Vuonna 2030 maailma tarvitsee 50 % enemmän ruokaa, 45 % enemmän energiaa ja 30 % enemmän puhdasta vettä. Agrologikoulutus on näiden haasteiden ratkaisun avaimia. Opit käyttämään uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Osaat kehittää yritystoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskella voit päivä- tai monimuotototeutuksessa.

 

Tuota puhdasta ruokaa ja energiaa, kasvata moniarvoista metsää, huolehdi puhtaasta vedestä ja kehitä kannattavaa liiketoimintaa

Agrologikoulutuksessa opit tuottamaan puhdasta ruokaa ja energiaa, kasvattamaan moniarvoista metsää ja pitämään huolta puhtaasta vedestä. Samalla opit kehittämään kannattavaa liiketoimintaa!

Laaja-alaisessa tutkinnossa perehdyt vahvasti maaseutuyrittämiseen, innovaatiotoimintaan ja johtamiseen. Opiskelet monipuolisesti kasvinviljelyä, kotieläintaloutta ja metsätaloutta. Hankit lisäksi perustiedot ympäristönhoidosta, tuotantoteknologiasta ja bioenergiasta. Lisäksi sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen harjoittelun ja opiskelijavaihdon kautta. Englanninkielisiä opintoja on 20 op.

Vielä ehdit! Hae lisähaussa monimuotototeukseen!

Agrologitutkinnon voit suorittaa myös aikuiskoulutuksena monimuotototeutuksessa. Hae monimuotototeutukseen lisähaussa 2. - 13.12.2019 ja aloita tammikuussa 2020!

Valmistuttuasi hallitset seuraavat aihepiirit

Biotalouden asiantuntijuus

 • Hallitset biotalouden tutkimus-, kehittämis- ja soveltamisosaamisen asiantuntijuusalallasi
 • Ymmärrät biotalouden perustana olevat prosessit ja pystyt rakentamaan uutta liiketoimintaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

Ympäristöosaaminen

 • tiedät oman toimintasi ympäristövaikutukset ja osaat toimia resurssitehokkaasti
 • tunnet maaseutuyrityksen ja ympäristön vuorovaikutuksen ja osaa kehittää yritystä ympäristövastuullisesti
 • Osaat toteuttaa maa- ja metsätalouden vesiensuojelun toimenpiteitä

Maa- ja metsätaloustuotanto

 • Tunnet maatilakokonaisuuden ja siihen kuuluvat toiminnot ja työt
 • Osaat viljellä peltoja kannattavasti ja kestävästi
 • Osaat kehittää kotieläintaloutta ja hoitaa tuotantoeläimiä ottaen huomioon niiden terveyden ja hyvinvoinnin
 • Osaat hoitaa ja käyttää metsää taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla

Maaseutu toimintaympäristönä

 • Tunnet maaseudun toimijaverkostot ja osaat toimia niissä
 • tunnet talouden sekä kansallisen ja kansainvälisen maaseutupolitiikan vaikutukset maaseudun ja maatalouden kehittymiseen ja toimintaedellytyksiin

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys

 • Tunnet yritystoiminnan periaatteet, liiketoiminnan osa-alueet ja markkinoiden kehitystrendit
 • Osaat johtaa ja kehittää maaseutuyritystä suunnitelmallisesti ja taloudellisesti kannattavalla ja kestävällä tavalla
 • Osaat soveltaa tutkimustietoa ja tuotekehitystä yritystoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä

AMK-tutkinnon suorittanut pystyy yrittäjämäiseen toimintaan etsimällä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja ottamalla myös vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista.

Agrologi (AMK), 240 op, monimuoto

 • Perusopinnot 24 op: työelämävalmiudet, kuten ICT-valmiudet, yrittäjyyttä, viestintä- ja kieliopintoja
 • Ydinopinnot 111 op: kotieläintuotanto, kasvituotanto, ekologia ja luonnontieteet, metsätalous, Basics of Bioeconomy, maaseudun yritystoiminta
 • Vaihtoehtoiset ydinopinnot 30 op: maaseutuyrittäjä tai biotalouden kehittämis- ja liiketoiminta
 • Vaihtoehtoiset opinnot 15 op: kotieläintalous, bioenergia tai ympäristönhoito
 • Harjoittelu 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op
 • Tutkimus ja kehittäminen 5 op
 • Opinnäytetyö, 15 op

Opintojaksoista sekä niiden osaamistavoitteista on kerrottu tarkemmin opinto-oppaassa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

1. ja 2. vuonna perusteet

Opintojen ensimmäisen vuonna tutustut kotieläintalouden töihin opetusmaatilalla sekä alan yrityksissä. Myös ekologian ja peltoviljelyn perusteet tulevat tutuiksi.  Käytännön harjoittelua tehdään aidossa maatilaympäristössä.

Toisena vuonna perehdyt mm. bioenergian perusteisiin, metsän uudistamiseen ja metsän kasvatuksen kysymyksiin. Lisäksi liiketoimintaosaamisella luodaan pohjaa yrittäjyydelle.

Valitse itseäsi kiinnostavin ydinosaamisalue

Toisena vuonna valitset uratoiveidesi mukaisen 30 opintopisteen ydinosaamisalueen, johon opiskelusi loppuosa painottuu.  Opinnäytetyöllä ja erikoistumisharjoittelulla pystyt syventämään asiantuntijuuttasi valitsemallasi ydinosaamisalueella.  Lisäksi voit täydentää ydinosaamisalueesi opintoja valinnaisilla opinnoilla.

Maatilayrittäjän opintokokonaisuudessa keskityt maatilayrityksen liikkeenjohtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Biotalouden kehittämis- ja liiketoiminnan opintokokonaisuudessa tähtäät uusien tuotteiden ja palvelujen sekä niihin pohjautuvan yrittäjyyden kehittämiseen maaseutuympäristössä.

3. ja 4. vuosi

Kolmantena vuonna keskityt mm. kotieläintalouden suunnitteluun ja yritysten talouden kysymyksiin, kuten verotukseen ja EU-tukiin. 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö aloitetaan kolmannen vuoden kevätlukukauden alussa.

Viimeisenä vuonna vuorossa on maatilatalouden kokonaissuunnittelun opinnot. 

Harjoittelu

Opintoihin sisältyy myös maatilalla ja alan yrityksissä toteutettavat harjoittelujaksot, joiden yhteenlaskettu laajuus on 30 opintopistettä. Maatilaharjoittelu sijoittuu toisen opiskeluvuoden kesään ja erikoistumisharjoittelu kolmannen opiskeluvuoden jälkeen. Voit suorittaa harjoittelusi myös ulkomailla.

 

Agrologitutkinto monimuotona työn ohessa

Monimuoto-opiskelussa opintojen sisällöt ovat samat kuin päiväopiskelussa, mutta opiskelet runsaasti etä- ja verkko-opintoina. Opiskeluun kuuluu myös lähiopetuspäiviä torstaisin ja perjantaisin joka toinen viikko. Opintoihin sisältyy päivätoteutusta enemmän itsenäistä tiedonhakua, lukemista ja tiedon käsittelyä sekä kirjallisia tehtäviä.

Suosittelemme monimuotototeutusta erityisesti työkokemusta alalta hankkineille. Alalta hankkimasi työkokemus voidaan huomioida ja hyväksilukea harjoittelun osalta.

Monimuodon lähipäivät 2020

16. - 17.1.2020
30. - 31.1.2020
13. - 14.2.2020
5. - 6.3.2020
19. - 20.3.2020
2. - 3.4.2020
23. - 24.4.2020
14. - 15.5.2020

 

 

Luentoja ja käytäntöä

Opetus perustuu luento- ja teoriaopetuksen lisäksi käytännönläheiseen oppimiseen navetassa, pellolla, metsässä ja laboratorioissa. Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä.

 

Tutustu opinnäytetöihin ja julkaisuihin

Tutustu JAMKista valmistuneiden agrologien tekemiin opinnäytetöihin ja JAMKin Biotalousinstituutin asiantuntijoiden julkaisuihin

Opinnäytetyöt

Julkaisut

 

Hakuohjeet kevät 2020

Opintopolku.fi Hakuaika 18.3.-1.4.2020 klo 15 Hae!
 

Alumnitarina: Jenna Lampinen, Faban jalostusasiantuntija

"Tarvaalassa on tosi erinomaiset opettajat. Se on tosi hyvä oppimisympäristö, koska se sijaitsee maalaismaisessa kaupungissa. Suosittelen agrologiopintoja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita maataloudesta, metsätaloudesta tai biotaloudesta."

Lue lisää

Alumnitarina: Tuomo Siljanen, Virtalan tilan isäntä

"Agrologiopinnoista saa hyvät perustiedot maatalouteen, metsätalouteen ja biotalouteen. Niiden perusteella voi kehittää itseään edelleen työelämässä."

Lue lisää

Alumnitarina: Ilkka Suur-Uski, lehtori

"Olin vakituisessa työsuhteessa, kun opiskelin. Agrologiopinnoista sain kokonaisvaltaista näkemystä maataloudesta ja muusta yritystoiminnasta. Opinnoissa pääsee kehittämään omaa liiketoimintaansa ja omia taitojaan."

Lue lisää

Alumnitarina: Taru Wahlroos, maatalouslomittaja

"Tarvaalan Biotalousinstituutti oli todella mielenkiintoinen. Painotin opintojani kotieläintalouteen. Ihan uutta minulle oli metsätalousopinnot. Tänäkin päivänä katson metsiä ihan eri tavalla!"

Lue lisää

Agrologiopiskelijan tarina: Sanna Tarkiainen

"Tavoitteenani oli downshiftata 17 vuoden työputken jälkeen ja laajentaa osaamista uudelle toimialalle. Downshiftaaminen on epäonnistunut täysin innostuessani tekemään opintoja reippaalla tahdilla", Sanna toteaa iloisesti. Aiemmin hän on työskennellyt mainostoimistossa yhteysassistenttina ja projektipäällikkönä, ja viimeiset kolme vuotta pieneläinklinikan klinikkapäällikkönä."

Lue lisää

Agrologiopiskelijan tarina: Ira Viikari

"Sen "oikean" löydyttyä päädyin muuttamaan maatilalle Keski-Suomeen. Nyt kun kotona on satakunta sonnia, viljelyä ja metsääkin, tuntui vain luontevalta opiskella alan ammattilaiseksi. Agrologilla on eväät moneen ammattiin ja uskon nyt löytäneeni sen "oikean" myös ammatillisesti."

Lue lisää

Biotalouskampus

Tutustu Biotalouskampukseen

Voit katsoa videon myös täältä »

Jatka opintoja YAMK -tutkintoon

Valmistuttuasi agrologiksi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Täydennä osaamistasi esim. osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen.

Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit  hakea opiskelemaan myös ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Lue lisää Biotalouden kehittämisen YAMK-tutkinnosta

Lisätietoja koulutuksesta

Riihinen Arto

Riihinen Arto

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358407694793
Näytä lisää
Osaamiset
metsätalous

Agrologit Facebookissa