opiskelijatarina

Postin kesätyöntekijästä esihenkilön rooliin – ”Logistiikkainsinööri hyötyy monenlaisesta työkokemuksesta alalta”

Kuva
Severi Peura
Aino Westersund

Logistiikkainsinööriksi opiskeleva Aino Westersund löysi Postilta kesätöiden lisäksi harjoittelupaikan ja toimeksiannon opinnäytetyöhön. Pian valmistuva Aino kannustaa hankkimaan logistiikan alalta monipuolista työkokemusta jo opintojen aikana.

Into logistiikka-alalle löytyi armeijasta

Aino ei vielä lukiosta valmistuttuaan tiennyt, minne hakeutuisi opiskelemaan. Armeijassa viettämänsä välivuoden aikana hän toimi panssariajoneuvonkuljettajana, mitä varten hän sai kuljettajakortin ja samalla ammattipätevyyden kuljettajana toimimiseen. Innostus logistiikka-alalle syttyikin ajokokemuksen myötä. Pian Ainon tie veikin Jyväskylän ammattikorkeakouluun logistiikkainsinöörin opintoihin. ”Opinnoissa innostavinta on ollut käytännönläheisyys. Vaikka opintoihin sisältyy paljon teoriaa, on opittuja asioita päässyt soveltamaan myös käytännössä”, Aino kertoo. Opinnoissa on päässyt myös tutustumaan alan sanastoon ja terminologiaan, joka ei ollut ennestään tuttua.

Logistiikkainsinöörin opinnot valmistavat työskentelyyn esihenkilötehtävissä, ja Aino kiitteleekin sitä, miten opintojen aikana on oppinut tärkeitä työelämässä tarvittavia työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja. Näitä taitoja Aino on päässyt käyttämään myös Postilla työharjoittelujaksojensa aikana, jolloin hän on tutustunut ryhmävastaavan ja ajojärjestelijän tehtäviin. Opinnoissa tutuiksi ovat tulleet myös monenlaiset logistisiin toimintoihin liittyvät järjestelmät, joihin liittyvä yleistietämys on hyödyksi työelämässä.

Käytännön työkokemus on eduksi myös esihenkilötehtävissä

Aino on toimistotyön lisäksi ajanut Postilla kuljetuksia, mistä on kertynyt arvokasta ymmärrystä ja kokemusta myös kuljettajan työstä. ”Kannustan kaikkia logistiikan alasta kiinnostuneita tekemään töitä varastolla tai vaikka kuljettajana, jos mahdollista, sillä kokemus ja ymmärrys käytännön työtehtävissä on tärkeää myös esihenkilölle. Alalla on myös helpompi saada töitä, kun on kokemusta alalta vaikkapa kesätyöjaksoilta”, Aino vinkkaa. Ainon mukaan kaikenlainen kokemus alalta on hyödyksi ja auttaa työllistymään opintojen jälkeen. Postilla voi tutustua alaan kausityöntekijänä esimerkiksi jakelijana, lajittelijana tai kuljettajana.

Harjoittelut ovat kesätöiden lisäksi hyvä keino hankkia työkemusta, ja Aino päätyi itse tekemään kaksi harjoitteluistaan Postille kesätöiden yhteydessä. Myös opinnäytetyöhön löytyi aihe Postilta: ”Minulle ehdotettiin omiin kiinnostuksenkohteisiin sopivaa aihetta. Koska opinnäytetyöstä on aidosti hyötyä Postille ja sain itseäni kiinnostavan projektin, opinnäytetyön tekeminen on motivoivaa ja mielenkiintoista.” Opinnäytetyön kirjoittamisen ohella Aino myös työskentelee Postilla osa-aikaisesti, ja hän kiittelee kovasti Postin työyhteisöä ja -kulttuuria.

Aino toivoo uransa jatkuvan vielä opintojensa jälkeenkin Postilla, ja tavoitteena hänellä on edetä vaativampiin tehtäviin, kuten ajosuunnittelijaksi. Kuljetuksiin erikoistuneena logistiikkainsinöörinä alalta voi löytyä kuitenkin myös muita kiinnostavia tehtäviä.

 

Posti ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu ovat solmineet kumppanuussopimuksen. Kumppanuuden tavoitteena on tiivistää yhteistyötä muun muassa opiskelijarekrytointien, harjoitus- ja opinnäytetöiden sekä täydennyskoulutusten osalta. Lue lisää kumppanuusyhteistyöstä Jamkin kanssa: https://www.jamk.fi/fi/palvelut/kumppanuusyhteistyo