AMK-tutkinto

Opiskele logistiikan insinööriksi – logistiikan osaajille riittää kysyntää

Logistiikka, insinööri (AMK)

Logistiikan osaajia tarvitaan kaikenkokoisissa yrityksissä ja kaikilla toimialoilla. Logistiikkainsinöörit työllistyvät monipuolisesti teollisuuteen, kaupan alalle ja logistiikkapalveluja tarjoaviin yrityksiin. Valmistuttuasi sinulla onkin niin hyvät tiedot tekniikasta ja taloudesta kuin erinomaiset työllistymisnäkymätkin.

Hae 13.3. alkaen Opintopolku.fi-palvelussa
Opiskelijoita työskentelemässä yhdessä pöydän ääressä
Laajuus
240 opintopistettä, 4 vuotta
Aloituspaikat
40
Hakuaika
13.03.2024 - 27.03.2024
Tutkinto
Insinööri (AMK)
Opiskelumuodot
Päiväopiskelu
Alkaa
19.08.2024

Valmistu tekniikan ja talouden osaajaksi

Logistiikkainsinöörinä kykenet tarkastelemaan liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Osaat suunnitella logistisia ratkaisuja sekä arvioida ratkaisujen vaikutuksia niin yksittäisen yrityksen kuin koko toimitusketjunkin näkökulmasta. Ymmärrät, miten kansainväliset toimitusketjut ja yritysverkostot tuottavat asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia.

Valmistuttuasi osaat hakea tietoa sekä tehdä analyyseja ja päätöksiä huomioiden niin tekniset, taloudelliset kuin kestävän kehityksenkin näkökulmat. Lisäksi osaat toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa ja omaat hyvät valmiudet työskentelyyn logistiikan kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Opintojen sisältö ja toteutus

Logistiikan AMK-tutkinto-ohjelma sisältää perus- ja ammattiopintoja, työharjoittelua, vapaasti valittavia opintoja sekä opintojen loppuvaiheeseen liittyvän opinnäytetyön. Opinnot on jaoteltu opintokokonaisuuksiin ja edelleen opintojaksoihin. Opintojaksojen suorittaminen perustuu kontaktitunteihin, itsenäisesti tai ryhmissä suoritettaviin harjoituksiin ja osaamisen varmistamiseen eri menetelmin.

Perusteista kohti teknologian ja logistiikan ammattiopintoja

Yhteiset perusopinnot sisältävät työelämävalmiuksien, kielten ja viestinnän sekä luonnontieteiden opintoja. Yhteiset ammattiopinnot muodostuvat teknologian ja logistiikan opintokokonaisuuksista.

Valitse täydentäviä opintoja

Voit valita täydentäviä ammattiopintoja sisälogistiikan, kuljetusten, hankintojen, kiertotalouden, liiketoiminnan tai yrittäjyyden opintokokonaisuuksista tai suorittaa logistiikka-alan opintoja vaihdossa ulkomailla.

Harjoittelun avulla verkostot kuntoon

Opinnot kytkeytyvät koko ajan tiiviisti työelämään. Työharjoittelua opintoihin sisältyy yhteensä 30 opintopisteen verran. Harjoittelu logistiikka-alan työtehtävissä suoritetaan yleensä kesätöiden yhteydessä. Sinulla on mahdollisuus suorittaa harjoittelusi myös ulkomailla.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva oppimistehtävä. Logistiikan opinnäytetyöt tehdään lähes poikkeuksetta yritysten toimeksiantoihin pohjautuen ja yhteistyössä yritysten kanssa. Opinnäytetyön aihe voi olla käytännön asiantuntijatehtävä, soveltavaa tutkimusta tai muuta alaan liittyvää kehitystoimintaa. Työn voit tehdä myös yhdessä parin kanssa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi ja kaksi vuotta työkokemusta kerättyäsi voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavaan koulutukseen. Sinun mahdollista täydentää osaamistasi myös osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on puolestaan mahdollisuus hakeutua yliopistojen jatko-opintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

Opiskele logistiikan insinööriksi ja työllisty monipuolisiin tehtäviin

Logistiikan tutkinto-ohjelman suoritettuasi voit toimia asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä logistiikan kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Logistiikan ammattilaisena sinulle voi tarjoutua monipuolisia ja kansainvälisiä työtehtäviä niin teollisuudesta, kaupan alalta, logistiikkapalveluja tarjoavista yrityksistä kuin julkishallinnostakin. Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi logistiikka-asiantuntija, ostaja, terminaaliesimies, kuljetussuunnittelija, tuotannonsuunnittelija, vientiliikenteen hoitaja, kehitysinsinööri tai logistiikkakoordinaattori.

"Logistiikka-ala on aina tuntunut omalta, ja ennen korkeakouluopintojani ehdinkin työskennellä seitsemän vuotta varastotöissä. Kiinnostus edetä uralla ja kehittää osaamistani motivoivat korkeakouluopintojen pariin."

Timo Autio, logistiikan alumni

Lue Timon tarina

”Opinnoissa innostavinta on ollut käytännönläheisyys. Vaikka opintoihin sisältyy paljon teoriaa, on opittuja asioita päässyt soveltamaan myös käytännössä.”

Aino Westersund, logistiikan insinööriopiskelija

Lue Ainon tarina

Logistiikan insinööriopiskelija työnjohtotehtävissä Suomen Rakennuslogistiikalla

Jamkin insinööriopiskelija Perttu oli harjoittelussa työnjohtajana Tampereen Kansi ja areena -hankkeessa kesällä 2021. Videolla Perttu kertoo tarkemmin työskentelystään harjoittelun aikana.

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hae yhteishaussa 13. - 27.3.2024 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös keväällä valmistuvat voivat hakea.

Hae kevään yhteishaussa 13. - 27.3.2024 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 3.4.2024 klo 15 mennessä. 

Valintatavat ja todistusvalinta

Opiskelijat valitaan Jamkin insinööri (AMK) päivätoteutuksiin seuraavasti:

Valintatapa Opiskelupaikoista Ensikertalaisten osuus
Ylioppilastutkintotodistus

31%

90%
Ammatillinen perustutkinto (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet) 20% 90%
Valtakunnallinen AMK-valintakoe 49% 70%

Todistusvalinta

Todistusvalinnat julkaistaan aikaisintaan 16.5. ja viimeistään 27.5.2024.

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

AMK-valintakoe

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 27.5. - 31.5.2024 välisenä aikana. Hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä joko aamu- tai iltapäivän kokeeseen.

Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024 mennessä.

  • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 11.7.2024 klo 15 mennessä.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 6.8.2024 klo 15.
  • Opinnot alkavat elokuun lopussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan suomenkielisiin AMK-tutkintoihin. Hakuaika 13. - 27.3.2024 klo 15 saakka.

Kysy lisää opintojen sisällöistä

Petri Vauhkonen

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358505950446