Siirtymä fossiilitaloudesta biotalouteen tarvitsee luonnonvarojen kestävän ja kannattavan hyödyntämisen osaajia, agrologeja! Opit käyttämään uusiutuvia luonnonvaroja vastuullisesti ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen sekä kehittämään yritystoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

 

Tuota puhdasta ruokaa ja energiaa, kasvata moniarvoista metsää, huolehdi puhtaasta vedestä ja kehitä kannattavaa liiketoimintaa

Kotimainen ruoka ja energia, monimuotoiset metsät, puhdas vesi ja ympäristö. Kun näistä pidetään huolta, voidaan torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja varmistaa, että kriisitilanteissakin huoltovarmuus toimii. Tulevaisuuden iso haaste - siirtymä fossiilitaloudesta biotalouteen - tarvitsee toteutuakseen eri toimialoille luonnonvarojen kestävän ja kannattavan hyödyntämisen osaajia.

Agrologikoulutus tarjoaa avaimia kestävän kehityksen haasteiden ratkaisuun – ja meillä JAMKissa poikkeuksellisen laaja-alaisesti. Opit käyttämään uusiutuvia luonnonvaroja vastuullisesti ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Samalla opit kehittämään yritystoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Perehdyt biotalousalan kestävään ja kannattavaan liiketoimintaan, innovaatiotoimintaan ja johtamiseen. Opiskelet monipuolisesti maa- ja metsätaloustuotantoa, niihin liittyviä teknologioita ja energiatehokkuutta. Ympäristön hyvinvointiin liittyvät teemat kulkevat mukana läpi opiskelun. Lisäksi sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen harjoittelun ja opiskelijavaihdon kautta. Osa opintojaksoista sisältää englanninkielisiä opintoja.

Hae 1. - 15.9.2021 ja aloita tammikuussa 2021

Haluaisitko monimuoto-opiskelijaksi? Hae syksyn yhteishaussa 1. - 15.9.2021. Opinnot alkavat tammikuussa 2022.

Siirry opintopolkuun

Valmistuttuasi hallitset seuraavat aihepiirit

Maa- ja metsätalousosaaminen

 • osaat suunnitella tuotantoeläinten hoidon, ruokinnan ja jalostuksen niin, että eläimet voivat hyvin ja ympäristölle asetetut vaatimukset täyttyvät, ja tiedät, kuinka toteuttaa kannattavaa ja vastuullista tuotantoa.
 • osaat laatia kestävän ja kannattavan, maatilan tarpeita ja lähtökohtia vastaavan peltoviljelysuunnitelman.
 • osaat valita metsään sopivat metsätaloustoimenpiteet ja hoitaa metsätilaa kestävällä ja kannattavalla tavalla.
 • tunnistat maa- ja metsätalouden keskeiset ympäristö- ja vesistövaikutukset, osaat mitata niitä ja hallitset keinoja vaikutusten pienentämiseksi.

Uudistuvat teknologiat ja tuotantoprosessit

 • osaat valita ja kehittää maaseutuyrityksen tuotantoprosessin teknologiaratkaisuja, mitata prosesseja ja analysoida mittaustuloksia.
 • tunnet maaseutuelinkeinojen liiketoiminnan ja teknologian näkökulmasta keskeiset energialähteet sekä monipuolisen energiajärjestelmän mahdollisuudet.
 • tunnistat energiasektorin yrittäjyyden mahdollisuuksia, tiedät hajautetun energiahuollon yhteyden vähähiilisyyteen ja tunnistat keinoja energian käytön tehokkuuden lisäämiseksi.

Johtaminen ja liiketalous

 • tunnet biotalouden kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön ja sen keskeiset toimijat.
 • tunnet biotalouden liiketoimintamallit ja ansaintalogiikan.
 • hallitset asiakaslähtöisen tuotekehityksen ja markkinoinnin.
 • osaat suunnitella, toteuttaa, kehittää ja johtaa biotalouden liiketoimintaa.
 • osaat analysoida biotalousalan digitaalista tietovarantoa.
 • osaat tuottaa tarkentavaa tietoa biotalousalan yritysten ja toimijoiden tarpeisiin digitaalisia teknologioita hyödyntäen.
 • osaat hankkia, käsitellä, arvioida sekä soveltaa kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti alan tietoa, periaatteita, teorioita ja menetelmiä.
 • ymmärrät ja osaat soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita

Agrologi (AMK), 240 op, päivä

 • biotalous
 • biotalouden toimintaympäristö
 • maa- ja metsätaloustuotanto
 • biotalouden tuotantoteknologia ja energia
 • vaihtoehtoiset opinnot: maataloustuotanto, metsätalous ja energia, teknologian kehittäminen
 • biotalouden liiketoiminta
 • Future Factory
 • Tutkimuksellinen kehittämistoiminta, opinnäytetyö
 • Harjoittelu 1 ja 2

Tutustu opetussuunnitelmaan

1. ja 2. vuonna perusteet

Ensimmäisenä opiskeluvuonna vahvistat työelämäosaamistasi, ja sinulle rakentuu ymmärrys biotalouden toimintaedellytyksistä ja kehitystrendeistä. Toisena vuonna opiskelet maa- ja metsätaloustuotannon perusteet, ja teet ensimmäisen harjoittelun valitsemassasi harjoittelupaikassa. Harjoittelun tavoitteena on saada tuntuma alkutuotantoon: esimerkiksi kestävään ruoantuotantoon kotieläin- tai kasvinviljelytilalla.

3. ja 4. vuosi: asiantuntijuus rakentuu

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuonna paneudut biotalouden eri sektorien kestävään liiketoimintaan ja omaa osaamistasi syventävien tuotantoprosessien kehittämiseen. Täydentäviä opintoja on tarjolla 80 opintopisteen verran, joista valitset 30 op oman kiinnostuksesi mukaan. Toinen harjoittelu ajoittuu kolmanteen opintovuoteen, jolloin vahvistat työelämäosaamistasi ja asiantuntijuuttasi.

Työelämäläheisen ja opiskelijalähtöisen oppimisen toimintamallina on JAMKin Future Factory®. Osallistumalla JAMKin Biotalousinstituutin laajaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan voit kehittää projektiosaamistasi ja asiantuntijuuttasi osana Biotalousinstituutin tiimejä.

Agrologiksi valmistuessasi sinulla on kädessäsi tutkintotodistuksen lisäksi valmis liiketoimintasuunnitelma. AgriBusiness -opintojesi aikana kehität yrittäjävalmiuksiasi tuottamalla toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman opintojesi aikana. Pääset testaamaan liiketoimintaideaasi käytännössä jo opintojen aikana.

Harjoittelu

Opintoihin sisältyy myös maatilalla ja alan yrityksissä toteutettavat harjoittelujaksot, joiden yhteenlaskettu laajuus on 30 opintopistettä. Alkutuotannon harjoittelu sijoittuu toisen opiskeluvuoden kesään ja erikoistumisharjoittelu kolmannen opiskeluvuoden jälkeen. Voit suorittaa harjoittelusi myös ulkomailla.

Luentoja ja käytäntöä

Opetus perustuu luento- ja teoriaopetuksen lisäksi käytännönläheiseen oppimiseen navetassa, pellolla, metsässä ja laboratorioissa. Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä.

Monimuotototeuksessa voit opiskella myös työn ohessa. Monimuoto-opiskeluun sisältyy keskimäärin kaksi kahden päivän lähiopetusjaksoa kuukaudessa, torstaisin ja perjantaisin.

 

Tutustu opinnäytetöihin ja julkaisuihin

Tutustu JAMKista valmistuneiden agrologien tekemiin opinnäytetöihin ja JAMKin Biotalousinstituutin asiantuntijoiden julkaisuihin

Opinnäytetyöt

Julkaisut

 

Hakuohjeet päiväopintoihin | Hae kevään yhteishaussa

Hakuohjeet monimuotototeutukseen | Hae syksyn yhteishaussa

Opintopolku.fi Hae 1.-15.9.2021 klo 15 mennessä! Agrologi (AMK), monimuotototeutus
 

Agrologiksi? Hakijan päivä @JAMK 2020

Tutustu agrologiopintojen esittelyihin.

Agrologiksi! Koulutusalan esittely

Lehtori Arto Riihinen ja toisen vuoden agrologiopiskelijat esittelevät luonnonvara-alaa. Tallenne Hakijan päivä @JAMK 20.11.2020.

Voit katsoa videon myös täältä »

Millaista on opiskella agrologiksi?

Agrologiopiskelijat Iita Appelgren, Satu Koppanen ja Emilia Leppämäki kertovat opinnoistaan. Tallenne Hakijan päivä @JAMK 20.11.2020.

Voit katsoa videon myös täältä »

Agrologi hyönteistalouden asiantuntijana

Projektiasiantuntija Sami Virtanen kertoo hyönteistaloudesta. Tallenne Hakijan päivä @JAMK 20.11.2020.

Voit katsoa videon myös täältä »

Innovaatiotoiminta agrologiopinnoissa

Lehtori Mari Hakkarainen agrologiopiskelijoiden haastattelussa. Tallenne Hakijan päivä @JAMK 20.11.2020.

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Opiskelijoiden ja alumnien tarinoita

 

Alumnitarina: Jenna Lampinen, Faban jalostusasiantuntija

"Tarvaalassa on tosi erinomaiset opettajat. Se on tosi hyvä oppimisympäristö, koska se sijaitsee maalaismaisessa kaupungissa. Suosittelen agrologiopintoja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita maataloudesta, metsätaloudesta tai biotaloudesta."

Lue lisää

Alumnitarina: Tuomo Siljanen, Virtalan tilan isäntä

"Agrologiopinnoista saa hyvät perustiedot maatalouteen, metsätalouteen ja biotalouteen. Niiden perusteella voi kehittää itseään edelleen työelämässä."

Lue lisää

Alumnitarina: Ilkka Suur-Uski, lehtori

"Olin vakituisessa työsuhteessa, kun opiskelin. Agrologiopinnoista sain kokonaisvaltaista näkemystä maataloudesta ja muusta yritystoiminnasta. Opinnoissa pääsee kehittämään omaa liiketoimintaansa ja omia taitojaan."

Lue lisää

Alumnitarina: Taru Wahlroos, maatalouslomittaja

"Tarvaalan Biotalousinstituutti oli todella mielenkiintoinen. Painotin opintojani kotieläintalouteen. Ihan uutta minulle oli metsätalousopinnot. Tänäkin päivänä katson metsiä ihan eri tavalla!"

Lue lisää

Agrologiopiskelijan tarina: Sanna Tarkiainen

"Tavoitteenani oli downshiftata 17 vuoden työputken jälkeen ja laajentaa osaamista uudelle toimialalle. Downshiftaaminen on epäonnistunut täysin innostuessani tekemään opintoja reippaalla tahdilla", Sanna toteaa iloisesti. Aiemmin hän on työskennellyt mainostoimistossa yhteysassistenttina ja projektipäällikkönä, ja viimeiset kolme vuotta pieneläinklinikan klinikkapäällikkönä."

Lue lisää

Agrologiopiskelijan tarina: Ira Viikari

"Sen "oikean" löydyttyä päädyin muuttamaan maatilalle Keski-Suomeen. Nyt kun kotona on satakunta sonnia, viljelyä ja metsääkin, tuntui vain luontevalta opiskella alan ammattilaiseksi. Agrologilla on eväät moneen ammattiin ja uskon nyt löytäneeni sen "oikean" myös ammatillisesti."

Lue lisää
 

Biotalouskampus Saarijärven Tarvaalassa

Katso video

Tutustu Biotalouskampukseen

Voit katsoa videon myös täältä »

Jatka opintoja YAMK -tutkintoon

Valmistuttuasi agrologiksi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Täydennä osaamistasi esim. osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen.

Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voit  hakea opiskelemaan myös ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Lue lisää Biotalouden kehittämisen YAMK-tutkinnosta

Lisätietoja koulutuksesta

Riihinen Arto

Riihinen Arto

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358407694793
Näytä lisää
Osaamiset
metsätalous
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla
 

Agrologit Facebookissa