Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Ammatillinen erityisopettaja on erityisen tuen ja ohjauksen osaaja

Ammatillinen erityisopettajankoulutus on 60 opintopisteen laajuinen jatkokoulutus opettajille. Hakukelpoisia ovat siis henkilöt, joilla on jo opettajan pätevyys ja vähintään 5 kk päätoimista opetus- ja / tai ohjauskokemusta ammatillisesta oppilaitoksesta ja / tai ammattikorkeakoulusta. Ammatillinen erityisopettajankoulutus antaa kelpoisuuden erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen tehtäviin ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillinen erityisopettaja luo tulevaisuutta.

Käytäväkuva oppilaitoksesta
Laajuus
60 op
Aloituspaikat
50
Kiintiöt aloituspaikoista: tekniikan ala 8 | turvallisuus- ja kuljetuspalveluiden ala 2
Hakuaika
03.01.2023 - 19.01.2023
Tutkinto
Ammatillinen erityisopettaja (AmE)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Kesto
06.06.2023 - 06.01.2024

Ammatillisen erityisopettajan opinnot

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen lähtökohtana on inklusiivisen koulutuksen kehittäminen. Opinnoissa tätä toteutetaan oman erityisopettajuuden rakentamisen, työyhteisön osaamisen kehittämisen ja alueellisen yhteistyön vahvistamisen kautta. Oma ammatillinen kasvu erityisen tuen osaajana liitetään kiinteästi oman työyhteisön kehittämiseen.

Koulutuksen tavoitteena on erityisopettajuus, jossa painottuvat erityispedagogisen osaamisen lisäksi konsultatiivinen ja verkostoituva työote. Tavoitteena on myös ammattialaansa ja työtään tutkiva ammatillinen erityisopettaja, joka toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.

Koulutukseen sisältyvät osaamisalueet:

  • kehittyvä ammatillinen identiteetti
  • oppimisen moninaisuus
  • inklusiivisen koulutuksen kehittäminen

Opintojen toteutus

Ammatillisen erityisopettajan opinnot ovat monimuoto-opiskelua ja sisältävät ohjauspäiviä Jyväskylässä sekä verkossa, ohjattuja verkkokursseja, oppimispiirityöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä.

Koulutukseen sisältyy kaikille yhteisiä ohjauspäiviä, joista osa on verkossa ja osa Jyväskylässä. Ohjauspäivät toteutetaan pääsääntöisesti viikonloppuisin: perjantaisin klo 12 - 18 ja lauantaisin klo 9 - 15. Lukuvuoden 2023 - 2024 ohjauspäivistä kymmenen toteutetaan Jyväskylässä ja kolme verkossa. Ohjauspäivien välissä on oppimispiiritapaamisia, joiden ajankohdat sovitaan erikseen. Ohjauspäivät ja oppimispiiritapaamiset edellyttävät läsnäoloa.

Koulutus alkaa orientaatiopäivillä ti - ke 6. - 7.6.2023 Jyväskylässä ja jatkuu kesän aikana itsenäisenä verkkotyöskentelynä.

Koulutukseen sisältyy toiminnallisia ja kirjallisia oppimistehtäviä sekä harjoittelu. Tehtävistä osa on oppimispiirissä yhteisesti ja osa itsenäisesti työstettäviä tehtäviä. Harjoittelun laajuus on 6 op ja se edellyttää 3 viikon työskentelyä muualla kuin omassa työssä ja omassa yksikössä. Harjoittelun ajankohta määrittyy opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman mukaan.

Ammatillisen erityisopettajan opinnot on sellaisia, että niistä on hyötyä tosi monille opettajille. Se ei tarkoita sitä, että erityisopettajana sulla on aina erityisiä opiskelijoita, vaan se että näillä erityisopettajan taidoilla sä pystyt tekemään niistä sun normiopetuksista lähestyttävämpiä ja saavutettavampia.

Anna-Maija Koskenlahti, ammatillinen erityisopettajankoulutus

Katso Anna-Maijan tarina

Tätä työtä ei tosiaankaan tarvitse tehdä yksin. Opintojen myötä olen saanut ihan uusia asiantuntijaverkostoja. Osaamista, tietämystä ja moniammatillista tukea!

Kaisa Liinanki, ammatillinen erityisopettajankoulutus

Katso Kaisan tarina
Usein kysytyt kysymykset, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Usein kysytyt kysymykset, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Askarruttaako joku haussa tai opinnoissa mieltäsi? Ehkäpä samat asiat ovat mietityttäneet jo muitakin! Tässä muutamia yleisimpiä kysymyksiä vastauksineen
Pedagogisia taitoja ja koulutusosaamista

Pedagogisia taitoja ja koulutusosaamista

Haluatko pysyä ajan hermolla ja saada työhön uutta intoa? Onko työyhteisössäsi tarve uudistua? Vie pedagogisia taitojasi ja koulutusosaamistasi eteenpäin täydennyskoulutuksissamme!
Opinto-ohjaaja on ohjauksen ja vuorovaikutuksen ammattilainen

Opinto-ohjaajankoulutus

Opinto-ohjaaja on ohjauksen ja vuorovaikutuksen ammattilainen

Hakuaika: 3.1.2023 - 19.1.2023

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 1.8.2023

Ota yhteyttä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Innova 1, Piippukatu 11
40100 Jyväskylä

Puh. 020 743 8100

Kysyttävää hakemisesta tai opiskelusta?

Opiskelijapalvelut | opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi
Opinto-ohjaaja Katariina Jouhiaho, puh. 040 7525 358
Opintoasiainkoordinaattori Marika Salminen, puh. 040 3515 261
Opintoasiainkoordinaattori Henriikka Lahtinen, puh. 040 7720 598
etunimi.sukunimi@jamk.fi