opiskelijatarina

Sport Business -opiskelija Veera sai Työelämäprojektista arvokasta kokemusta projektityöskentelystä

Teksti
Hanna-Riikka Kantelinen
Kuva
Jaakko Matela

Työelämäprojekti (ent. Future Factory projekti) on Jamk Future Factory kokonaisuuteen kuuluva opintojakso, jossa opiskelijat pääsevät ratkaisemaan aitoja työelämän haasteita ja tutustumaan projektiluontoiseen työskentelyyn. Työelämäprojektissa opiskelijat voivat valita itseään kiinnostavan toimeksiannon valmiiksi suunnitellusta tarjonnasta, tai etsiä itse toimeksiannon omista verkostoistaan.  

Opiskelija istuu penkillä

Työelämäprojektin toimeksiantaja löytyi omista verkostoista 

Kolmannen vuoden Jamk Sport Business -opiskelija Veera Savukoski valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon viime keväällä, kun Työelämäprojekti-opintojakso siinsi edessä. Ensimmäisenä haaveena oli päästä työskentelemään tutun ryhmän kanssa, sillä ryhmän työskentely oli osoittautunut jo aikaisemmin sopivaksi. Sopiva toimeksianto ryhmälle puolestaan löytyi Savukosken omista verkostoista. Mahdollisia toimeksiantajia, tässä tapauksessa urheilujärjestöjä, Savukoski kumppaneineen lähestyi kysymällä: ”Onko teillä jotain sellaista projektia, jonka haluaisitte tehdä, mutta ette ehdi?”  

Lopulta toimeksiannoksi muodostui seminaaritapahtuman järjestäminen. Työtehtäviin kuului muun muassa seminaarin markkinoinnin suunnittelu ja toteutus, yhteistyökumppaneiden ja tarjoilujen järjestäminen sekä tapahtuman organisointi. Koska ryhmä oli tehnyt aiemmin töitä yhdessä, roolit ja vastuut oli helppo jakaa. Toimeksiantaja määritteli tapahtuman paikan, ajan ja pääpuhujat, mutta ryhmä päätti muista yksityiskohdista yhdessä. Ryhmässä Savukoski itse oli projektipäällikkönä ja lisäksi kaksi ryhmäläisistä vastasi seminaarin markkinoinnista ja toiset kaksi myynnistä. Kaikki päätökset tehtiin yhdessä. 

“Ryhmämme työskentely oli sujuvaa ja tehokasta. Meillä oli samalla ryhmällä useita muitakin kursseja, joten kurssien aikataulutus oli helpompaa. Me myös tunsimme toisemme ja toistemme vahvuudet jo entuudestaan, joten osasimme hyödyntää niitä projektissa”, Veera kertoo.  

 

Veeran vinkit onnistuneeseen projektityöhön 

Hän antaa vinkin niille ryhmille, jotka eivät tunne toisiaan yhtä hyvin: ”Järjestäkää livetapaamisia verkkotapaamisten sijaan.” 

Projektityö oli itsenäistä, ja jokainen ryhmän jäsen otti paljon vastuuta. Toimeksiantajaan pidettiin säännöllisesti yhteyttä puhelimitse, mutta ryhmälle annettiin vapaus tehdä omia päätöksiä. Ryhmän tukena projektin aikana oli sekä valmentaja että Moodleen jaettu oppimateriaali. 

“Meillä oli Moodlessa hyviä tukimateriaaleja projektityöskentelyyn. Materiaalit auttoivat meitä esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, jos jotain meinasi jäädä huomioimatta. Saimme myös valmentajalta hyvää ohjausta ja kannustusta. Hän antoi meille tilaa tehdä ja tuli tunne, että hän luotti siihen, että me osaamme kyllä viedä projektin loppuun asti”, Veera sanoo. 

 

 Työelämäprojekti syvensi Veeran kiinnostusta markkinointia ja tapahtuma-alaa kohtaan 

Työelämäprojekti tarjosi Veeralle arvokasta kokemusta projektityöskentelystä ja avasi silmät tapahtumien järjestämisen monimutkaisuudelle. Hän on edelleen kiinnostunut urheilualan markkinoinnista ja tapahtumien järjestämisestä ja suunnittelee työskentelevänsä niiden parissa tulevaisuudessa. 

”Uskon, että omalle alallani sopivia projektitoimeksiantoja voisivat olla esimerkiksi urheiluseurojen strategioiden tarkastelu ja kehittäminen sekä urheiluliiketoimintaan liittyvien tapahtumien suunnittelu ja toteutus”, Veera ehdottaa.