alumnitarina

Logistiikan AMK-opinnoista vauhtia uralle

Kuva
Severi Peura
Logistiikan alumni Timo Autio
Logistiikka-ala on aina tuntunut omalta, ja ennen korkeakouluopintojani ehdinkin työskennellä seitsemän vuotta varastotöissä. Kiinnostus edetä uralla ja kehittää osaamistani motivoivat korkeakouluopintojen pariin.

Timo Autio on työskennellyt logistiikka-alalla vuodesta 2010 asti, mutta hän päätti opiskella logistiikkainsinööriksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa saadakseen etenemismahdollisuuksia uralla. Tällä hetkellä Timo työskentelee Postilla, jossa hänen uransa alkoi jo opintojen aikana kesätöiden parissa. Sittemmin hän on tehnyt myös ajojärjestelijän tehtäviä, ja nyt hän toimii Postilla suunnittelijana.

Logistiikkainsinöörin työllistymismahdollisuudet houkuttelivat

Logistiikka-ala on aina tuntunut Timosta omalta, ja ennen korkeakouluopintojaan hän ehti työskennellä seitsemän vuotta varastotöissä. Kiinnostus edetä uralla ja kehittää osaamista motivoivat Timoa korkeakouluopintojen pariin.

”Opiskelemaan hakeutuessa Jamk ja logistiikka-ala olivat ykkösvaihtoehto. Logistiikan työtehtäviä löytyy käytännössä toimitusketjun kaikista kohdista tavaran valmistuksesta sen toimittamiseen asiakkaalle, ja logistiikkainsinööri voi työllistyä mihin tahansa kohtaa tuota ketjua”, Timo tiivistää. Postillakin logistiikan insinööreille löytyy erilaisia toimenkuvia ja monenlaisia urapolkuja.

Opinnot ja työelämä nivoutuvat Postilla hyvin yhteen

Timo sai ensikosketuksensa Postiin, kun hän ensimmäisenä opiskeluvuonnaan toimi kesän ajan ajojärjestelijänä. Hän teki Postille myös insinööriopintoihinsa sisältyneet harjoittelut ja opinnäytetyön. Harjoittelut ja opinnäytetyö sujuivat hyvin työskentelyn ohessa, ja opinnäytetyö herätti Postilla kiinnostusta jopa valtakunnallisen johtoryhmän tasolla.

Timo suosittelee Postia kesätyö- ja harjoittelupaikkana myös muille: ”Posti on iso organisaatio, josta löytyy monenlaisia tehtäviä. Kun täällä näyttää kehittymishalunsa, se huomataan, ja vastaan tulee myös etenemismahdollisuuksia.”

Timo onkin viihtynyt Postilla ensimmäisestä kesätyöjaksosta lähtien, eikä työnhakua tarvinnut aloittaa valmistumisen jälkeen. ”Oli luontevaa jatkaa Postilla, sillä olen jo saanut vastuuta ja kiinnostavia työtehtäviä sekä tutustunut ihmisiin ja työkulttuuriin.” Keväällä 2022 Timo eteni Postilla ajojärjestelijästä suunnittelijaksi, ja toiveissa on edetä tulevaisuudessa päällikön tehtäviin.

Timo aloitti kevätlukukaudella 2023 YAMK-polkuopinnot työnsä ohessa. Monissa tehtävissä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, mikä motivoi Timoakin suorittamaan ylempiä AMK-opintoja avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Opintojen suorittaminen avoimen kautta on sujunut työn ohessa hyvin, eikä opiskelu ole kuormittanut, sillä Postilla on voinut myös sopia työajan käytöstä opintojen tekemiseen. Timon mukaan polkuopinnot ovat olleet hänelle muutoinkin loistava vaihtoehto. Hänellä ei nimittäin ollut vielä mahdollisuutta hakea YAMK-tutkintokoulutukseen, koska työkokemusta ei ollut AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen tarvittavaa kahta vuotta.

 

Posti ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu ovat solmineet kumppanuussopimuksen. Kumppanuuden tavoitteena on tiivistää yhteistyötä muun muassa opiskelijarekrytointien, harjoitus- ja opinnäytetöiden sekä täydennyskoulutusten osalta. Lue lisää kumppanuusyhteistyöstä Jamkin kanssa: https://www.jamk.fi/fi/palvelut/kumppanuusyhteistyo