Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto logoVipuvoimaa EU:lta logo

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on käynnistänyt yhdessä Työterveyslaitoksen, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa valtakunnallisen STM:n tukeman ja Euroopan sosiaalirahaston osarahoittaman kolmevuotisen Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä, KUURA-hankkeen. 

KUURA-hankkeessa kehitetään työpaikan toimijoiden, työterveydenhuollon, kuntoutuksen palveluntuottajien ja terveydenhuollon ammattilaisten joustavaa organisaatioiden rajat ylittävää moniammatillista yhteistyötä ja työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista sekä pyritään myönteisiin työuravaikutuksiin.

Hankkeen päätavoitteena on luoda kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti työpaikoille ja sen osana työn muokkauksen toimintamalli. Yhteistyössä tuotetaan ja mallinnetaan toimintakäytäntöjä saumattomien kuntoutumisprosessien tueksi yhteistoiminnallisen kehittämistyön keinoin, jotta:

  • työikäisten kuntoutustarve osataan havaita mahdollisimman varhain
  • voidaan rakentaa saumaton sekä oikea-aikainen kuntoutumisprosessi
  • työhön kytkeytyvä kuntoutus nivoutuu nykyistä paremmin henkilöstön työkyvyn tukemiseen.

Hanke toteutetaan kehittämisryhmissä, jotka tuottavat ja pilotoivat uusia käytänteitä ja verkottuvat keskenään jakaen osaamista ja kehitettyjä toimintatapoja. Kehittämistyö yhdistää toimijat, rakentaa yhteistä ymmärrystä, vahvistaa osaamista ja tukee hyvien käytäntöjen levittämistä. Tuloksena syntyvä tietopaketti levitetään työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja kuntoutuksen ammattilaisten käyttöön.

Hankkeen toimintaan osallistuvat myös Työeläkevakuutusyhtiöt. Ne motivoivat työhön kytkeytyvän kuntoutuksen kehittämisestä kiinnostuneita eri kokoisia, eri toimialoilla toimivia yritysasiakkaitaan mukaan hankkeeseen. Näin työpaikat ja työterveyshuollon toimijat pääsevät osallistumaan hanketyöhön ja kehittävät omaa toimintaansa.

Kysy lisää:

Tanttu Anja

Tanttu Anja

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407563662
Näytä lisää