opiskelijatarina

Terveysalan opiskelijoiden järjestämä Lääkehoitopäivä valaisi kivunhoidon uusia ulottuvuuksia

Teksti
Hanna-Riikka Kantelinen
Kuva
Hanna-Riikka Kantelinen

Maaliskuussa 2024 Lutakon kampuksella syvennyttiin lääkehoidon saloihin sairaanhoitajaopiskelijoiden järjestämässä Lääkehoitopäivä-seminaaritapahtumassa. Projekti järjestettiin osana Terveysalan Työelämäprojekti -opintojaksoa (5 op). 

Halmetoja, Kautto & Paavonen

Vaikeuksien kautta voittoon

Seminaaritapahtuman järjestäminen käynnistettiin jo syksyllä 2023. Projektin aikana opiskelijat pääsivät tekemään tehtäviä laajalla skaalalla. Aluksi opiskelijat rajasivat aiheen kivun lääkehoitoon, jonka ympärille seminaari rakennettiin. Sen jälkeen opiskelijat hankkivat näytteilleasettajat ja puhujat, suunnittelivat seminaarin aikataulun ja markkinoinnin sekä tietystikin järjestivät seminaariin osallistujia. Seminaaria oli järjestämässä kolme projektiryhmää, jotka työskentelivät kolmen projektipäällikön johdolla.

”Opiskelijoiden saaminen seminaariin oli haastavaa, sillä opiskelijoilla ei meinannut olla aikaa osallistua. Onneksi lopulta osallistuminen sisällytettiin osaksi kevään eri opintojaksoja ”, projektipäälliköt Ella Paavonen, Anniina Kautto ja Vivian Halmetoja kertovat.

Vaikka lopulta päästiin erinomaiseen lopputulokseen, joka sai vuolaita kiitoksia niin toimeksiantajalta kuin luennoitsijoiltakin, projektin matkalla oli myös karikoita. 

”Projektin aluksi emme oikein osanneet jakaa töitä ja vastuualueita järkevästi. Teimme siis aika paljon samoja asioita tiimien kesken ja meidän projektipäälliköiden työmäärä kasvoi suureksi. Töiden uudelleen jakamisessa auttoi avoin keskustelu muun projektiryhmän kanssa”, projektipäälliköt referoivat. 

Projektin toisessa osassa opiskelijat jakoivat työtä tiimien kesken enemmän; yksi tiimi otti vastuun palautteesta, yksi markkinoinnista ja yksi kaikesta muusta yleisestä järjestämisestä kuten esimerkiksi parkkilupien ja näytteilleasettajien pöytien järjestämisestä.

Vielä loppumetreilläkin tuli yllättäviä tilanteita, sillä samana päivänä järjestettiin paloharjoitukset. Siitäkin kuitenkin selvittiin pienestä häiriöstä huolimatta.

Auditorio, jossa opiskelijoita

Opitut projektitaidot mukaan työelämään

Projektista saadut opit koettiin erittäin arvokkaiksi tulevaisuuden uraa ajatellen: 

"Projektinhallinnan ja itsensä johtamisen taidot ovat keskeisiä taitoja työelämässä, sillä työtä tehdään yleensä aina muiden kanssa yhteistyössä. Lisäksi työelämässäkin työntekijöillä on omia vastuualueita, ja joku pitää lankoja käsissä. Lisäksi myös sote-ala on pullollaan erinäisiä, mielenkiintoisia hankkeita, joita toteutetaan projektityönä. Onkin tärkeää että projektinhallintataidot tulevat tutuiksi jo koulussa, sillä koskaan ei tiedä, jos omalle uralle sattuisi eteen mahdollisuus osallistua johonkin näistä hankkeista. Meille kaikille projektipäällikkyys tuli aika luontevasti mutta tuntuu, että erityisesti johtamistaidot kehittyivät projektin aikana merkittävästi ja jatkossa osaamme varmasti jakaa töitä ja delegoida jo projektin alussa”, projektipäälliköt kertovat.

Vinkit tuleville opiskelijoille 

Lopuksi opiskelijat jättivät vinkkejä tuleville opintojakson suorittajille:

 
•    "Alkuvaiheen ryhmäytymiseen ja selkeisiin vastuualueisiin kannattaa panostaa.”
•    ”Projektiryhmän sisäiset pelisäännöt on hyvä käydä läpi heti alussa, jotta kommunikaatio sujuu.”
•    ”Älkää epäröikö olla yhteydessä toimeksiantajaan. Toimeksiantajalta kannattaa kysyä matalalla kynnyksellä ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mielipiteitä”
•    “Kysykää valmentajalta, jos olette epävarmoja. Valmentajan tuki on muutoinkin kriittinen projektin onnistumiselle, tai oli ainakin meillä, sillä kukaan meistä ei ole aikaisemmin tehnyt vastaavaa projektia tai ollut projektipäällikkönä.”