Kätilönä toimit seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntijana. Opastat odottavia perheitä, avustat synnytyksen aikana sekä hoidat äitiä ja lasta synnytyksen jälkeen. Suoritat tutkinnon päätoimisena päiväopiskeluna.

 

Kätilö on koko perheen tukena

Kätilön tutkinto-ohjelmassa saat sairaanhoitajan ja kätilön EU-direktiivin mukaisen (2005/36/EY) ammattipätevyyden. Tämä antaa mahdollisuuden työskennellä sairaanhoitajana ja kätilönä sekä kotimaassa että EU:n alueella.

Ensimmäiset kolme vuotta opiskelet pääsääntöisesti sairaanhoitajan tutkintoon kuuluvia opintoja. Hankit vahvaa teoreettista ja kliinistä hoitotyön osaamista eri-ikäisten asiakkaiden hoitotyön toteuttamiseksi. Viimeiset puolitoista vuotta opiskelet kätilötyön opintoja.

Kätilönä vastaat itsenäisesti normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen aikaisesta seurannasta ja hoidosta. Toimit myös naisen terveyden ja naistentautien hoitotyön asiantuntijana sekä seksuaaliterveyden edistäjänä. Ihmisläheisessä työssä korostuu naisen ja perheen tukeminen, ohjaaminen ja hoitaminen sekä kätilötyön kehittäminen ja johtaminen.

Puolet opinnoista on harjoittelua

Opinnot ovat käytännönläheisiä. Puolet opinnoista on ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Se toteutuu koulumme simulaatio-oppimisympäristöissä ja käytännön harjoittelussa sosiaali- ja terveydenhuollon erilaissa toimintaympäristöissä, esimerkiksi terveyskeskussairaaloissa, neuvoloissa ja erikoissairaanhoidon eri osastoilla, kuten synnytys- ja naistentautien osastoilla.

Ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdyt sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöön ja asiakkuuteen sekä hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena hankit näyttöön perustuvaa teoreettista ja kliinistä hoitotyön ja kätilötyön osaamista. Viimeisen puolentoista vuoden aikana syvennyt kätilötyön ammattiopintoihin. Tämä toteutetaan työelämälähtöisenä projektina.

Opintoihin sisältyy opinnäytetyö, joka tehdään yhteistyössä työelämän kanssa. Osan opinnoista voit suorittaa työelämän kehittämisprojekteissa sekä kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Voit myös perehtyä yrittäjyyteen osana opintojasi.

Kätilö (AMK)

 • Työelämävalmiudet 24 op
 • Sosiaali- ja terveysalan yhteiset perusopinnot 11 op
 • Asiakkuus muuttuvassa toimintaympäristössä 10 op
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 6 op
 • Hoitotyön perusteet 16 op
 • Hoitotyön monitieteinen tietoperusta 9 op
 • Terveyttä ja toimintakykyä edistävä hoitotyö 33 op
 • Asiakaslähtöinen hoitotyö 46 op
 • Kätilö vanhemmuuden
  tukijana 38 op
 • Kätilö syntymän hoitajana 31 op
 • Kätilö seksuaali- ja lisääntymis-
  terveyden edistäjänä 21 op
 • Opinnäytetyö 20 op

Tutustu opetussuunnitelmaan

80%
työllistyy heti

Kätilönä opastat odottavia perheitä, avustat synnytyksen aikana sekä hoidat äitiä ja lasta synnytyksen jälkeen. Tehtäviin kuuluvat mm. seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen, naistentautien hoito sekä lapsettomuuden hoito. Kätilöt työskentelevät mm. sairaaloiden synnytysosastoilla, poliklinikoilla, neuvoloissa ja yksityisissä lääkärikeskuksissa.

Opiskelet aluksi moniammatillisissa tiimeissä. Opiskelusi edellyttää sinulta osallistumista kontaktiopetukseen ja ammattitaitoa edistävään harjoitteluun. Harjoittelu on usein kolmivuorotyötä.

Opintojen toteutustavat

 • dialogitreenit
 • projektit
 • verkko-opinnot
 • luennot
 • ryhmätyöskentely
 • simulaatioharjoitukset
 • työelämän hankkeet
 • ammattitaitoa edistävä harjoittelu
 

Työelämän terveiset kätilöopiskelijalle

Kätilö Eeva Toivonen Keski-Suomen keskussairaalasta kertoo, millainen työelämä kätilöopiskelijaa odottaa.

Voit katsoa videon myös täältä »

Opiskelun edellyttämät valmiudet

Kätilöksi (AMK) opiskelu edellyttää sinulta kiinnostusta ihmisläheisellä alalla työskentelyyn sekä taitoa työskennellä itsenäisesti ja erilaisten ryhmien jäsenenä. Sinulta edellytetään aktiivista ja vastuullista otetta omassa opiskelussasi.

Kätilöopiskelijalla tulee olla sellainen terveys, joka ei ole esteenä alan opiskelulle. Sinun tulee ottaa huomioon, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa,
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle,
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat muuttua vaikeaksi terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä; veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa työhön sijoittumista.
 

Hakuohjeet | Hae syksyn yhteishaussa

Yhteishaku Hae 4.-18.9.2019 klo 15 mennessä! Hae!
 

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi työn ohessa suoritettavilla täydennyskoulutuksilla.

Mikäli tähtäimessäsi on ura opettajana, voit hakeutua opiskelijaksi ammatilliseen opettajakorkeakouluun suoritettuasi ylemmän AMK-tutkinnon. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin.

Fysioterapiaa pääaineena voit opiskella Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Lisätietoja koulutuksesta

Solankallio-Vahteri Tytti

Solankallio-Vahteri Tytti

Päällikkö terveysala, Head of Department Healthcare
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358401824646
Tiainen Elina

Tiainen Elina

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400989451