artikkeli

Simulaatioyhteistyötä kehittämässä ilolla ja innolla

Maailmalla on rakennettu täysin varusteltuja sairaalaympäristöjä monikerroksine rakennuksineen simulaatiokoulutusta varten. Esimerkiksi Dubaissa voidaan simuloida potilaspolkuja hoidon tarpeen arvioinnista kotiuttamiseen. Miamin sairaalaympäristössä voi harjoitella hätäkeskus ja ensiaputoimintaa, kirurgista toimintaa, tehohoitoa, synnytystä, ja myös kotiterveydenhoitoa kodin omaisessa ympäristössä. Myös Suomessa on sosiaali- ja terveysalalla (sote) kymmeniä simulaatiokoulutuskeskuksia ja -toimijoita. Osa simulaatiotoiminnasta on rakennettu eri oppilaitosten ja sote-organisaatioiden välise yhteistyö. Esimerkiksi Tampereen Taitokeskus TUNI perustuu laajalle simulaatioyhteistyölle yliopiston, ammattikorkeakoulun ja sairaanhoitopiirin kesken. Simulaatiokoulutusmenetelmät ovat perinteisesti olleet ahkerassa käytössä palo- ja pelastusalan sekä ilmailualan ammatillisessa koulutuksessa.  

SimO-seminaarin osallistujia, KSshp

Simulaatiomenetelmiä käytetään työvälineenä koulutuksessa, kehityksessä ja tutkimuksessa myös Keski-Suomessa. Meillä simulaatiot vaihtelevat yksittäisten taitojen harjoittelemisesta laajempien moniammatillisten kokonaisuuksien treenaamiseen. Keskisuomalaisiin simulaatioympäristöihin on hankittu tiettyihin teemoihin keskittyviä simulaatiolaitteita ja -nukkeja, virtuaalisia laseja ja 360 kuvauskalustoa, mittausvälineistöä, tarvittavia sovelluksia. Simulaatioympäristöihin on palkattu ja koulutettu henkilöstöä. Erityisesti simulaatiolaitetoimittajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.  

 

Ensimmäisessä SimO-seminaarissa muodostettu sanapilvi simulaatioyhteistyön lähtökohdista.

Simulaatioyhteistyö herätti paljon ideoita ja visioita SimO-hankkeen järjestämässä työpajassa syyskuun alussa. Keski-Suomen keskeisten sote-alan kouluttajien näkemykset juuri keskisuomalaisista vahvuuksista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista on kiteytetty sanapilveen, ks. kuvio yllä. Erityisesti tilojen ja laitteiden yhteishankinnassa, huollossa ja käytössä nähtiin yhteistyön mahdollisuuksia, samoin virtuaalisten ja simulaatiomenetelmien pedagogisessa kehittämisessä ja tutkimuksessa. Sote-alan kouluttajat ja kehittäjät toivoivat oppimisympäristöjen ja opetussisältöjen rakentamista eri ammattialoja ja moniammatillisia koulutustarpeita palveleviksi. Muista simulaatiokeskuksista kannattaisi ottaa oppia. Simulaatioyhteistyötä kehittävä työskentely SimO-hankkeen järjestämässä työpajassa sai erinomaista palautetta osallistuneilta.

Työpaja-sarja saa jatkoa loka- ja marraskuussa, jolloin järjestämme hankkeena seuraavat työpajat visioiden ja toiveiden konkretisoimiseksi. Katso lisää työpajoista ja ilmoittaudu mukaan seuraaviin työpajoihin täältä 

Minna Ruoranen
ja SimO hankkeen projektitiimi.