Usein kysytyt kysymykset, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kokosimme tälle sivulle vastauksia kysymyksiin, jotka askarruttavat usein hakijoidemme mieltä. Toivottavasti sinäkin löydät vastauksia omiin kysymyksiisi.

Kysymykset liittyvät niin ammatilliseen opettajankoulutukseen, erityisopettajankoulutukseen kuin opinto-ohjaajankoulutukseenkin. Hakuaika koulutuksiin on 4. - 20.1.2022.

1. Mitä vaaditaan, jotta voin hakea ammatilliseen opettajankoulutukseen?

Ammatillinen opettajankoulutus sisältää opettajan pedagogiset opinnot (60 op), eli sinulla tulee ennen koulutusta jo olla muu opettajalta vaadittava koulutus ja työkokemus. Opettajan kelpoisuus eri tehtävissä ja kouluasteilla määritellään laissa, eikä asia ole aivan yksiselitteinen.

Pääsääntöisesti ammatillisten opettajien kohdalla hakukelpoisuus tarkoittaa soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta tutkintoa vastaavalta alalta. Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla hakevalta vaaditaan viisi vuotta ammatillista työkokemusta.

Mikäli taas olet suuntaamassa yhteisten aineiden opettajaksi (esim. kielet ja matematiikka), et tarvitse työkokemusta, vaan ylempi korkeakoulututkinto riittää hakukelpoisuuteen.

Jos toimit jo ammatillisena opettajana oppilaitoksessa tai sinut on palkattu antamaan ammatillista lisäkoulutusta, myös muu kuin korkeakoulututkinto voin antaa hakukelpoisuuden. Tällöin sinulta vaaditaan vähintään viisi vuotta ammatillista työkokemusta ja Oppilaitoksen lisäselvitys -lomake hakemuksen liitteeksi (hakulomakkeella Opintopolussa liite 3).

2. Mitä vaaditaan, jotta voin hakea ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen tai opinto-ohjaajankoulutukseen?

Ammatillinen erityisopettajankoulutus ja opinto-ohjaajankoulutus ovat opettajille tarkoitettuja jatkokoulutuksia.

Hakijalla tulee siis olla ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus. Kelpoisuus tarkoittaa sitä, että vaadittavan tutkinnon ja ammattialan työkokemuksen lisäksi hakija on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (60 op/35 ov) joko ammatillisena opettajankoulutuksena tai yliopisto-opintoina.

Lisäksi ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen hakevalta vaaditaan vähintään viiden kuukauden opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta.

Hakukelpoisuusvaatimuksista on kerrottu lisää koulutustemme sivuilla sekä Opintopolku.fin Hakeminen -välilehdellä.

3. Onko ammatillinen opettajankoulutus vain ammatilliseen koulutukseen suunnattu vai voinko opintojen jälkeen toimia opettajana esim. perusopetuksessakin?

Ammatillinen opettajankoulutus antaa yleisen pedagogisen kelpoisuuden. Eli opettajan pedagogiset opinnot 60 op ovat samat kuin vaikkapa yliopistossakin tehdään. Taustatutkintosi määrittää, mitä aineita ja missä oppilaitoksessa olet kelpoinen opettamaan. Luokanopettajaksi voi opiskella vain yliopistossa.

Opettajien kelpoisuudet määrittää lainsäädännön ”Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista”, johon voit tutustua Finlexin sivuilla. Siirry asetukseen tästä.

4. Mihin opettajien jatkokoulutukset antavat kelpoisuuden?

Ammatillinen erityisopettajankoulutus antaa kelpoisuuden erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen tehtäviin ammatillisessa koulutuksessa. Opinto-ohjaajankoulutus puolestaan antaa kelpoisuuden opinto-ohjauksen tehtäviin kaikille kouluasteille.

5. Riittääkö ammatillisen opettajankoulutuksen hakukelpoisuuteen amk-tutkinto? Jos minulla on ylempi amk-tutkinto, voinko silloin saada amk-tutkinnostani hakupisteitä?

Olet hakukelpoinen, jos sinulla on tutkinnon lisäksi vaadittava määrä työkokemusta. Kummalla tahansa tutkinnoistasi haet, voit laittaa toisen näistä tutkinnoista hakulomakkeessa kohtaan ”Muut suoritetut tutkinnot” ja saada siitä hakupisteitä. Hakukelpoisuusvaatimuksista on kerrottu lisää koulutustemme sivuilla sekä Opintopolku.fi:ssä ammatillisen opettajankoulutuksen Hakeminen-välilehdellä.

6. Onko opiskelu kokopäiväistä?

Suurin osa opiskelijoistamme tekee opinnot osa-aikaisesti oman työnsä ohessa. Mikäli opiskelija itse haluaa, voi opintoja tehdä myös kokopäiväisesti.

7. Kuinka kauan opinnot kestävät? Entä kuinka pitkä opiskeluoikeus on?

Opiskeluoikeus on kaikissa koulutuksissamme 3 vuotta, mutta keskimäärin meiltä valmistutaan 1,5 vuodessa. Nopeimmat saavat koulutuksen tehtyä jopa alle vuodessa.

8. Onko mahdollista opiskella etäopiskeluna?

Kaikki koulutuksemme toteutetaan monimuoto-opiskeluna, mikä tarkoittaa sitä, että lähiopiskelun lisäksi verkko-opiskelu ja itsenäinen opiskelu ovat iso osa koulutusta.

Opettajankoulutuksen opiskelumuotona on verkko- ja vertaisryhmätoteutus, jossa ohjauspäiviä on sekä lähipäivinä että verkon välityksellä. Ohjauspäiviä on ensimmäisen opiskeluvuoden aikana noin 14, kahden päivän jaksoissa. Näistä vähintään kolme toteutetaan lähiopiskeluna. Vertaisryhmät kokoontuvat eri puolilla Suomea, joten opiskelu onnistuu useimmiten aika lähellä kotikulmia. Lue lisää opiskelumuodoista koulutuksen sivuilta.

Jatkokoulutusten osalta opiskelupaikkoja on lukuvuonna 2022-2023 tarjolla ammatilliseksi erityisopettajaksi opiskeleville verkkopainotteisessa Jyväskylän ryhmässä sekä opinto-ohjaajiksi opiskeleville joko lähiopintoina Jyväskylässä tai verkkoryhmässä.

9. Milloin opinnot alkavat ja milloin on ohjauspäiviä?

Opettajankoulutuksemme alkaa orientaatiopäivällä verkossa 8.6.2022, paitsi kansainvälinen opettajankoulutusryhmä, joka aloittaa online-orientaatiolla 3.6.2022. Orientaatiopäivässä perehdyt opiskelukäytänteisiin ja digitaalisiin oppimisympäristöihin. Osallistuminen on välttämätöntä opintojen sujuvan aloittamisen sekä myöhemmän työskentelyn ja vuorovaikutuksen onnistumisen tueksi.

Ammatillinen erityisopettajankoulutus alkaa ti - ke 7. - 8.6.2022 Jyväskylässä.

Opinto-ohjaajankoulutus alkaa orientaatiojaksoilla Jyväskylän lähiopiskeluryhmän osalta 30.8. - 1.9.2022 ja verkkoryhmällä 6. - 8.9.2022.

10. Pitääkö hakiessa olla töissä?

Ei tarvitse. Puhumme usein työn ohella opiskelusta, sillä opinnot joustavat erilaisiin elämäntilanteisiin. Jos työt eivät verota aikaasi, voit opiskella koulutuksissamme kokopäiväisesti.

11. Maksaako opiskelu?

Koulutus on maksutonta. Tietysti opiskelija vastaa itse esimerkiksi mahdollisista matka- ja majoituskuluista, ruokailusta ja materiaalihankinnoista.

12. Minkä verran opettajankoulutuksessa on lähiopiskelua ja onko kaikkiin osallistuttava paikan päällä?

Kaikkiin ohjauspäiviin on osallistuttava. Koulutuksemme toteutetaan monimuoto-opiskeluna, mikä tarkoittaa sitä, että tapaamisia ei ole kovin paljon. Tarkemmin tapaamisista sovitaan jokaisessa opiskeluryhmässä, mutta keskimäärin lukuvuodessa on noin 14 ohjauspäivää, 1-2 päivää kerrallaan. Iso osa tapaamisista on verkossa.

Koska ohjauspäiviä ei koulutuksessa ole kovin paljon, on niiden sisältö ja yhdessä tekeminen opiskelijalle sitäkin arvokkaampaa, jotta opinnot etenevät. Ohjauspäivien aikana saat tukea opiskeluun opiskelijatovereiltasi sekä kouluttajiltasi. Yleensä juuri ohjauspäivät nostetaan yhdeksi parhaaksi asiaksi koulutuksessa.

13. Paljonko tarvitsen pisteitä päästäkseni opiskelemaan opettajaksi? Mistä näen aiempien vuosien alimmat pisterajat?

Tarvittava pistemäärä vaihtelee vuosittain, se riippuu paitsi valintaperusteista, myös muiden hakijoiden saamista hakupisteistä. Koska pisterajat eivät ole vertailukelpoisia vuodesta toiseen, emme ole julkaisseet niitä.

14. Kuinka pitkä opetusharjoittelu on ja voiko sen suorittaa omalla työpaikalla?

Opintoihin sisältyvän harjoittelun voi suorittaa myös omalla työpaikalla. Itse asiassa aika moni opiskelijoistamme niin tekeekin.

Harjoittelussa suunnittelet, toteutat ja arvioit yhden opintokokonaisuuden. Kesto riippuu siitä, missä harjoittelu toteutetaan sekä mahdollisesti jo sinulle kertyneen opettajakokemuksen määrästä.

15. Missä koulutuksiin haetaan?

Ammatillisiin opettajakorkeakouluihin haetaan vuosittain tammikuussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

16. Mitä kaikkea minun pitää laittaa hakemusliitteisiin?

Tarvitset liitteet kaikista hakukelpoisuuteen vaadittavista ja hakupisteitä sinulle kerryttävistä osa-alueista (esim. muut suoritetut tutkinnot, kasvatustieteelliset perusopinnot ja opetuskokemus ammatillisesta koulutuksesta).

Tarvittavien liitteiden osalta löydät lisätietoja myös Opintopolku.fi-sivuilta valitsemasi koulutuksen tiedoista ja siellä ”Hakeminen”-välilehdeltä.

17. Pitääkö hakemusliitteet olla todistettu oikeaksi?

Todistuskopioita ei tarvitse todistaa oikeaksi.

18. Voinko laittaa hakemusliitteeni sähköisenä?

Hakemusliitteet toimitetaan hakulomakkeella sähköisesti. Hakija vastaa siitä, että liitteet ovat tallennettuna hakemukselle annettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä lisättyjä liitteitä hakujärjestelmä ei ota vastaan.

19. En ole varma, minkä opettajankoulutuksen verkko- ja vertaisryhmän valitsen. Mitä teen?

Voit hakea kahteen eri opettajakorkeakouluun, joista kummastakin sinun pitää valita yksi opiskelumuoto. Jos siis haluaisit ensisijaisesti opiskella vaikkapa meidän Länsi-Suomen ryhmässämme, voit laittaa toiseksi hakukohteeksi jonkun toisen ammatillisen opettajakorkeakoulun ryhmistä sinulle sopivimman.

20. Onko hakijalla yhtä suuri mahdollisuus päästä ensimmäiseen ja toiseen hakukohteeseen?

Mikäli et tule valituksi ensisijaiseen hakukohteeseesi, kilpailet sitten myös toisen hakutoiveesi opiskelupaikoista. Hakutoivejärjestyksestä ei saa lisäpisteitä, eli haet kumpaankin kohteeseen samoilla pisteillä. Ainoastaan tasapistetilanteessa kahden hakijan välillä voi ensisijainen hakutoive olla ratkaiseva tekijä valinnassa.

21. Saako kasvatustieteen aineopinnot hyväksiluettua opettajankoulutukseen?

Opinnoista on mahdollista saada hyväksilukuja. Valitut opiskelijat saavat hyväksilukuasioista lisää tietoa opintojen alkaessa.

22. Mitä lasketaan opetuskokemukseksi? Käykö työelämässä tehty koulutustyö? Entä saanko hyödynnettyä epäpätevänä opettajana tehdyt opettajan sijaisuudet haussa?

Hakupisteitä voit saada opetuskokemuksesta oppilaitoksessa. Sivutoiminen opettaja-/kouluttajakokemus rinnastetaan hakupisteytyksessä päätoimiseen kokemukseen siten, että vähintään 64 tuntia vastaa yhtä päätoimisen kokemuksen kuukautta.

Jos ilmoitat useita päivän tai tuntien mittaisia lyhyitä työjaksoja, pyydä työnantajaltasi kooste työpäivistä/-tunneista ja liitä se hakemukseesi. Valintaryhmämme tarkistaa hakemusliitteesi.

23. Milloin saan hakutulokset tietooni?

Tarkemmat hakuun liittyvät aikataulut löydät kunkin koulutuksen verkkosivuiltamme sekä opintopolusta. Mikäli tulet valituksi koulutukseen, muistathan ottaa myös opiskelupaikan vastaan.

24. Jos nyt en pääse opiskelemaan, niin mitä voin tehdä?

Iso osa opiskelijoistamme on hakenut useammin kuin kerran saadakseen opiskelupaikan. Kannattaa katsoa, mistä osioista sinun olisi mahdollista saada lisää hakupisteitä ja miettiä, voisitko kerryttää jollain tavalla niissä vaadittavaa osaamista.

Esimerkiksi ammatillisen opettajankoulutuksen osalta voit saada haussa lisäpisteitä kasvatustieteellisistä perusopinnoista. Järjestämme ammatillisen opettajankoulutuksen kasvatustieteellisiä perusopintoja Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa, lue lisää. Opintoja voidaan myös hyväksilukea, mikäli tulet valituksi koulutukseemme.

Jatkokoulutusten osalta tarjoamme täydennyskoulutuksia, joista voi olla sinulle hakuvaiheessa hyötyä.

Ammatillinen opettaja, pedagogiikan asiantuntija

Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatillinen opettaja, pedagogiikan asiantuntija

Hakuaika: 3.1.2023 - 19.1.2023

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 1.8.2023

Ammatillinen erityisopettaja on erityisen tuen ja ohjauksen osaaja

Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Ammatillinen erityisopettaja on erityisen tuen ja ohjauksen osaaja

Hakuaika: 3.1.2023 - 19.1.2023

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 1.8.2023

Opinto-ohjaaja on ohjauksen ja vuorovaikutuksen ammattilainen

Opinto-ohjaajankoulutus

Opinto-ohjaaja on ohjauksen ja vuorovaikutuksen ammattilainen

Hakuaika: 3.1.2023 - 19.1.2023

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 1.8.2023