Tarvitsetko logistiikan osaamista työssäsi? Haluatko päästä vaativampiin ja paremmin palkattuihin tehtäviin? Entä pyöritteletkö mielessäsi alan vaihtoa, tai haluaisitko tekniikkaa ja taloutta hallitsevaksi kansainvälisen kaupan huippuosaajaksi? Valitse logistiikan monimuotona toteutettava AMK-tutkinto, jonka voit suorittaa esimerkiksi työsi ohessa asuinpaikkakunnastasi riippumatta.

Opiskele logistiikkaa joustavasti

Kovan suosion saavuttaneessa logistiikan tutkinto-ohjelman monimuotototeutuksessa voit suorittaa opintoja omaan tahtiin. Suurimman osan opinnoista voit elämäntilanteesi mukaan ajoittaa itsellesi parhaiten sopivalla tavalla. Omatoimisen opiskelun lisäksi opinnoissa on myös lähi- ja virtuaaliopetusta.

Opiskelujen alkuvaiheessa lähiopetusta on 2 - 3 päivänä kuukaudessa. Päivät ovat perättäisiä arkipäiviä. Opintojen edetessä lähiopetus korvautuu virtuaalisella opetuksella. Opintoihin kuuluu vapaaehtoisena myös opintomatka valittuun maahan Euroopassa. Koulutuksessa huomioidaan aiemmat opintosi ja työelämässä hankittu osaaminen. Niistä saatavat hyväksiluvut ja oma etenemisvauhtisi määrittävät opintojen lopullisen keston.

Hae keväällä, aloita syksyllä 2022!

Hae logistiikan insinööritutkinnon monimuotoon kevään yhteishaussa 16. - 30.3.2022. Aloita opinnot syksyllä 2022.

Tähtää kansainväliseen bisnekseen

Logistiikkainsinöörinä pystyt toimimaan esimies- ja asiantuntijatehtävissä logistiikan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Saat myös valmiudet toimia alan itsenäisenä yrittäjänä. Koulutuksen avulla voit kehittyä esimerkiksi maailmanlaajuisen verkkokaupan pakettivirtojen ammattilaiseksi. Opinnot vahvistavat myös valmiuksiasi käydä vaativia hankintaneuvotteluja, johtaa logistiikkakeskusten toimintaa ja työskennellä tehtaan logistiikkapäällikkönä huolehtien siitä, että asiakkailla ja tuotantolinjoilla on aina oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Logistiikka-ala tarvitsee jatkuvasti lisää kiertotaloudesta kiinnostuneita osaajia, jotka pystyvät toteuttamaan kasvavat tavaravirrat entistä vastuullisemmin.

Logistiikan tutkinnosta saat erinomaiset valmiudet esimerkiksi hankintatehtäviin.

 

Logistiikka on tekniikan ja talouden opiskelemista

Logistiikan tutkinto-ohjelma on erinomainen kokonaisuus taloutta ja tekniikkaa, jossa etenet perusopinnoista itseäsi kiinnostaviin ammatillisiin opintoihin. Se sisältää työharjoittelun sekä opinnäytetyön.

Perusopinnoissa opit erilaisia työelämävalmiuksia, kuten ICT-taitoja, kieliä ja yrittäjyyttä, sekä matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Ammatillisissa opinnoissa pääset tutustumaan teknologian perusteisiin, kuten sähkötekniikkaan, tekniseen piirtämiseen, mekaniikkaan, tuotantoteknologioihin ja automaatioon, logistiikan informaatioteknologiaan, optimointiin ja simulointiin sekä materiaalitekniikkaan.

Talous ja johtaminen

Talouden ja johtamisen ammatillisissa opinnoissa opit logistiikan perusteita, yritystaloutta, huolintaa, hankintaa, kestävää kehitystä ja vastuullisuutta, toiminnanohjausta sekä organisaation johtamista. Perusopintojen jälkeen voit valita sinulle sopivia opintoja hankintojen, sisälogistiikan ja kuljetusten kokonaisuuksista tai poimia opintoja yrittäjyydestä.

Hankinnat

Hankinnoissa keskityt erityisesti kansainvälisen kaupan osaamiseen. Opit analysoimaan, kehittämään ja johtamaan erilaisia hankintoja sekä toimimaan erilaisissa liiketoimintaverkostoissa.

Sisälogistiikka

Sisälogistiikan opinnoissa perehdyt logistiikkakeskusten ja tehtaiden toimintaan, kuten esimerkiksi materiaalien ohjaukseen, materiaalinkäsittelyn automaatioon, tuotantologistiikkaan sekä sisälogistiikan johtamiseen ja suunnitteluun. 

Kuljetukset

Kuljetusten valinnaisissa opinnoissa voit opiskella mm. tiekuljetusteknologioita, kuljetusten ohjausjärjestelmiä ja kuljetusjärjestelmien suunnittelua.

 


Logistiikkainsinööriksi valmistuneella on erinomaiset mahdollisuudet hakeutua myöhemmin jatko-opintoihin, kuten esimerkiksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK).

Insinööri (AMK), 240 op, monimuoto

 • Perusopinnot 59 op: Työelämävalmiudet, Luonnontieteet
 • Yhteiset ammattiopinnot 56 op: Teknologiset perusteet, Talous ja johtaminen
 • Ammattiopinnot: sisälogistiikka, kuljetukset, hankinnat, yrittäjyys ja innovaatiotoiminta, jne., yht. 45 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • Työelämäprojekti 15 op
 • Harjoittelu 30 op
 • Tutkimus ja kehittäminen 5 op
 • Opinnäytetyö, 15 op

Opintojaksoista sekä niiden osaamistavoitteista on kerrottu tarkemmin opinto-oppaassa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tehtävänimikkeitä

Logistiikan insinöörien tyypillisimpiä tehtävänimikkeitä ovat:

 • ostaja
 • hankintapäällikkö tai -insinööri
 • tuotannonsuunnittelija
 • kuljetussuunnittelija
 • vientiliikenteen hoitaja
 • yrittäjä tai
 • kouluttaja

 

 

Hakuohjeet kevään 2022 yhteishakuun

 

Hakuohjeet | Hae syksyn 2021 yhteishaussa

Opintopolku.fi Hae 1.-15.9.2021 klo 15 mennessä! Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus
 

Emma Korpi, logistiikan monimuoto-opiskelija

"Kaipasin alan vaihtoa ja lisäkoulutusta. Aiempi työni ei osoittautunut omakseni, vaan halusin muuta. Kotona ollessani olin taas irrallaan työstä, ja oli aikaa harkita uudelleen. Päätin hakea logistiikan monimuotoon, mikä oli oikea ratkaisu. Äitiysloman aikana voi edistää omaa uraansa."

Lue lisää

Petri Nieminen, logistiikan monimuoto-opiskelija

" Maailma muuttuu, samoin logistiikka muuttuu koko ajan”, Petri toteaa hymyssä suin. Hän haluaa pysyä ajan hermoilla päivittämällä tietojaan, mutta myös saada nykyisen opettajan tehtävänsä vakinaistettua logistiikan insinööritutkinnon avulla. Monimuoto-opiskelu on sopinut hänelle hyvin. "

Lue lisää
 

Kysy lisää

Ota yhteyttä ja kysy rohkeasti lisää logistiikan monimuoto-opinnoista sekä mahdollisten aiempien opintojesi hyväksilukemisesta.

Kervola Henri

Kervola Henri

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358400899056
Näytä lisää

Aiheeseen liittyvää

Logistiikka, biotalous, Insinööri (AMK)

Opi hyödyntämään, kehittämään ja johtamaan logistisia järjestelmiä biotalousalalla! Kasvualalle tarvitaan logistiikan osaajia. Koulutuksessa opit hallitsemaan talouden ja tekniikan näkökulmat sekä kehittämään biomassojen toimitusketjuja laadukkaasti ja tehokkaasti. Opiskelet monimuotoryhmässä.

Logistiikka, insinööri (AMK)

Logistiikan opinnot valmentavat hyödyntämään, kehittämään ja johtamaan logistisia järjestelmiä! Logististen järjestelmien avulla saadaan tavara ja tieto liikuteltua tehokkaasti ja taloudellisesti niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tutkinto sopii erityisesti sinulle, joka haluat yhdistää tekniikan ja talouden, ja opiskella päätoimisesti päiväopintoryhmässä.

Tekniikan ala

Opiskele AMK- tai YAMK-insinööriksi tai valitse muu itseäsi kiinnostava kokonaisuus tai vaikkapa vain yksi opintojakso avoimen amk:n tarjonnasta. Meiltä valmistuneet osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti uusia ratkaisuja etsien.

Näytä lisää