artikkeli

Miten kehittää työkyvyn tukemista työpaikoilla? -artikkeli

KUURA-projektiin linkittyvä Miten kehittää työkyvyn tukemista työpaikoilla? -artikkeli julkaistu Työterveyslääkäri-lehdessä ja Terveysportissa.

Työkyvyn tukeminen työssä ja työpaikoilla on tärkeää, kun tavoittelemme parempaa työllistyvyyttä, työhyvinvointia ja ratkaisuja työvoimapulaan. Monet keinoista, jotka mahdollistavat työssä jatkamisen, edellyttävät aktiivista yhteistyötä työntekijän, työpaikan esihenkilöiden, työterveyshuollon ja mahdollisesti kuntoutuksen palveluntuottajan välillä. Kun tavoitteena on esimerkiksi työkyvyn tuen tehostaminen, tyypillinen ongelma on, ettei mallin käyttöönottoon riittävästi panosteta. Entäpä jos pysähdyttäisiin työterveysyhteistyössä pohtimaan, miten työpaikan tavoitteen saavuttamista voidaan tukea niin, että työpaikasta tulee aktiivinen toimija omassa muutosprosessissaan?

Lue koko artikkeli tämän linkin takaa! >>