joka julkaistaan 2.5.2023 ja jonka lukemiseen annetaan ohjeet valintakoekutsussa. Osa aineistosta on englanninkielistä. Ennakkoaineisto saa olla mukana kokeessa. Valintakokeeseen vastataan suomen kielellä. 

 • Sosiaali- ja terveysalan YAMK-ohjelmien valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat ja se järjestetään 23.5.2023. 
 • Valintakokeeseen kutsutut saavat kutsukirjeessä tarkemmat ohjeet valintakoejärjestelyistä.

Haettaessa useampaan Jamkin suomenkielisistä sosiaali- ja terveysalan YAMK-hakukohteista, saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun eli nämä koulutukset tekevät valintakoeyhteistyötä keskenään.

 

Ennakkomateriaalit

Ennakkomateriaalit julkaistaan 2.5.2023.

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoe ja/tai ennakkotehtävä
 2. hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välille, kaikki tasasijalla olevat hakijat valitaan.

Logistiikka / verkostojohtaminen, insinööri (ylempi AMK)

Valintakoe sisältää kirjallisen kokeen (max. 60 p.) ja haastattelun (max. 40 p.). Valintakoe ei sisällä ennakkoon luettavaa materiaalia.

Hakijan on saatava valintakokeesta yhteensä väh. 20 p./100 p. voidakseen tulla valituksi.

 • Valintakoe ko. ohjelmille järjestetään 23.5.2023. 

Haettaessa useampaan otsikossa mainituista Jamkin tekniikan alan suomenkielisistä YAMK-hakukohteista, saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun eli nämä koulutukset tekevät valintakoeyhteistyötä keskenään.

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoe ja/tai ennakkotehtävä
 2. hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välille, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen.

Projektijohtaminen / robotiikka / teknologialiiketoiminnan johtaminen, insinööri (ylempi AMK)

Valintakoe sisältää kirjallisen tehtävän ja ammatillisen tehtävän.

Hakijan tulee saada kirjallisesta tehtävästä vähintään 15 p./80 p. ja ammatillisesta tehtävästä vähintään 5 p./20 p. voidakseen tulla valituksi.

 • Valintakoe ko. ohjelmille järjestetään verkossa tiistaina 16.5. klo 17.00-19.30 (viikko 20).
 • Kaikille hakukelpoisille hakijoille lähetetään sähköpostilla valintakoepäivän aamuna linkki valintakokeeseen.
 • Hakijalla tulee olla valintakokeessa käytössään internet-yhteys.

Haettaessa useampaan otsikossa mainituista Jamkin tekniikan alan suomenkielisistä YAMK-hakukohteista, saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun eli nämä koulutukset tekevät valintakoeyhteistyötä keskenään.

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoe ja/tai ennakkotehtävä
 2. hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välille, kaikki tasasijalla olevat hakijat valitaan.

Varasijat

Varasijat ovat käytössä kaikissa Jamkin YAMK-tutkinto-ohjelmissa. Varasijalta voi tulla valituksi 1.8.2023 klo 15 saakka, mikäli haettavassa tutkinto-ohjelmassa on vapaita opiskelupaikkoja. Seuraa oman varasijatilanteesi kehittymistä Oma Opintopolku -palvelussa.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Mikäli tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa, tulee sinun täyttää kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus yleiseen liitteiden palautuspäivään mennessä (7 vuorokautta hakuajan päättymisestä).

Opiskelupaikan vastaanotto

Jos sinulle myönnetään opiskelupaikka, saat asiasta sähköpostiviestin.

 • Sinun täytyy ottaa opiskelupaikka vastaan annettuun määräaikaan mennessä (viimeistään 14.7.2023 klo 15.00), sillä muuten menetät paikan.
 • Jos sinut hyväksytään varasijalta myöhemmin, sinulla on 7 vrk aikaa ottaa paikka vastaan. Tällöin määräaika umpeutuu 7. vuorokautena hyväksymisestäsi klo 15.00. Varasijalta voi tulla valituksi 1.8.2023 klo 15 saakka.
 • Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan koulutuksesta, joka alkaa samana lukukautena.
 • Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä.
 • Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet.

Ilmoittaudu läsnäolevaksi

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee vielä ilmoittautua korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Tällä tavoin kerrot, oletko aloittamassa opintosi ja sinut kirjataan korkeakoulun opiskelijaksi. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittautua opintojaksoille ja suorittaa opintojaan.

 • Ehdoton takaraja läsnä- tai poissaoloilmoittautumiselle on 14.7.2023 klo 15.00.
 • Jos sinut hyväksytään varasijalta myöhemmin, sinulla on 7 vrk aikaa ottaa paikka vastaan ja tehdä läsnäoloilmoittautuminen. Tällöin määräaika umpeutuu 7. vuorokautena hyväksymisestäsi klo 15.00.

Tee ilmoittautuminen Opintopolku.fi -osoitteessa paikan vastaanoton yhteydessä.

Huomaa, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan seuraavista syistä (kunkin alapuolella on mainittu käypä dokumentti):

1)  Asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaisen palvelun suorittaminen:
     • palvelukseenastumismääräys

2) Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla oleminen:
     • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä  ole, lääkärintodistus raskaudesta tai
     • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta

3) Opiskelija on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.
     • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2022.
     • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Sinun tulee esittää poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit korkeakoulullesi. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla, kirjeitse tai esittämällä dokumentit Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 14.7.2023 klo 15.00, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Jos et toimita dokumentteja takarajaan mennessä, sinut merkitään läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Poissaoloa armeijan, siviilipalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi ei lasketa opintojen suorittamisaikaan. Myöhemmin voit olla poissaolevana yhden vuoden. 

Jos olet jo ilmoittautunut Opintopolussa kerran läsnä tai poissa olevaksi ja haluat muuttaa sitä, ota yhteyttä opiskelijapalvelut(at)jamk.fi.

Uuden opiskelijan opas

Tutustu uuden opiskelijan oppaaseemme, josta löydät kaiken tarvittavan tiedon opintojesi aloittamiseksi. 

Tervetuloa opiskelemaan Jamkiin!

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua Jamkin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen
PL 207
Rajakatu 35
40101 Jyväskylä

YAMK-tutkinnot | Jamk Master School

Opiskele ylempi ammattikorkeakoulututkinto Jamk Master Schoolissa, jossa voit valita kahdesta polusta ja kehittyä oman alasi huippuasiantuntijaksi tai huippujohtajaksi. Saat samalla maisteritason tutkinnon.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.