Digitaalinen oppiminen

Koulutuksissamme opit rakentamaan oppimisprosesseja opiskelijalähtöisesti ja tuomaan digitaalisuuden niiden luontevaksi osaksi.

Tähän asti opettaja on toiminut suunnannäyttäjänä oppimispolulla asettamalla tavoitteita, ohjaamalla, arvioimalla ja antamalla palautetta. Hän on havainnoinnut opiskelijan etenemistä lähiopetuksen yhteydessä - läsnäolo, vuorovaikutus ja ohjaus ovat olleet merkittäviä tekijöitä. Opiskelija on kulkenut taivaltaan tehtäviä palauttaen ja toimien annettujen ohjeiden mukaisesti.

Nyt opiskelija asettaa päämäärän ja lukee karttaa itse. Erilaisissa oppimisympäristöissä työskentelevä opiskelija katoaa helposti opettajan ulottumattomiin. Yhteisen ajan ja läsnäolon vähentyessä voi suunta kadota. Opettajan tehtävänä onkin tukea ja mahdollistaa opiskelijan etenemistä luomalla opiskeluprosesseja, jotka ohjaavat ja kantavat ilman opettajan jatkuvaa läsnäoloa. Opiskelijalta vaaditaan itseohjautuvuutta ja itsesäätelytaitoja.

Muutos on iso ja vaatii uudenlaista osaamista. Koulutuksissamme opit rakentamaan oppimisprosesseja opiskelijalähtöisesti ja tuomaan digitaalisuuden niiden luontevaksi osaksi. Löydät samalla ratkaisuja opiskelijan itseohjautuvuuden ja oman ohjaustyösi tueksi.

Tutustu koulutuksiin

Koulutushankkeissamme tarjoamme Opetushallituksen ja OKM:n rahoittamaa osallistujille maksutonta koulutusta. Samoista teemoista voit tilata myös maksullisia koulutuksia sekä organisaatioille räätälöityjä palveluja.

Itseohjautuvan oppimisen ohjaaminen digitaalisissa ympäristöissä

Koulutushankkeen tavoitteena on, että osallistujat syventävät ymmärrystään itseohjautuvasta oppimisesta sekä saavat valmiuksia itseohjautuvan oppimisprosessin suunnitteluun ja ohjaamiseen digitaalisuutta monipuolisesti hyödyntäen.

Oppijan rinnalla hybridiympäristöissä

Paranna valmiuksiasi toteuttaa hybridiopetusta – miten tuetaan opiskelijaa oppimaan hybridiympäristöissä?

Kehity digipedagogiikan osaajana

Kehitä digipedagogista osaamistasi verkko-opintotarjottimen avulla! Osallistuja valitsee tarjottimen viidestä opintojaksosta oman kehittymisensä kannalta sopivat opintojaksot, jotka voi suorittaa itsenäisesti verkossa 1.2.-12.5.2024 välisenä aikana.

Digipedagogi työyhteisön kehittäjänä

Koulutushankkeen tavoitteena on vahvistaa työyhteisöissä työskentelevien digipedagogien osaamista ja verkostoitumista.

Erikoistumiskoulutus

Digiope-erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutus alkaa: 31.8.2023

Hinta: 500 e

Aiheesta muualla:

Kehittämisprojekti

APOA - Oppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen AMKeissa

Toteutusaika: 1.3.2018 - 30.6.2021

Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)

Ota yhteyttä

Tiia Isohanni-Pynnönen

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503131083

Elina Tuuliainen

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503058790