Oppijan rinnalla hybridiympäristöissä

Maailmanlaajuinen pandemia on haastanut oppilaitokset siirtymään osittain hybridiopetukseen, joka tarkoittaa lähi- ja etäopetuksen yhdistämistä hyödyntäen digitaalisia toimintaympäristöjä. Hybridiopetus vaatii uudenlaista osaamista toteuttaa oppijalähtöistä pedagogiikkaa niin, että opiskelijoiden vuorovaikutus, ryhmäyttäminen ja hyvinvointi toteutuu myös etäosallistujilla. Hybridiopetus voi olla synkronista tai asynkronista, vuorovaikutteista ja edellyttää usein tiimiopettajuutta.

Oppijan rinnalla hybridiympäristössä -koulutushankkeen tavoitteena on lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia toteuttaa oppijalähtöistä hybridiopetusta. Koulutushankkeessa kehitetään hybridiopetuksen pedagogisia malleja, tutkitaan digioppimisen ympäristöjä ja jaetaan hyviksi koettuja käytänteitä.

Kohderyhmä: Koulutukset on suunnattu ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Toteutustapa: Koulutukset koostuvat lähipäivistä sekä itsenäisestä työskentelystä.

Hinta: Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Erilaisten verkkototeutusten pedagoginen muotoilu 3 op

Keskeiset sisällöt

 • Pedagoginen suunnittelu
 • Digipedagogiset mallit ja teknologiset sovellukset
 • Pedagoginen käsikirjoitus

Videopedagogiikka 3 op

Keskeiset sisällöt

 • Video-opetusmateriaalin pedagoginen tuotantoprosessi
 • Videoiden hyödyntäminen opiskelijoiden osaamisen hankkimisessa ja osaamisen osoittamisessa
 • Erilaiset videotyypit

Innostava ja osallistava verkkoläsnäolo 3 op

Keskeiset sisällöt

 • Innostava ja osallistava verkkoläsnäolo
 • Työkaluja innostavan ja oppijalähtöisen oppimateriaalin valmistamiseen ja esittämiseen
 • Työkalut ja sovellukset ryhmätöihin ja keskusteluihin

Oppimisen ja ohjaamisen virtuaaliympäristöt 3 op

Keskeiset sisällöt

 • Erilaiset virtuaaliset AR/VR/MR-ympäristöt ja niiden mahdollisuudet sekä ohjelmistoratkaisut
 • Laitteet sisällön käyttämiseen, kuluttamiseen ja tuottamiseen
 • Virtuaaliset ympäristöt oppimisen, ohjauksen sekä osaamisen arvioinnin tukena
 • Virtuaalisten ympäristöjen mahdollistama pelillisyys
 • Mahdollisuudet toteuttaa virtuaalisia ympäristöjä oppimisen ja ohjaamisen tukena
 • XR-toteutuksen ja/tai pedagogisen toimintamallin luominen virtuaaliseen ympäristöön

Lisätietoja

Tiia Isohanni-Pynnönen

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503131083