Digitaalinen oppiminen

Koulutuksissamme opit rakentamaan oppimisprosesseja opiskelijalähtöisesti ja tuomaan digitaalisuuden niiden luontevaksi osaksi.

Tähän asti opettaja on toiminut suunnannäyttäjänä oppimispolulla asettamalla tavoitteita, ohjaamalla, arvioimalla ja antamalla palautetta. Hän on havainnoinnut opiskelijan etenemistä lähiopetuksen yhteydessä - läsnäolo, vuorovaikutus ja ohjaus ovat olleet merkittäviä tekijöitä. Opiskelija on kulkenut taivaltaan tehtäviä palauttaen ja toimien annettujen ohjeiden mukaisesti.

Nyt opiskelija asettaa päämäärän ja lukee karttaa itse. Erilaisissa oppimisympäristöissä työskentelevä opiskelija katoaa helposti opettajan ulottumattomiin. Yhteisen ajan ja läsnäolon vähentyessä voi suunta kadota. Opettajan tehtävänä onkin tukea ja mahdollistaa opiskelijan etenemistä luomalla opiskeluprosesseja, jotka ohjaavat ja kantavat ilman opettajan jatkuvaa läsnäoloa. Opiskelijalta vaaditaan itseohjautuvuutta ja itsesäätelytaitoja.

Muutos on iso ja vaatii uudenlaista osaamista. Koulutuksissamme opit rakentamaan oppimisprosesseja
opiskelijalähtöisesti ja tuomaan digitaalisuuden niiden luontevaksi osaksi. Löydät samalla ratkaisuja opiskelijan itseohjautuvuuden ja oman ohjaustyösi tueksi.

Tutustu koulutuksiin

Koulutushankkeissamme tarjoamme Opetushallituksen ja OKM:n rahoittamaa osallistujille maksutonta koulutusta. Samoista teemoista voit tilata myös maksullisia koulutuksia sekä organisaatioille räätälöityjä palveluja.

Tasa-arvoa digitaaliseen oppimiseen

Tasa-arvoa digitaaliseen oppimiseen

Verkko- ja hybridiopetustilanteet ovat osa entistä useamman opettajan arkea kaikilla koulutusasteilla.

Aiheesta muualla:

APOA - Oppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen AMKeissa

Kehittämisprojekti

APOA - Oppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen AMKeissa

Toteutusaika: 1.3.2018 - 30.6.2021

Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)

Ota yhteyttä