Sähkö- ja automaatiotekniikan ammattilaisille on kysyntää. Suuntaudu sähkö- tai automaatiotekniikkaan. Opiskeltaviin aiheisiin kuuluvat mm. älykkäät sähköverkot, hajautettu energian tuotanto, IoT ja robotiikka. Valmistuttuasi voit työskennellä alan suunnittelutehtävissä, teollisuuden tuotantolaitoksessa, myyntitehtävissä laitetoimittajalla tai vaikkapa omassa yrityksessäsi.

Automaatiotekniikka on voimakkaasti kehittyvä tekniikan alue, ja automaattisesti toimivien laitteiden ja koneiden, mm. robottien, IoT-laitteiden ja konenäön osaamistarve lisääntyy nopeasti. Sähkötekniikassa älykkäät sähköverkot, hajautettu energiantuotanto, energiatehokkaat ratkaisut ja sähkökäyttöjen lisääntyminen mm. liikenteessä ovat tulevaisuutta. Nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan osaajia näiden teknisten ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelusi sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa antavat hyvät valmiudet tähän! Valmistumisesi jälkeen voi työpaikkasi olla esim. suunnittelutoimisto, laitetoimittaja, prosessiteollisuuden tuotantolaitos, konepaja, voimalaitos tai vaikka oma yritys. Työtehtäväsi voivat olla myös johtamisen ja hallinnon, myynnin ja markkinoinnin, teknisen tuen, asiakaspalvelun, koulutuksen ja konsultoinnin alalta.

 

Opi ensin perusteet, suuntaa sitten sähkö- tai automaatiotekniikkaan

Tutkinto-ohjelmassa on kaikille yhteisiä matematiikan, fysiikan, sähkötekniikan, tietotekniikan, automaatiotekniikan ja elinkeinoelämän opintoja. Lisäksi opiskelusuunnitelmaasi kuuluu työelämävalmiuksia tukeva kokonaisuus, joka sisältää mm. kieli-, viestintä- ja yrittäjyysopintoja. 

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana valitset, suuntaatko opintosi sähkö- vai automaatiotekniikkaan. Valintasi perusteella määräytyy ydinopintojesi sisältö.

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot ja vapaasti valittavat opinnot antavat sinulle mahdollisuuden profiloida omaa osaamistasi ammatillisen kiinnostuksesi mukaan. Mahdollisuuksia erilaisiin opinpolkuihin on useita ja näissä voit hyödyntää myös muiden tutkinto-ohjelmien opintotarjontaa. Jokaiseen tutkintoon kuuluu myös laaja harjoittelu ja opinnäytetyö.

Automaatiotekniikan suuntautuminen

Automaatiotekniikan opinnoissa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan kiinteistöjen, tuotantolinjojen ja yritysten tuotteiden sisältämää automaatiota, mittauksia, ohjauksia, säätöjä ja käyttöliittymänäyttöjä. Perehdyt automaatiototeutusten eri tasoihin teollisuuslaitoksessa sekä teollisuuden keskeisiin osaprosesseihin, joiden automaatio toteutetaan ohjelmoitavilla logiikoilla, automaatiojärjestelmillä tai PC-pohjaisilla ohjausjärjestelmillä. Kappaletavara-automaatiossa keskeisellä sijalla ovat robottien ohjaus, IoT ja konenäkö. Opinnoissa hankit osaamista, kuinka suunnitella ja toteuttaa ohjausjärjestelmiä ja arvioida eri vaihtoehtoja ohjaus- ja säätöratkaisuiksi.

Sähkövoimatekniikan suuntautuminen

Sähkötekniikan ydinopinnoissa opit toteuttamaan sähkösuunnittelua teollisuus- ja kiinteistökohteisiin sekä jakeluverkkoihin. Opinnoissa perehdyt yleisimpien sähkökoneiden- ja laitteiden toimintaperiaatteisiin. Ydinopinnoissasi hankit osaamista suunnittelussa käytettävistä laskenta- sekä mitoitusmenetelmistä ja suunnittelutyökalujen käytöstä. Suunnittelussa käytettävien standardien ja niiden mukaisen dokumentoinnin toteuttamisella on tärkeä rooli sähkösuunnan opinnoissasi. Sähkösuuntautumisvaihtoehdon opintosi täyttävät Sähköpätevyys 1:lle asetetut koulutusvaatimukset.

 

Opiskele laboratorioissa, luennoilla ja harjoittelussa

Merkittävä osa ammattiopinnoista toteutetaan käytännönläheisinä laboratoriotöinä ja projekteina, jotka kehittävät ryhmätyötaitojasi ja kommunikointivalmiuksiasi. Monipuoliset laboratorio- ja oppimisympäristöt tarjoavat sinulle mahdollisuuden kehittyä huipputeknologian ammattilaiseksi. Yrityksistä kutsuttavat vierailijaluennoitsijat tuovat omalta osaltaan sinulle käytännön tietoa. Opintoihin liittyvän työharjoittelun avulla verkostoidut ja luot tärkeitä suhteita työelämään jo opiskeluaikana. Perehdyt samalla alan yrityksen toimintaan ja sen työtehtäviin.

 
Ura
valmistumisen jälkeen

Sähkö- ja automaatioinsinöörit työllistyvät hyvin. 73 % valmistuneista on työpaikka heti valmistumishetkellä. Tutkimusten mukaan 88 % valmistuneista hyödyntää oppimaansa työelämässä. 

Valmistuttuasi voit toimia esimerkiksi suunnitteluinsinöörinä, teollisuuden tuotantolaitoksissa automaatio- ja sovellussuunnittelijana sekä projektipäällikkönä. Työtehtäväsi voivat olla myös johtamisen ja hallinnon, myynnin ja markkinoinnin, teknisen ostotoiminnan sekä asiakaspalvelun, koulutuksen ja konsultoinnin alalta.

Työpaikkanasi voi olla esim. prosessiteollisuuden tuotantolaitos, konepaja, laitetoimittaja, voimalaitos tai suunnittelutoimisto.

Hakuohjeet 2020

Kuinka haetaan päivätoteutukseen?

Opintopolku.fi Hakuaika 18.3. - 1.4.2020 klo 15 Hae!
 

Jatko-opiskelu

Valmistuttuasi insinööriksi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

 

Lisätietoja koulutuksesta

Häkkinen Veli-Matti

Häkkinen Veli-Matti

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407167469
Näytä lisää