Usein kysytyt kysymykset, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kokosimme tälle sivulle vastauksia kysymyksiin, jotka askarruttavat usein hakijoidemme mieltä. Toivottavasti sinäkin löydät vastauksia omiin kysymyksiisi.

Kysymykset liittyvät niin ammatilliseen opettajankoulutukseen, erityisopettajankoulutukseen kuin opinto-ohjaajankoulutukseenkin. Hakuaika koulutuksiin on 3. - 19.1.2023.

1. Mitä vaaditaan, jotta voin hakea ammatilliseen opettajankoulutukseen?

Ammatilliseen opettajankoulutukseen (60 op, 1 op = 27 h opiskelijan työtä) hakeaksesi sinulla tulee ennen koulutusta jo olla muu opettajalta vaadittava koulutus ja työkokemus. Opettajan kelpoisuus eri tehtävissä ja kouluasteilla määritellään lainsäädännössä.

Hakukelpoisuus tarkoittaa ammatillisten opettajien kohdalla pääsääntöisesti soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta tutkintoa vastaavalta alalta. Poikkeuksena sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla hakevalta vaaditaan viisi vuotta ammatillista työkokemusta.

Yhteisten aineiden opettajalta (esim. kielet ja matematiikka) vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, mutta työkokemusta ei edellytetä.

Jos toimit jo ammatillisena opettajana oppilaitoksessa, myös muu kuin korkeakoulututkinto voi antaa hakukelpoisuuden. Tällöin sinulta vaaditaan vähintään viisi vuotta ammatillista työkokemusta ja Oppilaitoksen lisäselvitys -lomake hakemuksen liitteeksi (hakulomakkeella Opintopolussa liite 3).

2. Mitä vaaditaan, jotta voin hakea ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen tai opinto-ohjaajankoulutukseen?

Ammatillinen erityisopettajankoulutus ja opinto-ohjaajankoulutus ovat opettajille tarkoitettuja jatkokoulutuksia.

Hakijalla tulee olla ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus. Kelpoisuusehtona on vaadittavan tutkinnon ja ammattialan työkokemuksen lisäksi opettajan pedagogiset opinnot (60 op / 35 ov), jotka on voinut suorittaa joko ammatillisena opettajankoulutuksena tai yliopisto-opintoina.

Lisäksi ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen hakevalta vaaditaan vähintään viiden kuukauden opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta, ammatillisesta erityisoppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta.

Hakukelpoisuusvaatimuksista on kerrottu lisää koulutustemme sivuilla sekä Opintopolussa.

3. Onko ammatillinen opettajankoulutus vain ammatilliseen koulutukseen suunnattu vai voinko opintojen jälkeen toimia opettajana esim. perusopetuksessa?

Ammatillinen opettajankoulutus antaa yleisen pedagogisen kelpoisuuden. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op ovat samat kuin vaikka yliopistossa. Taustatutkintosi määrittää, mitä aineita ja missä oppilaitoksessa olet kelpoinen opettamaan. Luokanopettajaksi voit opiskella vain yliopistossa.

Opettajien kelpoisuudet määrittää lainsäädännön ”Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista”, johon voit tutustua Finlexin sivuilla. Siirry asetukseen tästä.

4. Mihin opettajien jatkokoulutukset antavat kelpoisuuden?

Ammatillinen erityisopettajankoulutus antaa kelpoisuuden erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen tehtäviin ammatillisessa koulutuksessa. Opinto-ohjaajankoulutus puolestaan antaa kelpoisuuden opinto-ohjauksen tehtäviin kaikille kouluasteille.

5. Riittääkö ammatillisen opettajankoulutuksen hakukelpoisuuteen AMK-tutkinto? Jos minulla on ylempi AMK -tutkinto, voinko silloin saada AMK-tutkinnostani hakupisteitä?

Olet hakukelpoinen, jos sinulla on tutkinnon lisäksi vaadittava määrä työkokemusta. Kummalla tahansa tutkinnoistasi haet, voit laittaa toisen näistä tutkinnoista hakulomakkeessa kohtaan ”Muut suoritetut tutkinnot” ja saada siitä hakupisteitä. Hakukelpoisuusvaatimuksista on kerrottu lisää koulutustemme sivuilla sekä Opintopolussa.

6. Onko opiskelu kokopäiväistä?

Suurin osa opiskelijoistamme tekee opinnot osa-aikaisesti oman työnsä ohessa. Mikäli opiskelija itse haluaa, voi opintoja tehdä myös kokopäiväisesti (4 - 5 op / kk).

7. Kuinka kauan opinnot kestävät? Entä kuinka pitkä opiskeluoikeus on?

Jokainen opiskelija tekee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jonka mukaan hän aikatauluttaa opintoja. Keskimäärin meiltä valmistutaan 1,5 vuodessa, jotkut jopa alle vuodessa. Opiskeluoikeus on kaikissa koulutuksissamme 3 vuotta.

8. Onko mahdollista opiskella etäopiskeluna?

Kaikki koulutuksemme toteutetaan monimuoto-opintoina, mikä tarkoittaa sitä, että lähiopiskelun lisäksi verkko-opiskelu ja itsenäinen opiskelu ovat iso osa koulutusta.

Opettajankoulutuksen opiskelumuotona on verkko- ja vertaisryhmätoteutus, jossa ohjauspäiviä on sekä lähipäivinä että verkon välityksellä. Ohjauspäiviä on ensimmäisen opiskeluvuoden aikana 14. Näistä vähintään kolme toteutetaan lähiopiskeluna. Vertaisryhmät kokoontuvat eri puolilla Suomea, joten opiskelu onnistuu useilla paikkakunnilla. Lue lisää opiskelumuodoista koulutuksen sivuilta.

Ammatilliseksi erityisopettajankoulutusta toteutamme verkkopainotteisena Jyväskylän ryhmänä.

Opinto-ohjaajankoulutuksessa on kaksi toteutusmuotoa: Jyväskylän lähiopiskeluryhmä ja verkkoryhmä. 

9. Milloin opinnot alkavat ja milloin on ohjauspäiviä?

Opettajankoulutuksemme alkaa orientaatiopäivällä verkossa 8.6.2023. Orientaatiopäivässä perehdyt opiskelukäytänteisiin ja digitaalisiin oppimisympäristöihin. Osallistuminen on välttämätöntä opintojen sujuvan aloittamisen sekä myöhemmän työskentelyn ja vuorovaikutuksen onnistumisen tueksi.

Ammatillinen erityisopettajankoulutus alkaa ti - ke 6. - 7.6.2023 Jyväskylässä.

Opinto-ohjaajankoulutus alkaa orientaatiojaksoilla elo - syyskuussa 2023.

10. Pitääkö hakiessa olla töissä?

Ei tarvitse. Puhumme usein työn ohella opiskelusta, sillä opinnot joustavat erilaisiin elämäntilanteisiin. Jos työt eivät verota aikaasi, voit opiskella koulutuksissamme kokopäiväisesti.

11. Maksaako opiskelu?

Koulutus on maksutonta. Opiskelija vastaa esimerkiksi mahdollisista matka- ja majoituskuluista, ruokailusta ja materiaalihankinnoista.

12. Minkä verran opettajankoulutuksessa on lähiopiskelua ja onko kaikkiin osallistuttava paikan päällä?

Opetussuunnitelmamme perustuu yhdessä työskentelyyn ja yhdessä oppimiseen. Opettajankoulutuksessa ja ohjauspäivillä arvioimme opettajan osaamista erityisesti vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen osalta, ja siksi edellytämme osallistumista ohjauspäiville. 

Koulutuksemme toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Ohjauspäiviä on 14 lukuvuodessa, joista noin puolet on lähitapaamisia ja puolet verkossa. 

Koska ohjauspäiviä ei koulutuksessa ole kovin paljon, on niiden sisältö ja yhdessä tekeminen sitäkin arvokkaampaa, jotta opinnot etenevät. Ohjauspäivien aikana saat tukea opiskeluun opiskelijakollegoiltasi sekä kouluttajiltasi. Ohjauspäivät nostetaan yhdeksi parhaaksi asiaksi koulutuksessa.

13. Paljonko tarvitsen pisteitä päästäkseni opiskelemaan opettajaksi? Mistä näen aiempien vuosien alimmat pisterajat?

Tarvittava pistemäärä vaihtelee vuosittain. Se riippuu paitsi valintaperusteista myös muiden hakijoiden saamista hakupisteistä. Koska eri vuosien pisterajat eivät ole vertailukelpoisia, emme julkaise niitä.

14. Kuinka pitkä opetusharjoittelu opettajankoulutuksessa on ja voiko sen suorittaa omalla työpaikalla?

Opettajina jo toimivat opiskelijat voivat suorittaa harjoittelun omassa opetustyössään. Muussa kuin opettajan työssä toimivat opiskelijat toteuttavat harjoittelun ammatillisen opettajankoulutuksen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisessa harjoittelupaikassa.

Harjoittelussa suunnittelet, toteutat ja arvioit yhden opintokokonaisuuden. Kesto riippuu siitä, missä harjoittelu toteutetaan, sekä sinulle kertyneen opettajakokemuksen määrästä.

15. Missä koulutuksiin haetaan?

Ammatillisiin opettajakorkeakouluihin haetaan vuosittain tammikuussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

16. Mitä kaikkea minun pitää laittaa hakemusliitteisiin?

Tarvitset liitteet kaikista hakukelpoisuuteen vaadittavista ja hakupisteitä sinulle kerryttävistä osa-alueista (esim. muut suoritetut tutkinnot, kasvatustieteelliset perusopinnot ja opetuskokemus ammatillisesta koulutuksesta).

Tarvittavien liitteiden osalta löydät lisätietoja myös Opintopolusta.

17. Pitääkö hakemusliitteet olla todistettu oikeaksi?

Todistuskopioita ei tarvitse todistaa oikeaksi.

18. Voinko laittaa hakemusliitteeni sähköisenä?

Hakemusliitteet toimitetaan hakulomakkeella sähköisesti. Hakija vastaa siitä, että liitteet ovat tallennettuna hakemukselle annettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä lisättyjä liitteitä hakujärjestelmä ei ota vastaan.

19. Voinko hakea useampaan opettajankoulutuksen verkko- ja vertaisryhmään?

Voit hakea kahteen eri opettajakorkeakouluun, joista kummastakin sinun pitää valita yksi opiskelumuoto. Jos siis haluaisit ensisijaisesti opiskella vaikka Jamkin Länsi-Suomen ryhmässä, voit laittaa toiseksi hakukohteeksi jonkun toisen ammatillisen opettajakorkeakoulun ryhmistä sinulle sopivimman.

20. Onko hakijalla yhtä suuri mahdollisuus päästä ensimmäiseen ja toiseen hakukohteeseen?

Mikäli et tule valituksi ensisijaiseen hakukohteeseesi, kilpailet sitten myös toisen hakutoiveesi opiskelupaikoista. Hakutoivejärjestyksestä ei saa lisäpisteitä, eli haet kumpaankin kohteeseen samoilla pisteillä. Ainoastaan tasapistetilanteessa kahden hakijan välillä voi ensisijainen hakutoive olla ratkaiseva tekijä valinnassa.

21. Saako kasvatustieteen aineopinnot hyväksiluettua opettajankoulutukseen?

Opinnoista on mahdollista saada hyväksilukuja. Valitut opiskelijat saavat hyväksilukuasioista lisää tietoa opintojen alkaessa.

22. Mitä lasketaan opetuskokemukseksi? Käykö työelämässä tehty koulutustyö? Entä saanko hyödynnettyä epäpätevänä opettajana tehdyt opettajan sijaisuudet haussa?

Hakupisteitä voit saada opetuskokemuksesta oppilaitoksessa. Sivutoiminen opettaja- / kouluttajakokemus rinnastetaan hakupisteytyksessä päätoimiseen kokemukseen siten, että vähintään 64 tuntia vastaa yhtä päätoimisen kokemuksen kuukautta.

Jos ilmoitat useita päivän tai tuntien mittaisia lyhyitä työjaksoja, pyydä työnantajaltasi kooste työpäivistä / -tunneista ja liitä se hakemukseesi. Valintaryhmämme tarkistaa hakemusliitteesi.

23. Milloin saan hakutulokset tietooni?

Tarkemmat hakuun liittyvät aikataulut löydät koulutustemme verkkosivuilta sekä Opintopolusta. Mikäli tulet valituksi koulutukseen, muistathan ottaa myös opiskelupaikan vastaan. 

24. Jos en nyt pääse opiskelemaan, mitä voin tehdä?

Mikäli et tule valituksi tällä kerralla, voit hakea uudelleen seuraavana hakuaikana.

Voit kerryttää hakupisteitä ammatillisen opettajankoulutuksen osalta esimerkiksi suorittamalla kasvatustieteelliset opinnot Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa, lue lisää. Opintoja voidaan hyväksilukea, mikäli tulet valituksi koulutukseemme.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen ja opinto-ohjaajankoulutuksen osalta tarjoamme täydennyskoulutuksia, joista voit hyötyä sekä hakuvaiheessa että opintojen aikana.