opiskelijatarina

Mikko, Taneli ja Antony perustivat Frostigon-yrityksen

-

Mikko Hannukainen, Taneli Mäenpää ja Antony Smal ovat Jamkin tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelijoita. He kaikki kokevat valinnensa oikean alan ja kehuvat Jamkissa mm. hyvää ja kannustavaa opiskeluilmapiiriä sekä opettajia: "Opiskelu on myös hyvin työelämäläheistä", he huomauttavat. "Esimerkiksi Ticorporate-kurssilla jokainen pääsee ryhmänä tuottamaan oman web-sovelluksen tai pelin. Kurssi kasvattaa luontevalla tavalla mm. ryhmätyöskentelyn taitoja, ohjelmoinnin osaamista ja myös itsensä johtamista."

Lue heidän ajatuksensa "tikolaisuudesta" sekä opiskelusta Jamkissa alta.

Mikko korostaa itseopiskelun merkitystä

Kuka olet, mitä opiskelet?

Olen Mikko Hannukainen, 25-vuotias, kolmatta vuotta opiskeleva tietojenkäsittelyn opiskelija, jonka viimeiset suoritukset hoituvat etänä Savon sydämestä, eli Kuopiosta.

Miksi halusit Jamkiin ja juuri tätä alaa opiskelemaan?

Kiinnostus lähti pääosin sen hetkisen asuinpaikan mukaan ja kuinka Jamk tarjosi tutkintoa, missä oli mahdollisuus suuntautua joko pelin- tai web-sovelluskehittäjäksi. Kiinnostus ohjelmointiin jäi ammattikoulusta, joten koin tietojenkäsittelyn olevan seuraava järkevä vaihtoehto oman uran kehittämisen kannalta. Lopulta mielenkiinto keskittyi web-sovellusten puolelle ja tämä valinta tuntui juuri oikealta.

Millaista opiskelu on ollut, mitä osaamista Jamkissa on saanut?

Jamk on tuonut ison kastin seikkailuja viimeisen kolmen vuoden aikana. En tule varmaan koskaan unohtamaan niitä pitkiä päiviä, kun muiden luokkatoverien kesken yritetään lyödä viisaita päitämme yhteen tehtävien ongelmien ratkaisua varten ja sitä tunnetta, kun jälleen yksi kurssi on saatu suoritettua. Omasta mielestä tämä koulutus on tarjonnut hyvät mahdollisuudet kehittyäkseen hyväksi ohjelmoijaksi, vaikkakin enemmän henkilökohtaista räätälöintiä kurssien suhteen olisi voinut toivoa. Itseopiskelu on tällä alalla kaiken A ja O, sillä paljon on työkaluja, teknologioita ja käytänteitä, mitä tulee jatkuvasti vastaan.

Perustitte yrityksen, millaista on ollut opintojen ja yrittäjyyden yhdistäminen? Miten Jamk/Tiko on tukenut yritystoimintaa?

Opiskelun ja yrittäjyyden tasapainottaminen on haastavaa touhua, sillä pitää myös muistaa yrittää valmistua sovitussa ajassa ja samalla kehittää sekä itseään, että yritystämme. Yhdessä tuetaan toisiamme ja muistetaan pitää toisemme ajan tasalla tekemisissämme. Yrityksemme painottuu nettisivujen ja brändin räätälöintiin, mutta myös sivussa kehitämme sovelluksia asiakkaiden käyttöön. Olen tällä hetkellä itse sovelluskehityksen puolella työstämässä yhtä asiakasprojektia.

Tulevaisuuden haaveet: mitä tavoitteita sinulla on omalle työuralle tai yritykselle?

Alati kehittää itseään taitavaksi sovelluskehittäjäksi mikä samalla tuottaisi yritykselle arvoa siinä suhteessa, että työn laatu on hyvää ja asiakkaat tyytyväisiä.

 

Taneli pitää Balancelot-peliä rohkaisevana menestyksenä

Kuka olet, mitä opiskelet?

Olen Taneli Mäenpää, neljännen vuoden tietojenkäsittelytradenomiopiskelija Jamkissa.

Miksi päädyit Jamkiin ja miksi juuri tätä alaa opiskelemaan?

Päädyin opiskelemaan Jamkissa, koska Jyväskylä on erinomainen paikkakunta sijainnin ja palveluiden kannalta. Jamk tarjosi koulutusta peli- ja IT-alalle, ja lukiossa ohjelmointikurssin suorittaneena inspiroiduin hakemaan koulutukseen. Toiveenani oli päästä jossain vaiheessa tulevaisuudessa pelialalle ja/tai perustamaan omaa yritystä.

Millaista opiskelu on ollut, mitä osaamista Jamkissa on saanut?

Ensimmäinen vuosi oli minulle työläs ja henkisesti raskas, sekä koulun että henkilökohtaisten syiden takia. Ensimmäisenä vuonna kävimme läpi alkeet IT-alaan liittyen: ICT-infrastruktuuria, ohjelmointia, yrittäjyyttä, liiketoiminnan perusteita, sisällöntuotantoa, ja vaikka mitä muuta. Työmäärä oli suuri ja kursseja oli paljon, mutta kollektiivinen hajoilu loi ystävyyssuhteita vuosiryhmän kesken. Ensimmäisenä vuonna ehti myös oppia paljon itsestään, mikä itseäni oikeasti kiinnostaa.

Toinen vuosi menikin sitten paljon sujuvammin. Aloitimme työskentelyn Ticorporatessa, ensin syksyllä demo labissa ja keväällä product labissa. Syksyllä tutustuimme ketterän kehityksen menetelmiin kuten Scrum, ja keräsimme kokemusta tiimeissä työskentelystä. Keväällä pääsin mukaan Balancelot-nimisen pelin kehitystiimiin tekemään musiikkia, joka lopulta johti pelin kaupalliseen julkaisuun vuosi sitten. Pelin on myynyt odotettua paremmin, ja Balancelot on nykyäänkin yksi Jamkn parhaimmista esimerkeistä mitä opiskelijat voivat saada yhdessä aikaan, kun koulu järjestää oikeat puitteet luomisprosessille.

Jamk tarjosi minulle ja muille kanssaopiskelijoilleni kattavan valikoiman pintaraapaisuja eri aihealueisiin, ja mainion ympäristön syvemmän osaamisen hankkimiselle. Tiimityöskentelykokemus on minulle myös yksi asia, jonka olen Jamkin Ticorporatessa saanut ja jota arvostan suuresti.

Perustitte yrityksen, kerrotko lisää? 

Frostigon Oy sai alkunsa alun perin viime marraskuussa, kun Smal pyysi minua mukaan grafiikkavelhoksi. Onnistuimme saamaan työskentelytilat Digi & Game Centerillä, mikä on minusta aivan loistavaa ottaen huomioon verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuudet. Firman parissa työskentely on ollut kiireistä ja välillä erittäin stressaavaa, mutta sekuntiakaan en ole päätöstäni katunut. Antony on inspiroiva ja reilu työkaveri, joka osaa tuoda muiden työtovereiden taidot esiin ja motivoida tekemään enemmän ja paremmin.

Alkuvaihe on ollut henkisesti välillä yhtä ylä-alamäkeä, mutta valo hohtaa jo tunnelin päässä. Kunhan yritys lähtee kunnolla käyntiin ja saa vain tarpeeksi kierroksia, ainoastaan taivas on rajana.

Tulevaisuuden haaveet: mitä tavoitteita yritykselle, omalle työuralle?

Tavoitteenani on edelleen päästä pelialalle tuottamaan omaa peliprojektia. Se, mitä kautta tämän tulen tekemään on edelleen epävarmaa. Voihan olla, että yrityksemme laajentaa tulevaisuudessa pelipuolelle, ken tietää. Aika näyttää kuinka pitkälle tämän projektin onnistumme viemään.

 

Ticorporate-kurssi on ollut Antonyn suosikki

Kuka olet, mitä opiskelet?

Olen Antony Smal, 24-vuotias, kolmatta vuotta opiskeleva tietojenkäsittelyn opiskelija, alunperin lappeenrantalainen. Toimin JAMKOn hallituksen jäsenenä, sekä yrittäjänä Frostigon Oy:ssä.

Miksi halusit JAMKiin juuri tätä alaa opiskelemaan?

Tykästyin itse Jyväskylään kaupunkina sekä aikaisemmat opinnot JAOssa datanomina veivät selvästi kelkkaa tietotekniikan suuntaan. Kaupungissa oli tarjolla tietotekniikkaa yliopiston sekä ammattikorkean puolella, mutta liiketoiminta, tietotekniikka ja tekemällä oppiminen sai minut hakemaan Jamkiin tietojenkäsittelyn opiskelijaksi.

Millaista opiskelu on ollut, mitä osaamista Jamkissa on saanut?

Tähän asti Jamkissa opiskelu on ollut erittäin antoisaa, ja uskon vahvasti että valitsin oikean koulutusohjelman. Aikaisemmat opintoni olivat hyvä pohja tiko-opiskelijan maailmaan ja olen huomannut sen kursseja suorittaessa.

Haluan ehdottomasti nostaa esiin oman suosikin, Ticorporate-kurssi. Kurssi muistuttaa sisällöltään työelämää. Kurssin tavoitteena on ryhmänä tuottaa oma web-sovellus tai peli lukukauden aikana. Omalla kohdalla kurssi kasvatti osaamista ryhmätyöskentelyssä, ohjelmoinnissa, ohjelmistojen testaamisessa sekä itsensä johtamisessa.

Jamkissa olen kerännyt osaamista kaikista eniten itsestäni. Ryhmässä työskentely, itsensä johtaminen, aikataulutus sekä jatkuva oppiminen ovat tikolaisen tärkeimpiä taitoja. Hyvä ja kannustava ilmapiiri opiskelijoiden keskuudessa taas aktivoi minut tutoriksi, mentoriksi ja nyt JAMKOn hallituksen jäseneksi. Oma vastuualueeni JAMKOssa on monimuototutorointi sekä mentorointi.

Perustitte yrityksen, millaista on ollut opintojen ja yrittäjyyden yhdistäminen? Kerro yrityksestä? Entä miten Jamk/Tiko on tukenut yritystoimintaa?

Opintojen ja yrittäjyyden yhdistäminen on ollut tällä hetkellä helpompaa kuin ajattelin. Olen pitänyt ensimmäisestä vuodesta lähtien HOPSia tarkasti ajan tasalla, joten tiesin onko yrittäminen edes mahdollista opintojeni ohella. Suoritankin nyt harjoittelujakson omaan yritykseen.

Meidän palveluihin kuuluu verkkosivujen, web- sekä mobiilisovelluksien suunnittelu sekä toteutus. Lahjakkaan graafikkomme ansioista pystymme myös tuottamaan graafista suunnittelua sekä yritysilmeen kohentamisia. Lähitulevaisuudessa olisi tarkoitus ottaa myös digitaalinen markkinointi haltuun.

Koulun puolelta suurin tuki on tullut ehdottomasti tikon opettajilta. Kannustus yrittäjyyteen sekä ohjaus koulun suorittamisen suhteen ovat olleet avain yrityksen perustamiselle. Opettajat itse asiassa mainitsivat esimerkiksi harjoittelun suorittamisen yrittäjänä mahdolliseksi, sillä meidän yritys tuottaa samoja palveluita, joita tikolaiset opiskelevat tuottamaan opintojensa aikana.

Tulevaisuuden haaveet: mitä tavoitteita yritykselle, omalle työuralle?

Suurin tavoite yrityksenä on ehdottomasti lupausten pitäminen asiakkaille. Jos pystymme tähän, uskon vahvasti toisen tavoitteemme mahdollisuuteen; kahdesta vuodesta selviäminen. Ja vaikka meillä kysyntä ja tarjonta on kohdannut, on meillä silti edessä tuntematon seikkailu!

Yrittämisen ohella tavoittelen itse uusien asioiden oppimista, sekä verkostojen laajenemista. Oppiminen on myös jakamista, joten omassa kuplassa istuminen ei palvele ketään. Olenkin saanut vuosien varrella suurimpia oppeja verkostojen kautta, muun muassa myynnistä ja itsensä johtamisesta.