artikkeli

Haemme mikro- ja pk-yrityksiä mukaan KUURA-hankkeen pilotointivaiheeseen

Suomessa tavoitellaan nykyistä pidempiä työuria ja avaintekijänä tähän on työkyvyn säilyminen myös työuran loppupuolella. Työn muokkauksen ja työhön kytkeytyvän kuntoutuksen keinoin yrityksen johto voi tukea työntekijöiden työkykyä, työhyvinvointia ja ehkäistä työkyvyttömyyttä. Henkilöstön tuen tarpeet on äärimmäisen tärkeää tunnistaa jo varhain.  

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Työterveyslaitoksen, Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen KUURA-hanke on ESR-rahoitteinen hanke, jossa on laadittu kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli käyttöön työpaikoille. Tietopaketti tarjoaa organisaatioiden esimiehille tietoa ja osaamista työntekijöiden työkyvyn tukemisesta. 

Haemme mukaan hankkeen pilotointivaiheeseen mikro- ja pk-yrityksiä, jotka olisivat valmiita kokeilemaan tietopakettia ja työnmuokkauksen toimintamallia käytännössä. 

Mitä yrityksenne hyötyy KUURA-hankkeen pilottivaiheeseen osallistumisesta? 

Yrityksenne saa alan ammattilaisten kehittämän tietopaketin ensimmäisen version käyttöönsä. Pääsette testaamaan ja soveltamaan työhön kytkeytyvän kuntoutuksen vielä julkaisematonta tietopakettia. Yrityksenne pääsee myös vaikuttamaan tietopaketin lopulliseen sisältöön omien käyttökokemustensa ja tarpeidensa pohjalta. 

Mikä on yrityksenne rooli KUURA-hankkeen pilottivaiheessa? 

Odotamme teidän hyödyntävän tietopakettia ja raportoivan omista käyttökokemuksistanne. Kehitämme yritysten käyttökokemusten ja palautteen perusteella tietopakettia käytännön työelämän tarpeisiin sopivaksi.  

Mitä tämä maksaa? 

Osallistuminen on maksutonta. 

Miten prosessi etenee? 

Pilotointivaihe alkaa yhteisellä verkkotapaamisella syyskuussa 2021. Pilotointivaiheen kesto on noin kaksi kuukautta, jonka jälkeen järjestetään yhteinen pilottivaiheen päätöstilaisuus verkossa. 

Miten pääsette mukaan? 

Ilmoittaudu mukaan KUURA-hankkeen pilottivaiheeseen tästä! 

Tervetuloa mukaan! 

Lisätiedot: 

Anja Tanttu, KUURA-hankkeen projektipäällikkö 
040 756 3662 
anja.tanttu@jamk.fi 
www.jamk.fi/kuura