jamk.fi

Vuonna 2030 maailma tarvitsee 50% enemmän ruokaa, 45% enemmän energiaa ja 30% enemmän puhdasta vettä. Agrologikoulutus on näiden haasteiden ratkaisun avaimia. Tutkinnon suoritettuasi osaat käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Osaat kehittää yritystoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Opiskele kasvinviljelyä, kotieläin- ja metsätaloutta

Opiskelet monipuolisesti kasvinviljelyä, kotieläintaloutta ja metsätaloutta. Laaja-alaisessa tutkinnossa perehdyt myös vahvasti maaseutuyrittämiseen, innovaatiotoimintaan ja johtamiseen. Hankit lisäksi perustiedot ympäristönhoidosta, tuotantoteknologiasta ja bioenergiasta. Lisäksi sinulla hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen harjoittelun ja opiskelijavaihdon kautta. Englanninkielisiä opintoja on 20 op.

Haitko syksyn yhteishaussa agrologiksi? Seuraa haun etenemistä Opintopolussa.

Syksyn yhteishaku päättyi 19.9. agrologi AMK-tutkinto-ohjelman monimuotototeutukseen. Voit seurata haun etenemistä Opintopolussa. Katso myös valintakoeohjeet. Kiitos hakijoille ja tsemppiä valintakokeeseen!

Siirry Opintopolkuun

Valmistuttuasi hallitset seuraavat aihepiirit

Maa- ja metsätaloustuotanto

 • Tunnet maatilakokonaisuuden ja siihen kuuluvat toiminnot ja työt
 • Osaat viljellä peltoja kannattavasti ja kestävästi
 • Osaat kehittää kotieläintaloutta ja hoitaa tuotantoeläimiä ottaen huomioon niiden terveyden ja hyvinvoinnin
 • Osaat hoitaa ja käyttää metsää taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla

Maaseutu toimintaympäristönä

 • Tunnet maaseudun toimijaverkostot ja osaat toimia niissä
 • tunnet talouden sekä kansallisen ja kansainvälisen maaseutupolitiikan vaikutukset maaseudun ja maatalouden kehittymiseen ja toimintaedellytyksiin

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys

 • Tunnet yritystoiminnan periaatteet, liiketoiminnan osa-alueet ja markkinoiden kehitystrendit
 • Osaat johtaa ja kehittää maaseutuyritystä suunnitelmallisesti ja taloudellisesti kannattavalla ja kestävällä tavalla
 • Osaat soveltaa tutkimustietoa ja tuotekehitystä yritystoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä

Ympäristöosaaminen

 • tiedät oman toimintasi ympäristövaikutukset ja osaat toimia resurssitehokkaasti
 • tunnet maaseutuyrityksen ja ympäristön vuorovaikutuksen ja osaa kehittää yritystä ympäristövastuullisesti

Biotalouden asiantuntijuus

 • Hallitset biotalouden tutkimus-, kehittämis- ja soveltamisosaamisen asiantuntijuusalallasi

AMK-tutkinnon suorittanut pystyy yrittäjämäiseen toimintaan etsimällä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja ottamalla myös vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista.

1. ja 2. vuonna perusteet

Opintojen ensimmäisen vuonna tutustut kotieläintalouden töihin opetusmaatilalla sekä alan yrityksissä. Myös ekologian ja peltoviljelyn perusteet tulevat tutuiksi.  Käytännön harjoittelua tehdään aidossa maatilaympäristössä.

Toisena vuonna perehdyt mm. bioenergian perusteisiin, metsän uudistamiseen ja metsän kasvatuksen kysymyksiin. Lisäksi liiketoimintaosaamisella luodaan pohjaa yrittäjyydelle.

Valitse itseäsi kiinnostavin ydinosaamisalue

Toisena vuonna valitset uratoiveidesi mukaisen 30 opintopisteen ydinosaamisalueen, johon opiskelusi loppuosa painottuu.  Opinnäytetyöllä ja erikoistumisharjoittelulla pystyt syventämään asiantuntijuuttasi valitsemallasi ydinosaamisalueella.  Lisäksi voit täydentää ydinosaamisalueesi opintoja valinnaisilla opinnoilla.

Maatilayrittäjän opintokokonaisuudessa keskityt maatilayrityksen liikkeenjohtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Biotalouden kehittämis- ja liiketoiminnan opintokokonaisuudessa tähtäät uusien tuotteiden ja palvelujen sekä niihin pohjautuvan yrittäjyyden kehittämiseen maaseutuympäristössä.

3. ja 4. vuosi

Kolmantena vuonna keskityt mm. kotieläintalouden suunnitteluun ja yritysten talouden kysymyksiin, kuten verotukseen ja EU-tukiin. 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö aloitetaan kolmannen vuoden kevätlukukauden alussa.

Viimeisenä vuonna vuorossa on maatilatalouden kokonaissuunnittelun opinnot. 

Harjoittelu

Opintoihin sisältyy myös maatilalla ja alan yrityksissä toteutettavat harjoittelujaksot, joiden yhteenlaskettu laajuus on 30 opintopistettä. Maatilaharjoittelu sijoittuu toisen opiskeluvuoden kesään ja erikoistumisharjoittelu kolmannen opiskeluvuoden jälkeen. Voit suorittaa harjoittelusi myös ulkomailla.

Tutustu opinnäytetöihin ja julkaisuihin

Tutustu JAMKista valmistuneiden agrologien tekemiin opinnäytetöihin ja JAMKin Biotalousinstituutin asiantuntijoiden julkaisuihin

Opinnäytetyöt

Julkaisut

Luentoja ja käytäntöä

Opetus perustuu luento- ja teoriaopetuksen lisäksi käytännönläheiseen oppimiseen navetassa, pellolla, metsässä ja laboratorioissa. Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä.

Hakuohjeet monimuotototeutukseen | Hae syksyn yhteishaussa 5.-19.9.2018

Hakuohjeet päiväopintoihin | Hae kevään haussa 20.3.-3.4.2019

Agrologiopiskelijan tarina: Sanna Tarkiainen

"Tavoitteenani oli downshiftata 17 vuoden työputken jälkeen ja laajentaa osaamista uudelle toimialalle. Downshiftaaminen on epäonnistunut täysin innostuessani tekemään opintoja reippaalla tahdilla", Sanna toteaa iloisesti. Aiemmin hän on työskennellyt mainostoimistossa yhteysassistenttina ja projektipäällikkönä, ja viimeiset kolme vuotta pieneläinklinikan klinikkapäällikkönä."

Lue lisää

Agrologiopiskelijan tarina: Ira Viikari

"Sen "oikean" löydyttyä päädyin muuttamaan maatilalle Keski-Suomeen. Nyt kun kotona on satakunta sonnia, viljelyä ja metsääkin, tuntui vain luontevalta opiskella alan ammattilaiseksi. Agrologilla on eväät moneen ammattiin ja uskon nyt löytäneeni sen "oikean" myös ammatillisesti."

Lue lisää

Agrologiopinnot

Agrologiopintojen esittely JAMK tutuksi -päivässä 2017

Voit katsoa videon myös täältä »

Biotalouskampus

Tutustu Biotalouskampukseen

Voit katsoa videon myös täältä »

Jatka opintoja YAMK -tutkintoon

Valmistuttuasi agrologiksi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Täydennä osaamistasi esim. osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen.

Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit  hakea opiskelemaan myös ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Lue lisää Biotalouden kehittämisen YAMK-tutkinnosta

Lisätietoja koulutuksesta

Riihinen Arto

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358407694793
Näytä lisää
Osaamiset
metsätalous

Agrologit Facebookissa