Sähkö- ja automaatiotekniikan ammattilaisille on kysyntää. Suuntaudu sähkö- tai automaatiotekniikkaan. Opit älykkäistä sähköverkoista, hajautetun energian tuotannosta, IoT:a ja robotiikkaa. Valmistuttuasi voit työskennellä alan suunnittelutehtävissä, teollisuuden tuotantolaitoksessa, myyntitehtävissä laitetoimittajalla tai vaikkapa omassa yrityksessäsi.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörille riittää töitä tulevaisuudessa

Automaatiotekniikka on voimakkaasti kehittyvä tekniikan alue, ja automaattisesti toimivien laitteiden ja koneiden, mm. robottien, IoT-laitteiden ja konenäön osaamistarve lisääntyy nopeasti.

Sähkötekniikassa älykkäät sähköverkot, hajautettu energiantuotanto, energiatehokkaat ratkaisut ja sähkökäyttöjen lisääntyminen mm. liikenteessä ovat tulevaisuutta. Nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan osaajia näiden teknisten ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelusi sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa antavat hyvät valmiudet tähän!

Valmistumisesi jälkeen voi työpaikkasi olla esim. suunnittelutoimisto, laitetoimittaja, prosessiteollisuuden tuotantolaitos, konepaja, voimalaitos tai vaikka oma yritys. Työtehtäväsi voivat olla myös johtamisen ja hallinnon, myynnin ja markkinoinnin, teknisen tuen, asiakaspalvelun, koulutuksen ja konsultoinnin alalta.

Hae syksyllä, aloita monimuoto keväällä 2022

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK) -tutkinto-ohjelmaan voit hakea

 • syksyn yhteishaussa monimuotototeutukseen 1. - 15.9.2021 opintopolku.fi:ssä. Opinnot alkavat tammikuussa 2022.

Täytä hakemus

 • kevään yhteishaussa päivätoteutukseen 16. - 30.3.2021 opintopolku.fi:ssä. Opinnot alkavat elokuussa 2022.
 

Opi ensin perusteet, suuntaa sitten sähkö- tai automaatiotekniikkaan

Tutkinto-ohjelmassa on kaikille yhteisiä matematiikan, fysiikan, sähkötekniikan, tietotekniikan, automaatiotekniikan ja elinkeinoelämän opintoja. Lisäksi opiskelusuunnitelmaasi kuuluu työelämävalmiuksia tukeva kokonaisuus, joka sisältää mm. kieli-, viestintä- ja yrittäjyysopintoja. 

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana valitset, suuntaatko opintosi sähkö- vai automaatiotekniikkaan. Lisäksi voit valita itseäsi kiinnostavia opintojaksoja, joilla voit profiloida omaa osaamistasi ammatillisen kiinnostuksesi mukaiseksi. Voit hyödyntää myös muiden tutkinto-ohjelmien opintotarjontaa. Jokaiseen tutkintoon kuuluu myös laaja harjoittelu ja opinnäytetyö.

Insinööri (AMK), 240 op

 • Sähkötekniikan perusosaaminen
 • Tietotekniikan perusosaaminen
 • Automaatiotekniikan perusosaaminen
 • Automaation sovellussuunnittelu ja laitteistosuunnittelu, teollisuuden sähköjärjestelmät, sähkövoimatekniikka, robotiikka, sähköinen talotekniikka
 • matematiikan ja luonnontieteiden soveltaminen sähköautomaatioissa, kuten mittaustekniikka, prosessitekniikka, dynaamiset järjestelmät, Fys4 Sähkömagnetismi
 • Future Factory
 • Kielet ja viestintä
 • Opiskelija- ja työhyvinvointi
 • Tutkimuksellienn kehittämistoiminta, opinnäytetyö
 • Harjoittelu

Lue lisää opetussuunnitelmasta

Automaatiotekniikan suuntautuminen

Automaatiotekniikan opinnoissa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan kiinteistöjen, tuotantolinjojen ja yritysten tuotteiden sisältämää automaatiota, mittauksia, ohjauksia, säätöjä ja käyttöliittymiä. Perehdyt automaatiototeutusten eri tasoihin teollisuuslaitoksessa sekä teollisuuden keskeisiin osaprosesseihin, joiden automaatio toteutetaan ohjelmoitavilla logiikoilla, automaatiojärjestelmillä tai PC-pohjaisilla ohjausjärjestelmillä. Kappaletavara-automaatiossa keskeisellä sijalla ovat robottien ohjaus, IoT ja konenäkö. Opinnoissa hankit osaamista, kuinka suunnitella ja toteuttaa ohjausjärjestelmiä ja arvioida eri vaihtoehtoja ohjaus- ja säätöratkaisuiksi.

Sähkövoimatekniikan suuntautuminen

Sähkötekniikan ydinopinnoissa opit toteuttamaan sähkösuunnittelua teollisuus- ja kiinteistökohteisiin sekä jakeluverkkoihin. Opinnoissa perehdyt yleisimpien sähkökoneiden- ja laitteiden toimintaperiaatteisiin. Ydinopinnoissasi hankit osaamista suunnittelussa käytettävistä laskenta- sekä mitoitusmenetelmistä ja suunnittelutyökalujen käytöstä. Suunnittelussa käytettävien standardien ja niiden mukaisen dokumentoinnin toteuttamisella on tärkeä rooli sähkösuunnan opinnoissasi. Sähkösuuntautumisvaihtoehdon opintosi täyttävät Sähköpätevyys 1:lle asetetut koulutusvaatimukset.

 

Harjoittelu

Opintoihin liittyvän työharjoittelun avulla verkostoidut ja luot tärkeitä suhteita työelämään jo opiskeluaikana. Perehdyt samalla alan yrityksen toimintaan ja sen työtehtäviin. Viiden kuukauden mittaisen harjoittelun voit suorittaa yhdessä tai kahdessa jaksossa.

Lue lisää harjoittelusta

 

Luentoja ja laboratoriotöitä

Koulutus sisältää teorialuokassa pidettävien lähiopetustuntien lisäksi paljon erilaisia laboratorio-, projekti- ja ryhmätöitä. Joistakin opintojaksoista on tarjolla myös virtuaalitoteutuksia. Harjoitustyöt vastaavat mahdollisimman hyvin työelämän tehtäviä.

Lue lisää opiskelusta

Opinnäytetyö

Opinnäytetyölläsi kehität ja osoitat valmiutesi soveltaa tietojasi ja taitojasi. Se on osa tutkimuksellista kehitystoimintaa, jonka laajuus on 20 opintopistettä (n. 540 tuntia), ja teet sen itsenäisesti alan yritykselle. Opinnäytetyön suorittamiseksi laadit opinnäytetyöraportin, pidät aloitus- ja päätösseminaarin, suoritat tutkimusopintojakson sekä kuuntelet viisi muuta seminaariesitystä.

 

 

Laboratoriot insinööriopinnoissa

JAMKilla on yli 20 laboratoriota, joita pääset hyödyntämään insinööriopinnoissasi! Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoissa tutuimmaksi tulevat energiatekniikan ja robotiikan laboratorioympäristöt.

Robotiikkaa ja insinööriopintoja

Mitä robotiikkaan liittyviä harjoituksia insinööriopiskelijat tekevät? Minkälaisia laboratoriotöitä opinnoissa tehdään? Robotiikka muuttaa työntekoa tulevaisuudessa, ja insinööriopiskelijana olet osa muutosta! Tallenne Hakijan päivä @JAMK 20.11.2020.

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Sähkö- ja automaatioinsinöörin ura

Sähkö- ja automaatioinsinöörit työllistyvät hyvin. 73 % valmistuneista on työpaikka heti valmistumishetkellä. Tutkimusten mukaan 88 % valmistuneista hyödyntää oppimaansa työelämässä. 

Valmistuttuasi voit toimia esimerkiksi suunnitteluinsinöörinä, teollisuuden tuotantolaitoksissa automaatio- ja sovellussuunnittelijana sekä projektipäällikkönä. Työtehtäväsi voivat olla myös johtamisen ja hallinnon, myynnin ja markkinoinnin, teknisen ostotoiminnan sekä asiakaspalvelun, koulutuksen ja konsultoinnin alalta.

Työpaikkanasi voi olla esim. prosessiteollisuuden tuotantolaitos, konepaja, laitetoimittaja, voimalaitos tai suunnittelutoimisto.

Sähkö- ja automaatioinsinöörin työssä tarvitset ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja, asiakaspalveluhenkisyyttä ja kielitaitoa. Alan kehityksen seuraaminen ja uusien asioiden omaksuminen on välttämätöntä.

Tehtävänimikkeitä

 • Automaatioinsinööri
 • Suunnitteluinsinööri (sähkövoima)
 • Sähköinsinööri
 • Suunnitteluinsinööri (muut tekniset alat)

Pätevöidy sähkötöihin

Sähköpätevyys 1 -todistus oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan tehtävissä kaikkien sähkölaitteistojen sähkötöissä, lukuun ottamatta hissien asennus-, korjaus ja huoltotöitä. Pätevyystodistuksen saamisen ehtona on, että hakija osoittaa täyttävänsä pätevyystodistuksen saamiseksi asetetut ehdot sähköalan koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä on suorittanut hyväksytysti sähköturvallisuustutkinnon. Tutkinto-ohjelmassa on mahdollista suorittaa opinnot, jotka täyttävät sähköalan koulutukselle valtioneuvoston asetuksessa (1435/2016) asetetut vaatimukset.

 

Hakuohjeet | Hae kevään 2022 yhteishaussa päivätoteutukseen

 

Hakuohjeet | Hae syksyn 2021 yhteishaussa monimuotototeutukseen

Opintopolku.fi Hae 1. - 15.9.2021 klo 15 mennessä! Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus
 

Jatko-opiskelu

Valmistuttuasi insinööriksi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

Tutustu YAMK-tutkintoihin

 

Lisätietoja koulutuksesta

Häkkinen Veli-Matti

Häkkinen Veli-Matti

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407167469
Näytä lisää
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla