Kätilön tutkinto-ohjelmasta valmistuu kaksoistutkinnon suorittaneita kätilöitä, jotka soveltavat ammattialan tietoja ja taitoja kriittisesti kätilötyön ja hoitotyön erilaisissa, monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Kätilönä toimit seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntijana. Opastat odottavia perheitä, avustat synnytyksen aikana sekä hoidat äitiä ja lasta synnytyksen jälkeen. Suoritat tutkinnon päätoimisena päiväopiskeluna.

 

Kätilö saa myös sairaanhoitajan pätevyyden

Kätilön tutkinto-ohjelmassa saat sairaanhoitajan ja kätilön EU-direktiivin mukaisen (2005/36/EY) ammattipätevyyden. Tämä antaa mahdollisuuden työskennellä sairaanhoitajana ja kätilönä sekä kotimaassa että EU:n alueella.

Kolmen ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat sairaanhoitaja (AMK) tutkintoon kuuluvista opinnoista. Ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdytään asiakkuuteen, hoitotyötä tukeviin monitieteisiin opintoihin ja hoitotyön perusteisiin. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena painottuvat näyttöön perustuva teoreettinen ja kliininen hoitotyön osaaminen, hoitotyön päätöksentekotaidot, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvä osaaminen. Sairaanhoitajatutkinnon opintoihin sisältyy opinnäytetyö, joka on työelämän kehittämistarpeiden pohjalta toteutettava tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotyö.

Viimeisen puolentoista-kahden vuoden aikana syvennetään kätilötyön ammatillista osaamista, mihin sisältyy kätilötyön ammatillinen toiminta, kätilötyön asikkuus, seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen ja kliininen asiantuntijuus sekä kätilötyön kehittäminen.

Osan opinnoista voi suorittaa tutkimus- ja kehittämisprojekteissa kuten Future Factory –toimintamallin labeissa oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

 

Puolet opinnoista on harjoittelua

Opiskelusta noin puolet toteutuu ammattitaitoa edistävänä harjoitteluna sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa julkisella ja/tai yksityisellä sektorilla, projekteissa sekä JAMKin simulaatio-oppimisympäristöissä. Opiskelija voi myös kehittää osaamistaan suorittaen teoriaopintoja ja/tai ammattitaitoa edistävää harjoittelua ulkomailla joko englanninkielellä tai muilla hallitsemillaan kielillä. Tutkintoon sisältyvistä opinnoista osa suoritetaan kotimaassa englanninkielisinä.

 

Tutustu opetussuunnitelmaan

 

Terveisiä JAMKin kätilöopiskelijoilta

Riina ja Emilia kertovat kätilöopinnoista JAMKissa.

Voit katsoa videon myös täältä »
80%
työllistyy heti

Kätilö (AMK) työllistyy sosiaali- ja terveyspalvelujen erilaisiin sairaanhoitajan ja kätilön tehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä. Kätilö (AMK) työskentelee esimerkiksi synnytyssaleissa, synnytysvuodeosastoilla, naistentautien poliklinikalla ja osastolla sekä äitiys- ja perhesuunnitteluneuvoloissa. Kätilö (AMK) voi työskennellä myös yrittäjänä.

Opiskelet aluksi moniammatillisissa tiimeissä. Opiskelusi edellyttää sinulta osallistumista kontaktiopetukseen ja ammattitaitoa edistävään harjoitteluun. Harjoittelu on usein kolmivuorotyötä.

Opiskelun edellyttämät valmiudet

Kätilöksi (AMK) opiskelu edellyttää sinulta kiinnostusta ihmisläheisellä alalla työskentelyyn sekä taitoa työskennellä itsenäisesti ja erilaisten ryhmien jäsenenä. Sinulta edellytetään aktiivista ja vastuullista otetta omassa opiskelussasi.

Kätilöopiskelijalla tulee olla sellainen terveys, joka ei ole esteenä alan opiskelulle. Sinun tulee ottaa huomioon, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa,
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle,
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat muuttua vaikeaksi terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä; veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa työhön sijoittumista.
 

Hakuohjeet | Hae syksyn 2021 yhteishaussa

Opintopolku.fi Hae 1.-15.9.2021 klo 15 mennessä! Kätilö (AMK), päivätoteutus
 

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi työn ohessa suoritettavilla täydennyskoulutuksilla.

Mikäli tähtäimessäsi on ura opettajana, voit hakeutua opiskelijaksi ammatilliseen opettajakorkeakouluun suoritettuasi ylemmän AMK-tutkinnon. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin.

Lisätietoja koulutuksesta

Solankallio-Vahteri Tytti

Solankallio-Vahteri Tytti

Päällikkö terveysala, Head of Department Healthcare
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358401824646
Tiainen Elina

Tiainen Elina

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400989451