Asiantuntijapalvelut

Vesiosuuskuntien varautumissuunnitelmat

Vesiosuuskunta vastaa toimittamastaan talousveden laadusta ja saatavuudesta kaikissa tilanteissa. Vesihuoltolaki velvoittaa vesiosuuskuntia laatimaan varautumissuunnitelman ja pitämään suunnitelman ajan tasalla. Suunnitelmassa kartoitetaan riskit, laaditaan toimenpiteitä riskien pienentämiseksi ja varaudutaan kriisitilanteisiin.

Varautumissuunnitelma laaditaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Palvelumme kautta saat suunnitelman laadintaan tai päivittämiseen apua ja asiantuntijuutta. Keskustelusta suunnittelijan kanssa ei veloiteta mitään. Varsinaisen varautumissuunnitelman laadinnasta tehdään kirjallinen tarjous.

Teemme myös varautumissuunnitelmien arviointeja.

Lisätietoa

Mirja Hurskainen

Koulutuskoordinaattori, Education Coordinator
Teknologian kehittämispalvelut, Technology Development Services
Teknologia, School of Technology
+358407686250