uutinen 27.8.2021

Syksyn yhteishaku alkaa keskiviikkona 1.9.2021

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa keskiviikkona 1.9.2021. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on tarjolla 135 opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulututkintoa havitteleville sekä 40 opiskelupaikkaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tähtääville. Hakuaika päättyy 15.9.2021 klo 15.

Syksyn yhteishaku alkaa keskiviikkona 1.9.2021.png

JAMKissa voi päivätoteutuksissa opiskella sairaanhoitajan ja kätilön ammattikorkeakoulututkinnon. Tarjolla on myös monimuotototeutuksia, joissa sairaanhoitajan, insinöörin (logistiikka sekä sähkö- ja automaatiotekniikka) tai agrologin ammattikorkeakoulututkinnon opiskelu onnistuu itsenäisesti ja suurelta osin verkossa.

Ylemmissä AMK-tutkinnoissa haussa ovat Elinkaaren hallinta -tutkinto-ohjelma sekä Biotalouden kehittäminen -tutkinto-ohjelma. Biotalouden kehittämisen YAMK-tutkinto avaa mahdollisuudet työskennellä kestävään kehitykseen ja ilmastokysymyksiin liittyvissä vaativissa asiantuntija-, johto- ja kehittämistehtävissä eri toimialoilla. Koulutus soveltuu niin luonnonvara-alan korkeakoulututkinnon suorittaneille kuin muilta aloilta korkeakoulusta valmistuneille, kuten insinööreille, tradenomeille ja restonomeille.

– Kestävyys ja vastuullisuus ovat teemoja, jotka korostuvat nyky-yhteiskunnassa. Meille hakeutuu opiskelijoita, joita yhdistää kiinnostus kestävään kehitykseen ja halu muuttaa maailmaa, kertoo Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalousinstituutin johtaja Minna Lappalainen.

Ylemmät AMK-tutkinnot ovat aikuisille suunnattuja tutkintokoulutuksia, joiden suorittaminen on mahdollista töiden ohessa. Koulutus tapahtuu tutkinto-ohjelmasta riippuen joko kokonaan tai osittain verkossa. YAMK-tutkinto on laajuudeltaan 60 - 90 opintopistettä, yleensä 1 - 3 vuotta. Tutkinto antaa saman kelpoisuuden tehtäviin tai julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Alla tarkemmat tiedot syksyn yhteishaussa olevista tutkinto-ohjelmista.

AMK-tutkinto, päivätoteutus (45 aloituspaikkaa)

AMK-tutkinto, monimuotototeutus (90 aloituspaikkaa)

Ylempi AMK-tutkinto (40 aloituspaikkaa)

Hakuaika korkeakoulututkintoihin on 1.9.-15.9.2021 klo 15 asti ja opinnot alkavat tammikuussa 2022. Yhteishaussa voi hakea yhdellä hakulomakkeella korkeintaan kuuteen eri koulutukseen. Hakeminen tapahtuu verkossa osoitteessa opintopolku.fi.

Lue lisää: www.jamk.fi/fi/Koulutus/Tutkinnot/syksyn-yhteishaku/

Lisätietoja:
Hakijapalvelut, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
hakijapalvelut(at)jamk.fi
p. 040 556 0409