jamk.fi

Haluatko biotalouden asiantuntijaksi? Tutkinnon suoritettuasi osaat käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Osaat kehittää biotalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lue lisää ja hae.

Opiskele kasvinviljelyä, kotieläin- ja metsätaloutta

Opiskelet monipuolisesti kasvinviljelyä, kotieläintaloutta ja metsätaloutta. Laaja-alaisessa tutkinnossa perehdyt myös vahvasti maaseutuyrittämiseen, innovaatiotoimintaan ja johtamiseen. Hankit lisäksi perustiedot ympäristönhoidosta, tuotantoteknologiasta ja bioenergiasta. Lisäksi sinulla hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen harjoittelun ja opiskelijavaihdon kautta. Englanninkielisiä opintoja on 20 op.

1. ja 2. vuonna perusteet

Opintojen ensimmäisen vuonna tutustut kotieläintalouden töihin opetusmaatilalla sekä alan yrityksissä. Myös ekologian ja peltoviljelyn perusteet tulevat tutuiksi.  Käytännön harjoittelua tehdään aidossa maatilaympäristössä.

Toisena vuonna perehdyt mm. bioenergian perusteisiin, metsän uudistamiseen ja metsän kasvatuksen kysymyksiin. Lisäksi liiketoimintaosaamisella luodaan pohjaa yrittäjyydelle.

3. ja 4. vuosi

Kolmantena vuonna keskityt mm. kotieläintalouden suunnitteluun ja yritysten talouden kysymyksiin, kuten verotukseen ja EU-tukiin. 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö aloitetaan kolmannen vuoden kevätlukukauden alussa.

Viimeisenä vuonna vuorossa on maatilatalouden kokonaissuunnittelun opinnot. 

Harjoittelu

Opintoihin sisältyy myös maatilalla ja alan yrityksissä toteutettavat harjoittelujaksot, joiden yhteenlaskettu laajuus on 30 opintopistettä. Maatilaharjoittelu sijoittuu toisen opiskeluvuoden kesään ja erikoistumisharjoittelu kolmannen opiskeluvuoden jälkeen. Voit suorittaa harjoittelusi myös ulkomailla.

Valitse itseäsi kiinnostavin ydinosaamisalue

Toisena vuonna valitset uratoiveidesi mukaisen 30 opintopisteen ydinosaamisalueen, johon opiskelusi loppuosa painottuu.  Opinnäytetyöllä ja erikoistumisharjoittelulla pystyt syventämään asiantuntijuuttasi valitsemallasi ydinosaamisalueella.  Lisäksi voit täydentää ydinosaamisalueesi opintoja valinnaisilla opinnoilla.

Maatilayrittäjän opintokokonaisuudessa keskityt maatilayrityksen liikkeenjohtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Biotalouden kehittämis- ja liiketoiminnan opintokokonaisuudessa tähtäät uusien tuotteiden ja palvelujen sekä niihin pohjautuvan yrittäjyyden kehittämiseen maaseutuympäristössä.

Opiskeltavia aiheita

Maa- ja metsätaloustuotanto

  • Tunnet maatilakokonaisuuden
  • Osaat viljellä peltoja kannattavasti ja kestävästi
  • Osaat hoitaa karjaa ottaen huomioon sen hyvinvoinnin
  • Osaat hoitaa ja käyttää metsää taloudellisesti ja ekologisesti

Maaseutu toimintaympäristönä

  • Tunnet maaseudun toimijaverkostot
  • Tunnet kansainvälisen ja kansallisen maaseutupolitiikan vaikutukset

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys

• Tunnet yritystoiminnan periaatteet ja liiketoiminnan osa-alueet ja markkinoiden kehitystrendit
• Osaat johtaa ja kehittää biotalousyritystä kestävällä ja suunnitelmallisella tavalla

Ympäristöosaaminen

  • Tunnet toimintasi ympäristövaikutukset ja osaat toimia resurssitehokkaasti

Biotalouden asiantuntijuus

  • Hallitset biotalouden tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja soveltamisosaamisen asiantuntijuusalallasi

Luentoja ja käytäntöä

Opetus perustuu luento- ja teoriaopetuksen lisäksi käytännönläheiseen oppimiseen navetassa, pellolla, metsässä ja laboratorioissa. Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä.

Hakuohjeet

Ura
2013 valmistuneista 77% oli töissä valmistumishetkellä

Laaja-alainen tutkinto mahdollistaa agrologien työllistymisen haastaviin ja innostaviin maaseudun kehittämiseen liittyviin tehtäviin. Voit toimia maaseutuyrittäjänä, alan järjestöissä, kauppaan ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä, kuntien ja valtion maaseutuhallinnossa tai maaseudun kehittämis- ja neuvontaorganisaatioissa.

Työnimikkeesi voi olla maatilayrittäjä, projektipäällikkö, maaseutuasiamies, tuotantovastaava, maitotilaneuvoja, kasvintuotantoneuvoja, tuotepäällikkö, maatalousmyyjä, EU-tarkastaja, isäntä tai emäntä.

Agrologiopiskelijan tarina: Sanna Tarkiainen

"Tavoitteenani oli downshiftata 17 vuoden työputken jälkeen ja laajentaa osaamista uudelle toimialalle. Downshiftaaminen on epäonnistunut täysin innostuessani tekemään opintoja reippaalla tahdilla", Sanna toteaa iloisesti. Aiemmin hän on työskennellyt mainostoimistossa yhteysassistenttina ja projektipäällikkönä, ja viimeiset kolme vuotta pieneläinklinikan klinikkapäällikkönä."

Lue lisää

Agrologiopiskelijan tarina: Ira Viikari

"Sen "oikean" löydyttyä päädyin muuttamaan maatilalle Keski-Suomeen. Nyt kun kotona on satakunta sonnia, viljelyä ja metsääkin, tuntui vain luontevalta opiskella alan ammattilaiseksi. Agrologilla on eväät moneen ammattiin ja uskon nyt löytäneeni sen "oikean" myös ammatillisesti."

Lue lisää

Agrologiopintojen esittely JAMK tutuksi -päivässä 2017

Voit katsoa videon myös täältä »

Tutustu Biotalouskampukseen

Voit katsoa videon myös täältä »

Agrologiksi työn ohessa? Valitse monimuotototeutus ja hae syksyllä 2018.

Agrologi AMK-tutkinto-ohjelman voit suorittaa myös aikuisopiskelijana, esimerkiksi työn ohessa. Monimuotototeutukseen voit hakea syksyn 2018 haussa, 5. - 19.9. Opinnot alkavat keväällä 2019.

Jatka opintoja YAMK -tutkintoon

Valmistuttuasi agrologiksi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Täydennä osaamistasi esim. osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen.

Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit  hakea opiskelemaan myös ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Agrologien YAMK -tutkinto on suunniteltu aloitettavaksi JAMKissa tammikuussa 2016.

Lisätietoja koulutuksesta

Riihinen Arto

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358407694793
Näytä lisää
Osaamiset
metsätalous

Agrologit Facebookissa