Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto logoVipuvoimaa EU:lta logo

Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä, KUURA-hankkeessa luodaan kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli. Tavoitteena on tukea työntekijöiden työkykyä ja pidempiä työuria.  

Suomessa tavoitellaan nykyistä pidempiä työuria. Työhön kytkeytyvä kuntoutus on keino tukea työkykyä ja ehkäistä työkyvyttömyyttä. Henkilöstön tuen tarpeet pitää tunnistaa varhain. 

Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä, KUURA-hankkeessa tuetaan työkykyä ja pidempiä työuria kehittämällä työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista yhdessä työpaikkojen ja työterveyshuoltojen kanssa. Toteuttajina ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.  

Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti ja toimintamalli 

Hankkeen päätavoitteena on luoda kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti työpaikoille ja sen osana työn muokkauksen toimintamalli. Ne levitetään sähköisessä muodossa työpaikkojen sekä työterveyden ja kuntoutuksen ammattilaisten käyttöön valtakunnallisesti. Aineisto on keväällä 2023 hankkeen jälkeen vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. 

Tutustu tavoitteisiin ja toteutukseen!

Osallistujat 

Kehittämistyöhön osallistuvat työpaikkojen johdon edustajat, lähiesimiehet ja työsuojelun asiantuntijat sekä työterveyshuollon edustajat ja hankkeen asiantuntijat. Kehittämisryhmät tuottavat ja pilotoivat uusia käytänteitä omissa organisaatioissaan.

Hankkeen toimintaan osallistuvat myös Työeläkevakuutusyhtiöt. Ne motivoivat työhön kytkeytyvän kuntoutuksen kehittämisestä kiinnostuneita asiakasyrityksiä ja -organisaatioita mukaan toimintaan.

Haluatko lisätietoja? Hanketiimimme vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi. Ota yhteyttä