Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään terveyttä edistävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa hoitotyötä.

Sairaanhoitaja työskentelee moniammatillisissa tiimeissä

Toimit hoitotyön asiantuntijana sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten muodostamissa tiimeissä. Työhösi kuuluu muun muassa hoitotyön ja lääkehoidon suunnittelu, toteutus ja vaikuttavuuden seuranta, elintoimintojen tarkkailu sekä hoitotoimenpiteiden ja tutkimuksien tekeminen. Hoitotyöhön sisältyy myös potilaiden ja omaisten neuvontaa, ohjausta ja tukemista sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa että virtuaalisesti mobiililaitteiden välityksellä.

Sairaanhoitajatutkinto englanniksi? Hae nyt!

Haluatko työskennellä ihmisläheisellä alalla hoitotyön asiantuntijana? Englanninkielisessä koulutuksessa saat sairaanhoitajan ammatin lisäksi sujuvan kielitaidon ja tutustut uusiin kulttuureihin. Voit suorittaa sairaanhoitajakoulutuksen myös englanniksi!

Lue lisää

 

Teoreettista ja kliinistä hoitotyön osaamista

Ensimmäisen vuoden opinnoissasi perehdyt sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöön ja asiakkuuteen sekä terveyden edistämiseen. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena hankit näyttöön perustuvaa teoreettista ja kliinistä hoitotyön osaamista eri-ikäisten asiakkaiden hoidon toteuttamiseksi.

Viimeisen puolen vuoden opiskeluaikana voit syventää opintojasi haluamallesi hoitotyön alueelle. Voit muun muassa keskittyä terveyskeskuksen vastaanottotoimintaan tai vuodeosastolla työskentelyyn, työhön sairaalan leikkausosastolla tai päivystyspoliklinikalla sekä esimerkiksi mielenterveystyöhön tai lastensairaanhoitoon. 

Opinnoista noin kolmasosa, 75 opintopistettä, on harjoittelua JAMKin harjoittelutiloissa ja alan työpaikoissa, esim. terveyskeskuksissa, sairaaloissa tai palvelutaloissa. Monialaisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissämme opit soveltamaan teoriatietoa käytäntöön.

Osan opinnoista voit suorittaa työelämän kehittämisprojekteissa tai opiskelijavaihdossa ulkomailla. Voit myös perehtyä yrittäjyyteen osana opintojasi. Opintoihin sisältyy myös opinnäytetyö, joka tehdään yhteistyössä työelämän kanssa.

 
 • Työelämävalmiudet 24 op
 • Sosiaali- ja terveysalan yhteiset perusopinnot 11 op
 • Asiakkuus muuttuvassa toimintaympäristössä 10 op
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 6 op
 • Hoitotyön perusteet 16 op
 • Hoitotyön monitieteinen tieto-
  perusta 9 op
 • Terveyttä ja toimintakykyä edistävä hoitotyö 28 op
 • Asiakaslähtöinen hoitotyö 46 op
 • Kehittyvä hoitotyön asiantuntijuus 30 op
 • Opinnäytetyö 20 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op
 • Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta 0-15 op

Tutustu opetussuunnitelmaan

 
 

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, kontaktiopiskelun päivät Jyväskylässä, työn opinnollistaminen sekä käytännön harjoittelu työelämässä. Opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja, jotka toteutetaan lähiopiskeluna Jyväskylässä. Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä.

Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai haluat enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohtaan ja -paikkaan. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana.

Toteutustavat

 • oppimistehtävät
 • luennot ja verkkoluennot
 • käytännön taitojen harjoitukset
 • seminaariesitykset
 • verkkotentit
 • reaaliaikainen työskentely verkon välityksellä

Monimuoto-opintojen eteneminen

Ensimmäisen vuoden opinnot aloitetaan yhteisellä orientaatioviikolla, jonka jälkeen monimuoto-opiskelijat kokoontuvat opiskelemaan monialaisiin ryhmiin noin kahtena päivänä kuukaudessa. Ensimmäisen opiskeluvuoden kolmannen jakson opinnot opiskellaan omassa sairaanhoitajan tutkintoryhmässä. Tuolloin opinnot koostuvat ammattiopinnoista, ammattikorkeakoululla tapahtuvasta harjoittelusta sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta. Tälle jaksolle voi sijoittua useampia kontaktipäiviä.

Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena opiskelijat kokoontuvat erimittaisiin kontaktiopintoihin useamman kerran kuukaudessa. Tämän lisäksi opinnoissa on sekä itsenäisesti että ryhmänä tehtäviä oppimistehtäviä.

Opiskelun vaatimat valmiudet

Sairaanhoitajaksi opiskelu edellyttää aktiivista otetta oman opiskelun suunnitteluun, kiinnostusta ihmisläheisellä alalla työskentelyyn sekä taitoa työskennellä erilaisten ryhmien jäsenenä.

Sairaanhoitajaopiskelijalla tulee olla sellainen terveys, joka ei ole esteenä alan opiskelulle. Sinun tulee ottaa huomioon, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa.
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle.
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat muuttua vaikeaksi terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä. Veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa työhön sijoittumista.
 

Hakuohjeet | Hae syksyn yhteishaussa

 

Hakuohjeet | Hae kevään haussa 18.3.-1.4.2020

Huomaa, että päivätoteutus ja monimuotototeutus ovat omina hakukohteinaan Opintopolussa.

Opintopolku.fi Hakuaika 18.3. - 1.4.2020 klo 15.00 Hae!

Pirkko Kinnunen

"Verkko-opinnot sopivat hyvin tällaiselle työssä käyvälle opintojen täydentäjälle. Työskentelen päivät Keski-Suomen keskussairaalassa uroterapeuttina."

Lue lisää

Heini Hämäläinen ja Tuire Riekkinen, sairaanhoitajakoulutus

"Opiskelimme avoimen AMK:n hoitotyön opintopolulla ja päätimme syksyn yhteishaussa laittaa paperit sairaanhoitajakoulutuksen aikuiskoulutukseen. Haussa tärppäsi ja jatkoimme tammikuussa opintoja tutkinto-opiskelijan statuksella. "

Lue lisää

"Valitsin monimuoto-opiskelun perhetilanteeni takia"

Tutustu toimintaterapeutiksi opiskelevan Marjan ja sairaanhoitajaksi opiskelevan Annen mietteisiin monimuoto-opiskelusta.

Voit katsoa videon myös täältä »

Työelämän terveiset opiskelijalle

Reija Halmetoja Kyllön terveyskeskussairaalasta kertoo, millaista osaamista sairaanhoitajalta edellytetään.

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi työn ohessa suoritettavilla täydennyskoulutuksilla.

Mikäli tähtäimessäsi on ura opettajana, voit hakeutua opiskelijaksi ammatilliseen opettajakorkeakouluun suoritettuasi ylemmän AMK-tutkinnon. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin.

Fysioterapiaa pääaineena voit opiskella Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Lisätietoja päiväopiskelusta

Tyrväinen Hannele

Tyrväinen Hannele

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400976749

Lisätietoja monimuoto-opiskelusta

Blek Tiina

Blek Tiina

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407532091
Solankallio-Vahteri Tytti

Solankallio-Vahteri Tytti

Päällikkö terveysala, Head of Department Healthcare
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358401824646